Tražilica


Mudre izreke 28. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Mudre izreke 28,1Bezbožnik bježi, i kad ga nitko ne progoni; a pravednik se osjeća sigurnim kao mlad lav.
Mudre izreke 28,2Zbog grješnosti u zemlji mijenjaju se često knezovi njezini; ali po razboritim, razumnim ljudima dobiva pravda dugo trajanje.
Mudre izreke 28,3Bezbožnik, koji pritiskuje siromahe, jest kao dažd, što odnosi, a kruha ne donosi.
Mudre izreke 28,4Koji preziru zakon, hvale bezbožnika; a koji drže zakon, gnjeve se na njega.
Mudre izreke 28,5Zli ljudi nemaju smisla za pravo; a koji traže Gospoda, razumiju se u sve.
Mudre izreke 28,6Bolji je siromah, koji hodi u nedužnosti svojoj, nego čovjek, koji ide krivim putovima, ako je i bogat.
Mudre izreke 28,7Tko drži zakon, sin je razuman, a tko se druži s izjelicama, sramoti oca svojega.
Mudre izreke 28,8Tko umnožava imetak svoj kamatom i lihvom, skuplja onome, koji je milostiv siromasima.
Mudre izreke 28,9Tko odvraća uho svoje, da ne čuje zakona i molitva je njegova jedan gad.
Mudre izreke 28,10Tko zavodi poštene ljude na zao put, taj će sam pasti u jamu svoju; a nedužni će dobiti blagoslov.
Mudre izreke 28,11Bogat čovjek drži samoga sebe mudrim, ali ga razuman siromah ispituje.
Mudre izreke 28,12Kad se raduju pravednici, velika je slava; a podignu li se bezbožnici visoko, moraju se tražiti ljudi.
Mudre izreke 28,13Tko krije svoje grijehe, nema blagoslova; tko ih priznaje i ostavlja, dobit će oproštenje.
Mudre izreke 28,14Blagoslovljen je čovjek, koji je svagda na oprezu; a tko učini tvrdim srce svoje, upast će u nesreću.
Mudre izreke 28,15Lav, koji rice, i medvjed gladan, to je bezbožan vladalac siromašnome narodu.
Mudre izreke 28,16Knez, koji nema razboritosti, vrši mnoge globe; a kome se gadi nepravedna dobit, živjet će dugo.
Mudre izreke 28,17Čovjek, kojega tišti krvno djelo, bit će do groba bjegunac; nitko ga ne zaustavi.
Mudre izreke 28,18Tko hodi nedužno, spasit će se; a tko ide krivim putovima, pada ti jamu.
Mudre izreke 28,19Tko obrađuje svoju njivu, ima puno kruha; a tko ide za besposlicama, ima puno siromaštva.
Mudre izreke 28,20Čestiti čovjek obiluje blagoslovima; a tko hoće da se brzo obogati, ne ostaje bez kazne.
Mudre izreke 28,21Pristranost je loša stvar; ipak za komadić kruha ogriješi se gdjekoji.
Mudre izreke 28,22Lakomac ide pohlepno za bogatstvom i ne pomišlja, da oskudica dolazi na njega.
Mudre izreke 28,23Tko kara čovjeka, više će hvale poslije žeti, negoli jezik laskav.
Mudre izreke 28,24Tko krade oca svojega i mater svoju i govori: "To nije grijeh", on je drug pokvarenome čovjeku.
Mudre izreke 28,25Lakomac zameće svađu; a tko se uzda u Gospoda, obilovat će.
Mudre izreke 28,26Tko se oslanja na svoj vlastiti razum, luđak je; a tko hodi u mudrosti, spasit će se.
Mudre izreke 28,27Tko daje siromahu, neće mu ništa faliti; a tko zatvara oči svoje pred njim, bit će obasut klevetama.
Mudre izreke 28,28Kad se visoko podignu bezbožnici, skrivaju se ljudi; a kad propadnu, postaju moćni pravednici.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje