Tražilica


Postanak 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 11,1Sva zemlja govorila je tada samo jedan jezik i rabila jednak govor.
Postanak 11,2I tako, kako su se selili od istoka, nađoše ravnicu u zemlji šinearskoj i ondje se naseliše.
Postanak 11,3Tada rekoše jedan drugome: "Hajde da pravimo opeku i da je pečemo u ognju!" Tako im je služila opeka za kamen i smola zemljana za žbuku.
Postanak 11,4Potom rekoše: "Hajde da sazidamo sebi grad i kulu s vrhom do neba, i da podignemo sebi spomenik, da se ne raspršimo po svoj zemlji!"
Postanak 11,5A Gospod siđe da vidi grad i kulu, što su ih zidali sinovi čovječji.
Postanak 11,6I reče Gospod: "Evo, svi su jedan narod, i jednak je jezik svima, i to počeše raditi. Otada neće im smetati ništa da ne urade, što naume.
Postanak 11,7Hajde da siđemo i da im pometemo jezik, da ne razumiju jedan drugoga što govore!"
Postanak 11,8I rasprši ih Gospod odanle po svoj zemlji, i tako moradoše odustati od zidanja grada.
Postanak 11,9Zato se prozva Babel; jer ondje pomete Gospod jezik cijele zemlje, i odanle ih rasprši Gospod po svoj zemlji.
Postanak 11,10Ovo su potomci Šemovi. Šemu je bilo sto godina, kad mu se rodi Arfaksad, dvije godine poslije potopa.
Postanak 11,11I poživje Šem, pošto mu se rodi Arfaksad, još pet stotina godina i rode mu se sinovi i kćeri.
Postanak 11,12A Arfaksad poživje trideset i pet godina i rodi mu se Salah.
Postanak 11,13I poživje Arfaksad, pošto mu se rodi Salah, četiri stotine i tri godine i rode mu se sinovi i kćeri.
Postanak 11,14A Salah poživje trideset godina i rodi mu se Eber.
Postanak 11,15I poživje Salah, pošto mu se rodi Eber, još četiri stotine i tri godine i rode mu se sinovi i kćeri.
Postanak 11,16A Eber poživje trideset i četiri godine i rodi mu se Peleg.
Postanak 11,17I poživje Eber, pošto mu se rodi Peleg, još četiri stotine i trideset godina i rode mu se sinovi i kćeri.
Postanak 11,18A Peleg poživje trideset godina i rodi mu se Reu.
Postanak 11,19I poživje Peleg, pošto mu se rodi Reu, još dvjesta i devet godina i rode mu se sinovi i kćeri,
Postanak 11,20A Reu poživje trideset i dvije godine i rodi mu se Serug.
Postanak 11,21I poživje Reu, pošto mu se rodi Serug, još dvjesta i sedam godina i rode mu se sinovi i kćeri.
Postanak 11,22A Serug poživje trideset godina, i rodi mu se Nahor.
Postanak 11,23I poživje Serug, pošto mu se rodi Nahor, još dvjesta godina i rode mu se sinovi i kćeri.
Postanak 11,24A Nahor poživje dvadeset i devet godina i rodi mu se Terah.
Postanak 11,25I poživje Nahor, pošto mu se rodi Terah, još sto i devetnaest godina i rode mu se sinovi i kćeri.
Postanak 11,26A Terah poživje sedamdeset godina i rodi mu se Abram, Nahor i Haran.
Postanak 11,27Ovo su potomci Terahovi. Terahu se rodi Abram, Nahor i Haran; a Haranu se rodi Lot.
Postanak 11,28Haran umrije još za života oca svojega Teraha u postojbini svojoj, u Uru u Kaldeji.
Postanak 11,29Abram se i Nahor oženiše. Abramova žena zvala se Saraja, a Nahorova žena zvala se Milka; ova je bila kći Harana, oca Milke i Jiske.
Postanak 11,30A Saraja bila je nerotkinja; nije imala djece.
Postanak 11,31Tada uze Terah sina svojega Abrama i unuka svojega Lota, sina Haranova, i snahu svoju Saraju, ženu Abrama, sina svojega, i iseli se s njima iz Ura u Kaldeji, da idu u zemlju kanaansku. Kad dođoše do Harana, nastaniše se ondje.
Postanak 11,32I bilo je dana Terahovih dvjesta i pet godina; potom umrije Terah u Haranu.
Postanak 11,1 Sva je zemlja imala jedan jezik i riječi iste.
Postanak 11,2Ali kako su se ljudi selili s istoka, naiđu na jednu dolinu u zemlji Šinearu i tu se nastane.
Postanak 11,3Jedan drugome reče: "Hajdemo praviti opeke te ih peći da otvrdnu!" Opeke im bile mjesto kamena, a paklina im služila za žbuku.
Postanak 11,4Onda rekoše: "Hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba! Pribavimo sebi ime, da se ne raspršimo po svoj zemlji!
Postanak 11,5Jahve se spusti da vidi grad i toranj što su ga gradili sinovi čovječji.
Postanak 11,6Jahve reče. "Zbilja su jedan narod, s jednim jezikom za sve! Ovo je tek početak njihovih nastojanja. Sad im ništa neće biti neostvarivo što god naume izvesti.
Postanak 11,7Hajde da siđemo i jezik im pobrkamo, da jedan drugome govora ne razumije.
Postanak 11,8Tako ih Jahve rasu odande po svoj zemlji te ne sazidaše grada.
Postanak 11,9Stoga mu je ime Babel, jer je ondje Jahve pobrkao govor svima u onom kraju i odande ih je Jahve raspršio po svoj zemlji.
Postanak 11,10Ovo su potomci Šemovi: Kad je Šemu bilo sto godina - dvije godine poslije Potopa - rodi mu se Arpakšad.
Postanak 11,11Po rođenju Arpakšadovu Šem je živio petsto godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
Postanak 11,12Kad je Arpakšadu bilo trideset i pet godina, rodi mu se Šelah.
Postanak 11,13Po rođenju Šelahovu Arpakšad je živio četiri stotine i tri godine te mu se rodilo još sinova i kćeri.
Postanak 11,14Kad je Šelahu bilo trideset godina, rodi mu se Eber.
Postanak 11,15Po rođenju Eberovu Šelah je živio četiri stotine i tri godine te mu se rodilo još sinova i kćeri.
Postanak 11,16Kad su Eberu bile trideset i četiri godine, rodi mu se Peleg.
Postanak 11,17Po rođenju Pelegovu Eber je živio četiri stotine i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
Postanak 11,18Kad je Pelegu bilo trideset godina, rodi mu se Reu.
Postanak 11,19Po rođenju Reuovu Peleg je živio dvjesta i devet godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
Postanak 11,20Kad su Reuu bile trideset i dvije godine, rodi mu se Serug.
Postanak 11,21Po rođenju Serugovu Reu je živio dvjesta i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
Postanak 11,22Kad je Serugu bilo trideset godina, rodi mu se Nahor.
Postanak 11,23Po rođenju Nahorovu Serug je živio dvjesta godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
Postanak 11,24Kad je Nahoru bilo dvadeset i devet godina, rodi mu se Terah.
Postanak 11,25Po rođenju Terahovu Nahor je živio sto i devetnaest godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.
Postanak 11,26Kad je Terahu bilo sedamdeset godina, rode mu se: Abram, Nahor i Haran.
Postanak 11,27Ovo je povijest Terahova. Terahu se rodio Abram, Nahor i Haran; a Haranu se rodio Lot.
Postanak 11,28Haran umrije za života svoga oca Teraha, u svome rodnom kraju, u Uru Kaldejskom.
Postanak 11,29Abram se i Nahor ožene. Abramovoj ženi bijaše ime Saraja, a Nahorovoj Milka; ova je bila kći Harana, oca Milke i Jiske.
Postanak 11,30Saraja bijaše nerotkinja - nije imala poroda.
Postanak 11,31Terah povede svoga sina Abrama, svog unuka Lota, sina Haranova, svoju snahu Saraju, ženu svoga sina Abrama, pa se zaputi s njima iz Ura Kaldejskoga u zemlju kanaansku. Kad stignu do Harana, ondje se nastane.
Postanak 11,32Dob Terahova dosegnu dvjesta i pet godina; a onda Terah umrije u Haranu.
Stvaranje 11,1Cijela se zemlja služila istim jezikom i istim riječima.
Stvaranje 11,2Putujući na istok, ljudi otkriše jednu ravnicu u zemlji Šinear i nastaniše ju.
Stvaranje 11,3Jedni drugima rekoše: `Hajdemo! Salijmo cigle i ispecimo ih u peći.` Opeke im poslužit će umjesto kamenja a bitumen kao malter.
Stvaranje 11,4`Hajdemo`! Rekoše oni, `sagradimo sebi jedan grad i jednu kulu čiji će vrh dosegnuti nebo. Stvorimo sebi jedno ime da ne budemo raspršeni po svoj površini zemlje. `
Stvaranje 11,5GOSPOD siđe da vidi grad i kulu koju sagradiše sinovi Adamovi .
Stvaranje 11,6` Eh, reče GOSPOD, oni svi su tek jedan narod i jedan jezik i to je njihovo prvo djelo! Sada, što god da zamisle činiti ne će im biti nedostupno!
Stvaranje 11,7Hajdemo, siđimo i smrsimo njihov jezik, da više ne razumiju jedni druge!`
Stvaranje 11,8Otuda, GOSPOD ih rasprši po površini zemlje i oni prestadoše graditi grad.
Stvaranje 11,9Tako dade mu se ime Babilon jer to GOSPOD smrsi jezik cijele zemlje, i otada GOSPOD rasprši ljude po cijeloj površini zemlje.
Stvaranje 11,10Evo obitelji Semove: Sem je bio star stotinu godina kad rodi Arpahšada dvije godine poslije Potopa.
Stvaranje 11,11Po rođenju Arpahšadovom, Sem je poživi 5oo godina, pa narađa sinova i kćeri.
Stvaranje 11,12Arpahšad je bio proživio 35 godina kad rodi Šelaha.
Stvaranje 11,13Po rođenju Šelahovom Arpahšad poživi 403 godine, narađa sinova i kćeri.
Stvaranje 11,14Šelah je bio živio 30 godina kad rodi Hebera.
Stvaranje 11,15Po rođenju Heberovu, Šelah poživje 403 godine, on narađa sinova i kćeri.
Stvaranje 11,16Heber je bio živio 34 godine kad rodi Feleha.
Stvaranje 11,17Po rođenju Felehovu, Heber poživje 430 godina, on narađa sinova i kćeri.
Stvaranje 11,18Feleh je bio živio 30 godina kad rodi Reua,
Stvaranje 11,19po rođenju Reuovom Feleh poživje 209 godina, on narađa sinova i kćeri.
Stvaranje 11,20Reu je bio živio 32 godine kad rodi Seruha,
Stvaranje 11,21po rođenju Seruhovom Reu poživje 207 godina, on narađa sinova i kćeri.
Stvaranje 11,22Seruh je bio živio 30 godina kad rodi Nahora.
Stvaranje 11,23Po rođenju Nahorovu, Seruh poživje 200 godina, on narađa sinova i kćeri.
Stvaranje 11,24Nahor je bio živio 29 godina kad rodi Teraha.
Stvaranje 11,25Po rođenju Terahovom Nahor poživje 119 godina, on narađa sinova i kćeri.
Stvaranje 11,26Terah je bio živio 70 godina kad rodi Abrama, Nahora i Harana.
Stvaranje 11,27Evo obitelji Terahove: ` Terah rodi Abrama, Nahora i Harana.
Stvaranje 11,28Haram rodi Lota. Haran umrije prije svog oca Teraha u zemlji svoje obitelji, u Uru kaldejskom .
Stvaranje 11,29Abram i Nahor uzeše žene: Abramova supruga zvala se Sarai a ona Nahorova Milka, kći Haranova, otac Milkin i Jiska.
Stvaranje 11,30Sarai bijaše nerotkinja, nije imala djece.
Stvaranje 11,31Terah uze svog sina Abrama, svog unuka Lota, sina Haranovog i svoju snahu Sarai, ženu svojeg sina Abrama, koji s njima iz Ura kaldejskog za otići u zemlju Kanaan. Oni dosegnuše Haran gdje oni življaše.
Stvaranje 11,32Terah življaše 205 godina pa umrije u Haranu.
1. Mojsijeva 11,1A bijaše na cijeloj zemlji jedan jezik i jednake riječi.
1. Mojsijeva 11,2A kad otidoše od istoka, nađoše ravnicu u zemlji Senarskoj, i naseliše se ondje.
1. Mojsijeva 11,3Pa rekoše među sobom: hajde da pravimo ploče i da ih u vatri pečemo. I bjehu im opeke mjesto kamena i smola zemljana mjesto kreča.
1. Mojsijeva 11,4Poslije rekoše: hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj će vrh biti do neba, da stečemo sebi ime, da se ne bismo rasijali po zemlji.
1. Mojsijeva 11,5A Gospod siđe da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi čovječiji.
1. Mojsijeva 11,6I reče Gospod: gle, narod jedan, i jedan jezik u svijeh, i to počeše raditi, i neće im smetati ništa da ne urade što su naumili.
1. Mojsijeva 11,7Hajde da siđemo, i da im pometimo jezik, da ne razumiju jedan drugoga što govore.
1. Mojsijeva 11,8Tako ih Gospod rasu odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada.
1. Mojsijeva 11,9Zato se prozva Vavilon, jer ondje pomete Gospod jezik cijele zemlje, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji.
1. Mojsijeva 11,10Ovo je pleme Simovo: bijaše Simu sto godina, kad rodi Arfaksada, druge godine poslije potopa.
1. Mojsijeva 11,11A rodiv Arfaksada poživje Sim pet stotina godina, rađajući sinove i kćeri.
1. Mojsijeva 11,12A Arfaksad poživje trideset i pet godina, i rodi Salu;
1. Mojsijeva 11,13A rodiv Salu poživje Arfaksad četiri stotine i tri godine, rađajući sinove i kćeri.
1. Mojsijeva 11,14A Sala poživje trideset godina, i rodi Evera;
1. Mojsijeva 11,15A rodiv Evera poživje Sala četiri stotine i tri godine, rađajući sinove i kćeri.
1. Mojsijeva 11,16A Ever poživje trideset i četiri godine, i rodi Faleka;
1. Mojsijeva 11,17A rodiv Faleka poživje Ever četiri stotine i trideset godina, rađajući sinove i kćeri.
1. Mojsijeva 11,18A Falek poživje trideset godina i rodi Ragava;
1. Mojsijeva 11,19A rodiv Ragava poživje Falek dvjesta i devet godina, rađajući sinove i kćeri.
1. Mojsijeva 11,20A Ragav poživje trideset i dvije godine i rodi Seruha;
1. Mojsijeva 11,21A rodiv Seruha poživje Ragav dvjesta i sedam godina, rađajući sinove i kćeri.
1. Mojsijeva 11,22A Seruh poživje trideset godina, i rodi Nahora;
1. Mojsijeva 11,23A rodiv Nahora poživje Seruh dvjesta godina, rađajući sinove i kćeri.
1. Mojsijeva 11,24A Nahor poživje dvadeset i devet godina, i rodi Taru;
1. Mojsijeva 11,25A rodiv Taru poživje Nahor sto i devetnaest godina, rađajući sinove i kćeri.
1. Mojsijeva 11,26A Tara poživje sedamdeset godina, i rodi Avrama, Nahora i Arana.
1. Mojsijeva 11,27A ovo je pleme Tarino: Tara rodi Avrama, Nahora i Arana; a Aran rodi Lota.
1. Mojsijeva 11,28I umrije Aran prije Tare oca svojega na postojbini svojoj, u Uru Haldejskom.
1. Mojsijeva 11,29I oženi se Avram i Nahor, i ženi Avramovoj bješe ime Sara a ženi Nahorovoj ime Melha, kći Arama oca Melhe i Jeshe.
1. Mojsijeva 11,30A Sara bješe nerotkinja, i ne imaše poroda.
1. Mojsijeva 11,31I uze Tara sina svojega Avrama i Lota sina Aronova, unuka svojega, i Saru snahu svoju, ženu Avrama sina svojega; i pođoše zajedno iz Ura Haldejskoga da idu u zemlju Hanansku, i dođoše do Harana, i ondje se nastaniše.
1. Mojsijeva 11,32I poživje Tara svega dvjesta i pet godina; i umrije Tara u Haranu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje