Tražilica


Ponovljeni zakon 4. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ponovljeni zakon 4,1A sada, Izraele, poslušaj zapovijedi i naredbe, koje vas učim da držite, da biste sretno živjeli i ušli u posjed zemlje, koju vam hoće da dadne Gospod, Bog otaca vaših.
Ponovljeni zakon 4,2Ništa ne dodajte zapovijedima, što vam ih dajem, niti oduzmite išta od njih. Nego izvršujte zapovijedi Gospoda, Boga svojega, što vam ih nalažem.
Ponovljeni zakon 4,3Svojim očima vidjeste, što učini Gospod zbog Baal-Peora. Svakoga, koji se priključi Baal-Peoru, dade Gospod, Bog tvoj, istrijebiti iz tvoje sredine.
Ponovljeni zakon 4,4A vi, koji se čvrsto držite Gospoda, Boga svojega, svi ste danas još na životu.
Ponovljeni zakon 4,5Vidite, učim vas zakone i naredbe, kako mi ih naloži Gospod, Bog moj, da po njima radite u zemlji, u koju ulazite, da je uzmete u posjed.
Ponovljeni zakon 4,6Držite i izvršujte ih, jer to će vas u očima poganskih naroda učiniti mudrima i razumnima. Kad oni čuju sve te zakone, reći će: Doista, taj veliki narod mudar je i razuman narod.
Ponovljeni zakon 4,7Jer gdje je tako velik narod, kojemu je Bog tako blizu, kako je nama Gospod, Bog naš, kad ga god zazovemo?
Ponovljeni zakon 4,8I gdje je tako velik narod, koji bi imao tako pravedne zakone i naredbe, kao što je sav ovaj zakon, što vam ga danas predlažem?
Ponovljeni zakon 4,9Samo čuvaj se i dobro pazi, da ne zaboraviš, što Bi svojim ocima vidio, i da ti to ne iščezne iz srca, dokle si god živ. Obznani to djeci svojoj i djeci djece svoje.
Ponovljeni zakon 4,10Nemoj zaboraviti onaj dan, kad si stajao na Horebu pred Gospodom, Bogom svojim, kad mi zapovjedi Gospod: 'Skupi mi narod! Hoću im obznaniti zapovijedi svoje, da se nauče bojati se mene, dok su živi na zemlji, i da to nauče i djecu svoju.'
Ponovljeni zakon 4,11Tada pristupiste i stadoste pod gorom. A gora je ognjem gorjela do samoga neba, opkoljena tamom, oblakom i mrakom.
Ponovljeni zakon 4,12Gospod vam tada progovori isred ognja. Glas riječi ste čuli, ali lika ne mogoste vidjeti. Samo ste glas čuli.
Ponovljeni zakon 4,13On vam objavi zavjet svoj, koji vam zapovjedi da držite, deset zapovijedi, i napisa ih na dvije ploče kamene.
Ponovljeni zakon 4,14Meni tada naloži Gospod, 'da vas naučim zakone i naredbe, da ih izvršujete u zemlji, u koju prelazite, da je uzmete u posjed.
Ponovljeni zakon 4,15Pazite dakle dobro na se, za život vam je! Onda, kad vam je Gospod na Horebu govorio isred ognja, ne vidjeste nikakva lika.
Ponovljeni zakon 4,16Zato ne radite naopako i ne pravite sebi nikada rezan lik u obliku kakvegod slike, bila ta slika muškoga ili ženskoga bića,
Ponovljeni zakon 4,17Bila ta slika četveronožne životinje na zemlji ili slika kakve ptice krilate, koja leti ispod neba,
Ponovljeni zakon 4,18Bila ta slika kakve životinje, što gmiže na zemlji, ili slika kakve ribe, što živi u vodi pod zemljom.
Ponovljeni zakon 4,19Kad podigneš oči svoje k nebu i vidiš sunce, mjesec i zvijezde, svu vojsku nebesku, ne daj se zavesti, da padneš pred njima i da im se pokloniš, jer ih Gospod, Bog tvoj, prepusti svima drugim narodima pod cijelim nebom.
Ponovljeni zakon 4,20A vas uze Gospod i izvede vas iz ognjene peći, iz Egipta, da budete narod njegove svojine, kako je to danas.
Ponovljeni zakon 4,21Ali na mene Gospod se rasrdi zbog vas i zakle se, da ne smijem prijeći preko Jordana i ući u lijepu zemlju, koju Gospod, Bog tvoj, daje tebi u posjed.
Ponovljeni zakon 4,22I ja ću umrijeti u ovoj zemlji i neću prijeći preko Jordana. A vi ćete prijeći i tu lijepu zemlju uzeti u posjed,
Ponovljeni zakon 4,23Zato se čuvajte, da ne zaboravite zavjeta Gospoda, Boga svojega, što ga on sklopi s vama, i da ne pravite sebi rezana lika u obliku bilo čega, što ti je zabranio Gospod, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 4,24Jer je Gospod, Bog tvoj, oganj, koji spaljuje, i Bog, koji revnuje.
Ponovljeni zakon 4,25Kad dobijete djecu i djece djecu i uživite se u zemlji i tada se ogriješite stim, da napravite rezan lik u kojemgod obliku i učinite, što je neugodno u očima Gospoda, Boga vašega, tako da ga rasrdite,
Ponovljeni zakon 4,26To zovem ja danas nebo i zemlju za svjedoke proti vama, da ćete brzo iščeznuti iz zemlje, u koju idete preko Jordana, da je uzmete u posjed. Nećete dugo vremena živjeti u njoj, nego ćete biti posve uništeni.
Ponovljeni zakon 4,27Gospod će vas tada raspršiti među narode. Samo malen broj ostat će vas među poganskim narodima, u koje će vas odvesti Gospod.
Ponovljeni zakon 4,28Tamo ćete služiti bogovima, koje napravi ruka čovječja od drveta i kamena, koji niti vide, niti čuju, niti jedu, niti dišu.
Ponovljeni zakon 4,29Odanle ćeš tražiti Gospoda, Boga svojega, pa ćeš ga i naći, ako ga budeš žudio svim srcem i svom dušom.
Ponovljeni zakon 4,30Kada budeš u nevolji i sve te to snađe u budućim danima, ti ćeš se vratiti Gospodu, Bogu svojemu, i bit ćeš mu poslušan.
Ponovljeni zakon 4,31Jer Gospod, Bog tvoj, milosrdan je Bog, on te neće ostaviti i neće te upropastiti i neće zaboraviti zavjeta s ocima tvojim, za koji im se zakleo.
Ponovljeni zakon 4,32Zapitaj jednom prijašnja vremena, što su bila prije tebe, od dana, kad stvori Bog čovjeka na zemlji, i istraži od jednoga kraja neba do drugoga, je li se ikad što dogodilo tako veliko, ili je li se ikad čulo što tako?
Ponovljeni zakon 4,33Je li ikad čuo koji narod glas Božji gdje govori iz ognja, kao što si ga ti čuo, a ipak si ostao na životu?
Ponovljeni zakon 4,34Ili je li ikad Bog pokušao da dođe te uzme sebi narod iz sredine kojega drugog naroda takvim kušnjama, znacima i čudesima, ratom i rukom jakom i mišicom podignutom, djelima velikim, strahovitim, kao što je učinio sve to za vas Gospod, Bog vaš, u Egiptu pred vašim očima?
Ponovljeni zakon 4,35Ti si smio to doživjeti, da znaš, da je Gospod pravi Bog i da nema drugoga osim njega.
Ponovljeni zakon 4,36Dao ti je, da čuješ s neba glas njegov, da te pouči, i na zemlji dao ti je da vidiš veliki oganj njegov, i iz ognja čuo si riječi njegove.
Ponovljeni zakon 4,37On je ljubio oce tvoje i izabrao potomke njihove i izveo te sam velikom silom svojom iz Egipta.
Ponovljeni zakon 4,38Ispred tebe otjerao je narode, koji su bili veći i jači od tebe, da te uvede u njihovu zemlju i da ti je dadne u posjed, kao što je danas.
Ponovljeni zakon 4,39Spoznaj dakle danas i uzmi to k srcu, da je Gospod pravi Bog, gore u nebu i dolje na zemlji, drugoga nema.
Ponovljeni zakon 4,40Drži njegove zapovijedi i naredbe, koje ti dajem danas, da bude dobro tebi i djeci tvojoj nakon tebe i da dugo boraviš u zemlji, koju ti Gospod, Bog tvoj, daje zauvijek."
Ponovljeni zakon 4,41Tada odijeli Mojsije tri grada u istočnoj zemlji jordanskoj,
Ponovljeni zakon 4,42Da bi mogao uteći tamo ubojica, koji nehotice ubije drugoga, a da nije prije bio njegov neprijatelj. Tko bi utekao u jedan od ovih gradova, imao je ostati na životu.
Ponovljeni zakon 4,43Bili su to Bezer u pustinji na visoravni u području Rubenovu, onda Ramot u Gileadu u području Gadovu i Golan u Bašanu u području Manasehovu.
Ponovljeni zakon 4,44Ovo je zakon, koji dade Mojsije sinovima Izraelovim.
Ponovljeni zakon 4,45Ovo su naredbe, zakoni i pravne odredbe, koje objavi Mojsije sinovima Izraelovim za njihova izlaska iz Egipta,
Ponovljeni zakon 4,46S onu stranu Jordana, u dolini prema Bet Peoru, u zemlji amorejskoga kralja Sihona, koji je stolovao u Hešbonu. Njega su bili pobijedili Mojsije i sinovi Izraelovi za svojega izlaska iz Egipta,
Ponovljeni zakon 4,47I zemlju njegovu zauzeli i zemlju bašanskoga kralja Oga, dvojice amorejskih kraljeva u istočnoj zemlji jordanskoj,
Ponovljeni zakon 4,48Od Aroera na obali Arnona do gore Siona, to jest Hermona,
Ponovljeni zakon 4,49Sa svom Arabom s onu stranu Jordana prema istoku do mora u Arabi na podnožju obronaka Pisge.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje