Tražilica


Levitski zakonik 27. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Levitski zakonik 27,1Gospod zapovjedi Mojsiju:
Levitski zakonik 27,2"Kaži sinovima Izraelovim ove odredbe: Ako netko zavjetuje Gospodu čovjeka po procjeni,
Levitski zakonik 27,3Onda se ima muška osoba u dobi od dvadeset do šezdeset godina procijeniti sa pedeset srebrnih šekela po težini Svetišta.
Levitski zakonik 27,4Za žensku osobu iznosi procjena trideset šekela.
Levitski zakonik 27,5Za osobu u dobi od pet do dvadeset godina iznosi procjena muške osobe dvadeset šekela i ženske osobe deset šekela.
Levitski zakonik 27,6Kod djece u dobi od jednoga mjeseca do pet godina iznosi procjena za dječaka pet srebrnih šekela i procjena za djevojku tri srebrna šekela.
Levitski zakonik 27,7Ako je nekomu šezdeset godina i više, onda ima iznositi procjena za muža petnaest šekela, a za ženu deset šekela.
Levitski zakonik 27,8Tko je preveć siromašan, pa ne može da plati procjenu, taj neka se dovede pred svećenika, da ga procijeni. Svećenik ga ima procijeniti po onom, što može dati zavjetnik.
Levitski zakonik 27,9Ako je živinče, što se može žrtvovati Gospodu, onda sve, što netko daje Gospodu, ima da vrijedi kao posvećeno.
Levitski zakonik 27,10On ne smije to promijeniti ili zamijeniti, dobar komad za loš, loš za dobar. Ako ipak živinče zamijeni drugim, onda jedno i drugo ima da pripadne Svetištu.
Levitski zakonik 27,11Ako li je živinče nečisto, pa se ne može žrtvovati Gospodu, neka se to živinče donese pred svećenika.
Levitski zakonik 27,12Svećenik ima ga onda ocijeniti, da li je dobro ili loše. Kako ga ocijeni svećenik, tako neka ostane.
Levitski zakonik 27,13Ako ga hoće otkupiti, onda neka još pridometne peti dio od procjene.
Levitski zakonik 27,14Ako netko kuću svoju po sveti Gospodu kao sveti dar, neka je ocijeni svećenik, da li je dobra ili loša. Kako je ocijeni svećenik, tako neka ostane.
Levitski zakonik 27,15Ako onaj, koji je posvetio kuću svoju, hoće opet da je otkupi, neka još pridometne peti dio od procjene, i tada je njegova.
Levitski zakonik 27,16Ako netko komad baštinjenoga posjeda svojega posveti Gospodu, ravna se procjena po mjeri usjeva. Jedan homer ječmena usjeva cijeni se pedeset srebrnih šekela.
Levitski zakonik 27,17Ako posveti polje svoje od jubilejske godine dalje, neka vrijedi po punoj procjeni.
Levitski zakonik 27,18Ako li zemljište svoje posveti istom poslije jubilejske godine, onda neka svećenik proračuna novce prema broju godina, što ostaju još do jubilejske godine. Neka se onda razmjerno odbije od pune procjene.
Levitski zakonik 27,19Ako li onaj, koji je posvetio zemljište, hoće opet da ga otkupi, neka još pridometne peti dio od procjene, i tada je njegovo.
Levitski zakonik 27,20Ali ako ne otkupi zemljišta, a proda ga ipak drugome, ne može se više otkupiti,
Levitski zakonik 27,21Nego ima zemljište, kad u jubilejskoj godini postane slobodno, vrijediti kao posvećeno Gospodu, kao komad zemlje, što je pao pod zakletvu; to pripada svećeniku kao vlasništvo.
Levitski zakonik 27,22Ako netko posveti Gospodu zemljište, što ga je kupio, a ne pripada nasljednom posjedu njegovu.
Levitski zakonik 27,23Onda ima svećenik proračunati cijenu do jubilejske godine, i dotični ima tu cijenu isplatiti u isti dan kao dar posvećen Gospodu.
Levitski zakonik 27,24U jubilejskoj godini ima se komad zemlje povratiti onome, od koga je kupljen i kojemu pripada kao nasljedni posjed.
Levitski zakonik 27,25Svaka procjena neka bude po šekelu Svetišta: jedan šekel ima dvadeset gera.
Levitski zakonik 27,26Ali prvence od stoke, što već kao prvenci pripadaju Gospodu, ne smije nitko posvetiti. Bilo goveče ili ovca: "pripada Gospodu.
Levitski zakonik 27,27Ali ako su od životinje nečiste, onda ih mora dotični otkupiti po procjeni i pridometnuti peti dio od procjene. Ako li se ne otkupi, onda se ima prodati po procjeni.
Levitski zakonik 27,28Ništa od zakletoga, što netko pod zakletvom posveti Gospodu od svega posjeda svojega, bio čovjek, živinče ili nasljedni posjed, ne smije se niti prodati niti otkupiti.
Levitski zakonik 27,29Štogod je pod zakletvom posvećeno, Gospodu je presveto. Ljudi, nad kojima je izrečena zakletva, ne smiju se otkupiti, nego se moraju pogubiti.
Levitski zakonik 27,30Sve desetine od zemlje, od usjeva poljskoga i od plodova drveća vlasništvo su Gospodnje; posvećene su Gospodu.
Levitski zakonik 27,31Ako netko hode da, otkupi jedan dio svoje desetine, ima još da pridometne peti dio svote.
Levitski zakonik 27,32Što se tiče desetine od goveda i ovaca, ima se od svega, što prolazi ispod štapa pastirskog, uvijek deseti komad posvetiti Gospodu.
Levitski zakonik 27,33Pri tom neka se ne istražuje, da li je dobro ili loše, i ne smije se zamijeniti. Ali ako netko ipak zamijeni, onda neka jedno i drugo pripadne Svetištu i ne smije se otkupiti."
Levitski zakonik 27,34To su zapovijedi, što ih dade Gospod na gori Sinajskoj Mojsiju za sinove Izraelove.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje