Tražilica


Efežanima 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Efežanima 5,1Budite dakle nasljedovatelji Boga, kao ljubljena djeca,
Efežanima 5,2I živite u ljubavi kao što je i Krist ljubio nas i predao sebe za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodni miris!
Efežanima 5,3A bludnost i svaka nečistoća i lakomstvo neka se ni ne spominje među vama, kao što se pristoji svetima!
Efežanima 5,4Tako i besramnost, i ludi govor, ili nepristojne šale, što ne dolikuju, nego radije zahvaljivanje.
Efežanima 5,5Jer ovo neka znate, da ni jedan bludnik, ili nečist, ili lakomac, a to je idolopoklonik, nema dijela u kraljevstvu Krista i Boga!
Efežanima 5,6Nitko neka vas ne vara praznim riječima, jer zbog ovih dolazi gnjev Božji na sinove nepokornosti!
Efežanima 5,7Nemojte dakle postati zajedničari njihovi!
Efežanima 5,8Jer ste bili nekada tama, a sad ste svjetlost u Gospodinu. Kao djeca svijetla živite!
Efežanima 5,9Jer je rod svijetla u svakoj dobroti i pravdi i istini.
Efežanima 5,10Istražujte, što je Gospodinu ugodno!
Efežanima 5,11I ne pristajte na nerodna djela tame, nego ih radije karajte!
Efežanima 5,12Jer je sramotno i govoriti, što oni tajno čine.
Efežanima 5,13A sve, za što se kara, svjetlost objavljuje; jer sve, što se objavljuje, svjetlost je.
Efežanima 5,14Zato se kaže: "Ustani, koji spavaš, i uskrsni od mrtvih, i obasjat će te Krist!"
Efežanima 5,15Gledajte dakle pomno, kako ćete živjeti; ne kao nemudri, nego kao mudri,
Efežanima 5,16I dobro iskoristite vrijeme, jer su dari loši!
Efežanima 5,17Zato ne budite nerazumni, nego uvidite, što je volja Gospodina našega!
Efežanima 5,18I ne opijajte se vinom, u kojemu je raspuštenost, nego se napunite Duhom,
Efežanima 5,19Govoreći među sobom u psalmima i hvalospjevima i duhovnim pjesmama, pjevajući i kličući u srcu svojem Gospodinu
Efežanima 5,20Zahvaljujući svagda za sve u ime Gospodina našega Isusa Krista Bogu i Ocu!
Efežanima 5,21Pokoravajte se jedan drugome u strahu Kristovu!
Efežanima 5,22Žene neka se pokoravaju svojim muževima kao Gospodinu,
Efežanima 5,23Jer je muž glava ženi, kao što je i Krist glava crkvi; on je spasitelj tijela.
Efežanima 5,24Ali kao što se crkva pokorava Kristu, tako i žene svojim muževima u svemu.
Efežanima 5,25Muževi, ljubite svoje žene, kao što je i Krist ljubio crkvu i sebe samoga predao za nju,
Efežanima 5,26Da je posveti, očistivši je kupelju vodenom u riječi,
Efežanima 5,27Da on prikaže sebi slavnu crkvu, koja nema ljage ni nabora, ili što slično, nego da bude sveta i neokaljana.
Efežanima 5,28Tako su dužni i muževi ljubiti svoje žene kao svoja tjelesa. Tko ljubi svoju ženu, sebe samoga ljubi.
Efežanima 5,29Jer nitko nije nikad zamrzio na svoje tijelo, nego ga hrani i grije kao i Krist crkvu,
Efežanima 5,30Jer smo udovi tijela njegova od mesa njegova i od kostiju njegovih.
Efežanima 5,31Zato će ostaviti čovjek oca svojega i majku, i prionut će uz ženu svoju, i bit će dvoje jedno tijelo.
Efežanima 5,32Tajna je ovo velika; a ja velim obzirom na Krista i na crkvu.
Efežanima 5,33Ali i vi svaki pojedini neka ljubi onako svoju ženu kao sebe samoga; a žena neka poštiva svojega muža!
Efežanima 5,1 Budite dakle nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena
Efežanima 5,2i hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris.
Efežanima 5,3A bludnost i svaka nečistoća ili pohlepa neka se i ne spominje među vama, kako dolikuje svetima!
Efežanima 5,4Ni prostota, ni ludorija, ni dvosmislica, što se ne priliči, nego radije zahvaljivanje!
Efežanima 5,5Jer dobro znajte ovo: nijedan bludnik, ili bestidnik, ili pohlepnik - taj idolopoklonik - nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjemu.
Efežanima 5,6Nitko neka vas ispraznim riječima ne zavarava: zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne.
Efežanima 5,7Nemajte dakle ništa s njima!
Efežanima 5,8Da, nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite -
Efežanima 5,9plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina -
Efežanima 5,10i odlučite se za ono što je milo Gospodinu.
Efežanima 5,11A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte,
Efežanima 5,12jer što potajno čine, sramota je i govoriti.
Efežanima 5,13A sve što se raskrinka, pod svjetlošću postaje sjajno; što je pak sjajno, svjetlost je.
Efežanima 5,14Zato veli: "Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetljet će ti Krist.
Efežanima 5,15Razmotrite dakle pomno kako živite! Ne kao ludi, nego kao mudri!
Efežanima 5,16Iskupljujte vrijeme jer dani su zli!
Efežanima 5,17Zato ne budite nerazumni, nego shvatite što je volja Gospodnja!
Efežanima 5,18I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego - punite se Duhom!
Efežanima 5,19Razgovarajte među sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama! Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu!
Efežanima 5,20Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista!
Efežanima 5,21Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu!
Efežanima 5,22Žene svojim muževima kao Gospodinu!
Efežanima 5,23Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve - On, Spasitelj Tijela.
Efežanima 5,24Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu!
Efežanima 5,25Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju
Efežanima 5,26da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ
Efežanima 5,27te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane.
Efežanima 5,28Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi.
Efežanima 5,29Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu.
Efežanima 5,30Doista, mi smo udovi njegova Tijela!
Efežanima 5,31Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će jedno tijelo.
Efežanima 5,32Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu.
Efežanima 5,33Dakle, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svog muža.
Efežanima 5,1Oponašajte Boga, budući da ste vi djeca koju on voli;
Efežanima 5,2živite u ljubavi, kao što je Krist nas volio i sam sebe predao Bogu za nas, na milodar i žrtvu, kao jedan miris ugodnog vonja.
Efežanima 5,3O razvratu, o *nečistoći, koja god da jest, o gramzivosti, ne treba biti u pitanju među vama; to se samo po sebi razumije za *svete.
Efežanima 5,4Nikakvih neuljudnih riječi, glupih i sablažnjivih: to je nepristojno; predajte se radije djelima milosti.
Efežanima 5,5Jer, znajte to dobro, razvratnik, nečisti, špekulant - taj idolopoklonik - isključeni su iz baštine u *kraljevstvu Kristovom i Božjem.
Efežanima 5,6Nek vas nitko ne obmane privid-no istinitim razlozima: sve to je ono što navlači gnjev Božji protiv buntovnika.
Efežanima 5,7Ne budite njihovi sukrivci.
Efežanima 5,8Nekada, vi bijaste tmine; sada vi ste svjetlost u Gospodinu. Živite kao djeca svjetlosti .
Efežanima 5,9A plod svjetlosti zove se: dobrota, pravda, istina.
Efežanima 5,10Razlikujte ono što godi Gospodinu.
Efežanima 5,11Ne spajajte se s neplodnim djelima tmina; radije ih razotkrivajte.
Efežanima 5,12Ono što ti ljudi čine potajice, stidim se o tome i govoriti;
Efežanima 5,13ali, sve što je razotkriveno, pokazano je putem svjetlosti,
Efežanima 5,14jer, sve što je iskazano svjetlost je. Zato se i kaže: Probudi se, ti koji spavaš, digni se između mrtvih i nad tobom će Krist zasjati .
Efežanima 5,15Buditi istinski pažljivi na vaš način življenja: ne pokažite se bezumnima, već budite razumni ljudi, koji
Efežanima 5,16koriste sadašnje vrijeme, jer dani su opaki.
Efežanima 5,17Ne budite dakle nerazumni, već shvatite dobro kakva je volja Gospodinova.
Efežanima 5,18Ne opijajte se vinom, ono vodi u propast, već budite ispunjeni Duhom.
Efežanima 5,19Izgovarajte zajedno psalme, himne i nadahnute pjesme; pjevajte i slavite Gospodina svim svojim srcem.
Efežanima 5,20U svako vrijeme, svakim povodom, zahvaljujte Bogu Ocu u *ime našeg Gospodina Isusa Krista.
Efežanima 5,21Vi koji se bojite Krista, podvrgnite se jedni drugima;
Efežanima 5,22žene, budite podložne vašim muževima, kao Gospodinu.
Efežanima 5,23Jer muž je glava ženi, sve kao što je Krist glava Crkvi, on Spasitelj njenog tijela.
Efežanima 5,24Ali, kao što je Crkva podložena Kristu, nek žene u svemu budu podložne muževima svojim.
Efežanima 5,25Muževi, volite svoje žene kao Krist što je volio Crkvu i predao se za nju;
Efežanima 5,26on ju je tako htio učiniti *svetom *pročišćavajući ju vodom koja sapira i to putem Riječi;
Efežanima 5,27on ju je htio sebi ponuditi blistavu, bez mrlje, i bez bora, bez ikakva nedostatka; htio je on svoju Crkvu *svetom i besprijekornom.
Efežanima 5,28Tako i muž treba voljeti svoju ženu, kao svoje vlastito tijelo. Onaj koji voli svoju ženu, voli samog sebe.
Efežanima 5,29Nikad nitko nije s gađenjem uzimao svoje tijelo; naprotiv, hrani ga, okružuje pažnjom kao što Krist čini za svoju Crkvu;
Efežanima 5,30nismo li mi udovi njenog tijela?
Efežanima 5,31Zato će čovjek ostaviti oca svog i majku svoju i prionuti k ženi svojoj, i oboje bit će samo jedno tijelo.
Efežanima 5,32Ta je *tajna velika: ja izjavljujem da se tiče Krista i Crkve.
Efežanima 5,33U svakom slučaju, svaki od vas, sa svoje strane, treba voljeti svoju ženu kao sebe samog, a žena treba, muža svog štovati.
Efescima 5,1Ugledajte se dakle na Boga, kao ljubazna djeca,
Efescima 5,2I živite u ljubavi, kao što je i Hristos ljubio nas, i predade sebe za nas u prilog i žrtvu Bogu na slatki miris.
Efescima 5,3A kurvarstvo i svaka nečistota i lakomstvo da se i ne spominje među vama, kao što se pristoji svetima;
Efescima 5,4Tako i sramotne i lude riječi, ili šale, što se ne pristoji; nego još zahvaljivanje.
Efescima 5,5Jer ovo da znate da nijedan kurvar, ili nečist, ili tvrdica (koji je idolopoklonik), neće imati dijela u carstvu Hrista i Boga.
Efescima 5,6Niko da vas ne vara praznijem riječima; jer ovijeh radi ide gnjev Božij na sinove nepokornosti.
Efescima 5,7Ne bivajte dakle zajedničari njihovi.
Efescima 5,8Jer bijaste negda tama, a sad ste vidjelo u Gospodu: kao djeca vidjela živite;
Efescima 5,9Jer je rod duhovni u svakoj dobroti i pravdi i istini.
Efescima 5,10Istražujte što je Bogu ugodno.
Efescima 5,11I ne pristajte na bezrodna djela tame, nego još karajte.
Efescima 5,12Jer je sramno i govoriti šta oni tajno čine.
Efescima 5,13A sve za što se kara, vidjelo objavljuje; jer sve što se objavljuje, vidjelo je;
Efescima 5,14Zato govori: ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvijeh, i obasjaće te Hristos.
Efescima 5,15Gledajte dakle da uredno živite ne kao nemudri, nego kao mudri;
Efescima 5,16Pazite na vrijeme, jer su dani zli,
Efescima 5,17Toga radi ne budite nerazumni, nego poznajte što je volja Božija.
Efescima 5,18I ne opijajte se vinom, u kome je kurvarstvo, nego se još ispunjavajte duhom,
Efescima 5,19Govoreći među sobom u psalmima i pojanju i pjesmama duhovnijem, pjevajući i pripijevajući u srcima svojijem Gospodu;
Efescima 5,20Zahvaljujući za svašto u ime Gospoda našega Isusa Hrista Bogu i ocu;
Efescima 5,21Slušajući se među sobom u strahu Božijemu.
Efescima 5,22Žene! slušajte svoje muževe kao Gospoda.
Efescima 5,23Jer je muž glava ženi kao što je i Hristos glava crkvi, i on je spasitelj tijela.
Efescima 5,24No kao što crkva sluša Hrista tako i žene svoje muževe u svemu.
Efescima 5,25Muževi! ljubite svoje žene kao što i Hristos ljubi crkvu, i sebe predade za nju,
Efescima 5,26Da je osveti očistivši je kupanjem vodenijem u riječi;
Efescima 5,27Da je metne preda se slavnu crkvu, koja nema mane ni mrštine, ili takoga čega, nego da bude sveta i bez mane.
Efescima 5,28Tako su dužni muževi ljubiti svoje žene kao svoja tjelesa; jer koji ljubi svoju ženu, sebe samoga ljubi.
Efescima 5,29Jer niko ne omrznu kad na svoje tijelo, nego ga hrani i grije, kao i Gospod crkvu.
Efescima 5,30Jer smo udi tijela njegova, od mesa njegova, i od kostiju njegovijeh.
Efescima 5,31Toga radi ostaviće čovjek oca svojega i mater, i prilijepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno tijelo.
Efescima 5,32Tajna je ovo velika; a ja govorim za Hrista i za crkvu.
Efescima 5,33Ali i vi svaki da ljubi onako svoju ženu kao i sebe samoga; a žena da se boji svojega muža.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje