Tražilica


Matej 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 5,1Kad vidje Isus mnoštvo naroda, popne se na goru i sjede. Učenici njegovi pristupiše k njemu.
Matej 5,2Tada je otvorio usta svoja i učio ih:
Matej 5,3"Blagoslovljeni su siromašni u duhu! Njihovo je kraljevstvo nebesko.
Matej 5,4Blagoslovljeni su žalosni! Oni će se utješiti.
Matej 5,5Blagoslovljeni su krotki! Oni će posjedovati zemlju.
Matej 5,6Blagoslovljeni su, koji gladuju i žeđaju pravde! Oni će se nasititi.
Matej 5,7Blagoslovljeni su milosrdni! Oni će postići milosrđe.
Matej 5,8Blagoslovljeni su koji su čista srca! Oni će Boga gledati.
Matej 5,9Blagoslovljeni su mirotvorci! Oni će se zvati sinovi Božji.
Matej 5,10Blagoslovljeni su, koji trpe progonstvo zbog pravde! Njihovo je kraljevstvo nebesko.
Matej 5,11Blagoslovljeni ste vi kad vas ljudi zbog mene grde i progone i za vama lažno sve zlo govore!
Matej 5,12Radujte se i veselite se; jer je velika plaća vaša na nebesima, jer su isto tako progonili i proroke prije vas.
Matej 5,13Vi ste sol zemlji. Ako li sol obljutavi, čim će se onda osoliti? Ne valja više ni za što; izbacuje se i ljudi je pogaze.
Matej 5,14Vi ste svjetlost svijetu. Grad, koji stoji na gori, ne može se skriti.
Matej 5,15Niti se užiže svijeća i meće pod sud, nego na svijećnjak. Tada svijetli svima u kući.
Matej 5,16Tako neka se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega na nebesima.
Matej 5,17Ne mislite, da sam došao ukloniti zakon ili proroke. Nijesam došao da ih uklonim, nego da ih ispunim.
Matej 5,18Jer zaista, kažem vam: Dok stoji nebo i zemlja, neće nestati nijedne crtice slova ili točke iz zakona, dok se sve ne ispuni.
Matej 5,19Tko dakle ukine jednu od ovih zapovijedi, pa bilo i najmanju, i tako uči ljude, zvat će se najmanji u kraljevstvu nebeskom. A tko ih drži i uči držati, zvat će se velik u kraljevstvu nebeskom.
Matej 5,20Jer vam kažem: Ako pravednost vaša ne bude savršenija negoli književnika i farizeja, nećete ući u kraljevstvo nebesko.
Matej 5,21Čuli ste, da je bilo rečeno starima: Ne ubijaj! Tko ubije, bit će kriv sudu.
Matej 5,22A ja vam kažem: Svaki, koji se gnjevi na brata svojega, bit će kriv sudu. Tko rekne bratu svojemu: Budalo! bit će kriv visokomu vijeću. A tko mu rekne: Bezbožniče! bit će kriv ognju paklenomu.
Matej 5,23Ako dakle prineseš dar svoj k žrtveniku i ondje se sjetiš, da brat tvoj ima nešto proti tebi,
Matej 5,24ostavi ondje dar svoj pred žrtvenikom, otidi prije i pomiri se s bratom svojim; onda dođi i žrtvuj dar svoj!
Matej 5,25Sporazumi se bez otezanja s protivnikom svojim, dok si još usput s njim. Inače mogao bi te protivnik predati sucu i sudac slugi sudskome, i onda bi te bacili u tamnicu.
Matej 5,26Zaista, kažem ti, nećeš izaći odanle, dok ne platiš posljednje pare.
Matej 5,27Čuli ste, da je bilo rečeno: Ne čini preljube!
Matej 5,28A ja vam kažem: Svaki, koji pogleda na ženu požudno, već je u srcu svojemu učinio s njom preljubu.
Matej 5,29Ako te dakle sablažnjava oko tvoje desno, iskopaj ga i baci ga od sebe, jer je bolje za te, da propadne jedan od udova tvojih, negoli da se sve tijelo tvoje baci u pakao.
Matej 5,30I ako te sablažnjava desna tvoja ruka, odsijeci je i baci je od sebe, jer je bolje za te, da propadne jedan od udova tvojih, negoli da se sve tijelo tvoje baci u pakao.
Matej 5,31Nadalje je bilo rečeno: Tko hoće da pusti ženu svoju, neka joj dadne knjigu raspusnu!
Matej 5,32A ja vam kažem: Svaki, koji pusti ženu svoju - osim zbog preljube - ,navodi je, da čini preljubu; i tko puštenicu uzme za ženu, čini preljubu.
Matej 5,33Još ste čuli, da je bilo rečeno: Ne kuni se krivo, i: Drži, što si se zakleo Gospodinu!
Matej 5,34A ja vam kažem: Ne kunite se nikako, ni nebom, jer je prijestolje Božje.
Matej 5,35Ni zemljom, jer je podnožje nogama njegovim, ni Jerusalemom, jer je grad velikoga kralja.
Matej 5,36Ni glavom svojom ne kuni se, jer ne možeš ni dlake jedne učiniti bijele ili crne.
Matej 5,37Nego vaša riječ neka bude: Da, da - ne, ne. Što je više od toga, oda zla je.
Matej 5,38Čuli ste, da je bilo rečeno: Oko za oko, zub za zub!
Matej 5,39A ja vam kažem: Ne opirite se zlu, nego ako te tko udari po desnom obrazu, obrni mu i drugi!
Matej 5,40Hoće li tko da se pravda s tobom i košulju tvoju da uzme, pusti mu i kabanicu!
Matej 5,41Primora li te tko da ideš s njim jednu milju daleko, idi s njim dvije!
Matej 5,42Tko te moli, podaj mu; tko hoće da uzajmi od tebe, ne odbijaj ga!
Matej 5,43Čuli ste, da je bilo rečeno: Ljubi bližnjega svojega i mrzi na neprijatelja svojega!
Matej 5,44A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje svoje i molite se za one, koji vas progone!
Matej 5,45Tada ćete biti djeca Oca svojega nebeskoga, koji pušta da sunce njegovo izlazi nad dobre i zle i daje da daždi nad pravedne i grješnike.
Matej 5,46Jer ako ljubite samo one, koji vas ljube, kakvu ćete plaću imati? Ne čine li to i carinici?
Matej 5,47I ako pozdravljate samo prijatelje svoje, što osobito činite? Ne čine li to i neznabošci?
Matej 5,48Budite dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski!
Matej 5,1 Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici.
Matej 5,2On progovori i stane ih naučavati:
Matej 5,3"Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Matej 5,4Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Matej 5,5Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Matej 5,6Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
Matej 5,7Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Matej 5,8Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Matej 5,9Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Matej 5,10Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Matej 5,11"Blago vama kad vas - zbog mene - pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!
Matej 5,12Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!
Matej 5,13"Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.
Matej 5,14"Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori.
Matej 5,15Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući.
Matej 5,16Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.
Matej 5,17"Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.
Matej 5,18Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude.
Matej 5,19Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.
Matej 5,20"Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.
Matej 5,21"Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu.
Matej 5,22A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne `Glupane!`, bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: `Luđače!`, bit će podvrgnut ognju paklenomu.
Matej 5,23"Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe,
Matej 5,24ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar.
Matej 5,25"Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu.
Matej 5,26Zaita, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića.
Matej 5,27"Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba!
Matej 5,28A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu.
Matej 5,29Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao.
Matej 5,30Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao.
Matej 5,31"Rečeno je također: Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu.
Matej 5,32A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub.
Matej 5,33"Čuli ste još da je rečeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve.
Matej 5,34A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje.
Matej 5,35Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga!
Matej 5,36Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš učiniti bijelom ili crnom.
Matej 5,37Vaša riječ neka bude: `Da, da, - ne, ne!` Što je više od toga, od Zloga je.
Matej 5,38"Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub!
Matej 5,39A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi.
Matej 5,40Onomu tko bi se htio s tobom parničiti da bi se domogao tvoje donje haljine prepusti i gornju.
Matej 5,41Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije.
Matej 5,42Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš.
Matej 5,43"Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja.
Matej 5,44A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone
Matej 5,45da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima.
Matej 5,46Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici?
Matej 5,47I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani?
Matej 5,48"Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!
Matej 5,1Pri pogledu na mnoštvo, Isus se uspe na planinu. On sjedne, a njegovi mu učenici priđoše.
Matej 5,2I, uzimajući riječ, on ih pouči: (Lk 6.20-26)
Matej 5,3` Blaženi sirotog srca: *kraljevstvo nebesa njihovo je.
Matej 5,4Blaženi krotki: oni će zemlju bašti - niti.
Matej 5,5Blaženi oni koji plaču: oni će biti ut- ješeni.
Matej 5,6Blaženi oni koji su gladni i žedni pravde: bit će nasićeni.
Matej 5,7Blaženi milosrdni: bit će ima učinje- no milosrđe;
Matej 5,8Blaženi čistih *srca: oni će vidjeti Boga.
Matej 5,9Blaženi oni koji čine mirotvorna djela: oni će biti nazvani sinovima Božjim.
Matej 5,10Blaženi oni koji su proganjani zbog pravednosti: kraljevstvo nebesa njihovo je.
Matej 5,11Blaženi ste vi kad vas se vrijeđa, kad vas proganja i kad se lažno protiv vas svašta govori zbog mene.
Matej 5,12Budite radosni i veseli, jer vaša je nag- rada velika u *nebesima; jer tako su naime progonjeni *proroci koji su vam prethodili. (Mk 9.50; 4.21; Lk 14.34-35;8.16.18.33)
Matej 5,13Vi ste sol zemlje. Ako sol izgubi svoj okus, kako će ona ponovo postati sol? Ona više ne vrijedi ništa; baca se napolje i gazi nogama ljudskim.
Matej 5,14Vi ste svjetlost svijeta. Jedan grad smješten na visini ne može biti skriven.
Matej 5,15Kad se zapali jedna svjetiljka, to nije za staviti ju pod vagan, već na njen svijećinjak i ona svijetli svima koji su u kući .
Matej 5,16Isto tako, nek vaša svjetlost sija na oči ljudima, da bi vidjevši vaša dobra djela oni slavili Oca vašeg koji je u nebesima.
Matej 5,17Ne vjerujte da sam ja došao opozvati Zakon ili Proroke : ja nisam došao opozvati već ispuniti.
Matej 5,18Jer, uistinu ja vam izjavljujem, prije no što prođu nebo i zemlja, ni jedno i, niti samo jedna točka na i neće od Zakona proći dok se sve ne bude se zbilo.
Matej 5,19Prema tome, onaj koji prekrši i samo jednu od tih najmanjih zapovijedi i pouči ljude isto činiti bit će proglašen najmanjim i kraljevstvu nebeskom; naprotiv, onaj tko ih bude primijenjivao i naučavao, taj će biti proglašen velikim u kraljevstvu nebeskom.
Matej 5,20Jer ja vam kažem: ako vaša pravednost ne nadmaši onu pismoznanaca i *farizeji, ne, vi nećete ući u kraljevstvo nebesko. ( Mk 11.25; Lk 12.57-59)
Matej 5,21Vi ste čuli da je bilo kazano starima : Ne počini ubojstva; onaj tko počini jedno ubojstvo odgovarat će za njega na sudu.
Matej 5,22A ja vam kažem: tko se razgnjevi protiv brata odgovarat će za to na sudu; onaj tko će reći svom bratu: glupane, bit će optuživ od *sanhedrina; onaj koji će reći ludače bit će podložan *geheni ognjenoj.
Matej 5,23Kad ti dakle budeš nudio svoj milodar na *oltaru, ako se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe,
Matej 5,24ostavi ondje svoj milodar, pred oltarom, i idi se najprije izmiriti sa svojim bratom; tada dođi ponuditi svoj milodar.
Matej 5,25Složi se brzo sa svojim protivnikom, dok si još na putu s njim, iz straha da te protivnik ne preda sudcu, sudac žandarmu, i da ne budeš bačen u zatvor.
Matej 5,26Uistinu, ja ti kažem: nećeš ti otud izaći dok ne budeš platio sve do posljednjeg novčića. (Mt 18.8-9; Mk 9.43, 47-48)
Matej 5,27Vi ste čuli da je bilo rečeno: Ne počini preljubu.
Matej 5,28A ja vam kažem: tko pogleda s požudom jednu ženu već je, u svom *srcu, počinio preljubu s njom.
Matej 5,29Ako tvoje desno oko prouzroči tvoj pad, iščupaj ga i baci daleko od sebe: jer poželjnije je za tebe da propade samo jedan od tvojih udova i da tvoje cijelo tijelo ne bude bačeno u *gehenu.
Matej 5,30A, ako tvoja desnica prouzroči tvoj pad, odsijeci ju i baci daleko od sebe: jer poželjnije je za tebe da propadne samo jedan od tvojih udova i da cijelo tvoje tijelo ne ode u gehenu. (Mt 19.7-9; Mk 10.4-5, 10-12; Lk 16.18)
Matej 5,31S druge strane bilo je rečeno: Ako netko otpusti svoju ženu, da joj preda potvrdu o otpuštanju.
Matej 5,32A ja vam kažem: tko otpusti svoju ženu - izuzev u slučaju jednog nezakonitog sjedinjenja - izlaže ju preljubi; a, ako netko oženi jednu raspuštenicu, preljubnikom je on.
Matej 5,33Vi ste još čuli da je bilo rečeno starima: Ne pogazi prisege, već ispuni svoje prisege Gospodu.
Matej 5,34A ja vam kažem da ne prisežete nikako: ni nebom jer, to je prijestolje Božje,
Matej 5,35ni zemljom jer, to je klupica njegovim nogama, ni Jeruzalemom jer, to je Grad velikog Kralja.
Matej 5,36Ni svojom glavom ne priseži, jer ti joj ne možeš ni jednu jedinu vlas učiniti bijelom ili crnom.
Matej 5,37Kad govorite, recite Da ili Ne: sve ostalo dolazi od Nečastivog. (Lk 6.29-30)
Matej 5,38Vi ste čuli da je bilo rečeno: Oko za oko i zub za zub.
Matej 5,39A ja, kažem vam da se ne odupirete opakom. Naprotiv, ako vas tko pljusne po desnom obrazu, pruži mu također i drugi.
Matej 5,40Onome tko te hoće dovesti pred sud da bi ti uzeo tuniku, ostavi mu također i svoj ogrtač.
Matej 5,41Ako te tko prinudi prijeći tisuću koraka, prijeđi s njim 2.000.
Matej 5,42Onome tko ti ište, podaj; onome tko hoće od tebe uzajmiti, ne okreći leđa. (Lk 6.27-28; 32, 32-36)
Matej 5,43Čuli ste da je bilo rečeno: Ljubi bližnjega svog i mrzi neprijatelja svog.
Matej 5,44A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje svoje i molite za one koji vas progone,
Matej 5,45da biste uistinu bili sinovi svog Oca koji je u *nebesima, jer on daje izlaziti suncu nad opakima i nad dobrima, i padati kiši na pravedne i na nepravedne.
Matej 5,46Jer, ako volite one koji vas vole, koju ćete nagradu u tome imati? Skupljači poreza i sami ne čine li toliko?
Matej 5,47I ako vi pozdravljate samo svoju braću, što li to izuzetno činite? *Pogani ne čine li toliko?
Matej 5,48Vi dakle, vi ćete biti savršeni kao što je vaš Otac nebeski savršen.
Matej 5,1A kad on vidje narod, pope se na goru, i sjede, i pristupiše mu učenici njegovi.
Matej 5,2I otvorivši usta svoja učaše ih govoreći:
Matej 5,3Blago siromašnima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko;
Matej 5,4Blago onima koji plaču, jer će se utješiti;
Matej 5,5Blago krotkima, jer će naslijediti zemlju;
Matej 5,6Blago gladnima i žednima pravde, jer će se nasititi;
Matej 5,7Blago milostivima, jer će biti pomilovani;
Matej 5,8Blago onima koji su čistoga srca, jer će Boga vidjeti;
Matej 5,9Blago onima koji mir grade, jer će se sinovi Božiji nazvati;
Matej 5,10Blago prognanima pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko.
Matej 5,11Blago vama ako vas uzasramote i usprogone i reku na vas svakojake rđave riječi lažući, mene radi.
Matej 5,12Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili proroke prije vas.
Matej 5,13Vi ste so zemlji; ako so obljutavi, čim će se osoliti? Ona već neće biti ni za što, osim da se prospe napolje i da je ljudi pogaze.
Matej 5,14Vi ste vidjelo svijetu; ne može se grad sakriti kad na gori stoji.
Matej 5,15Niti se užiže svijeća i meće pod sud nego na svijećnjak, te svijetli svima koji su u kući.
Matej 5,16Tako da se svijetli vaše vidjelo pred ljudima, da vide vaša dobra djela, i slave oca vašega koji je na nebesima.
Matej 5,17Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke: nijesam došao da pokvarim, nego da ispunim.
Matej 5,18Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši.
Matej 5,19Ako ko pokvari jednu od ovijeh najmanjijeh zapovijesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u carstvu nebeskome; a ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskome.
Matej 5,20Jer vam kažem da ako ne bude veća pravda vaša nego književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko.
Matej 5,21Čuli ste kako je kazano starima: ne ubij; jer ko ubije, biće kriv sudu.
Matej 5,22A ja vam kažem da će svaki koji se gnjevi na brata svojega ni za što, biti kriv sudu; a ako li ko reče bratu svojemu: raka! biće kriv skupštini; a ko reče: budalo! biće kriv paklu ognjenom.
Matej 5,23Zato dakle ako prineseš dar svoj k oltaru, i ondje se opomeneš da brat tvoj ima nešto na te,
Matej 5,24Ostavi ondje dar svoj pred oltarom, i idi prije te se pomiri s bratom svojijem, pa onda dođi i prinesi dar svoj.
Matej 5,25Miri se sa suparnikom svojijem brzo, dok si na putu s njim, da te suparnik ne preda sudiji, a sudija da te ne preda sluzi i u tamnicu da te ne vrgnu.
Matej 5,26Zaista ti kažem: nećeš izaći odande dok ne daš do pošljednjega dinara.
Matej 5,27Čuli ste kako je kazano starima: ne čini preljube.
Matej 5,28A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u srcu svojemu.
Matej 5,29A ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojijeh negoli sve tijelo tvoje da bude bačeno u pakao.
Matej 5,30I ako te desna ruka tvoja sablažnjava, otsijeci je i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojijeh negoli sve tijelo tvoje da bude bačeno u pakao.
Matej 5,31Tako je kazano: ako ko pusti ženu svoju, da joj da knjigu raspusnu.
Matej 5,32A ja vam kažem da svaki koji pusti ženu svoju, osim za preljubu, navodi je te čini preljubu; i koji puštenicu uzme preljubu čini.
Matej 5,33Još ste čuli kako je kazano starima: ne kuni se krivo, a ispuni što si se Gospodu zakleo.
Matej 5,34A ja vam kažem: ne kunite se nikako: ni nebom, jer je prijestol Božij;
Matej 5,35Ni zemljom, jer je podnožje nogama njegovijem; ni Jerusalimom, jer je grad velikoga cara.
Matej 5,36Ni glavom svojom ne kuni se, jer ne možeš dlake jedne bijele ili crne učiniti.
Matej 5,37Dakle neka bude vaša riječ: da, da; ne, ne; a što je više od ovoga, oda zla je.
Matej 5,38Čuli ste da je kazano: oko za oko, i zub za zub.
Matej 5,39A ja vam kažem da se ne branite oda zla, nego ako te ko udari po desnome tvom obrazu, obrni mu i drugi;
Matej 5,40I koji hoće da se sudi s tobom i košulju tvoju da uzme, podaj mu i haljinu.
Matej 5,41I ako te potjera ko jedan sahat, idi s njime dva.
Matej 5,42Koji ište u tebe, podaj mu; i koji hoće da mu uzajmiš, ne odreci mu.
Matej 5,43Čuli ste da je kazano: ljubi bližnjega svojega, i mrzi na neprijatelja svojega.
Matej 5,44A ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone;
Matej 5,45Da budete sinovi oca svojega koji je na nebesima; jer on zapovijeda svome suncu, te obasjava i zle i dobre, i daje dažd pravednima i nepravednima.
Matej 5,46Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakovu platu imate? Ne čine li to i carinici?
Matej 5,47I ako Boga nazivate samo svojoj braći, šta odviše činite? Ne čine li tako i neznabošci?
Matej 5,48Budite vi dakle savršeni, kao što je savršen otac vaš nebeski.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje