Tražilica


Levitski zakonik 17. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Levitski zakonik 17,1Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 17,2"Kaži Aronu, sinovima njegovim i svima sinovima Izraelovim ovu odredbu: Ovo je, što zapovijeda Gospod:
Levitski zakonik 17,3Svaki Izraelac, koji zakolje vola, ovcu ili kozu u taboru ili izvan tabora,
Levitski zakonik 17,4A ne donese ih na ulaz u Šator sastanka, da ih prinese Gospodu kao prinos pred Prebivalištem Gospodnjim, taj ima biti kriv za krv, jer je krv prolio, ima se istrijebiti iz naroda svojega.
Levitski zakonik 17,5Zato imaju sinovi Izraelovi svoje životinje klanice, što su ih do sada klali na slobodnu polju, dovesti k svećeniku pred Gospoda na ulaz u Šator sastanka i prinijeti ih kao žrtve mirotvorne Gospodu.
Levitski zakonik 17,6Svećenik neka poškropi krvlju žrtvenik Gospodnji pred ulazom u Šator sastanka i neka spali salo na ugodni miris Gospodu.
Levitski zakonik 17,7Oni ne smiju više prinositi svojih žrtava klanica đavolima, s kojima su do sada činili preljubu. Ovaj zakon ima za njih vječitu valjanost kroz sve naraštaje.
Levitski zakonik 17,8Još im zapovjedi: Ako jedan Izraelac ili stranac, koji boravi kod njih, prinese žrtvu paljenicu ili žrtvu klanicu,
Levitski zakonik 17,9A da je ne dovede na ulaz u Šator sastanka, da je tamo žrtvuje Gospodu, onda taj neka se istrijebi i naroda svojega.
Levitski zakonik 17,10Jede li koji Izraelac ili stranac, koji boravi kod njih, bilo koju krv, to ću ja proti takvu čovjeku, koji jede krv, postupati i istrijebiti ga iz naroda njegova.
Levitski zakonik 17,11Jer život tijela u krvi je, i samo vam je na žrtveniku dopuštam na pomirenje za duše vaše; krv naime pribavlja pomirenje, jer je život u njoj.
Levitski zakonik 17,12Zato zapovijedam sinovima Izraelovim, nitko između vas ne smije jesti krvi, ni stranac koji boravi kod vas, ne smije okusiti krvi.
Levitski zakonik 17,13Svaki Izraelac i svaki stranac, koji boravi kod njih, ako ulovi divljač ili pticu, što se jede, neka iscijedi krv i zaspe je zemljom.
Levitski zakonik 17,14Jer život svakog živoga bića u krvi je njegovoj. Zato zapovijedam sinovima Izraelovim: ne smijete jesti krvi nijednog živoga bića, jer je život svakog živoga bića u krvi njegovoj. Svaki, koji je jede ima se usmrtiti.
Levitski zakonik 17,15Tko jede meso životinje što je crkla, ili ju je zvjerka rastrgala, bio domaći ili stranac, mora oprati haljine svoje i okupati se i nečist je do večera: onda je opet čist.
Levitski zakonik 17,16A ne opere li haljina svojih i ne okupa li se, onda se je ogriješio."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje