Tražilica


Levitski zakonik 9. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Levitski zakonik 9,1U osmi dan pozva Mojsije Arona i sinove njegove i starješine sinova Izraelovih,
Levitski zakonik 9,2I reče Aronu: "Uzmi sebi junca kao žrtvu za grijehe i ovna kao žrtvu paljenicu, obadva bez pogrješke, i prinesi ih pred Gospodom."
Levitski zakonik 9,3A sinovima Izraelovim zapovjedi ovo: "Uzmite jarca kao žrtvu za grijehe i tele i ovcu, oboje od jedne godine i bez pogrješke, kao žrtvu paljenicu,
Levitski zakonik 9,4I vola i ovna kao žrtvu mirotvornu, da ih zakoljete pred Gospodom, uz to prinos s uljem zamiješen; jer danas će vam se objaviti Gospod."
Levitski zakonik 9,5Donesoše dakle to, što je bio zapovjedio Mojsije, pred Šator sastanka, i sva zajednica dođe ovamo i stupi pred Gospoda.
Levitski zakonik 9,6Tada reče Mojsije: "Ovo vam je Gospod zapovjedio da učinite, da vam se objavi slava Gospodnja."
Levitski zakonik 9,7Nato zapovjedi Mojsije Aronu: "Stupi na žrtvenik i prinesi svoju žrtvu za grijeh i svoju žrtvu paljenicu, da pribaviš sebi i narodu svojemu pomirenje, onda prinesi prinos za narod, da im pribaviš pomirenje, kao što je zapovjedio Gospod."
Levitski zakonik 9,8I stupi Aron na žrtvenik i zakla tele, što je bilo određeno za njega kao žrtva za grijeh.
Levitski zakonik 9,9Sinovi Aronovi dodaše mu krv, on umoči prst svoj u krv i namaza je na rogove žrtveniku. Ostalu krv izli na podnožje žrtveniku.
Levitski zakonik 9,10Tada salo i bubrege i mrežicu na jetrima od žrtve za grijeh spali na žrtveniku, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Levitski zakonik 9,11Ali meso i kožu spali izvan tabora.
Levitski zakonik 9,12Potom zakla žrtvu paljenicu, i sinovi Aronovi dodaše mu krv, kojom poškropi žrtvenik unaokolo.
Levitski zakonik 9,13Tada mu dodaše žrtvu paljenicu, rasječenu na komade, zajedno s glavom, i on to spali na žrtveniku.
Levitski zakonik 9,14Nato opra drob i noge i spali ih na žrtveniku nad žrtvom paljenicom.
Levitski zakonik 9,15Onda prinese prinos za narod. Uze jarca, što je bio određen za narod kao žrtva za grijeh, zakla ga i kao prije prinese ga kao žrtvu za grijeh.
Levitski zakonik 9,16Nato prinese žrtvu paljenicu i obavi je, kako je trebalo.
Levitski zakonik 9,17Nadalje prinese prinos, uze od njega punu šaku i spali na žrtveniku, osim jutarnje žrtve paljenice.
Levitski zakonik 9,18Potom zakla vola i ovna kao žrtvu mirotvornu za narod. Sinovi Aronovi dodaše mu krv, kojom po škropi žrtvenik unaokolo.
Levitski zakonik 9,19A komade sala od vola, tusti rep od ovna i salo, što pokriva drob, bubrege i mrežicu na jetrima.
Levitski zakonik 9,20Ove komade sala položiše na komade od grudi, onda spali komade sala na žrtveniku.
Levitski zakonik 9,21A komade od grudi i stegno desno žrtvova Aron podizanjem i mahanjem pred Gospodom, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Levitski zakonik 9,22Tada raširi Aron ruke svoje nad narod i blagoslovi ga. Pošto je bio prinio žrtvu za grijeh, žrtvu paljenicu i žrtvu mirotvornu, siđe sa žrtvenika.
Levitski zakonik 9,23Nato otidoše Mojsije i Aron u Šator sastanka. Kad izađoše, blagosloviše narod. Tada se objavi svemu narodu slava Gospodnja.
Levitski zakonik 9,24I oganj izađe od Gospoda i spali na žrtveniku žrtvu paljenicu i komade sala. Kad to vidje sav narod, klicao je i popadao ničice na svoje lice.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje