Tražilica


Ivan 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ivan 3,1Među farizejima bio je vijećnik židovski po imenu Nikodem.
Ivan 3,2Ovaj dođe noću k njemu i reče mu: "Učitelju, znamo, da si ti učitelj, koji je došao od Boga, jer nitko ne može čudesa ovih činiti, što ih ti činiš, osim ako nije Bog s njim."
Ivan 3,3Isus mu reče: "Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ponovo ne rodi, ne može vidjeti kraljevstva Božjega."
Ivan 3,4Nikodem ga upita: "Kako se može čovjek ponovo roditi, kad je već star. Može li po drugi put ući u utrobu majke svoje i opet se roditi?"
Ivan 3,5Isus odgovori: "Zaista, zaista kažem ti: ako se tko ponovo ne rodi vodom i Duhom (Svetim), ne može ući u kraljevstvo Božje.
Ivan 3,6Ono što je rođeno od tijela, tijelo je; a što je rođeno od Duha, duh je.
Ivan 3,7Ne čudi se, što ti rekoh: "Morate se ponovo roditi.
Ivan 3,8Vjetar puše, gdje hoće; čuješ šum njegov, ali ne znaš, odakle dolazi i kamo ide. Tako je kod svakoga, koji je rođen od Duha."
Ivan 3,9Nikodem upita: "Kako može to biti?"
Ivan 3,10Isus mu odgovori: "Ti si učitelj u Izraelu i to ne razumiješ?
Ivan 3,11Zaista, zaista, kažem ti: mi govorimo, što znamo, i mi svjedočimo, što vidjesmo; ali vi ne primate svjedočanstva našega.
Ivan 3,12Ako ne vjerujete, kad vam govorim o zemaljskim stvarima, kako ćete vjerovati, kad vam govorim o nebeskim?
Ivan 3,13Nitko nije uzašao na nebo osim koji siđe s neba, Sin čovječji koji je na nebu.
Ivan 3,14Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako se mora podići i Sin čovječji,
Ivan 3,15Da svaki, koji vjeruje u njega, ne pogine, nego ima život vječni.
Ivan 3,16Jer je Bog tako ljubio svijet, da je predao svojega jedinorođenog Sina, da svaki, koji vjeruje u njega, ne pogine, nego ima život vječni.
Ivan 3,17Jer Bog nije poslao Sina svojega na svijet zato, da sudi svijet, nego da se svijet spasi po njemu.
Ivan 3,18Tko vjeruje u njega, ne sudi se: tko ne vjeruje, taj je već suđen, jer ne vjeruje u ime jedinorođenoga Sina Božjega.
Ivan 3,19A sud stoji u tom: Svjetlost je došla na svijet, ali su ljudi radije imaju tamu negoli svjetlost; jer su njihova djela bila zla.
Ivan 3,20Jer svaki, koji čini zlo, mrzi na svjetlost i ne dolazi k svijetlu, da ne dođu na vidjelo njegova djela.
Ivan 3,21A tko čini istinu, dolazi k svijetlu, da se vide djela njegova, jer su u Bogu učinjena."
Ivan 3,22Potom dođe Isus sa svojim učenicima u pokrajinu Judeju. Ondje je boravio s njima i krstio.
Ivan 3,23I Ivan je krstio još u Enonu kraj Salima, jer je ondje bilo mnogo vode. Ljudi su dolazili tamo i dali su se krstiti.
Ivan 3,24Jer Ivan nije još bio bačen u tamnicu.
Ivan 3,25Tada nastade prepirka među učenicima Ivanovim i nekim Židovom o čišćenju.
Ivan 3,26Oni otidoše k Ivanu i rekoše mu: "Učitelju, onaj, koji je na drugoj obali Jordana bio kod tebe i za koga si ti svjedočio, evo on krsti, i svi idu k njemu."
Ivan 3,27Ivan odgovori: "Ne može čovjek ništa primati, ako mu nije dano s neba.
Ivan 3,28Vi mi sami morate posvjedočiti da sam rekao: 'Ja nijesam Krist, ja sam poslan samo pred njim.'
Ivan 3,29Tko ima zaručnicu, zaručnik je. Prijatelj zaručnikov, koji stoji i sluša ga, radošću se raduje glasu zaručnikovu. Tako se je sada i moja radost ispunila.
Ivan 3,30On se mora uvećati, a ja se umanjiti,
Ivan 3,31Tko dolazi odozgo, stoji nad svima; tko je sa zemlje, zemaljski je i govori zemaljski. Tko dolazi s neba, stoji nad svima.
Ivan 3,32On svjedoči, što je vidio i čuo, a nitko ne prima svjedočanstva njegova.
Ivan 3,33Nasuprot tko prima svjedočanstvo njegovo, stim potvrđuje, da je Bog istinit.
Ivan 3,34Jer od Boga poslani govori riječi Božje, jer Bog ne daje Duha na mjeru.
Ivan 3,35Otac ljubi Sina i dao mu je sve u ruke njegove.
Ivan 3,36Tko vjeruje u Sina, ima život vječni; a tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života, nego gnjev Božji ostaje na njemu."
Ivan 3,1 Bijaše među farizejima čovjek imenom Nikodem, ugledan Židov.
Ivan 3,2On dođe Isusu obnoć i reče mu: "Rabbi, znamo da si od Boga došao kao učitelj jer nitko ne može činiti znamenja kakva ti činiš ako Bog nije s njime.
Ivan 3,3Odgovori mu Isus: "Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega!
Ivan 3,4Kaže mu Nikodem: "Kako se čovjek može roditi kad je star? Zar može po drugi put ući u utrobu majke svoje i roditi se?
Ivan 3,5Odgovori Isus: "Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje.
Ivan 3,6Što je od tijela rođeno, tijelo je; i što je od Duha rođeno, duh je.
Ivan 3,7Ne čudi se što ti rekoh: `Treba da se rodite nanovo, odozgor.`
Ivan 3,8Vjetar puše gdje hoće; čuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen od Duha.
Ivan 3,9Upita ga Nikodem: "Kako se to može zbiti?
Ivan 3,10Odgovori mu Isus: "Ti si učitelj u Izraelu pa to da ne razumiješ?
Ivan 3,11Zaista, zaista, kažem ti: govorimo što znamo, svjedočimo za ono što vidjesmo, ali svjedočanstva našega ne primate.
Ivan 3,12Ako vam rekoh zemaljsko pa ne vjerujete, kako ćete vjerovati kad vam budem govorio nebesko?
Ivan 3,13Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji.
Ivan 3,14I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji
Ivan 3,15da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni.
Ivan 3,16Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.
Ivan 3,17Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.
Ivan 3,18Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.
Ivan 3,19A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla.
Ivan 3,20Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova;
Ivan 3,21a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena.
Ivan 3,22Poslije toga ode Isus sa svojim učenicima u Judejsku zemlju. Tu je boravio s njima i krstio.
Ivan 3,23A krstio je i Ivan, u Enonu blizu Salima, jer ondje bijaše mnogo vode. Ljudi su dolazili i krstili se.
Ivan 3,24Jer Ivan još nije bio bačen u tamnicu.
Ivan 3,25Između Ivanovih učenika i nekog Židova nastade tako prepirka o čišćenju.
Ivan 3,26Dođoše Ivanu i rekoše mu: "Učitelju, onaj koji s tobom bijaše s onu stranu Jordana i za kojega si ti svjedočio - on eno krsti i svi hrle k njemu.
Ivan 3,27Ivan odgovori: "Nitko ne može sebi uzeti ništa ako mu nije dano s neba.
Ivan 3,28Vi ste mi sami svjedoci da sam rekao: `Nisam ja Krist, nego poslan sam pred njim.`
Ivan 3,29Tko ima zaručnicu, zaručnik je. A prijatelj zaručnikov, koji stoji uza nj i sluša ga, klikće od radosti na glas zaručnikov. Ta se moja radost upravo ispunila.
Ivan 3,30On treba da raste, a ja da se umanjujem.
Ivan 3,31Tko odozgor dolazi, on je iznad sviju; tko je sa zemlje, zemaljski je i zemaljski govori. Tko dolazi s neba, on je iznad sviju:
Ivan 3,32što je vidio i čuo - za to svjedoči, a svjedočanstva njegova nitko ne prima.
Ivan 3,33Tko primi njegovo svjedočanstvo, potvrđuje da je Bog istinit.
Ivan 3,34Uistinu, onaj koga Bog posla Božje riječi govori jer Bog Duha ne daje na mjeru.
Ivan 3,35Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku njegovu.
Ivan 3,36Tko vjeruje u Sina, ima vječni život; a tko neće da vjeruje u Sina, neće vidjeti života; gnjev Božji ostaje na njemu.
Ivan 3,1A bijaše, među *farizejima, jedan čovjek imenom Nikodem, jedan od uglednih Židova.
Ivan 3,2On dođe, noću, naći Isusa i reče mu: ` Rabbi, mi znamo da si ti jedan učitelj koji dolazi od Boga, jer nitko ne može izvoditi *znakove koje ti izvodiš ako Bog nije s njim. `
Ivan 3,3Isus mu odgovori: ` Uistinu, uistinu, ja ti ovo kažem: Osim da se nanovo rodi, nitko ne može vidjeti *kraljevstvo Božje. `
Ivan 3,4Nikodem mu reče: ` Kako bi se jedan čovjek mogao roditi kad je star? Može li po drugi put ući u krilo svoje majke i roditi se?
Ivan 3,5Isus mu odgovori: istinu, uistinu, ja ti kažem: nitko, osim ako se ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u Kraljevstvo Božje. `
Ivan 3,6Ono što je rođeno iz tijela tijelom je, a što je rođeno iz Duha duhom jest.
Ivan 3,7Ne iznenadi se ako ja ti kažem: Roditi vam se odozgo.
Ivan 3,8Vjetar puše kamo hoće, i ti čuješ njegov glas, ali, ne znaš ni otkud dolazi, ni kamo odlazi. Tako je to i s onim tko je rođen od Duha. `
Ivan 3,9Nikodem mu reče: ` Kako se to može dogoditi? `
Ivan 3,10Isus njemu odgovori: ` Ti si učitelj u Izraelu, a ti ne poznaješ te stvari!
Ivan 3,11Uistinu, uistinu, ja vam kažem: mi govorimo o onome što znamo, svjedočimo o onome što smo vidjeli, a ipak, vi ne primate naše svjedočenje.
Ivan 3,12Ako vi ne vjerujete kad vam ja govorim zemne stvari, kako ćete vjerovati ako vam govorim *nebeske stvari?
Ivan 3,13Jer, nitko nije uzišao u nebo osim onoga koji je sišao s neba, *Sin čovjekov .
Ivan 3,14I kao što je Mojsije u pustinji podigao zmiju, treba Sin čovjekov biti uzdignut
Ivan 3,15da bi onaj koji vjeruje u njega imao vječni *život.
Ivan 3,16Bog, naime, toliko je volio *svijet da ga je dao svom Sinu, svojem jedincu, da bi svaki čovjek koji vjeruje u njega imao vječni život, a ne da propadne.
Ivan 3,17Jer, Bog nije poslao svog Sina u svijet za suditi svijetu već da svijet bude spašen po njemu.
Ivan 3,18Tko vjeruje u njega nije suđen, jer nije vjerovao u *ime jedinog Sina Božjeg.
Ivan 3,19A evo suđenja: svjetlost je došla u svijet i ljudi su propovijedali pomračenje svjetlosti jer, njihova djela bijahu opaka.
Ivan 3,20Naime, tko čini zlo mrzi svjetlost i ne izlazi na svjetlost iz straha da njegova djela ne budu razotkrivena.
Ivan 3,21Onaj koji čini istinu dolazi na svjetlost da njegova djela budu pokazana, ona koja su ispunjena u Bogu. `
Ivan 3,22Nakon toga, Isus se sa svojim učenicima nađe u Judeji; on ondje boraviše s njima i kršćaše.
Ivan 3,23Ivan, sa svoje strane, kršćaše u Enonu, ne daleko od Salima, gdje su obilne vode. Ljudi dolažaše i davaše se krstiti.
Ivan 3,24Ivan, naime, još ne bijaše bačen u zatvor.
Ivan 3,25A, zametnu se jedna rasprava koja se ticala *očišćenja sukobi jednog Židova Ivanovim učenicima.
Ivan 3,26Oni dođoše naći Ivana i reče mu: ` Rabbi, onaj koji bijaše s tobom s one strane Jordana, onaj kojemu si ti posvjedočio, evo ga također krstiti i svi idu k njemu. `
Ivan 3,27Ivan im dade ovaj odgovor: ` Jedan si čovjek ne može ništa dodijeliti preko onoga što mu je dano s *neba.
Ivan 3,28Vi sami, vi ste mi svjedoci da sam vam ja rekao: Ja, ja nisam *Krist, već sam onaj koji je bio poslan pred njim.
Ivan 3,29Onaj koji ima suprugu jest suprug; glede prijatelja suprugova, on se nalazi ondje, on sluša njega i glas supružnikov ispunjava ga radošću. Takva je moja radost, ona je savršena.
Ivan 3,30Treba ona narasti, ja se moram smanjiti.
Ivan 3,31Onaj koji dolazi odozgo iznad je svega. Onaj koji je sa zemlje zemaljski je i govori na način zemaljski. Onaj koji dolazi s *neba
Ivan 3,32svjedoči o onome što je vidio i što je čuo, i nitko ne prima njegovo svjedočenje.
Ivan 3,33Onaj koji prima svjedočenje njegovo priznaje da je Bog istinit.
Ivan 3,34Naime, onaj kojeg je Bog poslao govori riječi Božje, koji mu daje Duha bez mjere.
Ivan 3,35Otac voli Sina i sve mu je predao u ruku njegovu.
Ivan 3,36Onaj koji vjeruje u Sina ima *život vječni; onaj koji se ne pokori Sinu neće vidjeti života, već gnjev Božji ostaje na njemu. `
Jovan 3,1Bijaše pak čovjek među farisejima, po imenu Nikodim, knez Jevrejski.
Jovan 3,2Ovaj dođe k Isusu noću i reče mu: Ravi! znamo da si ti učitelj od Boga došao; jer niko ne može čudesa ovijeh činiti koja ti činiš ako nije Bog s njim.
Jovan 3,3Odgovori Isus i reče mu: zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može vidjeti carstva Božijega.
Jovan 3,4Reče Nikodim njemu: kako se može čovjek roditi kad je star? eda li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se?
Jovan 3,5Odgovori Isus: zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije.
Jovan 3,6Što je rođeno od tijela, tijelo je; a što je rođeno od Duha, duh je.
Jovan 3,7Ne čudi se što ti rekoh; valja vam se nanovo roditi.
Jovan 3,8Duh diše gdje hoće, i glas njegov čuješ, a ne znaš otkuda dolazi i kuda ide; tako je svaki čovjek koji je rođen od Duha.
Jovan 3,9Odgovori Nikodim i reče mu: kako može to biti?
Jovan 3,10Isus odgovori i reče mu: ti si učitelj Izrailjev, i to li ne znaš?
Jovan 3,11Zaista, zaista ti kažem da mi govorimo što znamo, i svjedočimo što vidjesmo, i svjedočanstva našega ne primate.
Jovan 3,12Kad vam kazah zemaljsko pa ne vjerujete, kako ćete vjerovati ako vam kažem nebesko?
Jovan 3,13I niko se ne pope na nebo osim koji siđe s neba, sin čovječij koji je na nebu.
Jovan 3,14I kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba sin čovječij da se podigne.
Jovan 3,15Da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni:
Jovan 3,16Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni.
Jovan 3,17Jer Bog ne posla sina svojega na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spase kroza nj.
Jovan 3,18Koji njega vjeruje ne sudi mu se, a koji ne vjeruje već je osuđen, jer ne vjerova u ime jedinorodnoga sina Božijega.
Jovan 3,19A sud je ovaj što vidjelo dođe na svijet, i ljudima omilje većma tama negoli vidjelo; jer njihova djela bijahu zla.
Jovan 3,20Jer svaki koji zlo čini mrzi na na vidjelo i ne ide k vidjelu da ne pokaraju djela njegovijeh, jer su zla.
Jovan 3,21A ko istinu čini ide k vidjelu, da se vide djela njegova, jer su u Bogu učinjena.
Jovan 3,22A potom dođe Isus i učenici njegovi u Judejsku zemlju, i ondje življaše s njima i kršćavaše.
Jovan 3,23A Jovan kršćavaše u Enonu blizu Salima, jer ondje bješe mnogo vode; i dolažahu te ih kršćavaše.
Jovan 3,24Jer još ne bijaše Jovan bačen u tamnicu.
Jovan 3,25Tada postade raspra među učenicima Jovanovijem i Jevrejima oko čišćenja.
Jovan 3,26I dođoše k Jovanu i rekoše mu: Ravi! onaj što bješe s tobom preko Jordana, za koga si ti svjedočio, evo on kršćava, i svi idu k njemu.
Jovan 3,27Jovan odgovori i reče: ne može čovjek ništa primati ako mu ne bude dano s neba.
Jovan 3,28Vi sami meni svjedočite da rekoh: ja nijesam Hristos, nego sam poslan pred njim.
Jovan 3,29Ko ima nevjestu ženik je, a prijatelj ženikov stoji i sluša ga, i radošću raduje se glasu ženikovu. Ova dakle radost moja ispuni se.
Jovan 3,30Onaj treba da raste, a ja da se umaljujem.
Jovan 3,31Koji odozgo dolazi nad svima je; koji je sa zemlje od zemlje je, i govori od zemlje; koji dolazi s neba nad svima je.
Jovan 3,32I što vidje i ču ono svjedoči; i svjedočanstva njegova niko ne prima.
Jovan 3,33Koji primi njegovo svjedočanstvo, potvrdi da je Bog istinit.
Jovan 3,34Jer koga Bog posla, onaj riječi Božije govori: jer Bog Duha ne daje na mjeru.
Jovan 3,35Jer otac ljubi sina, i sve dade u ruke njegove.
Jovan 3,36Ko vjeruje sina, ima život vječni; a ko ne vjeruje sina, neće vidjeti života, nego gnjev Božij ostaje na njemu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje