Tražilica


2. Timoteju 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Timoteju 3,1Ali ovo znaj, da će u Posljednje dane nastati vremena teška;
2. Timoteju 3,2Jer će ljudi biti samoživi, lakomi, hvališe, oholice, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, opaki,
2. Timoteju 3,3Neljubezni, nepomirljivi, klevetnici, neuzdržljivi, nemilosrdni, okrutni,
2. Timoteju 3,4Izdajnici, drzoviti, naduveni, koji više mare za slasti nego za Boga,
2. Timoteju 3,5Koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njezine odrekli; i ovih se kloni!
2. Timoteju 3,6Jer su među ovima oni, koji se uvlače u kuće i zarobljuju ženice, koje su natovarene grijehima, i vode ih različne želje,
2. Timoteju 3,7Koje se svagda uče, i nikad ne mogu da dođu k poznanju istine.
2. Timoteju 3,8A kao što se Janes i Jambres suprotstaviše Mojsiju, tako se i ovi protive istini, ljudi izopačenoga uma, neutvrđeni u vjeri,
2. Timoteju 3,9Ali neće dalje napredovati, jer će njihovo bezumlje postati javno svemu, kao što i onih posta.
2. Timoteju 3,10A ti si se ugledao na moju nauku, življenje, namjeru, vjeru, dugotrpnost, ljubav, strpljivost,
2. Timoteju 3,11Progonstva, stradanja, kakva mi se dogodiše u Antiohiji u Ikoniju, u Listri; kakva progonstva podnesoh, i od sviju me izbavi Gospodin!
2. Timoteju 3,12A i svi, koji pobožno hoće da žive u Kristu Isusu, trpjet će progonstvo.
2. Timoteju 3,13A zli ljudi i varalice napredovat će na gore, varajući i varajući se.
2. Timoteju 3,14Ali ti stoj u onome, što si naučio i o čemu si se uvjerio, znajući, od kojih si naučio;
2. Timoteju 3,15I jer iz djetinjstva znaš Sveta Pisma, koja te mogu učiniti mudrim na spasenje po vjeri, koja je u Kristu Isusu.
2. Timoteju 3,16Sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi,
2. Timoteju 3,17Da bude savršen čovjek Božji, spreman za svako dobro djelo.
2. Timoteju 3,1 A ovo znaj: u posljednjim danima nastat će teška vremena.
2. Timoteju 3,2Ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici,
2. Timoteju 3,3bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra,
2. Timoteju 3,4izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga.
2. Timoteju 3,5Imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. I njih se kloni!
2. Timoteju 3,6Od njih su doista oni što se uvlače u kuće i zarobljuju ženice, natovarene grijesima, vodane najrazličitijim strastima:
2. Timoteju 3,7one uvijek uče, a nikako ne mogu doći do spoznaje istine.
2. Timoteju 3,8Kao što se Janes i Jambres suprotstaviše Mojsiju, tako se i ovi, ljudi pokvarena uma, u vjeri neprokušani, suprotstavljaju istini.
2. Timoteju 3,9Ali neće više napredovati jer bezumlje će ovih postati očito, kako se to i onima dogodilo.
2. Timoteju 3,10A ti si pošao za nmom u poučavanju, u ponašanju, u naumu, u vjeri, u strpljivosti, u ljubavi, u postojanosti;
2. Timoteju 3,11u progonstvima, u patnjama koje su me zadesile u Antiohiji, u Ikoniju, u Listri. Kakva li sam progonstva podnio! I iz svih me izbavio Gospodin!
2. Timoteju 3,12A i svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni.
2. Timoteju 3,13Zli pak ljudi i vračari napredovat će sve više u zlu - kao zavodnici i zavedeni.
2. Timoteju 3,14Ti, naprotiv, ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen
2. Timoteju 3,15i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna učiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu.
2. Timoteju 3,16Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti,
2. Timoteju 3,17da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.
2. Timoteju 3,1Znaj ovo dobro: u posljednjim danima naići će teška vremena.
2. Timoteju 3,2Ljudi, naime, bit će sebični, lakomi na dobitak, razmetljivci, oholi, *hulitelji, nepokorni roditeljima, nezahvalnbici, svetogrnici,
2. Timoteju 3,3bez srca, neumoljivi, krivokletnici, surovi, neprijatelji dobru,
2. Timoteju 3,4izdajnici, naprasiti, zaslijepljeni ohološću, prijatelji užitaka prije no prijatelji Bogu;
2. Timoteju 3,5čuvat će izgled pobožnosti, ali će joj zanijekati moć. Okreni se također i od tih ljudi!
2. Timoteju 3,6Jer, oni su od njihovih, onih koje sebi uvode u kuće i hvataju u svoje mreže ženice natovarene grijesima, ponesene svim vrstama žudnji,
2. Timoteju 3,7uvijek u učenju, a nikad sposobni stoć do spoznaje istine.
2. Timoteju 3,8Isto kao što su se Janes i Jambres suprotstavili Mojsiju, tako se i ti ljudi suprotstavljaju istini; to su ljudi izopačenog duha, nedosljedne vjere .
2. Timoteju 3,9Ali, oni neće dalje napredovati, jer njihova ludost postat će očigledna svima, kao što to postade i ona u one dvojice.
2. Timoteju 3,10Ali ti, ti si me slijedio gorljivo u poučavanju, ponašanju, naumima, vjeri, strpljivosti, ljubavi, ustrajnosti,
2. Timoteju 3,11progonima, patnjama koje sam ja upoznao u Antiohiji, Ikoniumu, Listri. Koje li sam ja progone pretrpio! I iz svega me Gospodin izbavio!
2. Timoteju 3,12Uostalom, svi oni koji hoće živjeti s pobožnošću u Kristu Isusu bit će proganjani.
2. Timoteju 3,13Glede loših ljudi i varalica, oni će napredovati u zlu, varajući druge i varajući i same sebe.
2. Timoteju 3,14Ali ti, ostani postojan u onome što si naučio i prihvati kao izvjesno: ti znaš od koga si to naučio.
2. Timoteju 3,15Od svojeg ranog djetinjstva ti poznaješ Sveta Pisma; ona imaju moć priopćiti tebi mudrost koja vodi u spasenje putem vjere koja je u Kristu Isusu;
2. Timoteju 3,16Svako pismo je nadahnuto Bogom i korisno za poučavati, opovrgnuti, popraviti, za odgojiti u pravednosti,
2. Timoteju 3,17da čovjek Božji bude ispunjen, opremljen za svako dobro djelo.
2. Timotiju 3,1Ali ovo znaj da će u pošljednje dane nastati vremena teška.
2. Timotiju 3,2Jer će ljudi postati samoživi, srebroljupci, hvališe, ponositi, hulnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni, nepravedni, neljubavni,
2. Timotiju 3,3Neprimirljivi, opadači, neuzdržnici, bijesni, nedobroljubivi,
2. Timotiju 3,4Izdajnici, nagli, naduveni, koji više mare za slasti nego za Boga,
2. Timotiju 3,5Koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njezine odrekli. I ovijeh se kloni.
2. Timotiju 3,6Jer su od ovijeh oni koji se zavlače po kućama, i robe ženice koje su natovarene grijesima i vode ih različne želje,
2. Timotiju 3,7Koje se svagda uče, i nikad ne mogu da dođu k poznanju istine.
2. Timotiju 3,8Kao što se Janije i Jamvrije protiviše Mojsiju, tako se i ovi protive istini, ljudi izopačenoga uma, nevješti u vjeri.
2. Timotiju 3,9Ali neće dugo napredovati; jer će njihovo bezumlje postati javno pred svima, kao i onijeh što posta.
2. Timotiju 3,10A ti si se ugledao na moju nauku, življenje, namjeru, vjeru, snošenje, ljubav, trpljenje,
2. Timotiju 3,11Protjerivanja, stradanja, kakova mi se dogodiše u Antiohiji, i u Ikoniji, i u Listri, kakova protjerivanja podnesoh, i od sviju me izbavi Gospod.
2. Timotiju 3,12A i svi koji pobožno hoće da žive u Hristu Isusu, biće gonjeni.
2. Timotiju 3,13A zli ljudi i varalice napredovaće na gore, varajući i varajući se.
2. Timotiju 3,14Ali ti stoj u tome što si naučio i što ti je povjereno, znajući od koga si se naučio,
2. Timotiju 3,15I budući da iz malena umiješ sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenije u Hrista Isusa.
2. Timotiju 3,16Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi,
2. Timotiju 3,17Da bude savršen čovjek Božij, za svako dobro djelo pripravljen.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje