Tražilica


Ponovljeni zakon 28. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ponovljeni zakon 28,1Ako budeš vjerno slušao Gospoda, Boga svojega, i ako budeš izvršivao zapovijedi njegove, što ti ih dajem danas, uzvisit će te Gospod, Bog tvoj, nad sve narode na zemlji.
Ponovljeni zakon 28,2Svi ovi blagoslovi doći će na te i stignut će te, ako budeš slušao Gospoda, Boga svojega.
Ponovljeni zakon 28,3Blagoslovljen ćeš biti u gradu i blagoslovljen u polju.
Ponovljeni zakon 28,4Blagoslovljen će biti plod tijela tvojega, plod njive tvoje, plod stoke tvoje, mlade goveda tvojih i ovaca tvojih.
Ponovljeni zakon 28,5Blagoslovljena će biti žetvena košara tvoja i naćve tvoje.
Ponovljeni zakon 28,6Blagoslovljen ćeš biti, kada dolaziš, i blagoslovljen, kada odlaziš.
Ponovljeni zakon 28,7Gospod će poraziti pred tobom neprijatelje tvoje, koji se dignu uroti tebi. Jednim putem dolaze oni proti tebe, a na sedam putova bježe pred tobom.
Ponovljeni zakon 28,8Gospod će ti dati blagoslov u žitnicama tvojim i u svakom poslu ruku tvojih. On će te blagosloviti u zemlji, koju ti daje Gospod, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 28,9Gospod će te učiniti svetim narodom svojim, kao što ti se je zakleo, ako izvršuješ zapovijedi Gospoda, Boga svojega, i ideš putovima njegovim.
Ponovljeni zakon 28,10Svi narodi u zemlji vidjet će, da se s pravom zoveš narodom Gospodnjim, i bojat će se tebe.
Ponovljeni zakon 28,11Gospod će te obasuti dobrima, plodom tijela tvojega, stoke i njive u zemlji, za koju se zakleo Gospod ocima tvojim da će ti je dati.
Ponovljeni zakon 28,12Gospod će otvoriti bogatu riznicu svoju, nebo, da zemlji tvojoj u pravo vrijeme dadne dažd i da blagoslovi svaki rad ruku tvojih. Onda možeš davati u zajam mnogim narodima, a sam da ne moraš uzimati u zajam.
Ponovljeni zakon 28,13Gospod će te učiniti glavom a ne repom, Ti ćeš samo biti gore a nikada dolje, ako slušaš zapovijedi Gospoda, Boga svojega, što ti ih dajem danas, i točno ih izvršuješ.
Ponovljeni zakon 28,14Od svega, što ti zapovijedam danas, ne odstupaj ni nadesno ni nalijevo, pristajući za drugim bogovima i služeći njima!
Ponovljeni zakon 28,15Ali ako ne slušaš Gospoda, Boga svojega, i točno ne držiš svih njegovih zapovijedi i naredaba, što ti ih dajem danas, onda će doći na te sva ova prokletstva i stignut će te:
Ponovljeni zakon 28,16Proklet ćeš biti u gradu, proklet u polju.
Ponovljeni zakon 28,17Prokleta će biti žetvena košara tvoja i naćve tvoje.
Ponovljeni zakon 28,18Proklet će biti plod tijela tvojega, plod njive tvoje, mlad goveda tvojih i ovaca tvojih.
Ponovljeni zakon 28,19Proklet ćeš biti, kada dolaziš, i proklet, kada odlaziš.
Ponovljeni zakon 28,20Gospod će poslati na tebe prokletstvo, zabunu i strah u svim radovima, što ih preduzmeš, dok za kratko vrijeme posve ne propadneš zbog zlih djela svojih, po kojima si otpao od mene.
Ponovljeni zakon 28,21Gospod će na te donijeti kugu, dok te posve ne istrijebi iz zemlje, u koju ideš da je posjedneš.
Ponovljeni zakon 28,22Gospod će te udariti sušicom, groznicom, upalom, žegom sušom, snijeti i metljikom. Ova će te zla progoniti, dok ne propadneš.
Ponovljeni zakon 28,23Nebo nad glavom tvojom postat će mjed, a zemlja pod nogama tvojim gvožde.
Ponovljeni zakon 28,24Gospod će dažd u zemlji tvojoj pretvoriti u prah i pepeo. Oni će padati s neba na te, dok ne budeš uništen.
Ponovljeni zakon 28,25Gospod će te poraziti pred neprijateljima tvojim. Jednim ćeš putem izaći proti njima, a na se dam ćeš putova bježati pred njima. Svima kraljevstvima na zemlji bit ćeš jedno strašilo.
Ponovljeni zakon 28,26Mrtvaci tvoji bit će hrana svima pticama nebeskim i životinjama divljim, i nitko ih neće poplašiti.
Ponovljeni zakon 28,27Gospod će te udariti prištem egipatskim, micinom, svrabom i krastom, od čega se nećeš više moći iscijeliti.
Ponovljeni zakon 28,28Gospod će te udariti bjesnilom, sljepoćom i pometnjom duha.
Ponovljeni zakon 28,29U jasno podne pipat ćeš okolo, kao što pipa slijepac u mraku. U svojim pothvatima nećeš imati sreće. Uvijek će te tlačiti i odirati, a nitko ti neće pomoći.
Ponovljeni zakon 28,30Oženit ćeš se, a drugi će biti s tvojom ženom. Sazidat ćeš kuću, a nećeš stanovati u njoj. Posadit ćeš vinograd, a nećeš uživati njegova ploda.
Ponovljeni zakon 28,31Vol tvoj klat će se na tvoje oči, a ti ga nećeš jesti. Magarac tvoj otet će ti se pred očima i neće ti se više vratiti, Ovce tvoje dat će se neprijateljima tvojim, i nitko ti neće pomoći.
Ponovljeni zakon 28,32Sinovi tvoji i kćeri tvoje past će kao plijen tuđemu narodu. Oči tvoje morat će to gledati i kapat će jednako za njima. Ali ti ćeš biti nemoćan.
Ponovljeni zakon 28,33Plod zemlje tvoje i sav prihod muke tvoje izjest će narod, kojega ne znaš. Tlačit će te jednako i zlostavljati uvijek.
Ponovljeni zakon 28,34Poludjet ćeš od onoga, što ćeš gledati svojim očima.
Ponovljeni zakon 28,35Gospod će te udariti prištevima zlim na koljenima i na golijenima, tako da neće na tebi ostati ništa zdravo od tabana do tjemena.
Ponovljeni zakon 28,36Gospod će tebe i kralja, kojega ćeš postaviti nad sobom, odvesti u narod, kojega nijesi znao ti ni oci tvoji. Tamo ćeš služiti tuđim bogovima od drveta i kamena.
Ponovljeni zakon 28,37Postat ćeš predmet zgražanja, rugla i posmijeha svima narodima, u koje te odvede Gospod.
Ponovljeni zakon 28,38Mnogo ćeš sjeme iznijeti u polje, a samo ćeš malo od toga požeti jer će ga izjesti skakavci.
Ponovljeni zakon 28,39Vinograde ćeš saditi i obrađivati. Ali vina nećeš piti i u klijet spremati, jer će izjesti crvi.
Ponovljeni zakon 28,40Imat ćeš maslina u svem području svojem, ali se nećeš moći mazati uljem, jer će opasti masline tvoje.
Ponovljeni zakon 28,41Imat ćeš sinova i kćeri, ali neće pripadati tebi, jer će otići u ropstvo.
Ponovljeni zakon 28,42Sve drveće tvoje i rod zemlje tvoje uništit će buba.
Ponovljeni zakon 28,43Stranac, koji prebiva kod tebe, penjat će se nada te sve više, a ti ćeš padati sve niže.
Ponovljeni zakon 28,44On će ti, uzaimati; a ti mu ne ćeš moći uzajmiti. On će postati glava, a ti rep.
Ponovljeni zakon 28,45Sva ova prokletstva doći će na te, progonit će te i stizat će te, dok se ne istrijebiš ako ne budeš slušao Gospoda, Boga svojega, i ne budeš držao njegovih zapovijedi i naredaba, što ti ih je dao.
Ponovljeni zakon 28,46Ona će biti tebi i potomcima tvojim kao znak i čudo dovijeka.
Ponovljeni zakon 28,47Kad nijesi htio radosno i rado služiti Gospodu, Bogu svojemu, uza sve obilje,
Ponovljeni zakon 28,48Služit ćeš neprijateljima svojim, koje proti tebe pošalje Gospod, u gladi i žeđi, u golotinji i svakoj oskudici. On će ti metnuti gvozden jaram na vrat, dok te ne uništi.
Ponovljeni zakon 28,49Gospod se iz daleke daljine, s kraja svijeta, dovesti proti tebe narod, koji leti kao orao, narod, kojemu jezika ne razumiješ.
Ponovljeni zakon 28,50Narod tvrdoga pogleda, koji ne štedi starca i s mladićem nema smilovanja.
Ponovljeni zakon 28,51On će izjesti omladak stoke tvoje i prihod polja tvojega, dok se ne istrijebiš. On ti neće ništa ostaviti od žita, vina i ulja od ploda goveda i ovaca, dok te ne upropasti.
Ponovljeni zakon 28,52On će te opkoliti u svim gradovima tvojim, dok po svoj zemlji tvojoj ne popadaju zidovi tvoji visoki i tvrdi, u koje se uzdaješ. On će te opkoliti u svim gradovima tvojim, po svoj zemlji, koju ti dadne Gospod. Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 28,53Tada ćeš u nevolji i tjeskobi, u koju će te staviti neprijatelj tvoj, jesti plod svojega vlastitog tijela, meso svojih sinova i kćeri, koje ti dadne Gospod, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 28,54I najmekši i najnježniji čovjek kod tebe bit će pun zlovolje prema bratu svojemu, prema ljubljenoj ženi svojoj i djeci svojoj, što mu još ostaje.
Ponovljeni zakon 28,55Nikome od njih neće dati mesa djece svoje, što će ga jesti, jer neće imati ništa drugo u nevolji i tjeskobi, u koju će te staviti neprijatelj tvoj u svim gradovima tvojim.
Ponovljeni zakon 28,56I najmekša i najnježnija žena kod tebe, koja se ne bi usudila metnuti svoju nogu na golu zemlju, jer je bila odveć nježna i mekušna, bit će zlovoljna prema ljubljenome mužu svojemu, prema sinu svojemu i kćeri svojoj,
Ponovljeni zakon 28,57Zbog posteljice, što dolazi iz krila njezina, ili zbog djece, kojoj daje život, jer u oskudici svakoj ona će ih potajno jesti od nevolje i tjeskobe, a koju će te staviti neprijatelj tvoj u gradovima tvojim.
Ponovljeni zakon 28,58Ako ne budeš točno držao se zapovijedi ovoga zakona, što su zapisane u ovoj knjizi, i ako se ne budeš bojao uzvišenoga i časnoga imena, Gospoda, Boga svojega.
Ponovljeni zakon 28,59Poslat će Gospod tebi i potomcima tvojim vanredne kušnje, teška i dugotrajna zla, ljute i duge bolesti.
Ponovljeni zakon 28,60Sva zla egipatska, od kojih se plašiš, pustit će na tebe, i one će se prilijepiti za tebe.
Ponovljeni zakon 28,61Usto će Gospod pustiti na tebe još sve bolesti i kušnje, to nijesu zapisane u ovoj zakonskoj knjizi, dok se ne istrijebiš.
Ponovljeni zakon 28,62Ostat će vas samo malo, makar vas prije bilo kao zvijezda nebeskih, ako ne budeš slušao Gospoda, Boga svojega.
Ponovljeni zakon 28,63Kao što vam se je Gospod radovao, da vam dobro čini i da vas množi, tako će vam se sad Gospod radovati, da vas zatire i istrebljuje. Bit ćete iskorijenjeni iz zemlje, u koju ideš da je zaposjedneš.
Ponovljeni zakon 28,64Gospod će te razasuti po svim narodima, s jednoga kraja zemlje do drugoga. Tamo ćeš služiti drugim bogovima, koji su bili nepoznati tebi i ocima tvojim, bogovima od drveta i kamena.
Ponovljeni zakon 28,65Među ovim narodima nećeš uživati mira. Tvoja noga neće imati počivališta. Tamo će ti Gospod utisnuti u srce tjeskobu u oči težnju za zavičajem i u dušu tugu.
Ponovljeni zakon 28,66Život svoj vidjet ćeš da visi o koncu. Drhtat ćeš danju i noću i nećeš se osjećati nikada siguran za život svoj.
Ponovljeni zakon 28,67Ujutro govorit ćeš: O, da je već večer, a uvečer govorit ćeš: O, da je već jutro, od tjeskobe u srcu, što ćeš je imati, i od svega onoga, što ćeš morati svojim očima gledati,
Ponovljeni zakon 28,68Onda će te Gospod vratiti u Egipat na lađama, putem, za koji ti rekoh: Neće ga više nikada vidjeti! Tamo će vas prodavati neprijateljima vašim za robove i ropkinje, Ali nitko vas neće htjeti kupiti."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje