Tražilica


Matej 24. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 24,1Isus izađe iz hrama s pođe dalje. Tada mu pristupiše učenici njegovi i upozoriše ga na građevine hramske.
Matej 24,2On im reče: "Vidite vi to sve ' Zaista, kažem vam: "Ovdje neće ostati kamen na kamenu, koji se neće porušiti."
Matej 24,3Kad je onda sjedio na Maslinskoj gori, pristupiše samo njegovi učenici k njemu i rekoše: "Kaži nam, kad će se to dogoditi, i koji je znak tvojega dolaska i svršetka svijeta?"
Matej 24,4Isus im reče: "Gledajte, da vas tko ne zavede!
Matej 24,5Jer će mnogi doći u ime moje i reći: "Ja sam Krist. I mnoge će zavesti.
Matej 24,6Čut ćete za ratove i glasove o ratovima. Gledajte, da se ne uplašite! To mora tako doći; ali nije još tada svršetak,
Matej 24,7Jer će se dignuti narod proti narodu, kraljevstvo protiv kraljevstva. Glad i kuga i potres bit će posvuda.
Matej 24,8Ali to je sve istom početak nevoljama.
Matej 24,9Tada će vas predavati na muke i ubijat će vas; i zbog imena mojega svi će narodi zamrziti na vas.
Matej 24,10Tada će mnogi zalutati u vjeri, jedan će drugoga izdati i jedan će na drugoga zamrziti.
Matej 24,11lažni će proroci u velikom broju ustati i mnoge zavesti.
Matej 24,12Jer će bezbožnost uzeti maha, ljubav će ohladnjeti kod mnogih.
Matej 24,13Ali tko ustraje do kraja, spasit će se.
Matej 24,14Ovo evanđelje o kraljevstvu navješćivat će se po svemu svijetu za svjedočanstvo svima narodima. Tada istom dolazi svršetak.
Matej 24,15Kad dakle vidite na mjestu svetome gnusobu opustošenja, o kojoj je govorio prorok Daniel - tko čita, neka razumije! -
Matej 24,16Tada neka ljudi u Judeji bježe u gore!
Matej 24,17Tko bude na krovu, neka ne silazi, da uzme sobom još što is kuće!
Matej 24,18Tko bude u polju, neka se ne vraća kući, da uzme haljinu svoju!
Matej 24,19Teško trudnima i dojiljama u one dane!
Matej 24,20Molite se, da ne padne bijeg vas u zimu ili u subotu!
Matej 24,21Tada će biti nevolja velika, kakva nije bila od postanja svijeta do sada, niti će biti.
Matej 24,22I kad se ne bi skratili oni dani ni jedan se čovjek ne bi spasio. Ali zbog izabranih skratit će se dani oni.
Matej 24,23Ako vam tada tko rekne: "Ovdje je Krist ili ondje, ne vjeruj te!
Matej 24,24Jer će ustati lažne Kristovi i lažni proroci i činit će velike znake i čudesa, da zavedu, ako je moguće, iste izabranike.
Matej 24,25Eto, kažem vam unaprijed.
Matej 24,26Ako vam se tada rekne: "On je u pustinji, ne izlazite; on je u sobama, ne vjerujte!
Matej 24,27Jer kao što se munja pomoli na istoku i zasja do zapada, tako će biti i s dolaskom Sina čovječjega.
Matej 24,28Gdje je strvina, ondje se skupljaju orlovi,
Matej 24,29Odmah će po nevolji onih dana sunce pomrčati i mjesec će izgubiti svoju svjetlost, zvijezde će s neba pasti, i sile će se nebeske uzdrmati.
Matej 24,30Tada će se pokazati znak Sina čovječjega na nebu, i svi će narodi na zemlji proplakati. Ugledat će Sina čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moć i slavom.
Matej 24,31On će poslati anđele svoje s velikim glasom trublje, i oni će skupiti izabranike njegove od četiri vjetra, od jednoga kraja neba do drugoga.
Matej 24,32Od smokve naučite se prispodobi: "Kad njezine grane postanu sočne i lišće potjera, onda znate, da je blizu ljeto.
Matej 24,33Tako i vi, kad vidite sve ovo, znajte, da je pred vratima
Matej 24,34Zaista, kažem vam: "Ovaj naraštaj neće proći, dok se ovo sve ne zbude.
Matej 24,35Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći.
Matej 24,36A onoga dana i onoga časa ne zna nitko, ni anđeli na nebu, nego samo Otac.
Matej 24,37Kao u dane Noine, tako će biti kod dolaska, Sina čovječjega.
Matej 24,38U dane pred potopom gostili su se i pili, ženili su se i udavali do onoga dana, kad Noa uđe u kovčeg;
Matej 24,39I nijesu došli do uviđavnosti, dok nije provalio potop i sve pograbio. Upravo će tako biti i kod dolaska Sina čovječjega.
Matej 24,40Tada će biti dva na polju: "jedan će se uzeti, drugi će se ostaviti.
Matej 24,41Dvije će mljeti u mlinu: "jedna će se uzeti, druga će se ostaviti.
Matej 24,42Budite dakle budni; jer ne znate dana, u koji dolazi Gospodin vas.
Matej 24,43Ali ovo znajte: "Kad bi znao domaćin, u koji čas noći dolazi lupež, zacijelo bi bdio i ne bi pustio da provali u kuću njegovu.
Matej 24,44Zato i vi budite spremni; jer Sin čovječji dolazi u čas, u koji se ne nadate.
Matej 24,45Tko je dakle vjerni i razumni sluga, koga je postavio gospodar nad svojom družinom, da joj daje hranu u pravo vrijeme.
Matej 24,46Blagoslovljen je sluga, kojega gospodar njegov, kad se vrati kući, nađe da čini tako.
Matej 24,47Zaista, kažem vam: "On će ga postaviti nad svim imanjem svojim,
Matej 24,48Ako li je sluga zao i misli u sebi: "Moj gospodar neće još zadugo doći,
Matej 24,49I ako on tuče svoje drugove i gosti se i pije s pijanicama,
Matej 24,50Onda će gospodar toga sluge doći u dan, kad ne očekuje, u čas, kojega ne zna.
Matej 24,51On će ga sasjeći u komade i odredit će mu mjesto njegovo među licemjerima. Ondje će biti jauk i škrgut zuba.
Matej 24,1 Isus iziđe iz Hrama. Putom mu pristupiše učenici pokazujući mu hramsko zdanje.
Matej 24,2A on im reče: "Ne vidite li sve ovo? Zaista, kažem vam, ne, neće se ovdje ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.
Matej 24,3Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio, pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći: "Reci nam kada će to biti i koji će biti znak tvojega Dolaska i svršetka svijeta?
Matej 24,4Isus im odgovori: "Pazite da vas tko ne zavede!
Matej 24,5Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: `Ja sam Krist!` I mnoge će zavesti.
Matej 24,6"A čut ćete za ratove i za glasove o ratovima. Pazite, ne uznemirujte se. Doista treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak.
Matej 24,7Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva; bit će gladi i potresa po raznim mjestima.
Matej 24,8Ali sve je to samo početak trudova.
Matej 24,9"Tada će vas predavati na muke i ubijati vas. I svi će vas narodi zamrziti zbog imena moga.
Matej 24,10Mnogi će se tada sablazniti, izdavat će jedni druge i mrziti se među sobom.
Matej 24,11Ustat će mnogi lažni proroci i mnoge zavesti.
Matej 24,12Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih.
Matej 24,13Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen.
Matej 24,14"I propovijedat će se ovo evanđelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak.
Matej 24,15"Kada dakle vidite da grozota pustoši, po proroštvu Daniela proroka, stoluje na svetome mjestu - tko čita, neka razumije:
Matej 24,16koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore;
Matej 24,17tko bude na krovu, neka ne silazi uzeti što iz kuće;
Matej 24,18i tko bude u polju, neka se ne okreće natrag da uzme haljinu!
Matej 24,19"A jao trudnicama i dojiljama u one dane!
Matej 24,20"I molite da bijeg vaš ne bude zimi ili subotom
Matej 24,21jer tada će biti velika tjeskoba kakve ne bijaše od početka svijeta sve do sada, a neće je ni biti.
Matej 24,22"I kad se ne bi skratili dani oni, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih skratit će se dani oni.
Matej 24,23"Ako vam tada tko rekne: `Gle, evo Krista!` ili: `Eno ga!` - ne povjerujte!
Matej 24,24Ustat će, doista, lažni kristi i lažni proroci i iznijeti znamenja velika i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabrane.
Matej 24,25"Eto, prorekao sam vam.
Matej 24,26"Reknu li vam dakle: `Evo, u pustinji je!`, ne izlazite; `Evo ga u ložnicama!`, ne vjerujte.
Matej 24,27Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti i s dolaskom Sina Čovječjega.
Matej 24,28"Gdje bude strvine, ondje će se skupljati orlovi.
Matej 24,29"A odmah nakon nevolje onih dana sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti i zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati.
Matej 24,30"I tada će se pojaviti znak Sina Čovječjega na nebu. I tada će proplakati sva plemena zemlje. I ugledat će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom.
Matej 24,31I razaslat će anđele svoje s trubljom velikom i sabrat će mu izabranike s četiri vjetra, s jednoga kraja neba do drugoga.
Matej 24,32"A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate: blizu je ljeto.
Matej 24,33Tako i vi kad sve to ugledate, znajte: blizu je, na vratima!
Matej 24,34"Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude.
Matej 24,35Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti.
Matej 24,36"A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni Sin, nego samo Otac.
Matej 24,37Kao u dane Noine, tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega.
Matej 24,38Kao što su u dane one - prije potopa - jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju
Matej 24,39i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije - tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega.
Matej 24,40Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti.
Matej 24,41Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti.
Matej 24,42"Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi.
Matej 24,43A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće.
Matej 24,44Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.
Matej 24,45"Tko li je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme?
Matej 24,46Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi!
Matej 24,47Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.
Matej 24,48"No rekne li taj zli sluga u srcu: `Okasnit će gospodar moj`
Matej 24,49pa stane tući sudrugove, jesti i piti s pijanicama,
Matej 24,50doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti;
Matej 24,51rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među licemjerima. Ondje će biti plač i škrgut zubi.
Matej 24,1Isus bijaše izišao iz Templa i otišao. Njegovi mu učenici pristupiše da mu pokažu zdanja Templa.
Matej 24,2Uzimajući riječ, on im reče: ` Vi vidite sve ovo, zar ne? Uistinu, ja vam to kažem, neće ovdje ostati ni kamen na kamenu: sve će biti razoreno. `
Matej 24,3Kad bijaše sjedio, na Maslinskoj gori, učenici mu priđoše, na samo, i rekoše mu: ` Reci nam kad će to biti, i koji će biti znak tvog stupanja i svršetka svijeta? ` ( Mk 13.5-13; Lk 2.8-19)
Matej 24,4Isus im odgovori: ` Pazite da vas nitko ne zavede .
Matej 24,5Jer mnogi će dolaziti pod mojim imenom; oni će reći: Ja sam *Spasitelj, i zavest će oni mnogo ljudi.
Matej 24,6Čut ćete govoriti o ratovima i za glasine o ratovima! Pažnja! Ne uzbunjujte se: to se mora zbiti, ali to još nije svršetak
Matej 24,7Jer, dizat će se narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva; bit će u različitim krajevima gladi i potresa zemlje.
Matej 24,8I sve će to biti početak porođajnih bolova.
Matej 24,9Tada će vas izručivati nevolji, ubijati vas, bit ćete omraženi od svih *pogana zbog mog *imena;
Matej 24,10i tada jedan će veliki broj klonuti . Oni će jedni druge izručivati, mrzjet će se međusobno.
Matej 24,11Lažni će *proroci iskrsnuti u mnoštvu i zavest će mnogo ljudi.
Matej 24,12Zbog narastajuće nepravednosti ljubav najvećeg broja će se ohladiti;
Matej 24,13ali, onaj koji izdrži do kraja, taj će biti spašen.
Matej 24,14Ta Dobra vijest o *Kraljevstvu nebeskom bit će proglašena po cijelom svijetu; svi pogani će tad imati jedno svjedočenje. I tada će doći svršetak. ( Mk 13.14-23; Lk 21.20-24)
Matej 24,15Kad vi, dakle, budete vidjeli smještenog u *svetom mjestu Gnusnog Razoritelja, o kojem je govorio prorok Daniel - nek čitatelj razumije! -
Matej 24,16tada, oni koji budu bili u Judeji, nek bježe u planine;
Matej 24,17onaj koji bude na na krovu, nek ne silazi odnijeti ono što ima u kući;
Matej 24,18onaj koji bude u polju, nek se ne osvrće unazad za uzeti ogrtač svoj.
Matej 24,19Nesretne li su one koje budu trudne i koje budu dojile u te dane!
Matej 24,20Molite da ne bježite u zimu i u dan *šabata.
Matej 24,21Bit će naime tada jedna velika nevolja, takva kakve nije bilo od početka svijeta sve do sada i kakve nikad više neće biti.
Matej 24,22I ako ti dani ne bi bili skraćeni, nitko ne bi život spasio; ali, zbog izabranika, ti dani bit će skraćeni.
Matej 24,23Tada, ako vam netko kaže: *Spasitelj je ovdje ili On je ondje, vi mu nećete povjerovati.
Matej 24,24Naime, lažni *proroci će se podignuti i praviti čudesne znakove i čuda, da bi zaveli, ako je moguće čak i izabranike.
Matej 24,25Evo, ja sam vas upozorio. ( Mk 13.24-31; Lk 17.23-24; 21.25-31)
Matej 24,26Ako vam, dakle, kažu: Evo ga u pustinji, ne idite onamo. Eno ga u zabačenim mjestima, vi nećete tome povjerovati.
Matej 24,27Naime, kao što munja pođe s istoka i sijevne sve do zapada, tako će biti s *dolaskom *Sina čovjekovog.
Matej 24,28Gdje budu lješevi, ondje će se skupiti i lješinari.
Matej 24,29Odmah nakon nevolja tih dana, sunce će potamnjeti, mjesec neće svijetliti više, zvijezde će padati s neba i sile nebeske bit će uzdrmane.
Matej 24,30Tada pojavit će se u nebu znak Sina čovjekovog; tada sva plemena zemaljska udarat će se u prsa; i ona će vidjeti dolaziti Sina čovjekovog na oblacima nebeskim u punini moć i slave.
Matej 24,31A on, poslat će *anđele s velikom trubljom, i, sa sve četiri stane svijeta, s jednog kraja neba na drugi, oni sakupljat će njegove izabranike.
Matej 24,32Ra zumijte ovu usporedbu uzetu u smokvina stabla: čim njene grane postanu meke i puste slistove svoje, znajte da je vrijeme ljeta blizu.
Matej 24,33Isto tako, vi također, kad vi budete sve ono vidjeli, znajte da je Sin čovjekov blizu, da je na vratima vašim.
Matej 24,34Uistinu, ja vam to kažem, ovaj naraštaj neće proći dok se sve ovo ne dogodi.
Matej 24,35Nebo i zemlja proći će, moje riječi neće proći. ( Mk 13.32, 35; Lk 17.26-27; 34-35; 12.39-40)
Matej 24,36Ali taj dan i taj tren, nitko ih ne poznaje, ni *anđeli nebeski, ni Sin, nitko osim Otac, i to on sam.
Matej 24,37Takvi biše dani Noini, takav bit će *dolazak *Sina čovjekovog;
Matej 24,38jer, isto kao u te dane prije potopa, jelo se i pilo, ženilo se ili se udavalo, sve do dana kad Noe uđe u arku,
Matej 24,39i nije se u ništa sumnjalo sve dok ne dođe potop, koji ih sve odnese: takav bit će *dolazak Sina čovjekovog.
Matej 24,40Tada će dva čovjeka biti u polju: jedan je uzet, drugi ostavljen;
Matej 24,41dvije žene će mljeti žrvnjem: jedna je uzeta, druga ostavljena.
Matej 24,42Bdijte dakle, jer vi ne znate kojeg dana Gospodin će vaš doći.
Matej 24,43Vi znate ovo: da gospodar kuće znade sat noćni u koji će doći kradljivac, on bi bdio i ne bi dopustio njemu probušiti zid kućni .
Matej 24,44Evo zašto, i vi također, budite spremni, jer u sat koji vi ne poznajete Sin će čovjekov doći. ( Lk 12.42-46)
Matej 24,45Tko je, dakle, vjerni i oprezni sluga kojeg je gospodar postavio nad ukućanima svojim za izdavati im hranu u određeno vrijeme?
Matej 24,46Sretan li je onaj sluga kojeg njegov gospodar, došavši, bude našao obavljati taj posao.
Matej 24,47Uistinu, ja vam to kažem,on će ga postaviti nad svim svojim dobrima.
Matej 24,48Ali, ako si taj opaki sluga u *srcu kaže: Moja gazda kasni,
Matej 24,49i on počne t ući svoje sudrugove iz službe, jasti i piti s pijancima,
Matej 24,50gospodar tog sluge doći će u dan koji ovaj ne očekuje i u sat koji on ne zna;
Matej 24,51on će ga protjerati i dati mu podijeliti sudbinu licemjera: ondje bit će plačevi i škrgutanje zubima.
Matej 24,1I izišavši Isus iđaše od crkve, i pristupiše k njemu učenici njegovi da mu pokažu građevinu crkvenu.
Matej 24,2A Isus reče im: ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem: neće ostati ovdje ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti.
Matej 24,3A kad sjeđaše na gori Maslinskoj pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći: kaži nam kad će to biti? i kakav je znak tvojega dolaska i pošljetka vijeka?
Matej 24,4I odgovarajući Isus reče im: čuvajte se da vas ko ne prevari.
Matej 24,5Jer će mnogi doći u ime moje govoreći: ja sam Hristos. I mnoge će prevariti.
Matej 24,6Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite; jer treba da to sve bude. ali nije još tada pošljedak.
Matej 24,7Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo; i biće gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svijetu.
Matej 24,8A to je sve početak stradanja.
Matej 24,9Tada će vas predati na muke, i pobiće vas, i svi će narodi omrznuti na vas imena mojega radi.
Matej 24,10I tada će se mnogi sablazniti, i drug druga izdaće, i omrznuće drug na druga.
Matej 24,11I izići će mnogi lažni proroci i prevariće mnoge.
Matej 24,12I što će se bezakonje umnožiti, ohladnjeće ljubav mnogijeh.
Matej 24,13Ali koji pretrpi do kraja blago njemu.
Matej 24,14I propovjediće se ovo jevanđelje o carstvu po svemu svijetu za svjedočanstvo svijem narodima. I tada će doći pošljedak.
Matej 24,15Kad dakle ugledate mrzost opušćenja, o kojoj govori prorok Danilo, gdje stoji na mjestu svetome (koji čita da razumije):
Matej 24,16Tada koji budu u Judeji neka bježe u gore;
Matej 24,17I koji bude na krovu da ne silazi uzeti što mu je u kući;
Matej 24,18I koji bude u polju da se ne vrati natrag da uzme haljine svoje.
Matej 24,19A teško trudnima i dojilicama u te dane.
Matej 24,20Nego se molite Bogu da ne bude bježan vaša u zimu ni u subotu;
Matej 24,21Jer će biti nevolja velika kakova nije bila od postanja svijeta dosad niti će biti;
Matej 24,22I da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao; ali izbranijeh radi skratiće se dani oni.
Matej 24,23Tada ako vam ko reče: evo ovdje je Hristos ili ondje, ne vjerujte.
Matej 24,24Jer će izići lažni hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izbrane.
Matej 24,25Eto vam kazah naprijed.
Matej 24,26Ako vam dakle reku: evo ga u pustinji, ne izlazite; evo ga u sobama, ne vjerujte.
Matej 24,27Jer kako što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, taki će biti dolazak sina čovječijega.
Matej 24,28Jer gdje je strvina onamo će se i orlovi kupiti.
Matej 24,29I odmah će po nevolji dana tijeh sunce pomrčati, i mjesec svoju svjetlost izgubiti, i zvijezde s neba spasti, i sile nebeske pokrenuti se.
Matej 24,30I tada će se pokazati znak sina čovječijega na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće sina čovječijega gdje ide na oblacima nebeskima sa silom i slavom velikom.
Matej 24,31I poslaće anđele svoje s velikijem glasom trubnijem; i sabraće izbrane njegove od četiri vjetra, od kraja do kraja nebesa.
Matej 24,32Od smokve naučite se priči: kad se već njezine grane pomlade i ulistaju, znate da je blizu ljeto.
Matej 24,33Tako i vi kad vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata.
Matej 24,34Zaista vam kažem: ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.
Matej 24,35Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći.
Matej 24,36A o danu tome i času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do otac moj sam.
Matej 24,37Jer kako što je bilo u vrijeme Nojevo tako će biti i dolazak sina čovječijega.
Matej 24,38Jer kako što pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onoga dana kad Noje uđe u kovčeg,
Matej 24,39I ne osjetiše dok ne dođe potop i odnese sve; tako će biti i dolazak sina čovječijega.
Matej 24,40Tada će biti dva na njivi; jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti.
Matej 24,41Dvije će mljeti na žrvnjevima; jedna će se uzeti, a druga će se ostaviti.
Matej 24,42Stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš.
Matej 24,43Ali ovo znajte: kad bi znao domaćin u koje će vrijeme doći lupež, čuvao bi i ne bi dao potkopati kuće svoje.
Matej 24,44Zato i vi budite gotovi; jer u koji čas ne mislite doći će sin čovječij.
Matej 24,45Ko je dakle taj vjerni i mudri sluga kojega je postavio gospodar njegov nad svojima domašnjima da im daje hranu na obrok?
Matej 24,46Blago tome sluzi kojega došavši gospodar njegov nađe da izvršuje tako.
Matej 24,47Zaista vam kažem: postaviće ga nad svijem imanjem svojim.
Matej 24,48Ako li taj rđavi sluga reče u srcu svome: neće moj gospodar još zadugo doći;
Matej 24,49I počne biti svoje drugare, i jesti i piti s pijanicama;
Matej 24,50Doći će gospodar toga sluge u dan u koji se ne nada, i u čas kad ne misli.
Matej 24,51I rasjeći će ga napola, i daće im platu kao licemjerima; ondje će biti plač i škrgut zuba.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje