Tražilica


Ponovljeni zakon 11. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ponovljeni zakon 11,1Ljubi dakle Gospoda, Boga svojega, i izvršuj uvijek ustanovu njegovu, zakone njegove, naredbe njegove i zapovijedi njegove!
Ponovljeni zakon 11,2Promislite sad dobro: Ne obraćam se na djecu vašu! Oni nijesu proživjeli i na sebi iskusili vodstvo Gospoda, Boga vašega, veličinu njegovu, jaku ruku, njegovu, podignutu mišicu njegovu,
Ponovljeni zakon 11,3Čudesne znake njegove i djela njegova, što ih učini u Egiptu na faraonu, kralju egipatskom, i na svoj zemlji njegovoj:
Ponovljeni zakon 11,4Što učini na vojsci egipatskoj, na konjima i kolima njihovim; kako on, kad su vas tjerali, učini, te ih voda Crvenoga mora potopi, i tako ih on, Gospod, uništi do današnjega dana;
Ponovljeni zakon 11,5Onda što vam učini u pustinji, dok ne dođoste do ovoga mjesta;
Ponovljeni zakon 11,6Što je učinio s Datanom i Abiramom, sinovima Eliaba, Rubenova potomka, kako zemlja otvori usta svoja i usred svega Izraela proždrije njih i porodice njihove i Šatore njihove i sve, što imadoše.
Ponovljeni zakon 11,7Ne, vi ocima svojim vidjeste sva velika djela, što ih učini Gospod.
Ponovljeni zakon 11,8Zato držite sav zakon, što vam ga nalažem danas, da budete dosta jaki, te uzmete u posjed zemlju, u koju idete, da je osvojite,
Ponovljeni zakon 11,9I da dugo živite u zemlji, za koju se zakle Gospod ocima vašim da će je dati njima i potomcima njihovim, zemlju, u kojoj teče mlijeko i med.
Ponovljeni zakon 11,10Jer zemlja, u koju ideš, da je posjedneš, nije kao zemlja egipatska, iz koje ste izašli. Ova se je morala, čim si bio sjeme posijao, natapati nogostupnim spravama kao vrt za zelje.
Ponovljeni zakon 11,11Ali zemlja, u koju idete, da je posjednete, zemlja je, u kojoj su brda i doline, i natapa je dažd nebeski.
Ponovljeni zakon 11,12To je zemlja, za koju se brine Gospod, Bog tvoj, na koju su jednako upravljene oči Gospoda, Boga tvojega, od početka do svršetka godine.
Ponovljeni zakon 11,13Zato ako budete slušali zapovijedi moje, što vam ih dajem danas, i budete ljubili Gospoda, Boga svojega, te mu služili svim srcem i svom dušom,
Ponovljeni zakon 11,14Tada ću davati dažd zemlji vašoj u pravo vrijeme, rani dažd i kasni dažd, da mogneš skupiti žito svoje, vino svoje i ulje svoje.
Ponovljeni zakon 11,15I za stoku ću tvoju dati travu na poljima tvojim, i moći ćeš jesti do sitosti.
Ponovljeni zakon 11,16A čuvajte se, da se ne zavara srce vaše, da se odmetnete i služite tuđim bogovima i klanjate im se!
Ponovljeni zakon 11,17Inače raspalit će se na vas srdžba Gospodnja, i zatvorit će nebo. Tada neće više pasti dažd, i zemlja neće više dati roda svojega, Tako ćete brzo iščeznuti iz ove lijepe zemlje, koju vam daje Gospod.
Ponovljeni zakon 11,18Utisnite dakle ove zapovijedi moje u srce svoje i u dušu svoju! Privežite ih kao znak na ruke svoje i nosite ih kao spomenak na čelu!
Ponovljeni zakon 11,19Učite ih djecu svoju i govorite o njima, ili kad ste kod kuće ili na putu, ili kad liježete ili ustajete!
Ponovljeni zakon 11,20Napišite ih na dovratnike kuće svoje i na vrata svoja,
Ponovljeni zakon 11,21Da vi i djeca vaša u zemlji, za koju se zakleo Gospod ocima vašim da će im je dati, tako dugo živite, kako dugo bude stajalo nebo nad zemljom!
Ponovljeni zakon 11,22Jer ako budete držali sav zakon ovaj, što vam ga dajem da nas, i budete ljubili Gospoda, Boga svojega, hodili svim putovima njegovim i njega se držali,
Ponovljeni zakon 11,23Tada će otjerati Gospod sve te narode ispred vas, i pobijedit ćete narode, koji su veći i jači od vas.
Ponovljeni zakon 11,24Svako mjesto, na koje stupi noga vaša, bit će vaše. Od pustinje do Libanona, od rijeke Eufrata, do mora zapadnoga dosezat će područje vaše.
Ponovljeni zakon 11,25Nitko se neće održati pred vama. Strah i trepet pred vama raširit će Gospod, Bog vaš, preko sve zemlje, na koju stupite, kao što vam obeća.
Ponovljeni zakon 11,26Eto, iznosim dana pred vas blagoslov i prokletstvo:
Ponovljeni zakon 11,27Blagoslov, ako budete slušali zapovijedi Gospoda, Boga svojega, što vam ih dajem danas.
Ponovljeni zakon 11,28A prokletstvo, ako ne budete slušali zapovijedi Gospoda, Boga svojega, i ako skrenete s puta, što vam ga pokazujem danas, da trčite za bogovima, kojih ne poznajete.
Ponovljeni zakon 11,29I kad te uvede Gospod, Bog tvoj, u zemlju, u koju ide, da je posjedne, tada izreci blagoslov na gori Gerizimu, a prokletstvo na gori Ebalu.
Ponovljeni zakon 11,30One su s onu stranu Jordana uz cestu zapadnu u zemlji Kanaanaca, koji prebivaju u ravni prema Gilgalu kod terebinte Morejeve.
Ponovljeni zakon 11,31Tako sad prijeđite Jordan, da posjednete zemlju, koju vam daje Gospod, Bog vaš! Kad je osvojite, onda se nastanite u njoj!
Ponovljeni zakon 11,32I držite točno sve zakone i naredbe, to vam ih dajem danas! Neka bude samo jedno Svetište!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje