Tražilica


Ponovljeni zakon 10. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ponovljeni zakon 10,1Tada mi zapovjedi Gospod: Iskleši sebi dvije ploče kamene, kao što su bile prve, i uzađi k meni na goru! Napravi sebi i kovčeg od drveta!
Ponovljeni zakon 10,2Napisat ću na te plode riječi, koje su bile na prvim pločama, što si ih razbio. Metni ih onda u kovčeg!
Ponovljeni zakon 10,3Napravih dakle kovčeg od drveta akacije, isklesah dvije ploče kamene, kao što su bile prve, i uzađoh na goru s dvjema pločama.
Ponovljeni zakon 10,4Tada on napisa na plode jednakim pismom kao prije deset zapovijedi, koje vam je bio Gospod priopćio na gori iz ognja na dan sastanka vašega. Tada mi ih predade Gospod.
Ponovljeni zakon 10,5I siđoh opet s gore i metnuh ploče u kovčeg, što sam ga bio napravio. Tamo ostaše, kao što mi je bio zapovjedio Gospod.
Ponovljeni zakon 10,6A sinovi Izraelovi pođoše od izvora u području sinova Jaakanovih u Moseru, Ondje umrije Aron i ondje bi pokopan, Mjesto njega postade svećenik sin njegov Eleazar.
Ponovljeni zakon 10,7Odatle otidoše u Gudgodu, iz Gudgode u Jotbatu, pokrajinu vodom obilnu.
Ponovljeni zakon 10,8Tada odvoji Gospod pleme Levijevo, da nosi kovčeg zavjeta Gospodnjega, da služi pred Gospodom i da blagosliva u ime njegovo, kako to biva do danas.
Ponovljeni zakon 10,9Zato Levi ne dobi dijela mi baštine kao braća njegova. Gospod je baština njegova, kao što mu je bio obećao Gospod, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 10,10A ja ostadoh, kao prije, na gori četrdeset dara i četrdeset noći. I usliši me Gospod i ovaj put. Gospod te ne htjede uništiti.
Ponovljeni zakon 10,11Tada mi zapovjedi Gospod: "Ustani! Idi pred narodom dalje, da dođu u posjed zemlje, za koju sam se zakleo ocima njihovim da ću im je dati!
Ponovljeni zakon 10,12Dakle, Izraele! Što ište od tebe Gospod, Bog tvoj? Samo to, da se bojiš Gospoda, Boga svojega, da hodiš po svim putovima njegovim, da ga ljubiš i služiš Gospodu, Bogu svojemu, svim srcem i svom dušom,
Ponovljeni zakon 10,13Držeći zapovijedi i zakone Gospodnje, što ti ih dajem danas, da ti bude dobro,
Ponovljeni zakon 10,14Eto, Gospodu, Bogu tvojemu, pripada nebo i nebo nebesa, zemlja i sve, što je na njoj.
Ponovljeni zakon 10,15Pa ipak Gospod se je u svojoj ljubavi okrenuo k vašim ocima i izabrao vas, potomke njihove, između svih naroda, kao što je danas.
Ponovljeni zakon 10,16Zato obrežite srce svoje i ne budite više tvrdovrati!
Ponovljeni zakon 10,17Jer Gospod, Bog vas, jest najviši Bog i najviši Gospod, veliki, silni, strašni Bog, koji ne gleda na osobu, nije pristran i ne da se podmititi,
Ponovljeni zakon 10,18Koji pomaže do pravice siroti i udovici, ljubi stranca i daje mu hranu i odjeću.
Ponovljeni zakon 10,19Tako i vi ljubite stranca, jer ste i sami bili stranci u zemlji egipatskoj.
Ponovljeni zakon 10,20Boj se Gospoda, Boga svojega, njemu služi, njega se drži, njegovim se imenom samo kuni!
Ponovljeni zakon 10,21On je slava tvoja, on je Bog tvoj, koji na tebi učini ona velika i čudesna djela, što si ih vidio očima svojim.
Ponovljeni zakon 10,22Sedamdeset duša bilo je otaca tvojih, kad su ono išli u Egipat. Sada te Gospod, Bog tvoj, umnoži kao zvijezde na nebu.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje