Tražilica


Postanak 41. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Postanak 41,1Dvije godine kasnije usni faraon; bilo mu je, kao da stoji na Nilu.
Postanak 41,2Iz Nila izašlo je sedam krava lijepih i ugojenih, i pasle su u šašu.
Postanak 41,3A iza njih izašlo iz Nila sedam drugih krava, ružnih i mršavih, i stavile se uz druge krave na obali Nila.
Postanak 41,4Tada požderaše ružne i mršave onih sedam krava lijepih i debelih, i uto faraon se probudi.
Postanak 41,5Kad opet zaspa, usni drugi san: sedam klasova, jedrih i lijepih, izraslo na jednoj slamci.
Postanak 41,6Iza njih isklijalo sedam klasova sitnih, od istočnog vjetra opaljenih;
Postanak 41,7I sitni klasovi progutaše sedam klasova debelih i punih. Faraon se probudi i opazi, da je to on sanjao.
Postanak 41,8Ujutro osjećao se uznemiren, pa posla i dade pozvati sve pismoznance i mudrace egipatske. Faraon im pripovjedi svoje sne, ali se ne nađe ni jedan, koji bi ih faraonu mogao protumačiti.
Postanak 41,9Tada uze riječ veliki peharnik i reče faraonu: "Moram danas da se spomenem krivnje svoje.
Postanak 41,10Faraon se rasrdio jednoć na sluge svoje i mene dao zatvoriti u kući zapovjednika tjelesne straže, mene i velikoga pekara.
Postanak 41,11U istoj noći mi imadosmo san, ja i on. Svaki od nas imade san, koji je bio od osobite važnosti.
Postanak 41,12A bio je tamo s nama jedan mladić hebrejski, rob zapovjednika tjelesne straže. Njemu pripovijedismo to, i on nam protumači naše sne; on svakomu pravo protumači san.
Postanak 41,13I kako nam protumači, tako se dogodi: mene opet postaviše u moju službu, a drugoga dadoše objesiti."
Postanak 41,14I faraon posla tamo i dade pozvati Josipa, brže bolje izvedoše ga iz tamnice. On se ostriže i preobuče, te pođe k faraonu.
Postanak 41,15Faraon reče Josipu: "Imao sam san, ali nitko ne zna da ga protumači. A za tebe sam čuo, da samo trebaš čuti san, i odmah ga možeš protumačiti."
Postanak 41,16Josip odgovori faraonu: "Ja ne mogu ništa; ali Bog će objaviti faraonu, što mu je na spasenje."
Postanak 41,17Faraon je pripovijedao Josipu: "U mojem snu stajao sam na obali Nila.
Postanak 41,18Tada izašlo iz Nila sedam krava ugojenih i lijepih, te su pasle u šašu.
Postanak 41,19A iza njih izašlo sedam drugih krava, loših, posve ružnih i mršavih; nikad ne vidjeh u cijelom Egiptu tako ružnih, kao što su bile ove,
Postanak 41,20Mršave i ružne krave požderaše onih prvih sedam debelih krava.
Postanak 41,21Kad su one bile iščeznule u njihovu želucu, ipak se poznade, da su bile došle u njihov želudac, ali su opet bile ružne kao i prije. Nato se ja probudih.
Postanak 41,22Tada opet vidjeh u svojem snu, kako sedam klasova izraslo na jednoj slamci, punih i lijepih klasova.
Postanak 41,23A iza njih isklijalo sedam drugih klasova, praznih, tankih, od istočnog vjetra opaljenih.
Postanak 41,24I tanki klasovi progutaše sedam klasova lijepih. Ovo ja pripovjedih pismoznancima; ali ni jedan ne znade mi protumačiti."
Postanak 41,25Josip reče faraonu: "Sni faraonovi znače jedno i isto. Bog je objavio faraonu, što je naumio učiniti.
Postanak 41,26Sedam lijepih krava znači sedam godina; i sedam lijepih klasova znači sedam godina. Sni imaju jednako značenje.
Postanak 41,27I sedam krava mršavih i ružnih, što izađoše iza onih, znači sedam godina; i sedam klasova praznih, od istočnog vjetra opaljenih znači sedam godina gladnih.
Postanak 41,28To sam mislio, kad rekoh faraonu: Bog je pokazao faraonu, što je naumio učiniti.
Postanak 41,29Eto, doći će sad sedam godina, kad će vladati u svoj zemlji egipatskoj veliko izobilje.
Postanak 41,30Ali iza njih nastat će sedam gladnih godina, i neće ostati ni traga od svega izobilja u zemlji egipatskoj, i glad će potratiti zemlju.
Postanak 41,31Od izobilja neće se opaziti u zemlji ništa više od te gladi, što će poslije doći; jer će biti vrlo velika.
Postanak 41,32A što je dvaput uzastopce faraon snio, to znači, da je Bog to tvrdo odlučio, i Bog će to bez otezanja izvesti.
Postanak 41,33I sada neka potraži faraon čovjeka mudra i razumna i neka ga postavi nad zemljom egipatskom.
Postanak 41,34Neka nadalje faraon odmah postavi nadzornike po zemlji i neka pokupi petinu od zemlje egipatske u to sedam godina izobilja.
Postanak 41,35Neka se pokupi sav prihod žetve ovih dobrih godina, što sad dolaze, i neka se saspe žito na raspolaganje faraonovo kao zaliha u gradovima i neka se pohrani tamo.
Postanak 41,36Onda je zemlja pokrivena žitom za sedam gladnih godina, što će doći na Egipat, i tako neće biti zemlja glađu uništena."
Postanak 41,37Ovaj govor dopade se faraonu i svima slugama njegovim.
Postanak 41,38I faraon reče slugama svojim: "Možemo li naći čovjeka, u kojem bi bio duh Božji kao u ovom?"
Postanak 41,39A Josipu reče faraon: "Kad je tebi objavio Bog sve ovo, nema nikoga, koji bi bio tako mudar i razuman kao ti.
Postanak 41,40Ti ćeš biti nad mojom kućom; sav moj narod podvrgnut će se tvojim zapovijedima; samo ću prijestoljem biti veći od tebe!"
Postanak 41,41Tada reče faraon Josipu: "Evo, postavljam te nad svom zemljom egipatskom."
Postanak 41,42I skide faraon pečatni prsten svoj s ruke svoje i metnu ga Josipu na ruku, dade ga onda obući u haljine od najljepšeg platna i stavi mu zlatni lanac oko vrata.
Postanak 41,43I dade ga voziti na drugim, kolima svojim i pred njim klicati: "Na koljena!" Tako ga postavi nad svom zemljom egipatskom.
Postanak 41,44Onda reče faraon Josipu: "Ja sam doduše faraon; ali proti volji tvojoj neka nitko ne makne ruke ili noge u zemlji egipatskoj."
Postanak 41,45Faraon dade Josipu ime Zafnat-Paneah i dade mu za ženu Asenatu, kćer Proti-Fare, svećenika u Onu. Potom proputova Josip zemlju egipatsku.
Postanak 41,46Bilo je Josipu trideset godina, kad stupi u službu faraona, i kralja egipatskoga. Kad je Josip bio otišao od faraona, obiđe svu zemlju egipatsku.
Postanak 41,47I zemlja u sedam godina izobilja ponese veoma mnogo.
Postanak 41,48On pokupi sav prihod žetve, to ga je bilo u to sedam godina u Egiptu, i dade snositi žito u gradove; u svaki je grad snosio žito s okolnih polja.
Postanak 41,49Tako nakupi Josip žita kao pijeska na moru u tolikoj množini, da ga je prestao mjeriti; jer se više nije dalo mjeriti.
Postanak 41,50Dok još ne nastade glad, rodiše se Josipu dva sina: Rodi mu ih Asenata, kći Proti-Fare, svećenika u Onu.
Postanak 41,51Prvorođencu nadjenu Josip ime Manaseh; "jer Bog", reče, "dade da zaboravim svu nesreću svoju i svu kuću oca svojega."
Postanak 41,52Drugome nadjenu ime Efraim; "jer Bog", reče, "me učini plodnim u zemlji nevolje moje."
Postanak 41,53A kad prođe sedam godina, za kojih je vladalo izobilje u zemlji egipatskoj,
Postanak 41,54Nastade sedam godina gladnih, kao što je bio Josip navijestio. Nastade glad u svim zemljama; ali u svoj zemlji egipatskoj bilo je kruha.
Postanak 41,55A kad poče gladovati i sva zemlja egipatska, povika narod k faraonu za kruh; a faraon uputi sve Egipćane: "Idite k Josipu i što vam on rekne, to činite!"
Postanak 41,56I kad je vladala glad u svoj zemlji, dade Josip pootvarati sve žitnice i prodavati žito Egipćanima. A glad je pritiskivala u zemlji egipatskoj sve više.
Postanak 41,57Sav je svijet dolazio u Egipat da kupi žita kod Josipa, jer je po svem svijetu bila glad velika.˚
Postanak 41,1 Poslije dvije godine usnu faraon da stoji pokraj Nila.
Postanak 41,2Iz Nila iziđe sedam krava, lijepih i debelih; pasle su po šašu.
Postanak 41,3Ali odmah poslije njih iz Nila iziđe sedam drugih krava, ružnih i mršavih, te stanu uz one krave na obali Nila.
Postanak 41,4Ružne i mršave krave požderu ono sedam lijepih i pretilih, i uto se faraon probudi.
Postanak 41,5Opet zaspi te usnu drugi san: sedam punih i jedrih klasova izraste na jednoj stabljici.
Postanak 41,6Ali, eto, poslije njih uzraste sedam klasova šturih, istočnjakom opaljenih.
Postanak 41,7Šturi klasovi proždru sedam jedrih i punih klasova. I faraon se probudi, i gle: bio je to san.
Postanak 41,8Ujutro faraon bijaše uznemiren u duši, pa pozva sve čarobnjake i sve mudrace egipatske: ispriča im faraon svoje sne, ali mu ih nitko nije mogao protumačiti.
Postanak 41,9Onda progovori faraonov glavni peharnik: "Moram danas spomenuti jedan svoj propust.
Postanak 41,10Jednom, kad se faraon razljutio na svoje službenike, mene i glavnog pekara stavio je u zatvor u zgradi glavnog upravitelja.
Postanak 41,11Usnusmo san iste noći, i ja i on, ali je svaki od nas usnuo san drugog značenja.
Postanak 41,12Onda je s nama bio neki mladi Hebrej, sluga zapovjednika straže. Ispričasmo njemu svoje sne, a on nam ih protumači: kaza svakom značenje njegova sna.
Postanak 41,13Kako nam ih je protumačio, tako nam se i dogodilo: mene vratiše na moje mjesto, a onoga objesiše.
Postanak 41,14Faraon odmah pošalje po Josipa; izvuku ga brže-bolje iz tamnice; ošišaju mu kosu, obuku novo odijelo i on stupi pred faraona.
Postanak 41,15Onda faraon reče Josipu: "Usnuo sam san, a nitko ga ne može protumačiti. Čuo sam o tebi da možeš protumačiti san čim ga čuješ.
Postanak 41,16"Ništa ja ne mogu", odgovori Josip faraonu, "nego će Bog dati pravi odgovor faraonu.
Postanak 41,17Onda je faraon pripovjedao Josipu: "U svom snu stojim na obali Nila.
Postanak 41,18I gle! Iz Nila iziđe sedam debelih i lijepih krava. Pasle su po šašu.
Postanak 41,19Poslije njih izađe drugih sedam krava. Bile su mršave, vrlo ružne i koštunjave. Još nikad ne vidjeh onako ružnih krava u svoj zemlji egipatskoj!
Postanak 41,20I sedam mršavih i ružnih krava proždru prvih sedam debelih krava.
Postanak 41,21Pa iako su ih progutale, nije se vidjelo da im je što u trbuhu: bile su ružne kao i prije. Uto se probudim.
Postanak 41,22Zatim sam u snu vidio kako na jednoj stabljici uzraste sedam punih i lijepih klasova.
Postanak 41,23Ali poslije njih uzraste sedam klasova zgrčenih, šturih, istočnjakom opaljenih.
Postanak 41,24I šturi klasovi proždru sedam jedrih klasova. Kazao sam ovo i vračarima, ali nema nikoga da mi razjasni.
Postanak 41,25Onda Josip reče faraonu: "Faraonov je san samo jedan: Bog javlja faraonu što kani učiniti.
Postanak 41,26Sedam lijepih krava, to je sedam godina; sedam lijepih klasova opet je sedam godina. Tako je samo jedan san.
Postanak 41,27Sedam mršavih i ružnih krava poslije njih, a tako i sedam praznih, istočnjakom opaljenih klasova, označuje sedam gladnih godina.
Postanak 41,28To je ono što sam već faraonu rekao: Bog objavljuje faraonu što kani učiniti.
Postanak 41,29Dolazi, evo, sedam godina velikog obilja svoj zemlji egipatskoj.
Postanak 41,30A poslije njih nastat će sedam gladnih godina, kada će se zaboraviti sve obilje u zemlji egipatskoj.
Postanak 41,31Kako glad bude harala zemljom, neće se ni znati da je u zemlji bilo obilje - zbog gladi koja će doći - jer će biti vrlo velika.
Postanak 41,32A što se faraonov san ponovio, znači da se Bog na to zaista odlučio i da će to uskoro provesti.
Postanak 41,33Zato neka faraon izabere sposobna i mudra čovjeka te ga postavi nad zemljom egipatskom.
Postanak 41,34Nadalje, neka se faraon pobrine da postavi nadglednika u zemlji koji će kupiti petinu sve žetve u zemlji egipatskoj za sedam godina obilja.
Postanak 41,35Neka skupljaju od svakog žita za sedam dobrih godina što dolaze; neka s ovlaštenjem faraonovim sabiru žito za hranu i pohranjuju ga po gradovima.
Postanak 41,36Neka zalihe služe za hranu u zemlji za sedam godina gladi što će snaći zemlju egipatsku, tako da za gladi zemlja ne propadne.
Postanak 41,37Svidje se odgovor faraonu i svim njegovim službenicima.
Postanak 41,38Zato faraon reče svojim službenicima: "Zar bismo mogli naći drugoga kao što je on, čovjeka koji bi bio tako obdaren duhom Božjim?
Postanak 41,39A onda faraon reče Josipu: "Otkako je sve to Bog tebi otkrio, nikoga nema sposobna i mudra kao što si ti.
Postanak 41,40Ti ćeš biti upravitelj moga dvora: sav će se moj narod pokoravati tvojim naredbama. Jedino prijestoljem ja ću biti veći od tebe.
Postanak 41,41Postavljam te, evo," reče faraon Josipu, "nad svom zemljom egipatskom.
Postanak 41,42Poslije toga skine faraon sa svoje ruke pečatni prsten i stavi ga Josipu na ruku. Zatim zaodjene Josipa odjećom od najljepše tkanine, a o vrat mu objesi zlatan lanac.
Postanak 41,43Vozio se on u kolima kao njegov zamjenik, a pred njim klicahu: "Abrek! Na koljena!" Tako ga postavi nad svu zemlju egipatsku.
Postanak 41,44Još faraon reče Josipu: "Premda sam ja faraon, neće nitko dići svoje ruke ni noge bez tvog odobrenja u svoj zemlji egipatskoj.
Postanak 41,45Faraon nazva Josipa "Safenat Paneah", a za ženu mu dade Asenatu, kćer Poti-Fere, svećenika u Onu. I Josip postade poznat po zemlji egipatskoj.
Postanak 41,46Josipu je bilo trideset godina kad je stupio u službu faraona, kralja egipatskog. A otišavši Josip ispred faraona, putovao je po svoj zemlji egipatskoj.
Postanak 41,47Za sedam rodnih godina zemlja je rađala u obilju;
Postanak 41,48on je - u tih sedam godina što ih je egipatska zemlja uživala - kupio od različite ljetine i hranu pohranjivao u gradove, smještajući u svakom gradu urod iz okolnih polja.
Postanak 41,49Tako Josip nagomila mnogo žita, kao pijeska u moru, pa ga prestade i mjeriti jer mu mjere ne bijaše.
Postanak 41,50Dok još ne nasta gladna godina, Josip imade dva sina koje mu rodi Asenata, kći Poti-Fere, svećenika u Onu.
Postanak 41,51Prvorođencu Josip nadjenu ime Manaše, "jer Bog je", reče, "dao te sam zaboravio svoje teškoće i svoj očinski dom.
Postanak 41,52Drugomu nadjenu ime Efrajim, "jer Bog me", reče, "učinio rodnim u zemlji moje nevolje.
Postanak 41,53Sedam godina obilja koje je uživala zemlja egipatska dođe kraju,
Postanak 41,54a primače se sedam gladnih godina, kako je Josip prorekao. U svim zemljama bijaše glad, a u svoj zemlji egipatskoj bijaše kruha.
Postanak 41,55A kad je i sva zemlja egipatska osjetila glad, puk zavapi faraonu za kruh; a faraon reče Egipćanima: "Idite k Josipu i što god vam rekne, činite!
Postanak 41,56Kad se glad proširi po svoj zemlji, Josip rastvori skladišta te je Egipćane opskrbljivao žitom, jer je glad postala žestoka i u zemlji egipatskoj.
Postanak 41,57Sav je svijet išao u Egipat k Josipu da kupuje žita, jer je strašna glad vladala po svem svijetu.
Stvaranje 41,1Ali, na izmaku dviju godina, *Faraon usni jedan san. Bio je na obali Nila
Stvaranje 41,2kad od Nila dolazi sedam krava lijepog izgleda i dobro uhranjenih. One počeše pasti u šikari.
Stvaranje 41,3Potom sedam drugih krava dođe od Nila poslije njih, ružnog izgleda i izmršavjele. One se postaviše pokraj onih prvih na obali Nila,
Stvaranje 41,4i sedam ružnih i izmršavjelih krava prožderaše sedam lijepih i ugojenih krava. Tad se Faraon probudi.
Stvaranje 41,5On ponovo zaspa i usni po drugi put. Sedam klasova izraste na jednoj jedinoj stabljici, jedrih i zdravih.
Stvaranje 41,6Potom sedam slabašnih i sparušenih od vjetra istočnjaka isklija poslije njih,
Stvaranje 41,7i sedan slabašnih klasova pojedoše sedam zdravih i jedrih klasova. Tad se Faraon probudi: bio je to san.
Stvaranje 41,8U jutro, Faraon, uznemirenog duha, pozva sve svećenike i sve mudrace Egipta. On im ispriča svoje snove, ali nitko ih nije znao protumačiti Faraonu.
Stvaranje 41,9Tad se veliki peharnik obrati Faraonu: `Ja moram danas priznati svoju grešku.
Stvaranje 41,10Faraon se bio rasrdio protiv svojih slugu i stavio me u zatvor u kući velikog ključara, mene kao i velikog hlibara.
Stvaranje 41,11Mi smo sanjali jedan san iste noći, a svaki je od njih imao vlastito značenje.
Stvaranje 41,12Bio je ondje s nama jedan mladi Hebrej, rob velikog ključara. Mi smo mu ispričali naše snove. On ih protumači i dade svakom svoje tumačenje.
Stvaranje 41,13I zbi se sve onako kako nam je on bio protumačio: ja, mene si vratio na moje mjesto, onaj drugi, njega si objesio.
Stvaranje 41,14*Faraon dade pozvati Josipa kojeg na vrat na nos izvukoše iz tamnice. Obrijaše ga, presvukoše i on se nađe kod Faraona.
Stvaranje 41,15Ovaj reče Josipu: ` Sanjao sam jedan san a nitko ga ne zna protumačiti. Ali čuo sam pričati o tebi kako čuvši ispričati san, ti ga mogaše isto i protumačiti. `
Stvaranje 41,16Josip ovako odgovori Faraonu: ` I bez mene, Bog će znati dati jedan spasonosan odgovor Faraonu.
Stvaranje 41,17Faraon tad reče Josipu: ` Sanjah i vidjeh sebe stojati na obali Nila.
Stvaranje 41,18Kad evo kako sedam ugojenih i lijepih krava uzlaze od Nila. One počeše pasti u guštiku.
Stvaranje 41,19Potom sedam drugih krava uspe se iza njih, mršavih, vrlo i iznurenih, kakvih ja nikad nisam vidio tako ružnih u cijelom Egiptu.
Stvaranje 41,20Iznurene krave i ružne požderaše iz osnove sedam ugojenih krava.
Stvaranje 41,21Jednom kad su ušle u trbuhe njihove, nitko ne bi posumnjao da su ondje, toliko njihov izgled ostrade ružan kao i prije. Tad sam se ja probudio,
Stvaranje 41,22ali za vidjeti opet u snu sedam klasova koji su se uzdizali na istoj stabljici, jedri i zdravi.
Stvaranje 41,23Potom sedam skorjelih, slabašnih i sparušenih vjetrom, kako klijaju nakon njih.
Stvaranje 41,24Sedam slabašnih progutaše sedam dobrih klasova! Govorio sam sam to svećenicima i nitko mi nije mogao objasniti. `
Stvaranje 41,25Josip odgovori Faraonu: ` Za Faraona, to je samo jedan san. Bog je obavijestio Faraona o onom što će učinit.
Stvaranje 41,26Sedam dobrih krava čine sedam godina, sedam dobrih klasova čine sedam godina: Ima samo jedan san.
Stvaranje 41,27Sedam iznurenih i ružnih krava koje se uspinju poslije čine sedam godina, kao i sedam slabašnih klasova i sparušenih istočnjakom vjetrom; to će biti sedam godina gladi.
Stvaranje 41,28Evo riječi koju sam imao za reći Faraonu, Bog je otkrio Faraonu što će učiniti.
Stvaranje 41,29Sedam godina velikog obilja će doći u cijeli Egipat.
Stvaranje 41,30Potom će nadoći sedam godina gladi i zaboravit će se ono obilje u Egiptu. Glad će iscrpiti zemlju
Stvaranje 41,32i i ne će se više znati da je to obilje uzrokom gladi koja će slijediti, tako će ona nemilosrdno pustošiti.
Stvaranje 41,33To što je san bio Faraonu ponovljen dva puta znači da je Bog odlučio o toj stvari i da će se Bog pohititi da ju ispuni.
Stvaranje 41,33` A sada, nek Faraon otkrije jednog pametnog i mudrog čovjeka i nadredi ga Egiptu.
Stvaranje 41,34Nek Faraon postavi povjerenike nad zemljom za ubirati takse u petini po Egiptu tijekom sedam godina obilja!
Stvaranje 41,35Oni će prikupljati svu živež tih sedam dolazećih dobrih godina uskladištit će žito pod vlast Faraona kao zalihu živeži u gradovima.
Stvaranje 41,36To će biti jedna zaliha za cijelu zemlju glede sedam godina gladi koje će naići u Egiptu: tako glad ne će uništiti pučanstva u zemlji. `
Stvaranje 41,37Ovaj prijedlog ugodi *Faraonu i svim njegovim slugama.
Stvaranje 41,38Faraon im reče: ` Hoćemo li mi pronaći čovjeka kao ovog ovdje da bude Duh Božji u njemu? `
Stvaranje 41,39I Faraon reče Josipu: ` Budući da te je Bog poučio u svemu tome, nema nitko drugi tko bi mogao biti tako pametan i tako mudar kao ti.
Stvaranje 41,40Ti si taj koji će biti moj domoupravitelj. Sav moj pukl podvrgnut će se tvojim zapovijedima i po tronu samo ću ja biti tebi nadređen. `
Stvaranje 41,41Faraon reče Josipu: `Evo: postavljam te nad cijelom zemljom Egipta. `
Stvaranje 41,42On svuče sa svoje ruke obruč i prenese ga na Josipovu ruku, ogrnu ga ogrtačem od finog lana i o vrat mu stavi zlatnu ogrlicu.
Stvaranje 41,43Potom ga postavi na svoja druga kola i dade da se pred njim izvikuje : ` Pažnja! ` Faraon ga dakle postavi nad cijelim Egiptom
Stvaranje 41,44i reče Josipu: ` Ja sam Faraon. Ali, bez tebe, nitko ne će ni malim prstom maknuti u cijelom Egiptu. `
Stvaranje 41,45Potom Faraon dade Josipu ime Kafnat Paneah i dade mu za ženu Asenat kćer PotiFera svećenika iz Onea . Josip pođe nadgledati zemlju Egipat.
Stvaranje 41,46Josip imaše 30 godina kad stade u nazočnosti Faraona, kralja Egipta. On uze dopust od njega da bi prošao svu zemlju Egipat.
Stvaranje 41,47Tijekom sedam godina obilja, zemlja je davala u izobilju.
Stvaranje 41,48Josip prikupi svu živež tijekom sedam godina koje su slijedile jedna drugu u Egiptu i uskladišti ih po gradovima; on uskladišti u gradskim središtima živežne proizvode iz okolnih polja.
Stvaranje 41,49Potom Josip prikupi žito u ogromnim količinama, kao pijeska u moru, do te mjere da se prestalo računati, jer je bilo nemjerljivo.
Stvaranje 41,50Prije godina kojima će uslijediti glad, dva se sina rodiše Josipu, koje porodi Asenat, kćer PotiFera, svećenika iz Onea.
Stvaranje 41,51Prvorođenog on nazva Manase jer, reče on, ` Bog mi otpisao sve moje muke i svu kuću oca svojeg.`
Stvaranje 41,52Mlađi, njega nazva Efraim jer, reče on, `Bog me učinio plodnim u zemlji mojeg jada.`
Stvaranje 41,53Sedam godina obilja u Egiptu istekoše,
Stvaranje 41,54a sedam godina gladi počeše dolaziti kako je Josip bio prorekao. Glad pohara svu zemlju ali u cijelom Egiptu bijaše kruha.
Stvaranje 41,55Sav Egipat bijaše izgladnjen i puk iskaše snažnim kricima kruha u Faraona. Svim Egipćanima on odgovori: ` Idite naći Josipa, učinite kako vam on kaže. `
Stvaranje 41,56Glad haraše po svoj površini zemlje. Josip otvori sva skladišta smještena u gradovima za prodavati žito Egipćanima. Glad se pokaza surovom u zemlji Egipat.
Stvaranje 41,57Svi su dolazili u Egipat za kupovati žito u Josipa, jer glad bijaše nemilosrdna u cijeloj zemlji.
1. Mojsijeva 41,1A poslije dvije godine dana usni Faraon, a on stoji na jednoj rijeci.
1. Mojsijeva 41,2I gle, iz rijeke izađe sedam krava lijepijeh i debelijeh, i stadoše pasti po obali.
1. Mojsijeva 41,3I gle, iza njih izađe iz rijeke sedam drugih krava, ružnijeh i mršavijeh, i stadoše pored onijeh krava na obali.
1. Mojsijeva 41,4I ove krave ružne i mršave pojedoše onijeh sedam krava lijepijeh i debelijeh. U tom se probudi Faraon.
1. Mojsijeva 41,5Pa opet zaspav usni drugom, a to sedam klasova izraste iz jednoga stabla jedrijeh i lijepijeh;
1. Mojsijeva 41,6A iza njih isklija sedam klasova malijeh i šturijeh;
1. Mojsijeva 41,7Pa ovi klasovi mali pojedoše onijeh sedam velikijeh i jedrijeh. U tom se probudi Faraon i vidje da je san.
1. Mojsijeva 41,8I kad bi ujutru, on se zabrinu u duhu, i poslav sazva sve gatare Misirske i sve mudrace, i pripovjedi im šta je snio; ali niko ne može kazati Faraonu šta znači.
1. Mojsijeva 41,9Tada progovori starješina nad peharnicima Faraonu i reče: danas se opomenuh grijeha svojega.
1. Mojsijeva 41,10Kad se Faraon rasrdi na sluge svoje i baci u tamnicu u kući zapovjednika stražarskoga mene i starješinu nad hljebarima,
1. Mojsijeva 41,11Usnismo jednu noć ja i on, svaki za sebe po značenju sna svojega usnismo.
1. Mojsijeva 41,12A ondje bijaše s nama momče Jevrejče, sluga zapovjednika stražarskoga, i mi mu pripovjedismo sne, a on nam kaza šta čiji san znači.
1. Mojsijeva 41,13I zbi se kako nam kaza: mene povrati Faraon u službu, a onoga objesi.
1. Mojsijeva 41,14Tada Faraon posla po Josifa, i brže ga izvedoše iz tamnice, a on se obrija i preobuče se, te izađe pred Faraona.
1. Mojsijeva 41,15A Faraon reče Josifu: usnih san, pa mi niko ne umije da kaže šta znači; a za tebe čujem da umiješ kazivati sne.
1. Mojsijeva 41,16A Josif odgovori Faraonu i reče: to nije u mojoj vlasti, Bog će javiti dobro Faraonu.
1. Mojsijeva 41,17I reče Faraon Josifu: usnih, a ja stojim kraj rijeke na obali.
1. Mojsijeva 41,18I gle, iz rijeke izađe sedam krava debelijeh i lijepijeh, te stadoše pasti po obali.
1. Mojsijeva 41,19I gle, iza njih izađe sedam drugih krava rđavijeh, i vrlo ružnijeh i mršavijeh, kakvijeh nijesam vidio u cijeloj zemlji Misirskoj.
1. Mojsijeva 41,20I ove krave mršave i ružne pojedoše onijeh sedam debelijeh,
1. Mojsijeva 41,21I kad im biše u trbuhu, ne poznavaše se da su im u trbuhu, nego opet bjehu onako ružne kao prije. U tom se probudih.
1. Mojsijeva 41,22Pa opet usnih, a to sedam klasova izraste iz jednoga stabla jedrijeh i lijepijeh;
1. Mojsijeva 41,23A iza njih isklija sedam malijeh, tankijeh i šturijeh.
1. Mojsijeva 41,24I ovi tanki klasovi proždriješe onijeh sedam lijepijeh. I ovo pripovjedih gatarima, ali mi ni jedan ne zna kazati šta znači.
1. Mojsijeva 41,25A Josif reče Faraonu: oba su sna Faraonova jednaka; Bog javlja Faraonu šta je naumio.
1. Mojsijeva 41,26Sedam lijepijeh krava jesu sedam godina, i sedam lijepijeh klasova jesu sedam godina; oba su sna jednaka.
1. Mojsijeva 41,27A sedam krava mršavijeh i ružnijeh, što izađoše iza onijeh, jesu sedam godina; i sedam klasova sitnijeh i šturijeh biće sedam godina gladnijeh.
1. Mojsijeva 41,28To je što rekoh Faraonu: Bog kaže Faraonu šta je naumio.
1. Mojsijeva 41,29Evo doći će sedam godina vrlo rodnijeh svoj zemlji Misirskoj.
1. Mojsijeva 41,30A iza njih nastaće sedam gladnijeh godina, gdje će se zaboraviti sve obilje u zemlji Misirskoj, jer će glad satrti zemlju,
1. Mojsijeva 41,31Te se neće znati to obilje u zemlji od gladi potonje, jer će biti vrlo velika.
1. Mojsijeva 41,32A što je dva puta zasopce Faraon snio, to je zato što je zacijelo Bog tako naumio, i na skoro će to učiniti Bog.
1. Mojsijeva 41,33Nego sada neka potraži Faraon čovjeka mudra i razumna, pa neka ga postavi nad zemljom Misirskom.
1. Mojsijeva 41,34I neka gleda Faraon da postavi starješine po zemlji, i pokupi petinu po zemlji Misirskoj za sedam rodnijeh godina;
1. Mojsijeva 41,35Neka skupljaju od svakoga žita za rodnijeh godina koje idu, i neka snesu pod ruku Faraonovu svakoga žita u sve gradove, i neka čuvaju,
1. Mojsijeva 41,36Da se nađe hrane zemlji za sedam godina gladnijeh, kad nastanu, da ne propadne zemlja od gladi.
1. Mojsijeva 41,37I ovo se učini dobro Faraonu i svijem slugama njegovijem.
1. Mojsijeva 41,38I reče Faraon slugama svojim: možemo li naći čovjeka kakav je ovaj, u kojem bi duh bio Božji?
1. Mojsijeva 41,39Pa reče Faraon Josifu: kad je tebi javio Bog sve ovo, nema nikoga tako mudra i razumna kao što si ti.
1. Mojsijeva 41,40Ti ćeš biti nad domom mojim, i sav će ti narod moj usta ljubiti; samo ću ovijem prijestolom biti veći od tebe.
1. Mojsijeva 41,41I još reče Faraon Josifu: evo, postavljam te nad svom zemljom Misirskom.
1. Mojsijeva 41,42I skide Faraon prsten s ruke svoje i metnu ga Josifu na ruku, i obuče ga u haljine od tankoga platna, i objesi mu zlatnu verižicu o vratu,
1. Mojsijeva 41,43I posadi ga na kola koja bijahu druga za njegovijem, i zapovjedi da pred njim viču: klanjajte se! i da ga je postavio nad svom zemljom Misirskom.
1. Mojsijeva 41,44I još reče Faraon Josifu: ja sam Faraon, ali bez tebe neće niko maći ruke svoje ni noge svoje u svoj zemlji Misirskoj.
1. Mojsijeva 41,45I nadje Faraon Josifu ime Psontomfanih, i oženi ga Asenetom kćerju Potifere sveštenika Onskoga. I pođe Josif po zemlji Misirskoj.
1. Mojsijeva 41,46A bijaše Josifu trideset godina kad izađe pred Faraona cara Misirskoga. I otišav od Faraona obiđe svu zemlju Misirsku.
1. Mojsijeva 41,47I za sedam rodnijeh godina rodi zemlja svašta izobila.
1. Mojsijeva 41,48I stade Josif kupiti za tijeh sedam godina svakoga žita što bješe po zemlji Misirskoj, i snositi žito u gradove; u svaki grad snošaše žito s njiva koje bjehu oko njega.
1. Mojsijeva 41,49Tako nakupi Josif žita vrlo mnogo koliko je pijeska morskoga, tako da ga presta mjeriti, jer mu ne bješe broja.
1. Mojsijeva 41,50I dokle još ne nasta gladna godina, rodiše se Josifu dva sina, koje mu rodi Aseneta kći Potifere sveštenika Onskoga.
1. Mojsijeva 41,51I prvencu nadjede Josif ime Manasija, govoreći: jer mi Bog dade da zaboravim svu muku svoju i sav dom oca svojega.
1. Mojsijeva 41,52A drugome nadjede ime Jefrem, govoreći: jer mi Bog dade da rastem u zemlji nevolje svoje.
1. Mojsijeva 41,53Ali prođe sedam godina rodnijeh u zemlji Misirskoj;
1. Mojsijeva 41,54I nasta sedam godina gladnijeh, kao što je Josif naprijed kazao. I bješe glad po svijem zemljama, a po svoj zemlji Misirskoj bješe hljeba.
1. Mojsijeva 41,55Ali najposlije nasta glad i po svoj zemlji Misirskoj, i narod povika k Faraonu za hljeb; a Faraon reče svima Misircima: idite k Josifu, pa što vam on kaže ono činite.
1. Mojsijeva 41,56I kad glad bješe po svoj zemlji, otvori Josif sve žitnice, i prodavaše Misircima. I glad posta vrlo velika u zemlji Misirskoj.
1. Mojsijeva 41,57I iz svijeh zemalja dolažahu u Misir k Josifu da kupuju; jer posta glad u svakoj zemlji.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje