Tražilica


Levitski zakonik 25. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 25,1Gospod zapovjedi Mojsiju na gori Sinajskoj:
Levitski zakonik 25,2"Kaži sinovima Izraelovim ovu naredbu: Kad dođete u zemlju, što vam je hoću dati, onda neka imadne zemlja vrijeme odmora u čast Gospodu.
Levitski zakonik 25,3Šest godina zasijavaj polje svoje, šest godina obrezuj vinograd svoj i skupljaj rod polja svojega.
Levitski zakonik 25,4Ali u sedmoj godini neka imadne zemlja potpun odmor, vrijeme odmora u čast Gospodu. Tada ne smiješ zasijevati polja svojega i gojiti vinograda svojega.
Levitski zakonik 25,5I prijašnje žetve, što uzraste samo od sebe, ne smiješ požeti i grožđa neobrezanog vinograda svojega ne smiješ pobrati. Neka bude za zemlju godina odmora.
Levitski zakonik 25,6Što rodi zemlja za odmora svojega, neka vam bude za hranu, tebi, tvojim slugama, sluškinjama, najamnicima i ukućanima, što žive kod tebe.
Levitski zakonik 25,7I stoci tvojoj i zvjeradi u zemlji tvojoj neka bude sav rod za hranu.
Levitski zakonik 25,8Nabroj sedam takvih godina odmora, dakle sedam puta sedam godina, tako da vrijeme od sedam godina odmora iznese četrdeset i devet godina.
Levitski zakonik 25,9Onda daj da bučno zatrubi truba u deseti dan sedmoga mjeseca! Na dan pomirenja neka posvuda u zemlji odjeknu bučne trube.
Levitski zakonik 25,10Posvetite godinu pedesetu! Proglasite slobodu za sve stanovnike u zemlji! To neka vam je jubilejska godina, u kojoj opet svaki dolazi u posjed vlasništva svojega i obitelji se svojoj vrača!
Levitski zakonik 25,11Svaka pedeseta godina neka vam je jubilejska godina. Tada ne smijete ni sijati, ni ono što uzraste samo od sebe požeti, ni grožđa pobrati u vinogradu neobrezanom.
Levitski zakonik 25,12Jer je to jubilejska godina, sveto vrijeme za vas! Samo ono, što raste samo od sebe, smijete pojesti iz polja.
Levitski zakonik 25,13U takvoj jubilejskoj godini ima svaki od vas opet doći na svoje vlasništvo.
Levitski zakonik 25,14Ako prodaš što bližnjemu svojemu ili kupiš što od bližnjega svojega, onda ne smijete zakidati jedan drugoga!
Levitski zakonik 25,15Nego prema broju godina od posljednje jubilejske godine kupuj od bližnjega svojega i prema broju godina žetve neka ti on prodaje.
Levitski zakonik 25,16Ako bude više godina, imaš prema tome više platiti, i ako manje bude godina, platit ćeš prema tome manje, jer on ti prodaje stanoviti broj žetava.
Levitski zakonik 25,17Nitko neka ne zakida drugoga, nego se bojte Boga svojega, jer ja sam Gospod, Bog vaš!
Levitski zakonik 25,18Držite dakle zapovijedi moje i vršite vjerno odredbe moje, pa ćete prebivati bez straha u zemlji svojoj.
Levitski zakonik 25,19Zemlja će davati rod svoj, da mognete jesti do sitosti i su njoj prebivati bez straha.
Levitski zakonik 25,20Ako li pitate: 'Od čega da živimo u sedmoj godini, kad ne sijemo i ne žanjemo?'
Levitski zakonik 25,21Onda znajte, da u šestoj godini udijelit ću vam blagoslov svoj, da vam urodi za tri godine.
Levitski zakonik 25,22Makar istom u osmoj godini sijete, imat ćete još uvijek jesti od stare žetve. Do devete godine, do nove žetve, imat ćete jesti staro žito.
Levitski zakonik 25,23Zemljište i tlo ne smije se dakle prodavati zauvijek, jer zemlja pripada meni, a vi ste samo stranci i ukućani kod mene.
Levitski zakonik 25,24Zato morate u zemlji, koju posjedujete, dopustiti, da se svuda opet otkupljuje zemljište i tlo.
Levitski zakonik 25,25Ako osiromaši zemljak tvoj i proda nešto od posjeda svojega, onda ima nastupiti za njega najbliži rođak njegov kao otkupitelj i to opet otkupiti, to je prodao rođak njegov.
Levitski zakonik 25,26Ako netko nema nikoga, da ga otkupi, ali sam može toliko novaca sastaviti, koliko treba za otkup,
Levitski zakonik 25,27Onda ima odbiti godine, što su protekle od prodaje, i preostatak povratiti onome, kojemu je prodao, i tako opet doći do vlasništva svojega.
Levitski zakonik 25,28Ako li ne moje toliko novaca nabaviti, koliko bi mu morao vratiti, onda ostaje zemljište, to ga je prodao, u posjedu kupca do jubilejske godine. A u jubilejskoj godini ima se povratiti, tako da on opet dođe do vlasništva svojega.
Levitski zakonik 25,29Ako netko proda kuću u gradu zidom ograđenom, onda ima da ostane pravo otkupa do svršetka godine, u kojoj ju je prodao. Godinu dana ima da ostane za njega pravo otkupa.
Levitski zakonik 25,30Ako li otkup do svršetka pune godine nije učinjen, onda neka kamo, što stoji u gradu zidom ograđenom, ostane zauvijek kupcu i potomcima njegovim. Ne mora se povratiti u jubilejskoj godini.
Levitski zakonik 25,31Naprotiv kuće u selima, što nijesu ograđene zidom, imaju se uzeti kao dio posjeda zemlje. One se mogu otkupiti i povratiti se u jubilejskoj godini.
Levitski zakonik 25,32U gradovima levitskim imaju Leviti pravo da kuće u gradovima, što pripadaju njima, uvijek otkupe.
Levitski zakonik 25,33Ako jedan od Levita opet ne otkupi prodanu kuću svoju, onda mu se ona, ako je u gradu, što je njemu dodijeljen, opet povrati u jubilejskoj godini, jer kuće u gradovima levitskim njihova su baština među sinovima Izraelovim.
Levitski zakonik 25,34Ali se pašnjak gradova njihovih ne smije prodavati, jer pripada njima za sva vremena.
Levitski zakonik 25,35Je li tko od zemljaka tvojih zadužen kod tebe i ne može da plati, onda mu imaš pomoći, kao da bi bio stranac ili ukućanin, da može produžiti život svoj uz tebe.
Levitski zakonik 25,36Ne smiješ uzeti od njega kamatu i povišicu, nego se boj Boga svojega i daj da brat tvoj živi uz tebe!
Levitski zakonik 25,37Ne smiješ mu davati novaca svoj na kamatu, niti mu hranu svoju pozaimaj uz cijenu lihvarsku!
Levitski zakonik 25,38Ja sam Gospod, Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje egipatske, da vam dadnem zemlju kanaansku i da budem Bog vaš.
Levitski zakonik 25,39Ako je koji od zemljaka tvojih zadužen kod tebe i tebi se proda, ne daj da ti služi kao rob.
Levitski zakonik 25,40Kao nadničar, kao ukućanin neka bude kod tebe, samo do jubilejske godine ima služiti kod tebe.
Levitski zakonik 25,41A tada neka te smije slobodno ostaviti, on i djeca njegova, i vratiti se k rodu svojemu i opet doći u posjed očinskih dobara svojih.
Levitski zakonik 25,42Jer oni su sluge moje, što sam ih izveo iz Egipta; oni se ne smiju prodati kao robovi.
Levitski zakonik 25,43Nemoj gospodariti nad njim nemilo, nego se boj Boga svojega!
Levitski zakonik 25,44Ako trebate robova i ropkinja, smijete ih kupiti od onih naroda, što stoje oko vas.
Levitski zakonik 25,45I djecu ukućana, što živu kod vas, smijete kupiti, i potomke njihove, što borave kod vas i rođeni su u zemlji vašoj; ove smijete posjedovati kao vlasništvo.
Levitski zakonik 25,46I možete ih ostaviti kao baštinu djeci svojoj iza vas, da ih posjeduju kao vlasništvo. Možete ih stalno imati za robove. Ali nad braćom svojom, sinovima Izraelovim, ne smijete, jedan nad drugim, gospodariti nemilo.
Levitski zakonik 25,47Steče li stranac ili ukućanin uza te imanje, a jedan od zemljaka tvojih padne u dug kod njega, pa se proda za roba strancu ili ukućaninu uza te ili potomku iz obitelji kojega stranca,
Levitski zakonik 25,48Onda, pošto se je prodao, ima ostati za njega pravo otkupa: jedan od zemljaka njegovih smije ga otkupiti.
Levitski zakonik 25,49Stric njegov ili sin strica njegova, ili koji po krvi bliži rođak njegov iz plemena njegova neka ga otkupi, ili neka on sam toliko sastavi novaca, da se otkupi.
Levitski zakonik 25,50S onim, koji ga je kupio, neka proračuna vrijeme od godine, kad se je prodao, do jubilejske godine. Cijena, za koju se je prodao, neka se jednako razdijeli na broj godina. Kao nadničaru neka se njemu računa vrijeme službe.
Levitski zakonik 25,51Ako još ima mnogo godina do jubilejske godine, neka za otkup svoj plati primjerni iznos od svote, za koju je bio kupljen.
Levitski zakonik 25,52Ako li preostaje samo malo godina do jubilejske godine, neka onda prema tomu proračuna. Po godinama službe njegove ravna se, koliko ima da plati za svoj otkup.
Levitski zakonik 25,53Kao jedan, koji godinu za godinom radi za plaču, neka on bude kod njega, i ovaj ne smije pred ocima tvojim gospodariti nad njim nemilo.
Levitski zakonik 25,54Ako li se ovako ne otkupi, onda u jubilejskoj godini neka slobodno otide, on i djeca njegova.
Levitski zakonik 25,55Jer meni pripadaju sinovi Izraelovi kao sluge. Moje su sluge oni, koje sam izveo iz Egipta, ja Gospod, Bog vaš.
Levitski zakonik 25,1 Jahve reče Mojsiju na Sinajskom brdu:
Levitski zakonik 25,2"Govori Izraelcima i kaži im: Kad uđete u zemlju koju vam dajem, neka ta zemlja održava Jahvin subotni počinak.
Levitski zakonik 25,3Šest godina zasijavaj svoju njivu, šest godina svoj vinograd obrezuj i beri njegov plod.
Levitski zakonik 25,4Ali sedme godine neka i zemlja uživa subotnji počinak, Jahvinu subotu: svoje njive ne zasijavaj niti obrezuj svoga vinograda.
Levitski zakonik 25,5Što samo od sebe uzraste na tvojoj njivi nemoj žeti niti beri grožđe s neobrezane loze. Neka to bude zemlji godina počivanja.
Levitski zakonik 25,6Zemljišni počinak neka vam priskrbi prehranu: tebi, tvome sluzi, tvojoj sluškinji, tvome najamniku koji s tobom živi;
Levitski zakonik 25,7a i tvojoj stoci i zvjeradi u tvojoj zemlji neka njezini plodovi služe za hranu.
Levitski zakonik 25,8"Nabroj sedam sedmica takvih godina, sedam puta sedam godina. Sedam sedmica godina iznosit će ti četrdeset devet godina.
Levitski zakonik 25,9A onda zaori u trubu! U sedmome mjesecu, desetoga dana toga mjeseca, na Dan pomirenja, zatrubite u trubu širom svoje zemlje.
Levitski zakonik 25,10Tu pedesetu godinu proglasite svetom! Zemljom proglasite oslobađanje svim njezinim stanovnicima. To neka vam bude jubilej, oprosna godina. Neka se svatko vaš vrati na svoju očevinu; neka se svatko vrati k svome rodu!
Levitski zakonik 25,11Ta pedesetogodišnjica neka vam je jubilejska godina: nemojte sijati, nemojte žeti što samo od sebe uzraste niti berite grožđe s neobrezane loze.
Levitski zakonik 25,12Jer jubilej vam mora biti svet! Hranite se onim što njiva donese od sebe.
Levitski zakonik 25,13Te jubilejske godine neka se svatko vrati na svoju očevinu.
Levitski zakonik 25,14Zato, kad prodajete imanje svome sunarodnjaku ili kupujete od svoga sunarodnjaka, nemojte nanositi štete svome bratu!
Levitski zakonik 25,15Od svoga sunarodnjaka kupuj, odbivši samo broj godina poslije jubileja, a on neka ti proda prema broju proizvodnih godina.
Levitski zakonik 25,16Što više godina, više i cijenu povisi; što manje godina, neka je i cijena manja. Jer, ono što ti on prodaje jest broj ljetina.
Levitski zakonik 25,17Neka nitko od vas ne nanosi štete svome sunarodnjaku, nego se boj Boga svoga! Jer ja sam Jahve, Bog vaš.
Levitski zakonik 25,18Vršite moje zakone i moje naredbe; vjerno ih provodite u djelo pa ćete u sigurnosti živjeti na zemlji.
Levitski zakonik 25,19Zemlja će davati svoj rod, jest ćete do sitosti i živjet ćete u sigurnosti.
Levitski zakonik 25,20Ako biste rekli: `Čime ćemo se hraniti te sedme godine kad ne budemo ni sijali ni brali plodova?`
Levitski zakonik 25,21evo, blagoslov ću svoj pustiti na vas: šesta godina rodom će roditi za tri godine.
Levitski zakonik 25,22Kad budete sijali osme godine, hranit ćete se starim prihodom sve do devete godine; dok ne dođe njezin prihod, jest ćete stari.
Levitski zakonik 25,23"Zemlja se ne smije prodati potpuno, jer zemlja pripada meni, dok ste vi samo stranci i gosti kod mene.
Levitski zakonik 25,24Zato u svakome kraju gdje imate zemljišne posjede morate dopustiti otkupljivanje zemlje.
Levitski zakonik 25,25Ako tvoj brat zapadne u škripac te moradne prodati dio svoje očevine, neka dođe njegov najbliži izbavitelj i otkupi što je njegov brat prodao.
Levitski zakonik 25,26Ako nema koga da mu ga otkupi, a poslije i sam postane imućan te stekne sredstva da je otkupi,
Levitski zakonik 25,27neka prebroji godine od prodaje, isplati kupcu svotu za preostalo vrijeme i vrati se na svoju očevinu.
Levitski zakonik 25,28Ako nema sredstava da je vrati, onda prodano neka ostane u rukama kupca do jubilejske godine. A stupivši u jubilej, neka se vrati na svoju očevinu.
Levitski zakonik 25,29Ako tko proda stojnu kuću u gradu zidom obzidanu, može je otkupiti dokle se ne navrši godina poslije prodaje; otkupni rok neka je, dakle, jedna godina.
Levitski zakonik 25,30Ako je ne otkupi u roku od godine, onda kuća u gradu zidom opasana prelazi potpuno kupcu i njegovim potomcima: ni za jubileja neka se ne vraća.
Levitski zakonik 25,31Ali kuće po selima što nemaju zidova oko sebe neka se smatraju kao posjedi u polju; mogu se otkupljivati. U jubileju kupac mora iz njih izići.
Levitski zakonik 25,32Kuće koje u levitskim gradovima pripadaju levitima mogu leviti otkupiti u svako vrijeme.
Levitski zakonik 25,33Ako se koji levit ne posluži svojim pravom otkupa, onda će kuća što bude prodana u gradu njegova vlasništva biti za jubileja vraćena. Jer kod Izraelaca kuće u gradovima levita njihovo su vlasništvo.
Levitski zakonik 25,34Neograđena zemlja oko njihovih gradova ne može se prodati, jer je ona njihovo vlasništvo za sva vremena.
Levitski zakonik 25,35"Ako tvoj brat zapadne u škripac i ne mogne održavati svoje odnose s tobom, primi ga; i neka s tobom živi kao stranac ili gost.
Levitski zakonik 25,36Ne uzimaj od njega ni lihve ni kamata. Boga se svoga boj, i neka tvoj brat živi s tobom!
Levitski zakonik 25,37Ne uzajmljuj mu novac na kamate niti mu lihvarski davaj svoju hranu.
Levitski zakonik 25,38Ja, Jahve, Bog vaš, izbavio sam vas iz zemlje egipatske da vam dadem zemlju kanaansku i budem vaš Bog.
Levitski zakonik 25,39Ako li tvoj brat padne u škripac dok je s tobom u urednim odnosima te se moradne tebi prodati, nemoj ga prisiliti da služi kao rob; neka bude kod tebe kao najamnik ili nadničar.
Levitski zakonik 25,40Neka služi kod tebe do jubilejske godine.
Levitski zakonik 25,41Onda neka bude slobodan da ode od tebe - i on i njegova djeca s njim; neka ide natrag svome rodu i opet zaposjedne svoju djedovinu.
Levitski zakonik 25,42Ta oni su moji službenici, ja sam ih izbavio iz zemlje egipatske; oni se ne smiju prodavati kao robovi.
Levitski zakonik 25,43Nemoj s njim grubo postupati! Boga se svoga boj!
Levitski zakonik 25,44A robove i ropkinje, budeš li ih htio imati, možete kupiti, i muške i ženske, od naroda koji su oko vas.
Levitski zakonik 25,45Možete ih kupovati i od pridošlica koji s vama borave; od njihovih obitelji što žive s vama i rođeni su u vašoj zemlji. Takvi mogu postati vašim vlasništvom.
Levitski zakonik 25,46Njih možete predati u nasljedstvo svojoj djeci da ih zavazda naslijede u baštinu. Prema njima možete postupati kao prema robovima. Ali prema svojoj braći, Izraelcima, nitko ne smije grubo postupati.
Levitski zakonik 25,47Ako se stranac s tobom nastanjen obogati, a tvoj brat, u svojim odnosima prema njemu, zapadne u škripac te se proda strancu koji je s tobom nastanjen ili kojemu god potomku strančeve obitelji,
Levitski zakonik 25,48on ima pravo i nakon prodaje biti otkupljen. Neka ga otkupi netko od njegove braće;
Levitski zakonik 25,49ili neka ga otkupi njegov stric, njegov rođak ili bilo tko od njegove obitelji koji bude od njegove krvi. Ili, ako ima sredstava, neka se sam otkupi.
Levitski zakonik 25,50Sa svojim kupcem neka proračuna vrijeme od godine kad mu se prodao do jubilejske godine. Cijena za njegovo oslobođenje neka bude prema broju godina. Vrijeme što ga je proveo sa svojim vlasnikom neka se procijeni kao vrijeme jednog najamnika.
Levitski zakonik 25,51Ako ostaje još mnogo godina, neka isplati za svoju otkupninu u omjeru svoje prodajne svote.
Levitski zakonik 25,52A ako ostaje samo nekoliko godina do jubilejske godine, neka izračuna pa isplati za svoj otkup prema godinama službe.
Levitski zakonik 25,53Prema njemu neka bude kao prema najamniku koji se iznajmljuje od godine na godinu. Neka se na tvoje oči s njim ne postupa grubo.
Levitski zakonik 25,54Ne bude li iskupljen ovako, onda i on i njegova djeca s njim neka odu u jubilejskoj godini.
Levitski zakonik 25,55Jer Izraelci su moji službenici; oni su moji službenici koje sam ja izveo iz zemlje egipatske, ja, Jahve, Bog vaš.
Levitik 25,1Na planini Sinaj GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 25,2` Govori sinovima Izraelovim; ti ćeš im reći: Kad vi budete ušli u zemlju koju vam ja dajem, zemlja će paziti na šabatski počinak za GOSPODA:
Levitik 25,3tijekom šest godina, ti ćeš sijati svoje polje; tijekom šest godina obrezivat ćeš svoj vinograd; i ti ćeš mu skupljati plodove;
Levitik 25,4sedme godine bit će *šabat, jedna godina počinka za zemlju; jedan šabat za GOSPODA; ti ne ćeš zasijavati svojeg polja, ti ne ćeš obrezivati svojeg vinograda;
Levitik 25,5ti ne ćeš žeti ono što će izniknuti sasvim samo od posljednje žetve; ti ne ćeš brati grožđe u svojem vinogradu u guštiku : to će biti šabatska godina za zemlju.
Levitik 25,6Vi će te se prehranjivati od onoga što zemlja bude dala tijekom te šabatske godine, ti, tvoj sluga, tvoja sluškinja, tvoj plaćenik ili gost kojeg ti udomljuješ, ukratko, oni koji su smješteni kod tebe.
Levitik 25,7Što se tiče tvoje stoke ili divljih životinja tvoje zemlje, oni će se hraniti onim što zemlja bude dala.
Levitik 25,8` Računat ćeš sedam tjedana godina, tj. sedam puta sedam godina; to razdoblje od sedam tjedana godina predstavljat će dakle 49 godina.
Levitik 25,9Sedmi mjesec, desetog u mjesecu, učinit ćeš da zatrubi rog za klicanje; na dan Velikog Oprosta učinit će te da zatrubi rog u svoj vašoj zemlji;
Levitik 25,10proglasit će te *svetom pedesetu godinu i proglasit će te u zemlji oslobođenje za sve žitelje; to će za vas biti jedan jubilej; svaki od vas vratit će se na svoje imanje, i svaki od vas vratit će se u svoje pleme.
Levitik 25,11To će za vas biti jedna obljetnica kao pedeseta godina: vi ne će te sijati, vi će te žeti ono što bude samo izraslo, vi ne će te brati vinograd u guštik,
Levitik 25,12jer to će biti jedan jubilej, to će za vas biti jedna sveta stvar. Vi će te jesti ono što iznikne u poljima.
Levitik 25,13U tu godinu obljetnice, svaki od vas vratit će se svojem imanju.
Levitik 25,14Ako budete trgovali - ako ti prodaš nešto svojem sunarodniku, ili ti kupiš nešto od njega -, da nitko od vas ne izrabljuje svojeg brata:
Levitik 25,15kupit ćeš od svojeg sunarodnika računajući godine protekle od obljetnice, a ti ćeš njemu prodati računajući godine od žetava.
Levitik 25,16Što više godina bude ostalo veća će biti tvoja cijena kupovine; što ostane manje godina, više će biti smanjena cijena tvoje kupovine; jer to je stanovit broj žetava koje ti prodaje.
Levitik 25,17Nek nitko od vas ne izrabljuje svojeg sunarodnika; tako ćeš se bojati Boga svojega. Jer sam ja GOSPOD, Bog vaš.
Levitik 25,18Primjenjujte moje zakone; čuvajte moje navade i primjenjujte ih: i stanovat će te vi u sigurnosti u zemlji.
Levitik 25,19Zemlja će davati svoje plodove, vi ćete jesti do sitosti, i stanovat će te vi u sigurnosti.
Levitik 25,20Vi će te možda reći: Što ćemo jesti sedme godine, pošto ne sijemo, i ne pobiremo naše žetve? Eh dobro!
Levitik 25,21Zapovjedit ću svojem blagoslovu da šeste godine dođe na vas, i on će proizvesti žetvu dovoljnu za tri godine.
Levitik 25,22Osme godine, vi će te sijati, ali će te jesti staru žetvu; sve do devete godine, sve dok ta žetva ne bude učinjena, vi će te moći jesti od stare.
Levitik 25,23` Tle u Zemlji ne će biti prodavano bespovratno, jer zemlja je moja; vi ste samo useljenici i gosti kod mene;
Levitik 25,24također, u cijeloj zemlji koja će biti vaša, vi će te udesiti pravo otkupa zemlje.
Levitik 25,25Ako tvoj brat ima dugova i mora prodati dio svojeg vlasništva, onaj koji ima pravo otkupa, tj. njegov najbliži rođak, doći će otkupiti ono što je njegov brat prodao;
Levitik 25,26ako jedan čovjek nema nikog tko bi imao pravo otkupa već da on sam nađe sredstva da izvede otkup,
Levitik 25,27brojat će godine protekle od prodaje, nadomjestit će razliku svojem kupcu, potom će se vratiti na svoje imanje.
Levitik 25,28Ali ako ne nađe sam sredstva da obavi tu naknadu, predmet prodaje ostat će u rukama onog koji ga je stekao sve do godine obljetnice; on će biti oslobođen na obljetnicu, i čovjek će se vratiti na svoje imanje.
Levitik 25,29Ako netko proda jednu kuću za stanovanje u jednom utvrđenom gradu, pravo otkupa se proteže sve do navršenja godine prodaje; pravo otkupa je privremeno .
Levitik 25,30Ako ona nije bila otkupljena u roku od cijele godine, kuća koja se nalazi u utvrđenom gradu pripada bespovratno onom tko ju je stekao, potom njegovim potomcima; ona ne će izići iz njegovih ruku o obljetnici.
Levitik 25,31Kuće u neutvrđenim selima bit će smatrane kao polja u zemlji; postojat će pravo otkupa, i o obljetnici kuća bit će slobodna.
Levitik 25,32*Leviti će uvijek imati pravo otkupa nad levitskim gradovima, nad kućama tih gradova čiji su vlasnici.
Levitik 25,33Čak i ako je to jedan drugi Levit koji je kupio, prodaja jedne kuće - u jednom gradu koji je levitski - bit će poništena za vrijeme jubileja; jer to su kuće levitskih gradova, njihovo je vlasništvo u sredini sinova Izraelovih.
Levitik 25,34Glede jednog polja u okolici njihovih gradova, ono ne može biti prodano, jer to je njihovo vječno vlasništvo.
Levitik 25,35Ako tvoj brat ima dugova i pokaže se gubitnikom u odnosu na tebe, ti ćeš ga podržati, bilo da je useljenik ili gost, da bi mogao preživjeti pokraj tebe.
Levitik 25,36Ne izvlači od njega ni interesa ni profita; tako ćeš se ti bojati Boga svojega, a da tvoj brat može preživjeti pokraj tebe.
Levitik 25,37Ti njemu ne ćeš davati novac pod interes, ti njemu ne ćeš davati hranu da bi iz nje izvlačio profit.
Levitik 25,38Ja sam GOSPOD, vaš Bog, koji vas je izveo iz zemlje egipatske za dati vam dao zemlju Kanaan, da, za vas, budem Bog.
Levitik 25,39Ako tvoj brat ima dugove prema tebi i da se proda tebi, ti ga ne ćeš staviti u službu poput jednog roba;
Levitik 25,40postupat ćeš s njim kao s plaćenim radnikom ili kao s gostom; on će biti tvoj sluga sve do jubilarne godine;
Levitik 25,41tada on će izići od tebe sa svojom djecom i vratit će se u svoje pleme; on će se vratiti na imanje svojih očeva.
Levitik 25,42U stvari, oni koje sam ja izveo iz zemlje Egipta moje su sluge; oni ne smiju biti prodani kao što se prodaju robovi.
Levitik 25,43Ti ne ćeš gospodariti nad njima s okrutnošću; tako ćeš se ti bojati svojeg Boga.
Levitik 25,44Glede slugu i sluškinja koje ćeš trebati imati, vi će te ih kupovati kod naroda koji vas okružuju;
Levitik 25,45vi će te moći tako kupovati djecu gostiju došlih nastaniti se kod vas, ili u njihovim plemenima; stanujućih kod vas pošto su se ukorijenili u vašoj zemlji. Oni će biti vaše vlasništvo
Levitik 25,46koje će te vi ostavljati u baštinu vašim sinovima koji će ih posjedovati poslije vas kao punu svojinu. Oni, vi će te ih moći podčiniti zauvijek, ali vaša braća, sinovi Izraelovi …, nitko kod tebe ne će podčinjavati svojeg brata s okrutnošću.
Levitik 25,47Ako jedan useljenik ili jedan gost kod tebe ima novčanih sredstava, a tvoj brat ima dugovanja prema njemu, i on se proda tome useljeniku koji je tvoj gost, ili jednom potomku iz obitelji tog useljenika,
Levitik 25,48bit će za tvog brata, čak i poslije prodaje, pravo otkupa: jedan od njegove braće može ga otkupiti;
Levitik 25,49jedan stric ili jedan bratić može ga otkupiti, jedan koji je od istog mesa kao i on, iz njegove vlastite obitelji, može ga otkupiti; ili tada, ako ima sredstava, može on otkupiti sam sebe.
Levitik 25,50U tom slučaju, u sporazumu s vlasnikom, on će računati broj godina između onih kad je kupljen i one jubilarne, na takav način da cijena prodaje bude primjerena broju godina, po cjenovniku jednog plaćenog nadničara.
Levitik 25,51Ako ostaje još mnogo godina, on će nadoknaditi, kao cijenu otkupa, jedan primjeren dio cijeni stjecanja njegovog.
Levitik 25,52Ako ostane samo malo godina do jubileja, on će napraviti svoj račun, i nadoknadit će cijenu zavisnu od broja godina.
Levitik 25,53Iz godine u godinu, čovjek će moći ostati kao plaćenik kod svojeg vlasnika, ali ti ne ćeš dopustiti ovom posljednjem da ga okrutno tlači.
Levitik 25,54Ako nije otkupljen na jedan od ovih načina, on će izići slobodan sa svojom djecom u godini jubileja.
Levitik 25,55` Jer tako su sinovi Izraelovi sluge za mene; oni su moje sluge, oni koje sam ja izveo iz zemlje Egipta. Ja sam GOSPOD, Bog vaš. `
3. Mojsijeva 25,1Još reče Gospod Mojsiju na gori Sinajskoj govoreći:
3. Mojsijeva 25,2Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: kad dođete u zemlju koju vam ja dajem, neka praznuje zemlja subotu Gospodnju.
3. Mojsijeva 25,3Šest godina zasijevaj njivu svoju, i šest godina reži vinograd svoj i sabiraj rod.
3. Mojsijeva 25,4A sedma godina neka bude subota za odmor zemlji, subota Gospodnja; nemoj sijati u polju svojem ni rezati vinograda svojega.
3. Mojsijeva 25,5Što samo od sebe rodi iza žetve tvoje nemoj žeti, i grožđa u vinogradu svojem nerezanom nemoj brati; neka bude godina odmora zemlji.
3. Mojsijeva 25,6Ali što rodi zemlja za počivanja svojega, ono neka vam bude hrana, tebi i sluzi tvojemu i sluškinji tvojoj i najamniku tvojemu i ukućaninu tvojemu koji je kod tebe.
3. Mojsijeva 25,7I stoci tvojoj i svijem životinjama što su u tvojoj zemlji, sav rod njezin neka bude hrana.
3. Mojsijeva 25,8I nabroj sedam sedmina godina, sedam puta po sedam godina, tako da ti sedam sedmina godina bude četrdeset i devet godina.
3. Mojsijeva 25,9Tada zapovjedi neka zatrubi truba deseti dan sedmoga mjeseca, na dan očišćenja neka trubi truba po svoj zemlji vašoj.
3. Mojsijeva 25,10I posvetite godinu pedesetu, i proglasite slobodu u zemlji svima koji žive u njoj; to neka vam je oprosna godina, i tada se vratite svaki na svoju baštinu, i svaki u rod svoj vratite se.
3. Mojsijeva 25,11Oprosna godina da vam je ta pedeseta godina; nemojte sijati, niti žanjite što samo rodi te godine, niti berite grožđa u vinogradima nerezanijem.
3. Mojsijeva 25,12Jer je oprosna godina; neka vam je sveta; sa svakoga polja jedite rod njegov.
3. Mojsijeva 25,13Te godine oprosne vratite se svaki na svoju baštinu.
3. Mojsijeva 25,14I ako prodaš što bližnjemu svojemu ili kupiš što od bližnjega svojega, ne varajte jedan drugoga.
3. Mojsijeva 25,15Prema broju godina po oprosnoj godini kupuj od bližnjega svojega, i prema broju godina u koje ćeš brati rod neka ti prodaje.
3. Mojsijeva 25,16Što više bude godina to će cijena biti veća onome što kupuješ, a što manje bude godina to će manja biti cijena, jer ti se prodaje broj ljetina.
3. Mojsijeva 25,17Zato ne varajte jedan drugoga, nego se bojte Boga svojega; jer sam ja Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 25,18Držite uredbe moje i čuvajte zakone moje i vršite ih, pa ćete živjeti u zemlji bez straha.
3. Mojsijeva 25,19I zemlja će rađati rod svoj, i ješćete ga, i bićete siti, i živjećete u njoj bez straha.
3. Mojsijeva 25,20I ako biste rekli: šta ćemo jesti sedme godine, eto nećemo sijati niti ćemo brati ljetine?
3. Mojsijeva 25,21Pustiću blagoslov svoj na vas šeste godine, te će roditi za tri godine.
3. Mojsijeva 25,22I sijaćete osme godine, a ješćete ljetinu staru do devete godine, dokle ne prispije rod njezin, ješćete stari.
3. Mojsijeva 25,23Ali da se zemlja ne prodaje za svagda, jer je moja zemlja, a vi ste došljaci i ukućani kod mene.
3. Mojsijeva 25,24Zato po svoj zemlji države vaše neka se otkupljuju zemlje.
3. Mojsijeva 25,25Ako osiromaši brat tvoj i proda nešto od baštine svoje, a poslije dođe ko od roda njegova najbliži njemu da otkupi, neka otkupi što brat njegov prodade.
3. Mojsijeva 25,26Ako li ne bi imao nikoga da otkupi, nego bi se pomogao i zglavio koliko treba za otkup,
3. Mojsijeva 25,27Onda neka odbije godine otkako je prodao, pa što ostane neka isplati onome kome je prodao, i tako neka opet dođe do svoje baštine.
3. Mojsijeva 25,28Ako li nema koliko bi trebalo vratiti, onda ostaje stvar prodana u onoga koji je kupio do godine oprosne, a oprosne godine ostaviće se, i on će se vratiti na svoju baštinu.
3. Mojsijeva 25,29Ko proda kuću u kojoj se sjedi u mjestu ograđenu zidom, vlastan je otkupiti je dokle se ne navrši godina dana otkako je proda; cijelu godinu dana ima vlast otkupiti je.
3. Mojsijeva 25,30A ako ne otkupi za godinu dana, onda ostaje kuća u mjestu ograđenu zidom onome koji je kupio sasvijem od koljena na koljeno, i neće je ostaviti oprosne godine.
3. Mojsijeva 25,31A kuće po selima, koje nijesu ograđene zidom, neka se uzimaju kao njive, mogu se otkupiti, i godine oprosne vraćaju se.
3. Mojsijeva 25,32A mjesta Levitska i kuće u mjestima njihovijem, svagda mogu otkupiti Leviti.
3. Mojsijeva 25,33Ali ko kupi od Levita, neka oprosne godine ostavi kupljenu kuću i što je imao u mjestu; jer kuće po mjestima Levitskim jesu njihove među sinovima Izrailjevim.
3. Mojsijeva 25,34Ali polje pod mjestima njihovijem da se ne prodaje; jer je njihovo dostojanje dovijeka.
3. Mojsijeva 25,35Ako osiromaši brat tvoj i iznemogne ruka njegova pored tebe, prihvati ga, i kao stranac i došljak neka poživi uz tebe.
3. Mojsijeva 25,36Nemoj uzimati od njega kamate ni dobiti; nego se boj Boga, da bi poživio brat tvoj uz tebe.
3. Mojsijeva 25,37Novaca nemoj mu davati na kamatu, niti mu hrane svoje pozaimaj radi dobiti.
3. Mojsijeva 25,38Ja sam Gospod Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje Misirske da vam dam zemlju Hanansku i da vam budem Bog.
3. Mojsijeva 25,39I ako osiromaši brat tvoj kod tebe tako da ti se proda, nemoj ga držati kao roba;
3. Mojsijeva 25,40Kao najamnik i kao došljak neka bude kod tebe; do oprosne godine neka služi kod tebe.
3. Mojsijeva 25,41A onda neka ide od tebe sa sinovima svojim, neka se vrati u rod svoj, i na baštinu otaca svojih neka se vrati.
3. Mojsijeva 25,42Jer su moje sluge, koje sam izveo iz zemlje Misirske, neka se ne prodaju kao robovi.
3. Mojsijeva 25,43Nemoj gospodariti nad njim žestoko, nego se boj Boga svojega.
3. Mojsijeva 25,44A rob tvoj i robinja tvoja što ćeš imati neka budu od onijeh naroda koji će biti oko vas, od njih kupujte roba i robinju.
3. Mojsijeva 25,45I između stranaca koji budu kod vas, između njih kupujte i iz porodica onijeh koji budu kod vas, koji se rode u zemlji vašoj, i ti neka vam budu imanje.
3. Mojsijeva 25,46Oni će postati vaši i sinova vaših nakon vas, i biće vam dostojanje, da vam svaku službu vrše do vijeka; ali nad braćom svojom, sinovima Izrailjevim, niko nad bratom svojim da ne gospodari žestoko.
3. Mojsijeva 25,47Ako li se obogati došljak ili gost koji živi s tobom, a brat tvoj osiromaši kod njega tako da se proda došljaku, koji živi s tobom, ili kome god od tuđega roda,
3. Mojsijeva 25,48Kad se proda, može se otkupiti; ko god od braće njegove neka ga otkupi;
3. Mojsijeva 25,49Ili stric njegov, ili sin strica njegova neka ga otkupi, ili ko drugi od krvi njegove u rodu njegovu neka ga otkupi; ili ako se pomogne, neka se sam otkupi.
3. Mojsijeva 25,50Neka se proračuna s kupcem svojim od godine kad se prodao do godine oprosne, da cijena za koju se prodao dođe prema broju godina; kao nadničaru neka mu se računa vrijeme koje je otslužio.
3. Mojsijeva 25,51Ako ostaje još mnogo godina, prema njima neka plati otkup od cijene za koju je kupljen.
3. Mojsijeva 25,52Ako li ostaje malo godina do oprosne godine, neka se proračuna s njim i neka plati otkup prema tijem godinama.
3. Mojsijeva 25,53Kao najamnik godišnji neka bude u njega, i neka ne gospodari nad njim žestoko na tvoje oči.
3. Mojsijeva 25,54Ako li se ovako ne otkupi, neka otide godine oprosne i on i sinovi njegovi s njim.
3. Mojsijeva 25,55Jer su sinovi Izrailjevi moje sluge, moje su sluge, koje sam izveo iz zemlje Misirske; ja sam Gospod Bog vaš.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje