Tražilica


Mudre izreke 23. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Mudre izreke 23,1Sjediš li za stolom kod kojega vladaoca, pazi, koga imaš pred sobom!
Mudre izreke 23,2Stavi sebi nož na grlo, ako imaš velik tek!
Mudre izreke 23,3Nemoj se polakomiti na poslastice njegove; jer su lažna hrana!
Mudre izreke 23,4Ne muči se, da stečeš bogatstvo; prođi se takve nakane!
Mudre izreke 23,5Jedva si ga ugledao, i već ga nestade, jer načini sebi krila kao u orla, koji leti k nebu.
Mudre izreke 23,6Ne jedi kod onoga, koji je zavidan; nemoj se polakomiti na poslastice njegove!
Mudre izreke 23,7Jer on misli samo na sebe. "Jedi i pij!" govori ti; ali srce njegovo nije s tobom.
Mudre izreke 23,8Moraš opet izbljuvati zalogaj, što si ga pojeo; ljubazne si riječi svoje potrošio uzalud.
Mudre izreke 23,9Luđaku ne govori ništa na uho; jer on samo prezire mudre riječi tvoje!
Mudre izreke 23,10Ne pomiči prastare međe; ne prodiri u njivu siročadi!
Mudre izreke 23,11Jer je jak odvjetnik njihov; branit će stvar njihovu od tebe.
Mudre izreke 23,12Podvrgni srce svoje nauci, uši svoje riječima razumnim!
Mudre izreke 23,13Ne štedi kazne djetetu svojemu, jer izbiješ li ga šibom, neće od toga umrijeti.
Mudre izreke 23,14Biješ ga doduše šibom, ali ga izbavljaš tako od podzemnoga svijeta.
Mudre izreke 23,15Sine moj, ako bude mudro srce tvoje, veselim se i ja od srca,
Mudre izreke 23,16I nutrina moja kliče od radosti, kad usne tvoje govore, što je pravo.
Mudre izreke 23,17Srce tvoje neka ne revnuje zbog grješnika, nego vazda zbog straha Gospodnjega!
Mudre izreke 23,18Zaista, ima budućnost, i nada se tvoja neće osramotiti.
Mudre izreke 23,19Slušaj, sine moj, i budi mudar i okreni srce svoje ravno na pravi put!
Mudre izreke 23,20Ne idi s pijanicama i izjelicama uz meso!
Mudre izreke 23,21Jer pijanica i izjelica osiromaše, i pospanac se odijeva u tralje.
Mudre izreke 23,22Slušaj oca, koji ti je dao život; ne preziri matere svoje, kad ostari!
Mudre izreke 23,23Steci istinu i ne prodaji je, mudrost, stegu i razboritost!
Mudre izreke 23,24Veoma se raduje otac dobroga sina; tko ima mudroga za dijete, smije se veseliti.
Mudre izreke 23,25Neka se dakle vesele otac tvoj i mati tvoja; neka kliče od radosti ona, koja te je rodila!
Mudre izreke 23,26Daj mi srce svoje, sine moj, i neka se putovi moji dopadnu očima tvojim!
Mudre izreke 23,27Jer je bludnica duboka jama, tuđa žena tijesan studenac.
Mudre izreke 23,28Ona i zasjeda kao lupež i umnožava broj nevjernih među ljudima.
Mudre izreke 23,29Tko ima ah? Tko ima jao? Tko ima svađu? Tko ima brigu? Tko ima rane ni za što? Tko ima mutne oci?
Mudre izreke 23,30Koji kasno sjede kod vina, koji dolaze da kušaju miješano vino.
Mudre izreke 23,31Ne gledaj na vino, kako crvenkasto sijeva, kako se u čaši prelijeva; glatko se ono pije.
Mudre izreke 23,32Ali kasnije ujede kao zmija i uštrca otrov kao ljutica.
Mudre izreke 23,33Čudne stvari vide oči tvoje, i srce tvoje misli ludorije.
Mudre izreke 23,34Ti si kao jedan, koji leži usred mora, kao jedan, koji sjedi gore u košu od jedrila.
Mudre izreke 23,35"Izbiše me, ali me ne zabolje; istukoše me, ali ne osjetih ništa; kad ću se probuditi, tada ću iznova potražiti piće."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje