Tražilica


2. Timoteju 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Timoteju 2,1Ti dakle, sine moj, jačaj u milosti, koja je u Kristu Isusu;
2. Timoteju 2,2I što si čuo od mene po mnogim svjedocima, ono predaj vjernim ljudima, koji će biti sposobni i druge naučiti!
2. Timoteju 2,3Podnosi s menom napore kao dobar vojnik Krista Isusa!
2. Timoteju 2,4Ni jedan, koji se bori, ne upušta se u poslove ovoga svijeta; inače neće ugoditi vojskovođi.
2. Timoteju 2,5A ako se tko i bori, ne dobije vijenca, ako se pravilno ne bori.
2. Timoteju 2,6Poljodjelac, koji se trudi, najprije treba da primi od plodova.
2. Timoteju 2,7Razumij, što govorim; jer Gospodin dat će ti razumijevanje u svemu.
2. Timoteju 2,8Sjeti se, da je Isus Krist, koji je uskrsnuo od mrtvih, od roda Davidova, po evanđelju mojemu,
2. Timoteju 2,9Za koje trpim zlo sve do okova kao zločinac; ali riječ Božja nije okovana,
2. Timoteju 2,10Zato podnosim sve zbog izabranih, da i oni postignu spasenje u Kristu Isusu sa slavom vječnom.
2. Timoteju 2,11Pouzdana je riječ: Ako smo s njim umrli, s njim ćemo i živjeti;
2. Timoteju 2,12Ako podnosimo, s njim ćemo i kraljevati; ako ga zaniječemo, i on će nas zanijekati.
2. Timoteju 2,13Ako smo nevjerni, on ostaje vjeran, jer se sam sebe ne može odredi.
2. Timoteju 2,14Ovo napominji i posvjedoči pred Gospodinom! Ne upuštaj se u prepiranje riječima, jer to ništa ne koristi, nego je na propast onima, koji slušaju.
2. Timoteju 2,15Postaraj se, da se pokažeš prokušan pred Bogom kao radnik, koji se nema što stidjeti, koji pravo upravlja riječju istine!
2. Timoteju 2,16A kloni se loših i praznih razgovora, jer će još više napredovati u bezbožnosti!
2. Timoteju 2,17I riječ njihova razjedat će oko sebe kao rakrana; a među njima je Himenej i Filet,
2. Timoteju 2,18Koji odstupiše od istine govoreći, da je uskrsnuće već bilo, i ruše vjeru nekima.
2. Timoteju 2,19A čvrsto stoji temelj Božji imajući ovaj pečat: "Pozna Gospodin svoje", i dalje: "Neka odstupi od nepravde svaki, koji zaziva ime Gospodnje!"
2. Timoteju 2,20A u velikoj kući nijesu samo posude zlatne i srebrne, nego i drvene i zemljane, i jedne su za čast, a druge za sramotu.
2. Timoteju 2,21Ako dakle tko očisti sebe od ovih, bit će posuda za čast, posvećena i korisna domaćinu, pripravljena za svako dobro djelo.
2. Timoteju 2,22Od želja mladenačkih bježi, idi za pravdom, vjerom, Ijubavlju, mirom s onima, koji zazivaju Gospodina iz čista srca!
2. Timoteju 2,23A ludih i praznih zapitkivanja kloni se znajući, da rađaju svađe.
2. Timoteju 2,24A sluga Gospodnji ne treba da se svađa, nego da bude blag prema svima, sposoban da uči, spreman da podnosi zlo,
2. Timoteju 2,25Da s blagošću poučava one, koji se protive istini; ne bi li im kako Bog dao, da se pokaju i spoznaju istinu,
2. Timoteju 2,26I da dođu k sebi i iskopaju se iz zamke đavola, koja ih je stjerala pod volju njegovu.
2. Timoteju 2,1 Ti se dakle, dijete moje, jačaj milošću u Kristu Isusu
2. Timoteju 2,2i što si od mene po mnogim svjedocima čuo, to predaj vjernim ljudima koji će biti podobni i druge poučiti.
2. Timoteju 2,3S njima se zlopati kao dobar vojnik Krista Isusa.
2. Timoteju 2,4Tko vojuje, ne zapleće se u svagdanje poslove kako bi se vojskovođi svidio.
2. Timoteju 2,5I natječe li se tko, ne ovjenčava se ako se zakonito ne natječe.
2. Timoteju 2,6Ratar koji se trudi treba da prvi primi od uroda.
2. Timoteju 2,7Shvati što govorim! Ta dat će ti Gospodin razum u svemu.
2. Timoteju 2,8Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrtvih, od potomstva Davidova - po mojem evanđelju.
2. Timoteju 2,9Za nj se ja zlopatim sve do okova, kao zločinac. Ali riječ Božja nije okovana!
2. Timoteju 2,10Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu, zajedno s vječnom slavom.
2. Timoteju 2,11Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti.
2. Timoteju 2,12Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas.
2. Timoteju 2,13Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati!
2. Timoteju 2,14Na to podsjećaj zaklinjući pred Bogom neka ne bude rječoborstva: ničemu ne koristi, a na propast je onima koji slušaju.
2. Timoteju 2,15Uznastoj da kao prokušan staneš pred Boga kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno reže riječ istine.
2. Timoteju 2,16Svjetovnih se pak praznorječja kloni: sve će više provaljivati prema bezbožnosti
2. Timoteju 2,17i riječ će njihova kao rak-rana izgrizati. Od njih su Himenej i Filet,
2. Timoteju 2,18koji zastraniše od istine tvrdeći da je uskrsnuće već bilo te nekima prevraćaju vjeru.
2. Timoteju 2,19Ipak čvrsti temelj Božji stoji - pod ovim je pečatom: Poznaje Gospodin one koji su njegovi i neka se kloni zloće tko god imenuje ime Gospodnje.
2. Timoteju 2,20Pa u velikoj kući ima posuda ne samo zlatnih i srebrnih, nego i drvenih i glinenih; i jedne su časne, druge pak nečasne.
2. Timoteju 2,21Očisti li se dakle tko od toga, bit će posuda časna, posvećena, korisna Gospodaru, za svako dobro djelo prikladna.
2. Timoteju 2,22A mladenačkih se strastvenosti kloni! Teži za pravednošću, vjerom, ljubavlju, mirom sa svima koji iz čista srca prizivlju Gospodina.
2. Timoteju 2,23Lude pak i neobuzdane raspre odbijaj znajući da rađaju svađama.
2. Timoteju 2,24A sluga Gospodnji treba da se ne svađa, nego da bude nježan prema svima, sposoban poučavati, zlo podnositi,
2. Timoteju 2,25da s blagošću preodgaja protivnike, ne bi li ih Bog podario obraćenjem te spoznaju istinu
2. Timoteju 2,26i ponovno budu trijezni izvan zamke đavla koji ih drži robljem svoje volje.
2. Timoteju 2,1Ti dakle, dijete moje, jačaj se u milosti koja je u Kristu Isusu.
2. Timoteju 2,2Ono što si naučio od mene u nazočnosti brojnih svjedoka, povjeravaj to pouzdanim ljudima koji će i sami biti sposobni poučiti još drugih.
2. Timoteju 2,3Preuzmi svoj dio patnje kao dobri vojnik Krista Isusa.
2. Timoteju 2,4Nitko, obvezuj ući se za vojsku, ne zapetljava se poslovima građanskog života ako hoće dati zadovoljštinu onome koji ga je unovačio.
2. Timoteju 2,5I isto, u sportskoj borbi, atlet ne prima krune osim ako se borio po pravilima.
2. Timoteju 2,6Poljoprivredniku najprije treba pripasti njegov dio plodova.
2. Timoteju 2,7Shvati ovo što ti govorim. O ostalom, Gospodin će ti dati razumjeti sve to.
2. Timoteju 2,8Sjeti se Isusa Krista uskrslog između mrtvih, poteklog iz roda Davidova, prema *Evanđelju koje ja naviještam
2. Timoteju 2,9i za koje trpim čak i biti okovan u lance kao kakav zločinac. Ali, riječ Božja nije okovana u lance!
2. Timoteju 2,10Zato ja podnosim sve zbog izabranih, da i oni također dobiju spasenje, koje je u Kristu Isusu, sa slavom vječnom.
2. Timoteju 2,11Ona je dostojna povjerenja, ta riječ: Ako mi umiremo s njom, s njom ćemo i živjeti.
2. Timoteju 2,12Ako mi trpimo s njom, s njom ćemo i vladati. Ako mi nju zaniječemo, i ona će nas također zanijekati.
2. Timoteju 2,13Ako smo mi njoj nevjerni, ona ostaje vjerna, jer, ona ne može sama sebe zanijekati.
2. Timoteju 2,14Sve ovo, podsjećaj to, potvrđuj ući pred Bogom da treba izbjegavati svađe riječima: one ne služe ničemu, osim za izgubiti one koji ih slušaju.
2. Timoteju 2,15Potrudi se predstaviti sebe Bogu kao jedan prokušan čovjek, jedan radnik koji nema zašto crvenjeti, koji s pravom raspolaže riječima istine.
2. Timoteju 2,16Glede bezbožnih brbljarija, izbjegavaj ih. Oni koji im se predaju, naime, nastavit će u bezbožništvu;
2. Timoteju 2,17njihova je riječ kao jedna trulež koja se širi. Takvi su Himenej i Filetos.
2. Timoteju 2,18Oni su se odstranile od istine tvrdeći da uskrsnuće već se dogodilo; oni tako obaraju vjeru mnogima.
2. Timoteju 2,19Ipak, čvrsti temelj postavljen od Boga opstaje. On za pečat ima ovu riječ: Gospodin poznaje svoje i još: Da se udalji od nepravednosti, tko god zaziva *ime Gospodinovo.
2. Timoteju 2,20U jednoj velikoj kući, nema posuđa samo od zlata i srebra, već i od drveta i gline. Jedni su za otmjenu upotrebu, druge za svakodnevnu.
2. Timoteju 2,21Onaj koji se *očisti od svojih prljavština, bit će plemenita posuda, *posvećena, korisna Gospodaru, koja pripada dobrom djelu.
2. Timoteju 2,22Bježi od strasti mladosti, istražuj pravednost, vjeru, ljubav, mir s onima koji, *srcem čistim zazivaju Gospodina.
2. Timoteju 2,23Ali, isprazne i glupe razmirice, njih izbjegavaj. Ti znaš da one izrode se u svađe.
2. Timoteju 2,24A, jedan sluga Gospodinov ne treba se svađati, već biti prijazanprema svima, sposoban poučavati, podnoseći neugodnosti.
2. Timoteju 2,25S blagošću on treba poučavati osporavatee: tko zna neće li Bog njima dati da se obrate za spoznati istinu,
2. Timoteju 2,26da se vrate sami sebi oslobađajući se *đavolovih mreža koje ih drže zarobljene i pokorne njegovoj volji?
2. Timotiju 2,1Ti dakle, sine moj, jačaj u blagodati Isusa Hrista;
2. Timotiju 2,2I što si čuo od mene pred mnogijem svjedocima, ono predaj vjernijem ljudima, koji će biti vrijedni i druge naučiti.
2. Timotiju 2,3Ti dakle trpi zlo kao dobar vojnik Isusa Hrista;
2. Timotiju 2,4Jer se nikakav vojnik ne zapleće u trgovine ovoga svijeta da ugodi vojvodi.
2. Timotiju 2,5Ako i vojuje, ne dobija vijenca ako pravo ne vojuje.
2. Timotiju 2,6Radin koji se trudi najprije treba da okusi od roda.
2. Timotiju 2,7Razumij što govorim; a Gospod da ti da razum u svemu.
2. Timotiju 2,8Opominji se Gospoda Isusa Hrista koji usta iz mrtvijeh, od sjemena Davidova, po jevanđelju mojemu,
2. Timotiju 2,9U kojemu trpim zlo do samijeh okova kao zločinac; ali se riječ Božija ne veže.
2. Timotiju 2,10Zato trpim sve izbranijeh radi da i oni dobiju spasenije u Hristu Isusu sa slavom vječnom.
2. Timotiju 2,11Istinita je riječ: ako s njim umrijesmo, to ćemo s njim i oživljeti.
2. Timotiju 2,12Ako trpimo, s njim ćemo i carovati. Ako se odrečemo, i on će se nas odreći.
2. Timotiju 2,13Ako ne vjerujemo, on ostaje vjeran; jer se sam sebe ne može odreći.
2. Timotiju 2,14Ovo napominji, i posvjedoči pred Gospodom da se ne prepiru, koje ništa ne pomaže, nego smeta one koji slušaju.
2. Timotiju 2,15Postaraj se da se pokažeš pošten pred Bogom, kao radin koji se nema šta stidjeti, i pravo upravlja riječju istine.
2. Timotiju 2,16A poganijeh praznijeh razgovora kloni se; jer najviše pomažu u bezbožnosti,
2. Timotiju 2,17I riječ njihova kao živina toči: među kojima je Imenej i Filit,
2. Timotiju 2,18Koji u istini pogriješiše govoreći da je vaskrsenije već bilo; i smetaju vjeru nekijeh.
2. Timotiju 2,19Tvrdo dakle stoji temelj Božij imajući ovaj pečat: pozna Gospod svoje; i: da otstupi od nepravde svaki koji spominje ime Gospodnje.
2. Timotiju 2,20A u velikome domu nijesu sudi samo zlatni i srebrni, nego i drveni i zemljani: i jedni za čast, a jedni za sramotu.
2. Timotiju 2,21Ako dakle ko očisti sebe od ovoga, biće sud za čast, osvećen, i potreban domaćinu, pripravljen za svako dobro djelo.
2. Timotiju 2,22Bježi od želja mladosti, a drži se pravde, vjere, ljubavi, mira, sa svima koji prizivlju Gospoda od čistoga srca;
2. Timotiju 2,23A ludijeh i praznijeh zapitkivanja kloni se znajući da rađaju svađe.
2. Timotiju 2,24A sluga Gospodnji ne treba da se svađa, nego da bude krotak k svima, poučljiv, koji nepravdu može podnositi,
2. Timotiju 2,25I s krotošću poučavati one koji se protive: eda bi im kako Bog dao pokajanje za poznanje istine,
2. Timotiju 2,26I da se iskopaju iz zamke đavola, koji ih je ulovio žive za svoju volju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje