Tražilica


Ponovljeni zakon 32. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ponovljeni zakon 32,1"Slušajte, nebesa: sad hoću da govorim! Zemlja neka čuje riječ usta mojih!
Ponovljeni zakon 32,2Kao dažd neka se spusti nauk moj! Kao rosa neka pada riječ moja! Kao sitan dažd na mladu travu, kao krupan dažd na odraslu travu.
Ponovljeni zakon 32,3Glasno ću javljati slavu Gospodnju: čast dajte Bogu našemu!
Ponovljeni zakon 32,4Hridina je, savršeno je djelo njegovo. Svi su njegovi putovi pravica, Bog je vjeran, bez krivnje, pravedan i istinit.
Ponovljeni zakon 32,5Ali grdno sagriješiše proti njega nevaljali sinovi njegovi: rod zao i naopak.
Ponovljeni zakon 32,6Tako li vraćate Gospodu, narode ludi i bezumni? Nije li on otac tvoj, Stvoritelj tvoj, koji te napravi i utvrdi?
Ponovljeni zakon 32,7Spomeni se negdašnjih dana! Pomisli na godine kroz sve naraštaje! Pitaj oca svojega: on će ti javiti, starce svoje: oni će ti pripovjediti!
Ponovljeni zakon 32,8Kada je Svevišnji dijelio narodima posjede, kada je dijelio sinove čovječje, tada je postavio međe narodima po broju sinova Izraelovih.
Ponovljeni zakon 32,9Jer je dio Gospodnji narod njegov, Jakov je njemu odmjerena baština.
Ponovljeni zakon 32,10Nađe ga u zemlji pustari, u pustinji, gdje buči samoća. Ogradio ga je, štitio, čuvao ga je kao zjenicu oka svojega.
Ponovljeni zakon 32,11Kao što se orao, koji straži nad gnijezdom svojim, uzdiže iznad ptića svojih, rasprostire krila, uzima ih i nosi jakim krilima svojim:
Ponovljeni zakon 32,12Tako ga je vodio Gospod jedini, i nije bilo tuđega boga s njim.
Ponovljeni zakon 32,13Vodio ga je na visine zemlje, i jeo je plodove poljske. Davao mu je da siše med iz kamena, ulje iz tvrda kremena,
Ponovljeni zakon 32,14Maslo od krava, mlijeko od ovaca, pretilinu od janjaca i ovnova, od bašanskh volova i jaraca, i srce od najslađe pšenice, i pio krv od grožđa, vino iskričavo.
Ponovljeni zakon 32,15Ali se Ješurun ugoji, pa se stade ritati; utovio si, udebljao i zasalio; pa odbaci Boga, koji ga je stvorio, i prezre Hridinu spasenja svojega.
Ponovljeni zakon 32,16I razdražiše ga tuđim bogovima, gadovima razgnjeviše ga.
Ponovljeni zakon 32,17Đavolima, koji nijesu bogovi, prinosili su žrtve, bogovima, kojih nijesu znali, posve novima, koji istom nastadoše, kojih nijesu častili oci vaši.
Ponovljeni zakon 32,18A na Hridinu, koja ti život dade, nijesi više mislio, zaboravio si Boga, koji te u svijet stavi.
Ponovljeni zakon 32,19Kad to vidje Gospod, odbaci ih, pun gnjeva zbog takvih sinova i kćeri.
Ponovljeni zakon 32,20Ovo je riječ njegova: Skrit ću im lice svoje i vidjet ću, kakav će im biti konac; oni su rod posve pokvaren, sinovi, u kojih nema vjere.
Ponovljeni zakon 32,21Razdražiše me praznim idolima svojim, razgnjeviše me vjetrovitim idolima svojim. I Ja ću njih razdražiti narodom nepoštenim, razljutit ću ih narodom ludim.
Ponovljeni zakon 32,22Jer se je rasplamtio oganj gnjeva mojega, bukti do u dubinu bezdana, ždere zemlju i plod njezin, popali temelje brdima.
Ponovljeni zakon 32,23Zgrnut ću na njih zla, strijele svoje pobacat ću na njih.
Ponovljeni zakon 32,24Glad će ih satirati, groznica i ljuta kuga proždirati, i poslat da na njih zube zvjeradi i otrov zmija, što plaze u prahu.
Ponovljeni zakon 32,25Tada će ih ubijati izvana mač, a po kućama strah, i momka i djevojku, dijete nejače i sijeda čovjeka.
Ponovljeni zakon 32,26Rekao bih: Posve ću ih razbiti, spomen ću im uništiti među ljudima,
Ponovljeni zakon 32,27Da se ne bih bojao ruga neprijateljeva, da se ne bi tlačitelji njihovi ponijeli i rekli: Ruka je naša nadvladala, nije Gospod učinio sve ovo.
Ponovljeni zakon 32,28Jer su narod bez razboritosti, nema u njih razuma.
Ponovljeni zakon 32,29Kad bi bili mudri, razumjeli bi ovo i mislili bi na svršetak svoj.
Ponovljeni zakon 32,30Kako bi jedan mogao goniti tisuću, a dvojica natjerati u bijeg deset tisuća, da ih nije prodala Hridina njihova i da ih nije predao Gospod?
Ponovljeni zakon 32,31Jer hridina njihova nije kao naša Hridina; neprijatelji naši tomu su svjedoci.
Ponovljeni zakon 32,32Jer je čokot njihov od čokota sodomskoga, od poljana gomorskih. Grožđe je njihovo grožđe puno otrova, jagode su njihove gorke kao žuč,
Ponovljeni zakon 32,33Vino je njihovo slina zmajeva, grozan otrov aspidin.
Ponovljeni zakon 32,34Nije li to kod mene pohranjeno, zapečaćeno u riznici mojoj?
Ponovljeni zakon 32,35Moja je osveta i plaća, u vrijeme, kad im popuzne noga; jer je blizu dan propasti njihove, ide brzo, što će ih zadesiti.
Ponovljeni zakon 32,36Tada će Gospod pribaviti pravicu narodu svojemu i pokazat će smilovanje slugama svojim, jer vidi, da je snaga usahnula, da više nema slobodnjaka i robova.
Ponovljeni zakon 32,37I pitat će: Gdje su im sad bogovi njihovi, gdje hridina njihova, kojoj su se utjecali?
Ponovljeni zakon 32,38Oni, koji jedoše salo žrtava njihovih, oni, koji piše vino naljeva njihovih: neka sad ustanu, neka vam pomognu, neka vam budu zaklon!
Ponovljeni zakon 32,39Ipak vidite, da sam ja, i samo ja, i da nema boga osim mene! Ja sam, koji ubija i opet oživljava; ja sam, koji rane zadaje i opet iscjeljuje. Ništa se ne ote mojoj ruci.
Ponovljeni zakon 32,40Jer podižem k nebu ruku svoju i kunem se: Tako da sam doista živ dovijeka:
Ponovljeni zakon 32,41Kad naoštrim sjajni mač svoj i u ruku svoju uzmem suđenje, učinit ću osvetu na tlačiteljima svojim, vratit ću onima, koji mrze na me.
Ponovljeni zakon 32,42Napojit ću krvlju strijele svoje, mač moj žderat će meso, krv ubijenih i zarobljenih, glavu dugokosu neprijatelja.
Ponovljeni zakon 32,43Slavite, vi narodi, narod njegov, jer osvećuje krv sluga svojih, osvećuje se tlačiteljima svojim, čini okajanje za zemlju, narod svoj!"
Ponovljeni zakon 32,44Mojsije dakle ode i glasno izgovori narodu sve riječi ove pjesme, on i Jošua, sin Nunov.
Ponovljeni zakon 32,45Kad je bio Mojsije do kraja izgovorio sve ove riječi svemu Izraelu,
Ponovljeni zakon 32,46Reče im: "Privijte k srcu sve riječi, što vam ih danas svečano nalažem! Stavite ih na srce djeci svojoj, da izvršuju točno sve zapovijedi ovoga zakona!
Ponovljeni zakon 32,47Jer to nijesu za vas prazne riječi. To je život vaš! Izvršivanjem ovih zapovijedi dugo ćete prebivati u zemlji, u koju idete preko Jordana, da je zaposjednete,
Ponovljeni zakon 32,48Isti dan reče Gospod Mesiju:
Ponovljeni zakon 32,49"Uzađi na Abarim gorje, na goru Nebo, koja je u zemlji moapskoj prema Jerihu! Pogledaj zemlju kanaansku, koju dajem sinovima Izraelovim u posjed!
Ponovljeni zakon 32,50Onda umri na gori, na koju uzađeš, i priberi se k zemljacima svojim, kao što je umro brat tvoj Haran na gori Horu i pribrao se k zemljacima svojim,
Ponovljeni zakon 32,51Jer krivo uradiste proti meni među sinovima Izraelovim kod Vode Meribe u Kadešu u pustinji Sinu, i jer me među sinovima Izraelovim ne htjedoste pokazati kao svetoga.
Ponovljeni zakon 32,52Zato ćeš samo pred sobom vidjeti tu zemlju. Nećeš ući u zemlju, koju dajem sinovima Izraelovim."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje