Tražilica


Ponovljeni zakon 25. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ponovljeni zakon 25,1Ako dođu ljudi, koji su među sobom u raspri, pred sud, neka im se sudi! Nedužnoga neka oslobode, a krivca neka osude!
Ponovljeni zakon 25,2Ako je krivac zaslužio batine, tada sudac neka naloži, da ga povale i da mu pred njim dadnu toliko udaraca, koliko odgovara krivnji njegovoj!
Ponovljeni zakon 25,3četrdeset udaraca smije naložiti da mu se dadne, ali ne više, da se ne poništi pred tobom zemljak tvoj, kad bi mu se preko toga udarilo još više udaraca.
Ponovljeni zakon 25,4Ne zavezuj usta volu kad vrše!
Ponovljeni zakon 25,5Ako braća stanuju skupa i jedan od njih umre, a ne ostavi sina iza sebe, onda neka se žena umrloga ne uda vani za stranca! Njezin djever neka otide k njoj, neka je uzme za ženu i izvrši na njoj dužnost djeversku!
Ponovljeni zakon 25,6Prvorođenac, kojega ona rodi, neka nosi ime brata umrloga, da ne izumre ime njegovo u Izraelu.
Ponovljeni zakon 25,7Ako li onaj čovjek neće da uzme snahe svoje, onda snaha njegova neka ide na vrata gradska pred Starješine i neka rekne: Djever moj neće da očuva ime bratu svojemu u Izraelu. On mi neće da učini dužnost djeversku.
Ponovljeni zakon 25,8Starješine grada njegova neka ga tada dozovu i potegnu na odgovor! Prikaže li se on i dadne li izjava: Neću da je uzmem,
Ponovljeni zakon 25,9Onda neka pristupi k njemu snaha njegova pred starješinama, neka mu izuje obuću s nogu, neka mu pljune u lice i glasno povikne: Tako neka bude čovjeku, koji neće da zida kuće brata svojega!
Ponovljeni zakon 25,10Kuća njegova neka se u Izraelu zove samo još kuća bosoga!
Ponovljeni zakon 25,11Ako se pobiju ljudi i žena jednoga doleti da otme muža svojega iz ruku onoga, koji ga bije, i pruži ruku svoju i uhvati ga za sram,
Ponovljeni zakon 25,12Odsijeci joj ruku bez milosrđa!
Ponovljeni zakon 25,13Ne nosi u torbi svojoj dvojaku utegu, težu i lakšu!
Ponovljeni zakon 25,14Nemoj imati u kući svojoj dvojaku mjeru, veću i manju!
Ponovljeni zakon 25,15Puna i prava utega neka ti je, puna i prava mjera neka ti je, i da dugo živiš u zemlji, koju ti da je Gospod, Bog tvoj!
Ponovljeni zakon 25,16Jer je gnusoba Gospodu, Bogu tvojemu, svaki, koji čini tako, svaki, koji čini nepošteno.
Ponovljeni zakon 25,17Pomisli na to, što ti učiniše Amalečani na putu, kad ste išli iz Egipta!
Ponovljeni zakon 25,18Na putu napadoše te, jer si bio umoran i iznemogao, pobiše kod tvoje zadnje čete sve, što od umora zastadoše za tobom, bez straha od Boga.
Ponovljeni zakon 25,19Kad te jednom Gospod, Bog tvoj, smiri od svih neprijatelja tvojih unaokolo u zemlji, koju ti daje Gospod, Bog tvoj, u posjed i baštinu, tada izbriši pod nebom, što spominje na Amaleka! Ne zaboravi to!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje