Tražilica


Djela apostolska 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 5,1A neki čovjek, po imenu Ananija, sa ženom svojom Safirom predade njivu.
Djela apostolska 5,2Ali sa znanjem žene svoje zadrži za sebe od novaca jedan dio, a drugi dio donese i stavi apostolima pred noge.
Djela apostolska 5,3Tada reče Petar: "Ananija, zašto napuni sotona srce tvoje, te si slagao Duhu Svetome i zadržao za sebe jedan dio od novaca, što si dobio za njivu?
Djela apostolska 5,4Zar ne bi ostala tvoja, da nije prodana? I kad je prodade, nije li bila u tvojoj vlasti? Kako si samo mogao tako što metnuti u srce svoje? Ljudima nijesi slagao, nego Bogu."
Djela apostolska 5,5A kad je čuo Ananija riječi ove, pade, i izdahnu. Velik strah obuze sve, koji to čuše.
Djela apostolska 5,6A mladići ustadoše, zamotaše ga, iznesoše i zakopaše.
Djela apostolska 5,7Prođe oko tri ure. Tada uđe i žena njegova, ne znajući, što se dogodilo.
Djela apostolska 5,8Petar joj reče: "Kaži mi, ženo, nijeste li za toliko prodali njivu?" A ona reče: "Da, za toliko."
Djela apostolska 5,9Tada joj reče Petar: "Zašto se dogovoriste, da iskušate Duha Gospodnjega? Gle, noge onih, koji zakopaše muža tvojega, pred vratima su, i iznijet će te."
Djela apostolska 5,10I odmah pade pred nogama njegovim, i izdahnu. A mladići ušavši nađoše je mrtvu, iznesoše je i zakopaše uz muža njezina.
Djela apostolska 5,11Velik strah dođe na svu crkvu i na sve, koji čuše ovo.
Djela apostolska 5,12A po rukama apostola dogodiše se mnogi znaci i čudesa u narodu. I bili su jednodušno svi u trijemu Salomonovu.
Djela apostolska 5,13A od ostalih nitko se nije smio pridružiti njima; ali ih je narod veličao.
Djela apostolska 5,14I sve se više množio broj muževa i žena, koji su vjerovali u Gospodina,
Djela apostolska 5,15Tako da su na ulice iznosili bolesnike i stavljali ih na posteljama i nosilima, da bi, kad dođe Petar, barem sjena njegova osjenila koga od njih (i oni bili iscijeljeni od svojih bolesti).
Djela apostolska 5,16A dolazili su mnogi iz okolnih gradova u Jerusalem i donosili bolesnike i mučene od nečistih duhova. I svi bi ozdravljali.
Djela apostolska 5,17Puni zavisti ustade veliki svećenik, i svi, koji su bili s njim, stranka saducejska.
Djela apostolska 5,18Oni digoše ruke na apostole i baciše ih u javnu tamnicu.
Djela apostolska 5,19Ali anđeo Gospodnji otvori noću vrata tamnice, izvede ih i reče:
Djela apostolska 5,20"Idite i ustanite u hramu i govorite sve riječi ovoga života!"
Djela apostolska 5,21Čuvši to uđoše ujutro u hram, i učili su. Tada dođe veliki svećenik, i pristaše njegove. Oni sazvaše visoko vijeće i sve starješine sinova Izraelovih, i poslaše u tamnicu, da ih dovedu.
Djela apostolska 5,22Sluge otidoše i otvoriše tamnu, ali ih ne nađoše u tamnici. Vratiše se i javiše:
Djela apostolska 5,23"Nađosmo tamnicu tvrdo zaključanu i stražu na svojemu mjestu pred vratima. Otvorismo, ali ne nađosmo nikoga unutra"
Djela apostolska 5,24A kad čuše ove riječi, pitali su se zapovjednik hrama i glavari svećenički, kako li se je to dogodilo.
Djela apostolska 5,25Tada dođe netko i javi im: "Eno oni ljudi, što ih baciste l tamnicu, stoje u hramu i uče narod!"
Djela apostolska 5,26Onda otide zapovjednik hrama sa slugama i dovede ih, ali ne na silu; jer su se bojali, da ih ne kamenuje narod.
Djela apostolska 5,27Dovedoše ih dakle i staviše ih pred visoko vijeće. Veliki ih svećenik zapita:
Djela apostolska 5,28"Nijesmo li vam zapovjedili strogo, da ne učite u ovo ime? A eto, vi napuniste Jerusalem svojom naukom i hoćete da bacite na nas krv ovoga čovjeka."
Djela apostolska 5,29A Petar i apostoli odgovoriše: "Većma se treba Bogu pokoravati negoli ljudima.
Djela apostolska 5,30Bog otaca naših podiže Isusa, kojega vi ubiste objesivši ga na drvo.
Djela apostolska 5,31Ovoga Bog desnicom svojom uzvisi za vladaoca i spasitelja, da dadne Izraelu pokajanje i oproštenje grijeha.
Djela apostolska 5,32Za to smo mi svjedoci i Duh Sveti, kojega Bog dade svima, koji se pokoravaju njemu."
Djela apostolska 5,33Kad oni ovo čuše, vrlo se rasrdiše, i mislili su da ih ubiju.
Djela apostolska 5,34Ali ustade u visokom vijeću jedan farizej, po imenu Gamaliel, učitelj zakona, poštovan od svega naroda, i zapovjedi, da ljudi malo izađu van.
Djela apostolska 5,35Tada im reče: "Ljudi Izraelci, promislite dobro za ove ljude, što ćete učiniti!
Djela apostolska 5,36Jer prije ovih dana ustade Teuda govoreći, da je on nešto, i za njim pristade ljudi na broj oko četiri stotine. I on bi ubijen, i svi, koji su ga slušali, raspršiše se i propadoše.
Djela apostolska 5,37Poslije ovoga ustade Juda Galilejac u dane popisa i odvuče dosta ljudi za sobom. I on pogibe, i svi, koji su pristajali uz njega, razasuše se.
Djela apostolska 5,38I zato vam sad kažem: Prođite se ovih ljudi i pustite ih! Jer ako je od ljudi ovaj naum ili pothvat, propast će.
Djela apostolska 5,39Ako li je od Boga, nećete ga moći uništiti, dapaće mogli biste se naći i kao protivnici Božji."
Djela apostolska 5,40I poslušaše ga. I dozvavši apostole izbiše ih i zaprijetiše im, da ne govore u ime Isusovo, i otpustiše ih.
Djela apostolska 5,41A oni otidoše od visokoga vijeća radujući se, što su bili smatrani dostojni, da pretrpe sramotu za ime Isusovo.
Djela apostolska 5,42I svaki dan u hramu i po kućama nijesu prestajali učiti i propovijedati evanđelje o Kristu Isusu.
Djela apostolska 5,1 Neki pak čovjek po imenu Ananija, zajedno sa svojom ženom Safirom proda imanje
Djela apostolska 5,2pa u dogovoru sa ženom odvoji nešto od utrška, a samo jedan dio donese i postavi pred noge apostolima.
Djela apostolska 5,3Petar mu reče: "Ananija, zašto ti Sotona ispuni srce te si slagao Duhu Svetomu i odvojio od utrška imanja?
Djela apostolska 5,4Da je ostalo neprodano, ne bi li tvoje ostalo; i jednoć prodano, nije li u tvojoj vlasti? Zašto si se na takvo što odlučio? Nisi slagao ljudima, nego Bogu!
Djela apostolska 5,5Kako Ananija ču te riječi, sruši se i izdahnu. I silan strah spopade sve koji su to čuli.
Djela apostolska 5,6Nato ustanu mladići, poviju ga, iznesu i pokopaju.
Djela apostolska 5,7Nakon otprilike tri sata uđe njegova žena ne znajući što se dogodilo.
Djela apostolska 5,8Petar joj reče: "Reci mi, jeste li za toliko dali imanje?" Ona odgovori: "Da, za toliko.
Djela apostolska 5,9A Petar će joj: "Što vam bi da se složiste iskušati Duha Gospodnjega? Eto na vratima nogu onih koji ti pokopaše muža! I tebe će iznijeti!
Djela apostolska 5,10Ona se umah sruši do njegovih nogu i izdahnu. Oni mladići uđu, nađu je mrtvu, iznesu je i pokopaju uz muža.
Djela apostolska 5,11I silan strah spopade cijelu Crkvu i sve koji su to čuli.
Djela apostolska 5,12Po rukama se apostolskim događala mnoga znamenja i čudesa u narodu. Svi su se jednodušno okupljali u Trijemu Salomonovu.
Djela apostolska 5,13Nitko se drugi nije usuđivao pridružiti im se, ali ih je narod veličao.
Djela apostolska 5,14I sve se više povećavalo mnoštvo muževa i žena što vjerovahu Gospodinu
Djela apostolska 5,15tako da su na trgove iznosili bolesnike i postavljali ih na ležaljkama i posteljama ne bi li, kad Petar bude prolazio, bar sjena njegova osjenila kojega od njih.
Djela apostolska 5,16A slijegalo bi se i mnoštvo iz gradova oko Jeruzalema: donosili bi bolesnike i opsjednute od nečistih duhova, i svi bi ozdravljali.
Djela apostolska 5,17Onda se podiže veliki svećenik i sve njegove pristaše - sljedba saducejska.
Djela apostolska 5,18Puni zavisti, pohvataju apostole i strpaju ih u javnu tamnicu.
Djela apostolska 5,19Ali anđeo Gospodnji noću otvori vrata tamnice, izvede ih i reče:
Djela apostolska 5,20"Pođite i postojano u Hramu navješćujte narodu sve riječi Života ovoga.
Djela apostolska 5,21Poslušni, u praskozorje su ušli u Hram te naučavali. Uto stiže veliki svećenik i njegove pristaše, sazovu Vijeće i sve starješinstvo sinova Izraelovih pa pošalju u zatvor da ih dovedu.
Djela apostolska 5,22Kad stražari stigoše onamo, ne nađoše ih u tamnici pa se vrate i jave:
Djela apostolska 5,23"Zatvor smo našli sa svom pomnjom zatvoren i čuvare na straži pred vratima, ali kad smo otvorili, nikoga unutra ne nađosmo.
Djela apostolska 5,24Kad su hramski zapovjednik i veliki svećenici čuli te riječi, u nedoumici su se pitali što bi to moglo biti.
Djela apostolska 5,25Nato netko pristigne i dojavi im: "Eno, ljudi koje baciste u tamnicu, u Hramu stoje i uče narod.
Djela apostolska 5,26Tada zapovjednik sa stražarima ode te ih dovede - ne na silu jer se bojahu da ih narod ne kamenuje.
Djela apostolska 5,27Dovedoše ih i privedoše pred Vijeće. Veliki ih svećenik zapita:
Djela apostolska 5,28"Nismo li vam strogo zabranili učiti u to Ime? A vi ste eto napunili Jeruzalem svojim naukom i hoćete na nas navući krv toga čovjeka.
Djela apostolska 5,29Petar i apostoli odvrate: "Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima!
Djela apostolska 5,30Bog otaca naših uskrisi Isusa kojega vi smakoste objesivši ga na drvo.
Djela apostolska 5,31Njega Bog desnicom svojom uzvisi za Začetnika i Spasitelja da obraćenjem podari Izraela i oproštenjem grijeha.
Djela apostolska 5,32I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju.
Djela apostolska 5,33Nato se oni razgnjeviše i htjedoše ih ubiti.
Djela apostolska 5,34Ali ustade u Vijeću neki farizej imenom Gamaliel, zakonoznanac, kojega je poštovao sav narod. On zapovjedi da ljude načas izvedu
Djela apostolska 5,35pa će vijećnicima: "Izraelci, dobro promislite što ćete s tim ljudima.
Djela apostolska 5,36Ta prije nekog vremena podiže se Teuda tvrdeći da je netko, i uza nj prista oko četiri stotine ljudi. Bi smaknut i sve mu se pristaše razbjegoše i netragom ih nesta.
Djela apostolska 5,37Nakon toga se u dane popisa podiže Juda Galilejac i odvuče narod za sobom. I on propade i sve mu se pristaše raspršiše.
Djela apostolska 5,38I sad evo kanite se, velim vam, tih ljudi i otpustite ih. Jer ako je taj naum ili to djelo od ljudi, propast će;
Djela apostolska 5,39ako li je pak od Boga, nećete ga moći uništiti - da se i s Bogom u ratu ne nađete." Poslušaju ga
Djela apostolska 5,40pa dozovu apostole, išibaju ih, zapovjede im da ne govore u ime Isusovo pa ih otpuste.
Djela apostolska 5,41Oni pak odu ispred Vijeća radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za Ime.
Djela apostolska 5,42I svaki su dan u Hramu i po kućama neprestance učili i navješćivali Krista, Isusa.
Apostolska djela 5,1Jedan čovjek imenom Ananija prodade jedno imanje, u dogovoru sa ženom svojom Safirom;
Apostolska djela 5,2potom, u dosluhu s njom, on zadrža jedan dio cijene, donese ostatak i položi ga pred noge *apostolima.
Apostolska djela 5,3Ali Petar reče: ` Ananija, zašto ti je *Sotona ispunio srce tvoje? Ti si slagao Duhu Svetom i zadržao si jedan dio cijene zemljišta.
Apostolska djela 5,4Ne mogaše li ti to zadržati ne prodajući ga, ili, ako si ga prodao raspolagati cijenom po svojoj volji? Kako se to moglo izmetnuti u srcu tvome? Nisi ti ljudima slagao, veći Bogu. `
Apostolska djela 5,5Kad začu te riječi, Ananija pade i izdahnu. Jedan veliki strah zahvati sve one koji ga poznavaše.
Apostolska djela 5,6Mladi ljudi dođoše tada sahraniti tijelo i odnesoše ga za ukopati.
Apostolska djela 5,7Tri sata, otprilike, protekoše; njegova žena uđe, ne znajući što se bijaše dogodilo.
Apostolska djela 5,8Petar joj uputi pitanje: ` Reci mi, da li je to prava cijena po kojoj ste vi prodali zemljište? ` Ona reče: ` Da, to je ta cijena! `
Apostolska djela 5,9Tad Petar preuze: ` Kako ste se mogli složiti u izazivanju Duha Gospodinovog? Slušaj: koraci onih koji upravo pokopaše muža tvog na vratima su; oni će i tebe također odnijeti. `
Apostolska djela 5,10Istog časa ona padne pred noge Petru i izdahnu. Kad mladići uđoše, nađoše ju mrtvu i odniješe za ukopati pokraj muža njenog.
Apostolska djela 5,11Jedan veliki strah zahvati sve one koji saznaše za ovaj događaj.
Apostolska djela 5,12Mnogo *znakova i čuda se ispunjavaše u narodu rukom *apostola. Oni se svi držaše, jednodušno, pod trijemom Solomonovim,
Apostolska djela 5,13ali, nitko drugi ne usudi se pridružiti im se; narod im ipak odavaše hvalu,
Apostolska djela 5,14i mnoštvo sve brojnijih i brojnijih ljudi i žena njima se pripajaše, vjerom, u Gospodina .
Apostolska djela 5,15Dolažaše izlagati bolesne po ulicama, postavljaše ih na ležaljke ili nosila, da bi Petar, u prolazu, jednog ili drugog dodirnuo barem sjenom u prolazu.
Apostolska djela 5,16Mnoštvo dolažaše također iz mjesta susjednih Jeruzalemu donoseći bolesne ili ljude mučene *nečistim duhovima, i svi bijahu iscjeljivani.
Apostolska djela 5,17U međuvremenu *veliki svećenik i njegovo okruženje radilo se o stranci *saduceja biše ispunjeni bijesom;
Apostolska djela 5,18oni dadoše uhititi *apostole i javno ih baciti u zatvor .
Apostolska djela 5,19Ali, tijekom noći, anđeo Gospodinov otvori vrata zatvora, izvede ih i reče im: ` Idite, budite u *Templu, i ondje, oglašavajte narodu sve ne riječi *života!`
Apostolska djela 5,21Oni ga poslušaše; od svitanja, oni se nalažaše u Templu; i ondje, poučavahu. Stiže veliki svećenik; on i njegovo okruženje sazvaše *Sanhedrin, sazvaše opći sabor Izraelita, i poslaše tražiti apostole u zatvoru.
Apostolska djela 5,22Ali sluge, kad stigoše, ne nađoše ih u tamnici. Po povratku, oni podnesoše izvješće ovim riječima:
Apostolska djela 5,23` Mi smo našli zatvor brižljivo zatvoren, i stražare kako stražare pred vratima; ali, kad smo otvorili, nismo nikog našli unutra. `
Apostolska djela 5,24Na vijest o tim novostima zapovjednik Templa i veliki svećenici bijahu zbunjeni glede apostola, pitajući se što se to moglo dogoditi.
Apostolska djela 5,25Ali, netko im dođe javiti: ` Eno kako ljudi koje vi bijaste bacili u zatvor su u Templu i poučavaju narod. `
Apostolska djela 5,26Tada zapovjednik pođe sa slugama za dovesti apostole, nenasilno ipak, jer se bojaše da narod na njih ne bude bacao kamenje.
Apostolska djela 5,27Oni ih dakle dovedoše, predstaviše ih Sanhedrinu, a veliki ih svećenik ispita:
Apostolska djela 5,28` Mi smo vam izrijekom zabranili, reče im on, poučavati ono ime, a evo vi ste ispunili Jeruzalem vašim naukom; vi dakle hoćete da na nas padne krv tog čovjeka !
Apostolska djela 5,29Ali, Petar i apostoli odgovoriše: ` Treba se radije pokoriti Bogu nego ljudima.
Apostolska djela 5,30Bog naših otaca je uskrsnuo Isusa kojeg vi bijaste pogubili vješajući ga na drvo.
Apostolska djela 5,31On je taj koga je Bog uzvisio svojom desnicom ka Princa i Spasitelja, za dati Izraelu obraćenje i oprost od grijeha.
Apostolska djela 5,32Mi smo svjedoci tim događajima, mi i Duh Sveti kojeg je Bog dao onima koji su mu pokorni. `
Apostolska djela 5,33Razljućeni tom izjavom, oni razmotriše kako ih dati pogubiti.
Apostolska djela 5,34Ali, jedan se čovjek diže u Sanhedrinu; bijaše to *farizej imenom Gamaliel, jedan *učitelj Zakona cijenjen od sveg naroda. On zapovjedi da se zatvorenici na čas izvedu,
Apostolska djela 5,35potom izjavi: ` Izraeliti, pazite dobro što ćete učiniti u slučaju ovih ljudi.
Apostolska djela 5,36U ova posljednja vremena, vidjeli smo uskrsnuti Teudasa: on se izjavi biti netko i bijaše pribrao otprilike četiri stotine ljudi; on sam bijaše ubijen, svi oni koji su ga slijedili raspršeni i nije ništa od njih ostalo.
Apostolska djela 5,37Vidjelo se po tom iskrsnuti Judu Galilejca, u vrijeme popisa; on je bio podigao mnogo svijeta sa sobom; on je također propao, a svi oni koji su ga slijedili rasuli su se.
Apostolska djela 5,38Dakle, ja vam ovo kažem, ne bavite se više ovim ljudima i pustite ih otići! Ako od ovih ljudi dolazi njihova odluka i njihov pothvat, ono će samo od sebe nestati;
Apostolska djela 5,39ako je od Boga, vi ne možete njih uništiti. Ne usuđujte se naći se u ratu s Bogom! ` Uvažavajući njegovo mišljenje,
Apostolska djela 5,40oni pozvaše apostole, dadoše ih išibati i, nakon što su im naložili da više ne izgovaraju ime Isusovo, oni ih oslobodiše.
Apostolska djela 5,41Apostoli tada napustiše Sanhedrin, sretni da su bili držani dostojnim podnijeti uvrjede za Ime .
Apostolska djela 5,42Svaki dan, u Templu kao i kod kuće, oni ne prestajaše poučavati i najavljivati dobru vijest o Isusu Spasitelju.
Djela apostolska 5,1A jedan čovjek, po imenu Ananija, sa ženom svojom Sapfirom prodade njivu,
Djela apostolska 5,2I sakri od novaca sa znanjem i žene svoje, i donesavši jedan dijel metnu apostolima pred noge.
Djela apostolska 5,3A petar reče: Ananija! zašto napuni sotona srce tvoje da slažeš Duhu svetome i sakriješ od novaca što uze za njivu?
Djela apostolska 5,4Kad je bila u tebe ne bješe li tvoja? I kad je prodade ne bješe li u tvojoj vlasti? Zašto si dakle takovu stvar metnuo u srce svoje? Ljudima nijesi slagao nego Bogu.
Djela apostolska 5,5A kad ču Ananija riječi ove pade i izdahnu; i uđe veliki strah u sve koji slušahu ovo.
Djela apostolska 5,6A momci ušavši uzeše ga i iznesoše te zakopaše.
Djela apostolska 5,7A kad prođe oko tri sahata, uđe i žena njegova ne znajući šta je bilo.
Djela apostolska 5,8A Petar joj odgovori: kaži mi jeste li za toliko dali njivu? A ona reče: da, za toliko.
Djela apostolska 5,9A Petar joj reče: zašto se dogovoriste da iskušate Duha Gospodnjega? Gle, noge onijeh koji tvoga muža zakopaše pred vratima su, i iznijeće te.
Djela apostolska 5,10I odmah padnu pred nogama njegovijem i izdahnu. A momci ušavši nađoše je mrtvu i iznesoše je i zakopaše kod muža njezina.
Djela apostolska 5,11I uđe veliki strah u svu crkvu i u sve koji čuše ovo.
Djela apostolska 5,12A rukama apostolskima učiniše se mnogi znaci i čudesa među ljudima; i bijahu svi jednodušno u trijemu Solomunovu.
Djela apostolska 5,13A od ostalijeh niko ne smijaše pristupiti njima; nego ih hvaljaše narod.
Djela apostolska 5,14A sve više pristajahu oni koji vjerovahu Gospoda, mnoštvo ljudi i žena,
Djela apostolska 5,15Tako da i po ulicama iznošahu bolesnike i metahu na posteljama i na nosilima, da bi kad prođe Petar barem sjenka njegova osjenila koga od njih.
Djela apostolska 5,16A dolažahu mnogi i iz okolnijeh gradova u Jerusalim, i donošahu bolesnike i koje mučahu nečisti duhovi; i svi ozdravljahu.
Djela apostolska 5,17Ali ustade poglavar sveštenički i svi koji bijahu s njim, od jeresi sadukejske, i napuniše se zavisti,
Djela apostolska 5,18I digoše ruke svoje na apostole, i metnuše ih u opšti zatvor.
Djela apostolska 5,19A anđeo Gospodnji otvori noću vrata tamnička, i izvedavši ih reče:
Djela apostolska 5,20Idite i stanite u crkvi te govorite narodu sve riječi ovoga života.
Djela apostolska 5,21A kad oni čuše, uđoše ujutru u crkvu, i učahu. A kad dođe poglavar sveštenički i koji bijahu s njim, sazvaše sabor i sve starješine od sinova Izrailjevijeh, i poslaše u tamnicu da ih dovedu.
Djela apostolska 5,22A kad sluge otidoše, ne nađoše ih u tamnici; onda se vratiše i javiše im
Djela apostolska 5,23Govoreći: tamnicu nađosmo zaključanu sa svakom tvrđom i čuvare gdje stoje pred vratima; ali kad otvorismo, unutra nijednoga ne nađosmo.
Djela apostolska 5,24A kad čuše ove riječi poglavar sveštenički i vojvoda crkveni i ostali glavari sveštenički, ne mogahu im se načuditi šta bi to sad bilo.
Djela apostolska 5,25A neko dođe i javi im govoreći: eno oni ljudi što ih baciste u tamnicu, stoje u crkvi i uče narod.
Djela apostolska 5,26Tada otide vojvoda s momcima i dovede ih ne na silu: jer se bojahu naroda da ih ne pobije kamenjem.
Djela apostolska 5,27A kad ih dovedoše, postaviše ih pred sabor, i zapita ih poglavar sveštenički govoreći:
Djela apostolska 5,28Ne zaprijetismo li vam oštro da ne učite u ovo ime? i gle, napuniste Jerusalim svojom naukom, i hoćete da bacite na nas krv ovoga čovjeka.
Djela apostolska 5,29A Petar i apostoli odgovarajuću rekoše: većma se treba Bogu pokoravati negoli ljudima.
Djela apostolska 5,30Bog otaca našijeh podiže Isusa, kojega vi ubiste objesivši na drvo.
Djela apostolska 5,31Ovoga Bog desnicom svojom uzvisi za poglavara i spasa, da da Izrailju pokajanje i oproštenje grijeha.
Djela apostolska 5,32I mi smo njegovi svjedoci ovijeh riječi i Duh Sveti kojega Bog dade onima koji se njemu pokoravaju.
Djela apostolska 5,33A kad oni čuše vrlo se rasrdiše, i mišljahu da ih pobiju.
Djela apostolska 5,34Ali onda ustade u skupštini jedan farisej po imenu Gamaliilo, zakonik, poštovan od svega naroda, i zapovjedi da apostoli malo iziđu napolje,
Djela apostolska 5,35Pa reče njima: ljudi Izrailjci! gledajte dobro za ove ljude šta ćete činiti;
Djela apostolska 5,36Jer prije ovijeh dana usta Tevda, govoreći da je on nešto, za kojijem pristade ljudi na broj oko četiri stotine; on bi ubijen, i svi koji ga slušahu raziđoše se i propadoše.
Djela apostolska 5,37Potom usta Juda Galilejac, u dane prijepisa, i odvuče dosta ljudi za sobom; i on pogibe, i svi koji ga slušahu razasuše se.
Djela apostolska 5,38I sad vam kažem: prođite se ovijeh ljudi i ostavite ih; jer ako bude od ljudi ovaj savjet ili ovo djelo, pokvariće se.
Djela apostolska 5,39Ako li je od Boga, ne možete ga pokvariti, da se kako ne nađete kao bogoborci.
Djela apostolska 5,40Onda ga poslušaše, i dozvavši apostole izbiše ih, i zaprijetiše im da ne govore u ime Isusovo, i otpustiše ih.
Djela apostolska 5,41A oni onda otidoše od sabora radujući se što se udostojiše primiti sramotu za ime Gospoda Isusa.
Djela apostolska 5,42A svaki dan u crkvi i po kućama ne prestajahu učiti i propovijedati jevanđelje o Isusu Hristu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje