Tražilica


Levitski zakonik 26. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Levitski zakonik 26,1Ne smijete praviti sebi idole i postavljati likove i spomenike kamene, niti podizati kamenove sa slikarijama u svojoj zemlji, da im se klanjate. Jer ja, Gospod, jesam Bog vaš!
Levitski zakonik 26,2Držite subote moje i poštujte Svetište moje; jer ja sam Gospod.
Levitski zakonik 26,3Ako budete živjeli po mojim zakonima i izvršavali zapovijedi moje,
Levitski zakonik 26,4Davat ću vam dažd u pravo vrijeme, Zemlja će rađati rod svoj, i drveće u polju davat će plodove svoje.
Levitski zakonik 26,5Vršidba će se kod vas oduljiti do berbe, a berba do sjetve. I kruh ćete svoj jesti do sitosti i prebivat ćete bez straha u zemlji svojoj.
Levitski zakonik 26,6Učinit ću, da vlada mir u zemlji, tako da mognete leći, a da vas nitko ne uplaši. Učinit ću, da i divlje zvjeradi nestane iz zemlje, i neće mač provaliti u zemlju vašu.
Levitski zakonik 26,7Neprijatelje svoje tjerat ćete u bijeg, i oni će pred vama padati od mača.
Levitski zakonik 26,8Petorica vas natjerat će u bijeg stotinu i stotina vas deset stotina. Neprijatelji vaši padat će pred vama od mača.
Levitski zakonik 26,9Obratit ću se k vama, učinit ću vas mnogobrojnima, umnožit ću vas i zavjet svoj uzdržati s vama.
Levitski zakonik 26,10žito ćete staro, odležano jesti i dapače morat ćete izasipati staro, da napravite mjesto novome.
Levitski zakonik 26,11Postavit ću prebivalište svoje među vama i neću vas gledaš poprijeko;
Levitski zakonik 26,12Nego ću hoditi među vama i hiti Bog vaš, a vi ćete biti narod moj.
Levitski zakonik 26,13Ja sam Gospod, Bog vaš, koji vas izvedoh iz zemlje egipatske, da im dulje ne služite kao robovi. Ja polomih palice jarma vašega i da doh vam da hodite uspravo ovamo.
Levitski zakonik 26,14Ako li me ne budete slušali i sve ove zapovijedi ne budete ispunjavali.
Levitski zakonik 26,15Nego prezrete zakone moje i povrgnete naredbe moje, tako da ne ispunjavate svih zapovijedi mojih i kršite zavjet moj,
Levitski zakonik 26,16Onda ću i ja prema tome postupati s vama i staviti na vas kušnje strahovite: sušicu i vrućicu, koje će vam očni vid oduzeti i život vam oteti. Zaludu ćete onda sijati sjeme svoje, jer će ga pojesti neprijatelji vaši.
Levitski zakonik 26,17Okrenut ću lice svoje proti vama, tako da vas potuku neprijatelji vaši. Protivnici vaši gospodarit će nad vama, i bježat ćete, i kad vas nitko ne bude progonio.
Levitski zakonik 26,18Ako me ni tada još ne budete slušali, kaznit ću vas još sedam puta žešće za grijehe vaše.
Levitski zakonik 26,19Slomit ću drsku oholost vašu i nebo nad vama učiniti kao gvožde i zemlju vašu kao mjed.
Levitski zakonik 26,20Tada ćete se mučiti uzalud. Zemlja vam neće rađati roda svojega, i drveće na polju neće vam davati plodova svojih.
Levitski zakonik 26,21Ako mi se i tada još budete protivili i ne htjednete me slušati, kaznit ću vas još sedam puta žešće za grijehe vaše.
Levitski zakonik 26,22Zvjerad divlju poslat ću proti vama, da vam ugrabi djecu vašu i podavi stoku vašu i umanji broj vaš, tako da opuste ceste vaše.
Levitski zakonik 26,23Ako li vas još ni tim ne opametim, nego mi se još jednako budete protivili,
Levitski zakonik 26,24I ja ću se onda usprotiviti vama i kazniti vas sedam puta za grijehe vaše.
Levitski zakonik 26,25Pustit ću na vas mač, koji će osvetiti kršenje zavjeta. Ako se tada povučete u gradove svoje, poslat ću među vas kugu, i bit ćete predani u šake neprijateljima svojim.
Levitski zakonik 26,26Kad vam onda još prelomim potporu kruha, tada će vam deset žena naći kruh u jednoj jedinoj peći, i davat će vam se kruh na mjeru. Vi ćete ga jesti, ali se nećete nasititi.
Levitski zakonik 26,27Ako me usprkos tomu ne poslušate i jednako mi se još budete protivili,
Levitski zakonik 26,28I ja ću se vama pun gnjeva oduprijeti i sedam puta vas kazniti za grijehe vaše.
Levitski zakonik 26,29Tada ćete morati jesti meso sinova svojih i kćeri svojih.
Levitski zakonik 26,30Razorit ću visoke hramove vaše i uništiti sunčane stupove vaše. Mrtva tijela vaša pobacat ću na trupove idola vaših, i zgadit će mi se pred vama.
Levitski zakonik 26,31Gradove vaše obratit ću u ruševine i Svetišta ću vaša opustošiti, i miris žrtava vaših neću više mirisati.
Levitski zakonik 26,32Jest, ja sam poharat ću zemlju vašu, tako da će se neprijatelji vaši, koji se nastane u njoj, nad tim preneraziti.
Levitski zakonik 26,33A vas ću raspršiti među narode i za vama mač trgnuti, i zemlja će vaša postati pustinja i gradovi vaši ruševine.
Levitski zakonik 26,34Tada će zemlja mjesto porušenih subota svojih dobiti čitavo vrijeme, kad bude ležala opustošena, a vi budete živjeli u zemlji svojih neprijatelja. Zemlja će počivati i subote svoje nadomjestiti.
Levitski zakonik 26,35Čitavo vrijeme, kad bude ležala opustošena, odmor će imati, odmor, što ga nije imala, kad ste prebivali u njoj.
Levitski zakonik 26,36A onima između vas, koji još preostanu, stavit ću strah u srca u zemljama neprijatelja njihovih, tako da će ih tjerati u bijeg šuštanje lista, kad se zaljulja. I bježat će, kako se bježi ispred mača, i hrlit će, makar ih nitko ne progonio.
Levitski zakonik 26,37Padat će jedan preko drugoga kao na bijegu ispred mača, makar ih nitko ne progonio. Nećete se moći držati na nogama pred neprijateljima svojim.
Levitski zakonik 26,38Izginut ćete među narodima poganskim i zemlja neprijatelja vaših prožderat će vas.
Levitski zakonik 26,39A oni između vas, koji još preostanu, izginut će u zemljama neprijatelja svojih, u svojim zlodjelima. I zbog zlodjela otaca njihovih nestat će ih kao njih.
Levitski zakonik 26,40Ako oni tada priznaju zlodjela svoja i zlodjela otaca svojih, vjerolomstvo, to su ga počinili proti meni, i kako su mi se protivili.
Levitski zakonik 26,41I kako sam se ja protivio njima i doveo ih u zemlju neprijatelja njihovih, jest, ako se tada prigne tvrdo srce njihovo, i oni se pokaju za griješne čine svoje.
Levitski zakonik 26,42Tada ću se ja spomenuti zavjeta svojega s Jakovom i zavjeta svojega s Izakom i s Abrahamom i smilovat ću se zemlji.
Levitski zakonik 26,43Ali prije mora biti zemlja od njih ostavljena i subote njezine tim nadomještene, da leži opustošena, kad oni otidu. Oni se sami moraju pokajati za griješne čine svoje, jer su zabacili zapovijedi moje i prezreli naredbe moje.
Levitski zakonik 26,44Usprkos tomu neću ih zabaciti, kad budu u zemlji neprijatelja svojih, i neću ih prezreti, tako da ih posve uništim i zavjet svoj poništim s njima, jer ja sam Gospod, Bog njihov.
Levitski zakonik 26,45Za spasenje njihovo spomenut ću se zavjeta svojega s praocima njihovim, koje izvedoh iz zemlje egipatske pred ocima poganskih naroda, da budem Bog njihov, ja, Gospod."
Levitski zakonik 26,46To su zapovijedi, naredbe i nauke, što ih preko Mojsija dade Gospod na gori Sinajskoj, da uredi odnos između sebe i sinova Izraelovih.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje