Tražilica


Djela apostolska 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 4,1Dok su oni govorili narodu, naiđoše na njih svećenici, zapovjednik hrama i saduceji.
Djela apostolska 4,2Bili su ogorčeni, što oni uče narod i navješćuju u Isusu uskrsnuće od mrtvih.
Djela apostolska 4,3I digoše na njih ruke i metnuše ih u zatvor do ujutro, jer je već bila večer.
Djela apostolska 4,4Mnogi od onih, koji su bili slušali propovijed, vjerovaše; i postade broj muškaraca oko pet tisuća.
Djela apostolska 4,5A kad bi ujutro, skupiše se glavari njihovi, i starješine, i književnici u Jerusalemu,
Djela apostolska 4,6I Ana, veli svećenik, i Kaifa i Ivan i Aleksandar, i kolikogod ih je bilo od roda svećeničkoga.
Djela apostolska 4,7I metnuše ih na sredinu i upitaše ih: "Kakvom moćju ili u čije ime učiniste vi ovo?"
Djela apostolska 4,8Tada im Petar napunivši se Duha Svetoga reče: "Glavari narodni i starješine čujte!
Djela apostolska 4,9Ako danas bivamo istraživani za dobro djelo, koje učinismo bolesnu čovjeku, te on ozdravi,
Djela apostolska 4,10To neka je na znanje svima vama i svemu narodu Izraelovu: U ime Isusa Krista Nazarećanina, kojega vi raspeste, kojega Bog oživi od mrtvih, po njemu stoji ovaj pred vama zdrav.
Djela apostolska 4,11Ovo je kamen, koji vi graditelji odbaciste, a koji postade kamen ugaoni.
Djela apostolska 4,12I nema ni u jednom drugom spasenja; jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima, u kojem treba da se spasimo."
Djela apostolska 4,13A kad vidješe smjelost Petrovu i Ivanovu i razabraše, da su ljudi neškolovani i prosti, divili su se, a znali su ih, da su bili s Isusom.
Djela apostolska 4,14Jer vidješe i iscijeljenoga čovjeka, gdje stoji s njima, nijesu mogli ništa da odvrate.
Djela apostolska 4,15Onda im zapovjediše, da izađu iz vijeća, i stadoše vijećati jedan s drugim,
Djela apostolska 4,16Govorili su: "Što da učinimo ovim ljudima? Jer da su očito čudo učinili, poznato je svima, koji stanuju u Jerusalemu, i ne možemo tajiti.
Djela apostolska 4,17Ali da se dalje ne raširi po narodu, oštro im zaprijetimo, da više ne govore za ime ovo nikome!"
Djela apostolska 4,18Dozvaše ih i zapovjediše im, da ništa ne govore niti uče u ime Isusovo.
Djela apostolska 4,19Petar i Ivan odgovoriše Im: "Je li pravo pred Bogom, da vas većma slušamo negoli Boga, sudite!
Djela apostolska 4,20Jer ne možemo ne govoriti, što vidjesmo i čusmo."
Djela apostolska 4,21A oni im zaprijetiše i pustiše ih, ne našavši ništa, kako bi ih kaznili zbog naroda, jer su svi slavili Boga za ono, što se je bilo dogodilo.
Djela apostolska 4,22Jer onome čovjeku, koji je tako čudesno ozdravio, bilo je više od četrdeset godina.
Djela apostolska 4,23A kad su bili otpušteni dođoše k svojima i javiše im, što su im bili sve rekli glavari svećenički i starješine.
Djela apostolska 4,24A oni kad čuše, jednodušno podigoše glas k Bogu i rekoše: "Gospodine, Stvoritelju neba i zemlje, mora i svega, što je u njima!
Djela apostolska 4,25Ti si Duhom Svetim na usta našega oca Davida, sluge svojega, rekao: 'Zašto se bune neznabošci, i narodi smišljaju prazne osnove?
Djela apostolska 4,26Dižu se kraljevi zemaljski, i skupljaju se knezovi protiv Gospodina i Pomazanika njegova.'
Djela apostolska 4,27Jer se zaista ujediniše u ovome gradu Herod i Poncije Pilat s neznabošcima i sa plemenima Izraelovim protiv tvojega svetoga Sluge Isusa, tvojega pomazanika.
Djela apostolska 4,28Oni učiniše, što su bile unaprijed odredile ruka tvoja i odluka tvoja.
Djela apostolska 4,29I sad, Gospodine, pogledaj na njihove prijetnje, i daj slugama svojim, da govore sa svom smjelošću riječ tvoju!
Djela apostolska 4,30Pružaj ruku svoju, da se po imenu tvojega svetoga Sluge Isusa događaju iscijeljena, znaci i čudesa!"
Djela apostolska 4,31Iza ove molitve potrese se mjesto, gdje su bili skupljeni. Svi se napuniše Duha Svetoga, i navješćivali su riječ Božju sa smjelošću.
Djela apostolska 4,32A mnoštvo vjernika bilo je jedno srce i jedna duša. I ni jedan nije govorio za imanje svoje da je njegovo, nego im je sve bilo zajedničko.
Djela apostolska 4,33I apostoli su s velikom silom svjedočili za uskrsnuće Gospodina Isusa Krista, i velika je milost bila na svima njima.
Djela apostolska 4,34Jer ni jedan među njima nije bio siromašan. Tko je posjedovao njive ili kuće, prodavao bi ih i donosio novce, što su uzimali za to,
Djela apostolska 4,35I stavljali su pred noge apostolima, A davalo se svakome, koliko je tko trebao.
Djela apostolska 4,36Tako je Levit Josip iz Cipra, koji je od apostola bio prozvan Barnaba, što znači sin utjehe",
Djela apostolska 4,37Imao njivu, prodao ju i donio novce i stavio ih apostolima pred noge.
Djela apostolska 4,1 Dok su oni još govorili narodu, priđu im svećenici, hramski zapovjednik i saduceji,
Djela apostolska 4,2ozlovoljeni što uče narod i navješćuju - u Isusu - uskrsnuće od mrtvih;
Djela apostolska 4,3pograbe ih i bace u tamnicu do sutra jer već bijaše večer.
Djela apostolska 4,4Ipak mnogi od onih koji su čuli Riječ, povjerovaše te broj vjernika poraste nekako do pet tisuća.
Djela apostolska 4,5Sutradan se sastadoše u Jeruzalemu glavari, starješine i pismoznanci -
Djela apostolska 4,6i veliki svećenik Ana, i Kajfa, i Ivan, i Aleksandar, i svi od roda velikosvećeničkoga.
Djela apostolska 4,7Izvedoše apostole preda se pa ih stadoše ispitivati: "Kojom snagom ili po kojem imenu vi to učiniste?
Djela apostolska 4,8Onda Petar pun Duha Svetoga reče: "Glavari narodni i starješine!
Djela apostolska 4,9Zar mi danas odgovaramo zbog dobra djela učinjena bolesnu čovjeku? Po kome je ovaj spašen?
Djela apostolska 4,10Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav!
Djela apostolska 4,11On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni.
Djela apostolska 4,12I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.
Djela apostolska 4,13Kad vidješe neustrašivost Petrovu i Ivanovu, a znajući da su to ljudi nepismeni i neuki, bijahu u čudu; znali su ih, da bijahu s Isusom, ali
Djela apostolska 4,14videći gdje s njima stoji izliječeni čovjek, nisu mogli ništa protusloviti.
Djela apostolska 4,15Stoga zapovjediše da izađu iz vijećnice pa stadoše raspravljati:
Djela apostolska 4,16"Što ćemo s tim ljudima? Ta učinili su očit znak, poznat svim Jeruzalemcima, ne možemo ga nijekati;
Djela apostolska 4,17ali da se još više ne razglasi u narod, zaprijetimo im da nikomu živom o tom Imenu više ne govore.
Djela apostolska 4,18Pozvaše ih i zapovjediše im da podnipošto ne zbore niti naučavaju u ime Isusovo.
Djela apostolska 4,19Ali im Petar i Ivan odgovoriše: "Sudite je li pred Bogom pravo slušati radije vas nego Boga.
Djela apostolska 4,20Mi doista ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo.
Djela apostolska 4,21Ali oni ne našavši kako da ih kazne, opet im zaprijete pa ih otpuste poradi naroda jer su svi slavili Boga zbog onoga što se dogodilo.
Djela apostolska 4,22Jer čovjeku na kom se dogodi čudo ozdravljenja bijaše više od četrdeset godina.
Djela apostolska 4,23Otpušteni, odoše svojima i javiše što im rekoše veliki svećenici i starješine.
Djela apostolska 4,24Kad su oni to čuli, jednodušno podigoše glas k Bogu i rekoše: "Gospodine, ti si stvorio nebo i zemlju i more i sve što je u njima!
Djela apostolska 4,25Ti si na usta oca našega, sluge svoga Davida, po Duhu Svetom rekao: Zašto se bune narodi, zašto puci ludosti snuju?
Djela apostolska 4,26Ustaju kraljevi zemaljski, Knezovi se rotÄe protiv Gospodina i protiv Pomazanika njegova.
Djela apostolska 4,27RotÄe se, uistinu, u ovome gradu na svetog Slugu tvoga Isusa, kog pomaza, rotÄe se Herod i Poncije Pilat zajedno s narodima i pucima izraelskim
Djela apostolska 4,28da učine što tvoja ruka i tvoja volja predodredi da se zbude.
Djela apostolska 4,29I evo sada, Gospodine, promotri prijetnje njihove i daj slugama svojim sa svom smjelošću navješćivati riječ tvoju!
Djela apostolska 4,30Pruži ruku svoju da bude ozdravljenja, znamenja i čudesa po imenu svetoga Sluge tvoga Isusa.
Djela apostolska 4,31I pošto se pomoliše, potrese se mjesto gdje bijahu sabrani, i svi se napuniše Duha Svetoga te stanu navješćivati riječ Božju smjelo.
Djela apostolska 4,32U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije svojim zvao ništa od onoga što je imao, nego im sve bijaše zajedničko.
Djela apostolska 4,33Apostoli pak velikom silom davahu svjedočanstvo o uskrsnuću Gospodina Isusa i svi uživahu veliku naklonost.
Djela apostolska 4,34Doista, nitko među njima nije oskudijevao jer koji bi god posjedovali zemljišta ili kuće, prodavali bi ih i utržak donosili
Djela apostolska 4,35i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko je trebao.
Djela apostolska 4,36A Josip, od apostola prozvan Barnaba, što znači Sin utjehe, levit, rodom Cipranin,
Djela apostolska 4,37posjedovaše jednu njivu; proda je pa donese novac i postavi pred noge apostolima.
Apostolska djela 4,1Petar i Ivan još govoraše narodu kad *svećenici, zapovjednik *Templa i *saduceji njima pristupiše.
Apostolska djela 4,2Oni bijahu uznemireni videći ih poučavati narod i oglašavati o Isusovom slučaju, uskrsnuće iz mrtvih.
Apostolska djela 4,3Oni ih dadoše uhiti i staviti u zatvor sve do sutradan, jer veći bijaše stigla večer.
Apostolska djela 4,4Među slušateljima Riječi, mnogi bijahu postali vjerujući; njihov broj dizaše se na otprilike pet tisuća osoba.
Apostolska djela 4,5Sutradan se sakupiše poglavari, *starješine i *pismoznanci koji se nalaziše u Jeruzalemu.
Apostolska djela 4,6Bijahu tu veliki svećenik Ana, Kajfa, Ivan, Aleksandar i svi članovi obitelji velikih svećenika.
Apostolska djela 4,7Oni dadoše dovesti Petra i Ivana pred sebe i sprovedoše istragu: ` Kojoj sili ili kojem imenu ste se vi utekli za to činiti? `
Apostolska djela 4,8Ispunjen Svetim Duhom, Petar im tad reče: ` Poglavari naroda i starješine, nama je danas,
Apostolska djela 4,9zato što smo učinili dobro jednom bogalju, kazati po kojim sredstvom je ovaj čovjek danas spašen.
Apostolska djela 4,10Znajte dakle, vi svi i sav narod Izraelov, da je to po *imenu Isusa Krista Nazorejca, razapetog od vas, uskrsnulog iz mrtvih po Bogu, što zahvaljujući njemu ovaj čovjek ovdje, pred vama, bi izliječen.
Apostolska djela 4,11On je kamen kojeg, vi, graditelji, bijaste stavili u otpad: danas je postao ugaoni kamen.
Apostolska djela 4,12Nema nigdje drugdje nikakvog drugog spasa osim u njemu; jer ni jedno drugo, ime pod *nebom nije dano ljudima, koje bi bilo potrebno za spasenje naše. `
Apostolska djela 4,13Oni ustanoviše odvažnost Petrovu i Ivanovu i, uvjerivši se da se radilo o ljudima bez obrazovanja i podrijetla, oni bijahu iznenađeni. Oni prepoznaše u njima drugove Isusove,
Apostolska djela 4,14vidješe čovjeka koji stajaše pred njima, izliječenog, i ne nađoše brzog odgovora.
Apostolska djela 4,15Oni dakle dadoše zapovijed da ih se izvede iz sanhedrina i da ih se oslobodi.
Apostolska djela 4,16` Što učiniti tim ljudima, kazivaše oni? Naime, oni su tvorci jednog očiglednog čuda: stvar je izvedena pred svim pučanstvom Jeruzalema i mi ju ne možemo zanijekati.
Apostolska djela 4,17Treba ipak ograničiti im pratitelje među narodom: zaprijetit ćemo im dakle da ne spominju više ono ime pred bilo kim. `
Apostolska djela 4,18Oni ih dakle opomenuše i zabraniše im strogo izgovarati ime Isusovo i poučavati u ime njegovo.
Apostolska djela 4,19Ali, Petar i Ivan im uzvratiše: ` Što je pravedno u očima Božjim: slušati vas ? ili slušati njega? Na vama je da odlučite!
Apostolska djela 4,20Mi ne možemo šutjeti o onome što smo vidjeli i čuli.
Apostolska djela 4,21Na ponovljene prijetnje, oni ih oslobodiše, zbog nedostatka dokaza za osudu… bijaše to zbog naroda: jer sav narod slaviše Boga za ono što se dogodilo.
Apostolska djela 4,22Čovjeku koji bijaše izliječen tim čudesnim ozdravljenjem bijaše više od četrdeset godina.
Apostolska djela 4,23Kad bijahu oslobođeni, Petar i Ivan pridružiše se svojim drugovima i ispričaše sve što im *veliki svećenici i starješine bijahu rekli.
Apostolska djela 4,24Saslušaše ih; potom, jednodušno, obratiše se Bogu ovim riječima: ` Gospodaru, ti si taj koji je stvorio nebo, zemlju, more i sve što se tu nalazi,
Apostolska djela 4,25ti koji si stavio po Duhu Svetom ove riječi u usta :našem ocu Davidu, svom sluzi: Zašto dakle to brundanje naroda i ta uzaludna poduzeća pučanstava?
Apostolska djela 4,26Kraljevi zemaljski su se složili i poglavari su se sakupili da budu kao jedan protiv Gospodina i protiv njegovog *Pomazanika.
Apostolska djela 4,27Da, oni su se uistinu sastali u ovom gradu, *Herod i Poncije Pilat, s narodima i pučanstvima Izraelovim, protiv Isusa, tvog *svetog sluge, kojeg ti bijaše pomazao.
Apostolska djela 4,28Oni tako bijahu ostvarili sve nacrte koje tvoja ruka i tvoja volja bijahu uspostavile.
Apostolska djela 4,29A sada, Gospodine, budi pozoran spram njihovih prijetnji i dodijeli slugama svojim da izgovaraju Riječ tvoju u jednoj punoj odvažnosti.
Apostolska djela 4,30Ispruži dakle ruku da se ostvare ozdravljenja, *znakovi i čuda po *imenu Isusovom, tvog svetog sluge. `
Apostolska djela 4,31Na kriju njihove molitve, mjesto gdje se oni nalaziše bi potreseno; oni svi bijahu ispunjeni Svetim Duhom i s pouzdanjem izgovarahu riječ Božju.
Apostolska djela 4,32Množina onih koji bijahu postali vjernicima imaše jedno srce i jednu dušu i nitko ništa ne smatraše kao svoje osobno vlasništvo; naprotiv, oni sve držahu zajedničkim.
Apostolska djela 4,33Jedna velika sila označavala je svjedočenje dano od *apostola o uskrsnuću Gospodina Isusa i jedna velika milost bijaše na djelu kod njih svih.
Apostolska djela 4,34Nitko među njima ne bijaše ubog: naime, oni koji bijahu posjednici zemlje ili kuća prodavaše ih, donošaše cijenu dobara koja bijahu ustupili
Apostolska djela 4,35i polagaše ih pred noge apostolima. Svaki od toga primaše dio u visini svojih potreba.
Apostolska djela 4,36Tako Josip, nazvan od apostola Barabbas što znači čovjek okrjepe posjedovaše jedno polje. Bijaše to jedan levit, podrijetlom sa Cipra.
Apostolska djela 4,37On prodade svoje polje, donese novac od njega i položi ga pred noge apostolima.
Djela apostolska 4,1A kad oni govorahu narodu, naiđoše na njih sveštenici i vojvoda crkveni i sadukeji;
Djela apostolska 4,2I rasrdiše se, što oni uče ljude i javljaju u Isusu vaskrsenije iz mrtvijeh.
Djela apostolska 4,3I digoše na njih ruke, i metnuše ih u zatvor do ujutru: jer već bješe veče.
Djela apostolska 4,4A od onijeh koji slušahu riječ mnogi vjerovaše, i postade broj ljudi oko pet hiljada.
Djela apostolska 4,5A kad bi ujutru, skupiše se knezovi njihovi i starješine i književnici u Jerusalim,
Djela apostolska 4,6A Ana poglavar sveštenički i Kajafa i Jovan i Aleksandar i koliko ih god bješe od roda svešteničkoga;
Djela apostolska 4,7I metnuvši ih na srijedu pitahu: kakom silom ili u čije ime učiniste vi ovo?
Djela apostolska 4,8Tada Petar napunivši se Duha svetoga reče im: knezovi narodni i starješine Izrailjeve!
Djela apostolska 4,9Ako nas danas pitate za dobro djelo koje učinismo bolesnu čovjeku te on ozdravi:
Djela apostolska 4,10Da je na znanje svima vama i svemu narodu Izrailjevu da u ime Isusa Hrista Nazarećanina, kojega vi raspeste, kojega Bog podiže iz mrtvijeh, stoji ovaj pred vama zdrav.
Djela apostolska 4,11Ovo je kamen koji vi zidari odbaciste, a postade glava od ugla: i nema ni u jednome drugom spasenija;
Djela apostolska 4,12Jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima kojijem bi se mi mogli spasti.
Djela apostolska 4,13A kad vidješe slobodu Petrovu i Jovanovu, i znajući da su ljudi neknjiževni i prosti, divljahu se, i znadijahu ih da bijahu s Isusom.
Djela apostolska 4,14A videći iscijeljenoga čovjeka gdje s njima stoji ne mogahu ništa protivu reći.
Djela apostolska 4,15Onda im zapovjediše da iziđu napolje iz savjeta, pa pitahu jedan drugoga
Djela apostolska 4,16Govoreći: šta ćete činiti ovijem ljudima? Jer veliki znak što učiniše oni poznat je svima koji žive u Jerusalimu, i ne možemo odreći;
Djela apostolska 4,17Ali da se dalje ne razilazi po narodu, da im oštro zaprijetimo da više ne govore za ime ovo nikome.
Djela apostolska 4,18I dozvavši ih zapovjediše im da ništa ne spominju niti da uče u ime Isusovo.
Djela apostolska 4,19Petar i Jovan odgovarajući rekoše im: sudite je li pravo pred Bogom da vas većma slušamo negoli Boga?
Djela apostolska 4,20Jer mi ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo.
Djela apostolska 4,21A oni zaprijetivši im pustiše ih, ne našavši ništa kako bi ih mučili, naroda radi; jer svi hvaljahu Boga za ono što se bješe dogodilo.
Djela apostolska 4,22Jer onome čovjeku bješe više od četrdeset godina na kom se dogodi ovo čudo zdravlja.
Djela apostolska 4,23A kad ih otpustiše, dođoše k svojima, i javiše im šta rekoše glavari sveštenički i starješine.
Djela apostolska 4,24A oni kad čuše, jednodušno podigoše glas k Bogu i rekoše: Gospode Bože, ti koji si stvorio nebo i zemlju i more i sve što je u njima;
Djela apostolska 4,25Koji ustima Davida sluge svojega reče: zašto se bune neznabošci, i narodi izmišljavaju prazne riječi?
Djela apostolska 4,26Sastaše se carevi zemaljski, i knezovi se sabraše ujedno na Gospoda i na Hrista njegova.
Djela apostolska 4,27Zaista se sabraše u ovome gradu na svetoga sina tvojega Isusa, kojega si pomazao, Irod i Pontijski Pilat s neznabošcima i s narodom Izrailjevijem,
Djela apostolska 4,28Da učine što ruka tvoja i savjet tvoj naprijed odredi da bude.
Djela apostolska 4,29I sad Gospode! pogledaj na njihove prijetnje, i daj slugama svojima da govore sa svakom slobodom riječ tvoju;
Djela apostolska 4,30I pružaj ruku svoju na iscijeljivanje i da znaci i čudesa bivaju imenom svetoga sina tvojega Isusa.
Djela apostolska 4,31I pošto se oni pomoliše Bogu zatrese se mjesto gdje bijahu sabrani, i napuniše se svi Duha svetoga, i govorahu riječ Božiju sa slobodom.
Djela apostolska 4,32A u naroda koji vjerova bješe jedno srce i jedna duša; i nijedan ne govoraše za imanje svoje da je njegovo, nego im sve bješe zajedničko.
Djela apostolska 4,33I apostoli s velikom silom svjedočahu za vaskrsenije Gospoda Isusa Hrista; i blagodat velika bješe na svima njima:
Djela apostolska 4,34Jer nijedan među njima ne bješe siromašan, jer koliko ih god bijaše koji imadijahu njive ili kuće, prodavahu i donošahu novce što uzimahu za to,
Djela apostolska 4,35I metahu pred noge apostolima; i davaše se svakome kao što ko trebaše.
Djela apostolska 4,36A Josija, prozvani od apostola Varnava, koje znači sin utjehe, Levit rodom iz Kipra,
Djela apostolska 4,37On imadijaše njivu, i prodavši je donese novce i metnu apostolima pred noge.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje