Tražilica


Hebrejima 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Hebrejima 3,1Zato, braćo sveta, sudionici zvanja nebeskoga, pogledajte na poslanika i velikog svećenika vjeroispovijesti naše, Isusa.
Hebrejima 3,2Koji je vjeran onome, koji ga postavi, kao i Mojsije u svoj kući njegovoj.
Hebrejima 3,3Jer je ovaj zavrijedio veću slavu od Mojsija, koliko veću od kuće ima čast onaj, koji ju je sagradio,
Hebrejima 3,4Jer svaku kuću gradi netko, a Bog je, koji je sve stvorio.
Hebrejima 3,5I Mojsije bio je doduše vjeran u svoj kući njegovoj kao sluga da posvjedoči za ono, što je trebalo da se objavi.
Hebrejima 3,6Ali je Krist kao Sin nad kućom svojom. Oval smo kuća mi, ako čvrsto do svršetka održimo pouzdanje i slavu nade.
Hebrejima 3,7Zato, kao što govori Duh Sve ti: "Danas, ako glas njegov čujete,
Hebrejima 3,8Neka ne otvrdnu srca vaša, kao za pobune u dan napasti u pustinji!
Hebrejima 3,9Gdje me iskušaše oci vaši, kušaše me, premda gledaše djela moja četrdeset godina.
Hebrejima 3,10Zato se rasrdih na taj rod, i rekoh: "Uvijek lutaju srcem, a ne poznaju putova mojih.
Hebrejima 3,11Zato se zakleh u gnjevu svojemu: "Neće ući u pokoj moj."
Hebrejima 3,12Gledajte, braćo, da ne bude kad u kojemu od vas zlo srce nevjerstva, da odstupi od Boga živoga;
Hebrejima 3,13Nego opominjite jedan drugoga svaki dan, dok se danas govori, da koji od vas ne otvrdne prijevarom grijeha.
Hebrejima 3,14Jer postasmo sudionici Kristovi, ako samo, kako smo počeli, pouzdanje svoje do svršetka tvrdo održimo,
Hebrejima 3,15Dok se govori: "Danas, ako glas njegov čujete, neka ne otvrdnu srca vaša, kao za pobune one."
Hebrejima 3,16A koji su to čuli, pa se pobunili? Zar ne svi oni, koji izađoše iz Egipta pod Mojsijem?
Hebrejima 3,17A na koje se je ljutio četrdeset godina? Nije li na one, koji sagriješiše, kojih tjelesa padoše u pustinji?
Hebrejima 3,18A kojima se je zakleo, da neće ući u pokoj njegov, nego onima, koji se ne pokoriše?
Hebrejima 3,19I vidimo, da ne mogoše ući zbog nevjerstva.
Hebrejima 3,1 Stoga, braćo sveta, sudionici nebeskoga poziva, promotrite Apostola i Velikoga svećenika naše vjere - Isusa:
Hebrejima 3,2on je ovjerovljen kod Onoga koji ga postavi kao ono i Mojsije u svoj kući njegovoj.
Hebrejima 3,3Dostojan je doista toliko veće slave od Mojsija koliko veću čast od kuće ima onaj tko ju je sagradio.
Hebrejima 3,4Jer svaku kuću tkogod gradi, a sve je sagradio Bog.
Hebrejima 3,5Da, i Mojsije bijaše ovjerovljen u svoj kući njegovoj kao služnik da posvjedoči za ono što je imalo biti rečeno,
Hebrejima 3,6ali Krist - kao Sin, nad kućom njegovom. Njegova smo kuća mi ako sačuvamo smjelost i ponos nade.
Hebrejima 3,7Zato, kao što veli Duh Sveti: Danas ako glas mu čujete,
Hebrejima 3,8ne budite srca tvrda kao u Pobuni, kao u dan iskušenja u pustinji
Hebrejima 3,9gdje me kušnjom iskušavahu očevi vaši premda gledahu djela moja
Hebrejima 3,10četrdeset godina. Zato mi dodija naraštaj onaj pa rekoh: Uvijek su nestalna srca i ne proniču moje putove.
Hebrejima 3,11Tako se zakleh u svom gnjevu: Nikad neće ući u moj počinak!
Hebrejima 3,12Pazite, braćo, da ne bi u koga od vas srce bilo opako, nevjerno, odmetnulo se od Boga živoga.
Hebrejima 3,13Pače hrabrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono Danas da ne otvrdne tko od vas zaveden grijehom.
Hebrejima 3,14Doista, sudionici smo Kristovi postali ako, dakako, ono prvo imanje stalnim sačuvamo
Hebrejima 3,15kad je rečeno: Danas ako glas mu čujete, ne budite srca tvrda kao u Pobuni!
Hebrejima 3,16Jer, koji su to čuli pa se pobunili? Zar ne svi koji su pod Mojsijem izašli iz Egipta?
Hebrejima 3,17Koji li mu dodijavahu četrdeset godina? Zar ne oni koji sagriješiše, kojih mrtva tijela popadaše u pustinji?
Hebrejima 3,18Kojima se zakle da neće ući u njegov počinak, ako li ne nepokornima?
Hebrejima 3,19I vidimo da ne mogoše ući zbog nevjere.
Hebrejima 3,1Tako dakle, *sveta Braćo, koja imate u diobu jedan sveti poziv, promotrite apostola i *velikog svećenika naše vjere, Isusa.
Hebrejima 3,2On je ovjerovljen kod onoga koji ga je opunomoćio, kao što to bi Mojsije u svoj njegovoj kući.
Hebrejima 3,3Naime, to je jedna viša slava od one Mojsijeve, što njemu pripada, u svoj mjeri u kojoj graditelj kuće je više štovan nego sama kuća.
Hebrejima 3,4Svaka kuća, naime, ima svog graditelja, a graditelj svega je Bog.
Hebrejima 3,5No, Mojsije bi ovjerovljen u svoj njegovoj kući da bi jamčio ono što je trebalo biti rečeno, ali Krist je kao Sin, i nad svom njegovom kućom.
Hebrejima 3,6Njegova kuća, to smo mi, ako sačuvamo puno pouzdanje i ponos nade .
Hebrejima 3,7Zato je, kao što kaže Sveti Duh: Danas, ako čujete njegov glas,
Hebrejima 3,8Ne stvrdnite svoja *srca kao što ste u vrijeme ogorčenja, U dan kušnje u pustinji,
Hebrejima 3,9Gdje vaši očevi staviše mene na kušnju pokušavaj ući me ispitati, I oni gledaše moja djela
Hebrejima 3,10tijekom četrdeset godina. Zato sam se ja razljutio protiv tog naraštaja I rekao: Njihova srca uvijek blude; Ti ljudi nisu našli putova mojih,
Hebrejima 3,11Jer, ja sam u gnjevu svom prisegao: Vidjet ćemo, hoće li oni u moj spokoj ući!
Hebrejima 3,12Pazite, Braćo, da nitko od vas nema srce opako koje nevjernost odvaja od Boga živoga,
Hebrejima 3,13već jedni druge ohrabrujte, dan za danom, toliko koliko traje navješćivanje onog, danas, da ne bi nitko od vas otvrdnuo, prevaren grijehom.
Hebrejima 3,14Evo nas postalih, naime, drugovima Kristu, pod uvjetom da izdržimo odlučno sve do svršetka našeg početnog položaja,
Hebrejima 3,15kad je rečeno: Danas, ako začujete glas, Ne stvrdnite srca svoja kao u vremena ogorčenja.
Hebrejima 3,16Koji su, naime, oni koji začuše i koji izazvaše ogorčenje? Nisu li to svi oni koji su izišli iz Egipta zahvaljujući Mojsiju?
Hebrejima 3,17I protiv koga se ljutio tijekom četrdeset godina? Nije li to protiv onih koji bijahu zgriješili, čiji lješevi padoše u pustinji?
Hebrejima 3,18I kome on prisegnu da neće ući u zemlju njegovog spokoja, ako ne onim nepokornim?
Hebrejima 3,19I mi ustanovljujemo da oni ne mogoše ući zbog svoje nevjere?
Jevrejima 3,1Zato, braćo sveta, zajedničari zvanja nebeskoga, poznajte poslanika i vladiku, kojega mi priznajemo, Isusa Hrista,
Jevrejima 3,2Koji je vjeran onome koji ga stvori, kao i Mojsije u svemu domu njegovu.
Jevrejima 3,3Jer ovaj posta toliko dostojan veće časti od Mojsija, koliko veću od doma čast ima onaj koji ga je načinio.
Jevrejima 3,4Jer svaki dom treba neko da načini; a ko je sve stvorio ono je Bog.
Jevrejima 3,5I Mojsije dakle bješe vjeran u svemu domu njegovu, kao sluga, za svjedočanstvo onoga što je trebalo da se govori.
Jevrejima 3,6Ali je Hristos kao sin u domu svojemu: kojega smo dom mi, ako slobodu i slavu nada do kraja tvrdo održimo.
Jevrejima 3,7Zato, kao što govori Duh sveti: danas ako glas njegov čujete,
Jevrejima 3,8Ne budite drvenastijeh srca, kao kad se prognjeviste u dane napasti u pustinji,
Jevrejima 3,9Gdje me iskušaše ocevi vaši, iskušaše me, i gledaše djela moja četrdeset godina.
Jevrejima 3,10Toga radi rasrdih se na taj rod, i rekoh: jednako se metu u srcima, ali oni ne poznaše putova mojijeh;
Jevrejima 3,11Zato se zakleh u gnjevu svojemu da neće ući u pokoj moj.
Jevrejima 3,12Gledajte, braćo, da ne bude kad u kome od vas zlo srce nevjerstva da otstupi od Boga živoga;
Jevrejima 3,13Nego se utješavajte svaki dan, dokle se danas govori, da koji od vas ne odrveni od prijevare grjehovne;
Jevrejima 3,14Jer postadosmo zajedničari Hristu, samo ako kako smo počeli u njemu biti do kraja tvrdo održimo;
Jevrejima 3,15Dokle se govori: danas, ako glas njegov čujete, ne budite drvenastijeh srca, kao kad se prognjeviste.
Jevrejima 3,16Jer neki čuvši prognjeviše se, ali ne svi koji iziđoše iz Misira s Mojsijem.
Jevrejima 3,17A na koje mrzi četrdeset godina? Nije li na one koji sagriješiše, koji ostaviše kosti u pustinji?
Jevrejima 3,18A kojima se zakle da neće ući u pokoj njegov, nego onima koji ne htješe da vjeruju?
Jevrejima 3,19I vidimo da ne mogoše ući za nevjerstvo.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje