Tražilica


Levitski zakonik 16. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Levitski zakonik 16,1Još je govorio Gospod s Mojsijem nakon obojice sinova Aronovih, koji moradoše umrijeti,
Levitski zakonik 16,2Kad su bili stupili pred Gospoda. Gospod zapovjedi Mojsiju: "Kaži svojemu bratu Aronu, da ne smije u svako doba unići u Svetište iza zavjese, pred pomirilište ozgo na kovčegu, inače da mora umrijeti. Jer se nad pomirilištem javljam u oblaku.
Levitski zakonik 16,3Samo tada smije Aron unići u Svetište, kad dolazi s juncem kao žrtvom za grijeh i s ovnom kao žrtvom paljenicom.
Levitski zakonik 16,4On mora nositi svetu košulju lanenu, gaće lanene moraju pokrivati gob tijelo, pojasom lanenim mora biti opasan i kapu lanenu mora metnuti na glavu. To je ruho sveto, što ga mora obući, pošto se okupa.
Levitski zakonik 16,5Od zajednice sinova Izraelovih ima uzeti sebi dva jarca kao žrtvu za grijeh i jednoga ovna za žrtvu paljenicu.
Levitski zakonik 16,6Onda ima Aron donijeti junca, što je određen za žrtvu radi grijeha, i pribaviti sebi i kući svojoj s pomirenje.
Levitski zakonik 16,7Nato ima uzeti obadva jarca i staviti ih pred Gospoda na ulaz u Šator sastanka.
Levitski zakonik 16,8Aron ima baciti ždrijeb na obadva jarca, jedan ždrijeb za Gospoda, drugi za Azazela.
Levitski zakonik 16,9Onda ima Aron donijeti jarca, na kojega je pao ždrijeb za Gospoda, i pripraviti ga kao žrtvu za grijeh.
Levitski zakonik 16,10A jarca, na kojega je pao ždrijeb za Azazela, ima staviti živa pred Gospoda, da na njemu vrši pomirenje i da ga pošalje za Azazela u pustinju.
Levitski zakonik 16,11Aron dakle ima donijeti junca, što je određen za njega kao žrtva za grijeh i sebi i kući svojoj pribaviti pomirenje tim, da zakolje junca, što je određen za njega kao žrtva za grijeh.
Levitski zakonik 16,12Tada ima uzeti kadionicu punu žeravice sa žrtvenika pred Gospodom i dvije pregršti pune sitno istucanoga mirisnog kada i odnijeti ga iza zavjese.
Levitski zakonik 16,13Tada ima metnuti kad na oganj pred Gospodom, da oblak od kada zakloni pomirilište na kovčegu zakona i da on ne umre.
Levitski zakonik 16,14Nato neka uzme nešto od krvi junčeve i neka poškropi prstom svojim prednju stranu pomirilišta; pred pomirilište neka poškropi sedam puta krvlju prstom svojim.
Levitski zakonik 16,15Tada neka zakolje jarca, Što je određen za narod kao žrtva za grijeh i neka odnese krv njegovu iza zavjese i neka učini s krvlju hto onako, kao što je učinio s krvlju junčevom; neka poškropi pomirilište i pred pomirilište.
Levitski zakonik 16,16I tako očisti Svetište od nečistoća sinova Izraelovih i od svih prijestupa, što su ih počinili. Isto tako neka učini i sa Šatorom sastanka, što se nalazi kod njih usred nečistoća njihovih.
Levitski zakonik 16,17A nitko ne smije biti nazočan u Šatoru sastanka, kad on uđe u njega da izvrši u Svetištu čin pomirenja, dok ne izađe i ne pribavi pomirenje sebi i kući svojoj i cijeloj zajednici Izraelovoj.
Levitski zakonik 16,18Potom neka izađe van na žrtvenik, što stoji pred Gospodom, pa neka izvrši i na njemu pomirenje tim, da uzme neŠto od krvi junčeve i od krvi jarčeve i da je unaokolo namaže na rogove žrtveniku.
Levitski zakonik 16,19Tada neka sedam puta poškropi žrtvenik prstom svojim s nešto krvi i tako ga očisti i posveti ga od nečistoća sinova Izraelovih.
Levitski zakonik 16,20Kad je tako svršio pomirenje Svetišta i Šatora sastanka i žrtvenika, tada ima dovesti jarca živoga.
Levitski zakonik 16,21Aron neka položi obje ruke svoje na glavu jarcu živomu i neka prizna nad njim sva zlodjela sinova Izraelovih i sve prijestupe, što ih počiniše. On neka ih navali na glavu jarcu i neka ga po čovjeku, koji stoji spreman, dadne odnijeti u pustinju.
Levitski zakonik 16,22Tako ima jarac odnijeti sa sobom sva zlodjela njihova u zabitni kraj. U pustinji neka se tada pusti jarac.
Levitski zakonik 16,23Nato ima Aron unići u Šator sastanka i skinuti sa sebe haljine lanene, što ih je bio obukao, kad je stupao u Svetište, i tamo ih položiti.
Levitski zakonik 16,24On se ima okupati na svetom mjestu, obući haljine svoje, opet izaći i prirediti žrtvu paljenicu za sebe i žrtvu paljenicu za narod i tim sebi i narodu pribaviti pomirenje.
Levitski zakonik 16,25Salo žrtve za grijeh neka spali na žrtveniku.
Levitski zakonik 16,26A čovjek, koji je odnio jarca van za Azazela, mora oprati haljine svoje i okupati se, onda smije opet doći u tabor.
Levitski zakonik 16,27Junca žrtve za grijeh i jarca žrtve za grijeh, od kojih je krv bila unesena, da se izvrši u Svetištu čin pomirenja, ima se odnijeti van pred tabor i kojemu njihove, meso njihovo i sadržaj utrobe njihove ima se spaliti.
Levitski zakonik 16,28Onaj, koji ih je spalio, mora oprati haljine svoje i okupati se, onda smije opet doći u tabor.
Levitski zakonik 16,29Ovaj zakon ima za vas vječitu valjanost. U sedmom mjesecu, deseti dan mjeseca, imate postiti i nikakav posao raditi, ni domaći ni stranac, koji boravi kod vas.
Levitski zakonik 16,30Jer u taj dan pribavlja se za vas pomirenje, da budete očišćeni; od svih grijeha svojih imate biti očišćeni pred Gospodom.
Levitski zakonik 16,31Dan potpunoga odmora ima biti za vas, i imate postiti po naredbi, što vrijedi zauvijek.
Levitski zakonik 16,32A pomirenje ima da izvrši svećenik, koji je bio pomazan i posvećen, da vrši službe svećeničke mjesto oca svojega. I on ima obući haljine lanene, ruho sveto;
Levitski zakonik 16,33I očistiti Presveto. Isto tako ima on očistiti Šator sastanka i žrtvenik i svećenicima i cijeloj zajednici narodnoj pribaviti pomirenje,
Levitski zakonik 16,34Ovaj zakon, da se ima sinovima Izraelovim jedanput u godini pribaviti pomirenje od svih grijeha njihovih, ima za vas vječitu valjanost." I on učini, kako je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje