Tražilica


Mudre izreke 16. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Mudre izreke 16,1Čovjek se dobro spremi u srcu, a od Gospoda dolazi, što jezik izgovori.
Mudre izreke 16,2Neka se čovjeku učine čisti svi putovi njegovi, ipak je Gospod, koji ispituje duhove.
Mudre izreke 16,3Predaj Gospodu djela svoja, i osnove će tvoje uspjeti.
Mudre izreke 16,4Za svrhu svoju sve je Gospod stvorio, pa i bezbožnika za dan nesreće.
Mudre izreke 16,5Gospodu je mrzak svaki oholica; ruku na ovo! Bez kazne neće izaći.
Mudre izreke 16,6Vježbanjem u vjernoj ljubavi očišćava se krivnja zlodjela; strahom Gospodnjim izbjegne se zlu.
Mudre izreke 16,7Ako je čiji život mio Gospodu, onda on pomiri s njim i neprijatelje njegove.
Mudre izreke 16,8Bolje je malo s pravdom, nego velik dohodak s nepravdom,
Mudre izreke 16,9Srce čovječje uredi sebi put svoj, a Gospod upravlja korake njegove.
Mudre izreke 16,10Sad je Božji na usnama kraljevim; na sudu se ne smiju ogriješiti usta njegova,
Mudre izreke 16,11Mjerila i utezi pripadaju Gospodu; njegovo su djelo sva težina vreće.
Mudre izreke 16,12Bezbožno činiti neka je gadno kraljevima; jer samo po pravednosti ima prijestolje svoje opstanak.
Mudre izreke 16,13Istinite usne moraju se dopadati kralju; tko govori iskreno, toga on mora ljubiti.
Mudre izreke 16,14Gnjev je kraljev kao glasnik smrti, ali ga mudar čovjek ublaži.
Mudre izreke 16,15U prijaznom je pogledu kraljevu život; milost je njegova kao oblak kasnoga dažda.
Mudre izreke 16,16Mudrost steći daleko je bolje nego zlato; i razboritost dobiti više je vrijedno nego srebro.
Mudre izreke 16,17Put je pravednih: "kloniti se oda zla; tko pazi na put svoj, čuva život svoj.
Mudre izreke 16,18Oholost dolazi pred pad, i oholi duh pred propast.
Mudre izreke 16,19Bolje je biti ponizan s malenima, nego dijeliti plijen s oholima.
Mudre izreke 16,20Tko pazi na opomenu, taj dolazi do sreće; blagoslovljen je onaj, koji se uzda u Gospoda.
Mudre izreke 16,21Tko je mudra srca, slavi se kao razuman; i prijazna riječ promiče pouku.
Mudre izreke 16,22Izvor je životu mudrost za one, koji je posjeduju, a karanje luđaka ludost je.
Mudre izreke 16,23Razum mudroga učini razboritim usta njegova i umnožava pouku na usnama njegovim.
Mudre izreke 16,24Prijazne su riječi med samotok, slatke duši, zdrave tijelu.
Mudre izreke 16,25Gdjekoji se put učini čovjeku ravan, a ipak su to napokon putovi k smrti.
Mudre izreke 16,26Glad radnika radi za njega; jer ga, nagone usta njegova.
Mudre izreke 16,27Čovjek nevaljao iskopava samo nesreću; na usnama njegovim gori kao oganj, što pali.
Mudre izreke 16,28Čovjek himben podiže nemir; klevetnika razdvaja pouzdane prijatelje.
Mudre izreke 16,29Silovit čovjek traži da zaludi prijatelja svojega i da ga zavede na zao put.
Mudre izreke 16,30Tko namiguje očima, taj hoće da izmisli spletke; tko stiskuje usne, počinio je zlobu.
Mudre izreke 16,31Sijeda je kosa časna kruna; postigne se pravednim životom.
Mudre izreke 16,32Bolji je strpljiv čovjek nego ratni junak; tko svlada samoga sebe, veći je nego osvojitelj gradova.
Mudre izreke 16,33Ždrijeb se baca u krilo haljine; ali od Gospoda dolazi sav odgovor njegov.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje