Tražilica


Izaija 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 1,1Viđenje Izaije, sina Amosova, što ga je gledao nad Judom i Jerusalemom u dane kraljeva Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije od Jude.
Izaija 1,2Čujte, nebesa, slušaj, zemljo, jer Gospod govori: "Djecu odgojih i podigoh, ali mi ona postade nevjerna.
Izaija 1,3Vol poznaje gospodara svojega i magarac jasle gospodara svojega. Samo Izrael ne poznaje, narod moj ne razumije!"
Izaija 1,4Jao, pokoljenje griješno, narode zlodjelima natovareni, leglo zlikovaca, djeco izrođena! Oni ostaviše Gospoda, pogrdiše Sveca Izraelova, okrenuše mu leđa.
Izaija 1,5Kamo da vas se još bije, kad jednako otpadate?
Izaija 1,6Posve je bolesna glava i posve je iznemoglo srce. Od pete do glave nema ništa zdrava na tebi, samo uboj, modrice i rane svježe. Nije ih se iscijedilo, ni zavilo, ni uljem ublažilo.
Izaija 1,7Zemlja je vaša postala pustinja, gradovi su vaši ognjem popaljeni i vaše njive - : tuđini ih jedu na vaše oči, pustoš je kao kod razora Sodome.
Izaija 1,8Samo kći Siona preostade kao koliba u vinogradu, kao stražara u polju krastavaca, kao kula stražarska.
Izaija 1,9Jest, da nam Gospod nad vojskama nije ostavio jedan ostatak, bili bismo kao Sodoma, izjednačili bismo se s Gomorom!
Izaija 1,10I čujte riječ Gospodnju, knezovi Sodome, poslušaj naputak Boga našega, narode Gomore!
Izaija 1,11"Što će mi mnoštvo žrtava vaših?", tako govori Gospod. "Sit sam žrtava od ovnova i pretiline od teladi i ne marim više za krv bikova, janjaca i jaraca.
Izaija 1,12Kad dolazite da se pokažete preda mnom -: tko traži od vas, da gazite trijemove moje?
Izaija 1,13Ne prinosite više žrtava nevrijednih, jer mi se gadi. Mjesec mlađak, subotu, poziv na blagdan svečan - ne podnosim: zlodjela i blagdan.
Izaija 1,14Duša moja mrzi na vaše mlađake i blagdane, jer su mi na teret i dodija mi podnositi ih.
Izaija 1,15I kad širite ruke svoje zatvaram ipak oči svoje od vas, i kad molite još toliko, ne slušam vas: ruke su vaše pune krvi.
Izaija 1,16Operite se! Očistite se! Uklonite zla djela svoja ispred očiju mojih, prestanite zlo činiti!
Izaija 1,17Učite se dobro činiti: težite za pravdom, pomažite potlačenomu, pribavite pravicu siroti, branite udovicu!"
Izaija 1,18"Dobro dakle, sudimo se!", tako govori Gospod. "I ako su grijehi vaši crveni kao skerlet, postat će bijeli kao vuna!
Izaija 1,19Ako hoćete slušati, uživat ćete najbolje u zemlji.
Izaija 1,20Ali ako nećete i prkosite, prožderat će vas mač!" - Zaista, usta Gospodnja rekoše.
Izaija 1,21Kako postade bludnicom vjerni grad, koji je bio pun pravice! Nekoć je stanovala u njemu pravednost, a sada - krvnici.
Izaija 1,22Srebro tvoje postade troska, vino tvoje razvodnjeno.
Izaija 1,23Knezovi su tvoji buntovnici, drugovi kradljivcima. Oni svi ljube mito i lete za novcima. Siroti ne daju pravice i parnica udovice ne dolazi pred njih.
Izaija 1,24Zato govori Svemogući, Gospod nad vojskama, Izraelov jaki Bog: "Ha, riješit ću se na neprijateljima svojim, osvetit ću se protivnicima svojim!
Izaija 1,25Okrenut ću ruku svoju proti tebi! Očistit ću kao luživom troske tvoje, izlučit ću sve olovo tvoje.
Izaija 1,26Postavit ću ti opet suce kao prije i savjetnike kao iz početka. Tada ćeš se opet zvati 'grad pravednosti', 'grad vjerni'.
Izaija 1,27Tvorenjem pravde Sion će se spasiti, pravednošću obraćenici njegovi."
Izaija 1,28A nevjernici i grješnici svi će propasti. Koji ostave Gospoda, izginut će.
Izaija 1,29Jer ćete se posramiti zbog gajeva, što ih tako ljubite. Morat ćete se zastidjeti zbog vrtova, što ih tako volite.
Izaija 1,30Jer ćete biti kao hrast, kojemu vene lišće, kao vrt bez vode,
Izaija 1,31Jaki će biti kao kučine, djelo njegovo kao iskra. Oboje će se zapaliti zajedno, i nitko neće gasiti.
Izaija 1,1 Viđenje Izaije, sina Amosova, koje je imao o Judeji i Jeruzalemu u dane Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva judejskih.
Izaija 1,2Čujte, nebesa, poslušaj, zemljo, jer Jahve govori: "Sinove sam ti odgojio, podigao, al` se oni od mene odvrgoše.
Izaija 1,3Vo poznaje svog vlasnika, a magarac jasle gospodareve - Izrael ne poznaje, narod moj ne razumije.
Izaija 1,4Jao, grešna li naroda, puka u zlu ogrezla, roda zlikovačkog, pokvarenih sinova! Jahvu ostaviše, prezreše Sveca Izraelova, njemu su okrenuli leđa.
Izaija 1,5Ta gdje da vas još udarim, odmetnici tvrdokorni? Sva je glava bolna, srce iznemoglo;
Izaija 1,6od pete do glave nidje zdrava mjesta, već ozljede, modrice, otvorene rane, ni očišćene, ni povijene, ni uljem ublažene.
Izaija 1,7Zemlja vam opustje, gradove oganj popali, njive vam na oči haraju tuđinci - pustoš k`o kad propade Sodoma.
Izaija 1,8Kći sionska ostade kao koliba u vinogradu, kao pojata u polju krastavaca, kao grad opsjednut.
Izaija 1,9Da nam Jahve nad Vojskama ne ostavi Ostatak, bili bismo k`o Sodoma, Gomori slični.
Izaija 1,10Čujte riječ Jahvinu, glavari sodomski, poslušaj zakon Boga našega, narode gomorski!
Izaija 1,11"Što će mi mnoštvo žrtava vaših?" - govori Jahve. - "Sit sam ovnujskih paljenica i pretiline gojne teladi. I krv mi se ogadi bikova, janjaca i jaradi.
Izaija 1,12Kad mi lice vidjet` dolazite, tko od vas ište da gazite mojim predvorjima?
Izaija 1,13Prestanite mi nositi ništavne prinose, kad mi omrznu. Mlađaka, subote i sazive - ne podnosim zborovanja i opačine.
Izaija 1,14Mlađake i svetkovine vaše iz sve duše mrzim - teški su mi, podnijet` ih ne mogu!
Izaija 1,15Kad na molitvu ruke širite, je od vas oči odvraćam. Molitve samo množite, ja vas ne slušam. Ruke su vam u krvi ogrezle,
Izaija 1,16operite se, očistite. Uklonite mi s očiju djela opaka, prestanite zlo činiti!
Izaija 1,17Učite se dobrim djelima: pravdi težite, ugnjetenom pritecite u pomoć, siroti pomozite do pravde, za udovu se zauzmite.
Izaija 1,18"Hajde, dakle, da se pravdamo," govori Jahve. "Budu l` vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat će kao vuna.
Izaija 1,19Htjednete l` me poslušati, uživat ćete plodove zemaljske.
Izaija 1,20U buntovništvu ako ustrajete, proždrijet će vas mač." Tako usta Jahvina govorahu.
Izaija 1,21Kako li posta bludnicom tvrđa vjerna? Bješe puna pravičnosti, pravda u njoj stolovala, a sad - ubojice.
Izaija 1,22Srebro ti se u trosku obratilo, vino ti se razvodnjelo.
Izaija 1,23Knezovi se tvoji odmetnuli, s tatima se pobratili. Svi za mitom hlepe, za darovima lete. Siroti pravdu uskraćuju, udovička parnica ne stiže k njima.
Izaija 1,24Stog ovako govori Jahve, Gospod nad Vojskama, Junak Izraelov: "Ah, kad se iskalim na protivnicima i osvetim dušmanima!
Izaija 1,25Kada na te ruku pružim, da lužinom tvoju trosku očistim, da iz tebe uklonim olovo!
Izaija 1,26Da ti opet postavim suce kao negda, savjetnike kao u početku, pa da te zovu Gradom pravednim, Tvrđom vjernosti.
Izaija 1,27Sud pravedni otkupit će Sion, a pravda obraćenike njegove.
Izaija 1,28Otpadnici i grešnici skršit će se zajedno, a oni što Jahvu napuštaju poginut će.
Izaija 1,29Da, stidjet ćete se zbog hrastova što ih sad obožavate i crvenjet ćete zbog gajeva u kojima sad uživate.
Izaija 1,30Jer, bit ćete poput hrasta osušena lišća i poput gaja u kojem vode nema.
Izaija 1,31Junak će biti kučina, a iskra djelo njegovo, zajedno će izgorjeti, a nikoga da ugasi.
Izaija 1,1Viđenje Izaijino, sina Amosova, koje je imao glede Jude i Jeruzalema, u dane Oziasa, Jotama, Akhaza i Ezekiasa, kraljeva Jude . Izrael se pobunio protiv GOSPODA
Izaija 1,2Slušajte, nebesa! Zemljo, čuj! GOSPOD je to koji govori: Ja sam učinio da porastu sinovi, ja sam ih podigao, a oni, pobunili su se protiv mene.
Izaija 1,3Govedo poznaje svojeg vlasnika i magarac jasle svog gazde: Izrael ne poznaje, moj puk ne razumije.
Izaija 1,4Nesreća! Narod griješnički, puk natovaren zločinima, rasa štetočina, sinovi pokvareni. Oni su napustili GOSPODA, oni su prezreli Sveca Izraelovog, oni su se oteli.
Izaija 1,5Gdje vas još treba udariti, vas koji istrajavate u pobuni? Svaka je glava bolesna, svako srce izmučeno.
Izaija 1,6Od tabana na stopalu do glave, ničeg čistog: rane, ozljede, svježe modrice, ni očišćene, ni previjene, ni ublažene uljem.
Izaija 1,7Vaša je zemlja opustošena, vaši gradovi spaljeni, vašu zemlju, pred vama, stranci proždiru: ona je opustošena i isprevrtana od osvajača.
Izaija 1,8Kćer *Siona ostat će kao jedna koliba u vinogradu, kao jedan zaklon u polju krastavaca, kao jedan grad na oprezi.
Izaija 1,9Da nas GOSPOD, svemogući, nije ostavio nekolicinu preživjelih, mi bismo bili kao Sodoma, slični Gomori. Jedan obred koji užasava Boga
Izaija 1,10Slušajte riječ GOSPODOVU, velikaši Sodome, čujte uputstvo našeg Boga, narode Gomore .
Izaija 1,11što čini mnoštvo vaših *žrtava, reče GOSPOD? Holokausti ovnova, janjaca i jaraca, ja ih neću više.
Izaija 1,12Kad se vi dolazite predstaviti pred mene, tko vam traži da gazite mojim *trijemom?
Izaija 1,13Prestanite donositi uzaludne milodare : dîm, ja ga se užasavam! Mlađak, *šabat, sazivanje sabora, ja ne mogu više podnijeti zlodjela i svetkovina.
Izaija 1,14Vaši mlađaci i vaše svečanosti, ja ih mrzim, oni su mi teret, ja sam umoran otrpjeti ih.
Izaija 1,15Kad vi pružite ruke, ja si zastrem oči, vi ste lijepo namnožili molitve, ja ih ne slušam: vaše su ruke pune krvi.
Izaija 1,16Operite se, očistite se. Uklonite mi s očiju vaša zla djela, prekinite nanositi zlo.
Izaija 1,17Naučite činiti dobro, tražite pravdu, stavite pod noge gulikože, učinite pravdu siročetu, uzmite u zaštitu udovicu.
Izaija 1,18Dođite i razgovarajmo, reče GOSPOD. Ako su vaši grijesi kao grimiz, oni će postati bijeli kao snijeg. Ako su crveni kao rumenilo, postat će kao vuna.
Izaija 1,19Ako budete htjeli slušati, jest ćete dobre plodove domaće.
Izaija 1,20Ako li odbijete, ako se usprotivite, mač je taj koji će vas pojesti. Usta su GOSPODOVA govorila
Izaija 1,21Kako je ona postala prostitutkom, vjerna varoš, ispunjena pravdom, zaklon pravdi, i sada ubojicama?
Izaija 1,22Tvoj je novac postao pjenom, tvoje najbolje vino je presječeno vodom.
Izaija 1,23Tvoji su glavari pobunjenici, sudruzi kradljivcima. Svi, oni vole darove, oni trče k nagradama. Oni ne čine pravdu siročetu, a parnica udovičina ne stiže sve do njih.
Izaija 1,24To je ono zašto proročanstvo Gospodina Boga svemogućeg, Izraelovog Nesvladivog nesreća! Ja ću imati pravo nad protivnicima svojim, osvetit ću se svojim neprijateljima.
Izaija 1,25Okrenut ću svoju ruku protiv tebe: jednom solju pretopit ću tvoju zguru, uništit ću sve tvoje otpatke .
Izaija 1,26Učinit ću da tvoji sudci ponovo postanu oni od prije, i potom, zvat će te Varoš-Pravda, Vjerni Grad.
Izaija 1,27Sion bit će spašen pravednošću njegovi obraćeni žitelji bit će to po pravičnosti.
Izaija 1,28Pobunjenici i grješnici zajedno bit će slomljeni, oni koji napuštaju GOSPODA nestat će.
Izaija 1,29Vi ćete istinski biti razočarani smrdljikama koje toliko volite, stidjet ćete se svojih izabranih vrtova,
Izaija 1,30jer vi ćete tada biti kao smrdljika uvelog lišća, kao jedan vrt otkud se voda povukla.
Izaija 1,31Jedan snažan čovjek postao trud, njegov rad budući varnicom, oboje zajedno gorjet će, a nikog za ugasiti.
Isaija 1,1Utvara Isaije sina Amosova, koju vidje za Judu i za Jerusalim za vremena Ozije, Joatama, Ahaza i Jezekije, careva Judinijeh.
Isaija 1,2Čujte, nebesa, i slušaj, zemljo; jer Gospod govori: sinove odgojih i podigoh, a oni se odvrgoše mene.
Isaija 1,3Vo poznaje gospodara svojega i magarac jasle gospodara svojega, a Izrailj ne poznaje, narod moj ne razumije.
Isaija 1,4Da grješna naroda! naroda ogrezla u bezakonju! sjemena zlikovačkoga, sinova pokvarenijeh! ostaviše Gospoda, prezreše sveca Izrailjeva, otstupiše natrag.
Isaija 1,5Što biste još bili bijeni kad se sve više odmećete? Sva je glava bolesna i sve srce iznemoglo.
Isaija 1,6Od pete do glave nema ništa zdrava, nego uboj i modrice i rane gnojave, ni iscijeđene ni zavijene ni uljem zablažene.
Isaija 1,7Zemlja je vaša pusta, gradovi vaši ognjem popaljeni; vaše njive jedu tuđini na vaše oči, i pustoš je kao što opustošavaju tuđini.
Isaija 1,8I osta kći Sionska kao koliba u vinogradu, kao sjenica u gradini od krastavaca, kao grad opkoljen.
Isaija 1,9Da nam Gospod nad vojskama nije ostavio malo ostatka, bili bismo kao Sodom, izjednačili bismo se s Gomorom.
Isaija 1,10Čujte riječ Gospodnju, knezovi Sodomski, poslušajte zakon Boga našega, narode Gomorski!
Isaija 1,11Što će mi mnoštvo žrtava vaših? veli Gospod. Sit sam žrtava paljenica od ovnova i pretiline od gojene stoke, i ne marim za krv junčiju i jagnjeću i jareću.
Isaija 1,12Kad dolazite da se pokažete preda mnom, ko ište to od vas, da gazite po mom trijemu?
Isaija 1,13Ne prinosite više žrtve zaludne; na kad gadim se; a o mladinama i subotama i o sazivanju skupštine ne mogu podnositi bezakonja i svetkovine.
Isaija 1,14Na mladine vaše i na praznike vaše mrzi duša moja, dosadiše mi, dodija mi podnositi.
Isaija 1,15Zato kad širite ruke svoje, zaklanjam oči svoje od vas; i kad množite molitve, ne slušam; ruke su vaše pune krvi.
Isaija 1,16Umijte se, očistite se, uklonite zloću djela svojih ispred očiju mojih, prestanite zlo činiti.
Isaija 1,17Učite se dobro činiti, tražite pravdu, ispravljajte potlačenoga, dajite pravicu siroti, branite udovicu.
Isaija 1,18Tada dođite, veli Gospod, pa ćemo se suditi: ako grijesi vaši budu kao skerlet, postaće bijeli kao snijeg; ako budu crveni kao crvac, postaće kao vuna.
Isaija 1,19Ako hoćete slušati, dobra zemaljska ješćete.
Isaija 1,20Ako li nećete, nego budete nepokorni, mač će vas pojesti, jer usta Gospodnja rekoše.
Isaija 1,21Kako posta kurva vjerni grad? Pun bijaše pravice, pravda nastavaše u njemu, a sada krvnici.
Isaija 1,22Srebro tvoje posta troska, vino tvoje pomiješa se s vodom.
Isaija 1,23Knezovi su tvoji odmetnici i drugovi lupežima; svaki miluje mito i ide za darovima; siroti ne daju pravice, i parnica udovička ne dolazi pred njih.
Isaija 1,24Zato govori Gospod, Gospod nad vojskama, silni Izrailjev: aha! izdovoljiću se na protivnicima svojim, i osvetiću se neprijateljima svojim.
Isaija 1,25I okrenuću ruku svoju na te, i sažeći ću troske tvoje da te prečistim, i ukloniću sve olovo tvoje.
Isaija 1,26I postaviću ti opet sudije kao prije, i savjetnike kao ispočetka; tada ćeš se zvati grad pravedni, grad vjerni.
Isaija 1,27Sion će se otkupiti sudom, i pravdom oni koji se u nj vrate.
Isaija 1,28A odmetnici i grješnici svi će se satrti, i koji ostavljaju Gospoda, izginuće.
Isaija 1,29Jer ćete se posramiti od gajeva koje željeste, i zastidjeti se od vrtova koje izabraste.
Isaija 1,30Jer ćete biti kao hrast kojemu opada lišće i kao vrt u kom nema vode.
Isaija 1,31I biće junak kao kučine i djelo njegovo kao iskra, i oboje će se zapaliti, i neće biti nikoga da ugasi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje