Tražilica


Levitski zakonik 26. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 26,1Ne smijete praviti sebi idole i postavljati likove i spomenike kamene, niti podizati kamenove sa slikarijama u svojoj zemlji, da im se klanjate. Jer ja, Gospod, jesam Bog vaš!
Levitski zakonik 26,2Držite subote moje i poštujte Svetište moje; jer ja sam Gospod.
Levitski zakonik 26,3Ako budete živjeli po mojim zakonima i izvršavali zapovijedi moje,
Levitski zakonik 26,4Davat ću vam dažd u pravo vrijeme, Zemlja će rađati rod svoj, i drveće u polju davat će plodove svoje.
Levitski zakonik 26,5Vršidba će se kod vas oduljiti do berbe, a berba do sjetve. I kruh ćete svoj jesti do sitosti i prebivat ćete bez straha u zemlji svojoj.
Levitski zakonik 26,6Učinit ću, da vlada mir u zemlji, tako da mognete leći, a da vas nitko ne uplaši. Učinit ću, da i divlje zvjeradi nestane iz zemlje, i neće mač provaliti u zemlju vašu.
Levitski zakonik 26,7Neprijatelje svoje tjerat ćete u bijeg, i oni će pred vama padati od mača.
Levitski zakonik 26,8Petorica vas natjerat će u bijeg stotinu i stotina vas deset stotina. Neprijatelji vaši padat će pred vama od mača.
Levitski zakonik 26,9Obratit ću se k vama, učinit ću vas mnogobrojnima, umnožit ću vas i zavjet svoj uzdržati s vama.
Levitski zakonik 26,10žito ćete staro, odležano jesti i dapače morat ćete izasipati staro, da napravite mjesto novome.
Levitski zakonik 26,11Postavit ću prebivalište svoje među vama i neću vas gledaš poprijeko;
Levitski zakonik 26,12Nego ću hoditi među vama i hiti Bog vaš, a vi ćete biti narod moj.
Levitski zakonik 26,13Ja sam Gospod, Bog vaš, koji vas izvedoh iz zemlje egipatske, da im dulje ne služite kao robovi. Ja polomih palice jarma vašega i da doh vam da hodite uspravo ovamo.
Levitski zakonik 26,14Ako li me ne budete slušali i sve ove zapovijedi ne budete ispunjavali.
Levitski zakonik 26,15Nego prezrete zakone moje i povrgnete naredbe moje, tako da ne ispunjavate svih zapovijedi mojih i kršite zavjet moj,
Levitski zakonik 26,16Onda ću i ja prema tome postupati s vama i staviti na vas kušnje strahovite: sušicu i vrućicu, koje će vam očni vid oduzeti i život vam oteti. Zaludu ćete onda sijati sjeme svoje, jer će ga pojesti neprijatelji vaši.
Levitski zakonik 26,17Okrenut ću lice svoje proti vama, tako da vas potuku neprijatelji vaši. Protivnici vaši gospodarit će nad vama, i bježat ćete, i kad vas nitko ne bude progonio.
Levitski zakonik 26,18Ako me ni tada još ne budete slušali, kaznit ću vas još sedam puta žešće za grijehe vaše.
Levitski zakonik 26,19Slomit ću drsku oholost vašu i nebo nad vama učiniti kao gvožde i zemlju vašu kao mjed.
Levitski zakonik 26,20Tada ćete se mučiti uzalud. Zemlja vam neće rađati roda svojega, i drveće na polju neće vam davati plodova svojih.
Levitski zakonik 26,21Ako mi se i tada još budete protivili i ne htjednete me slušati, kaznit ću vas još sedam puta žešće za grijehe vaše.
Levitski zakonik 26,22Zvjerad divlju poslat ću proti vama, da vam ugrabi djecu vašu i podavi stoku vašu i umanji broj vaš, tako da opuste ceste vaše.
Levitski zakonik 26,23Ako li vas još ni tim ne opametim, nego mi se još jednako budete protivili,
Levitski zakonik 26,24I ja ću se onda usprotiviti vama i kazniti vas sedam puta za grijehe vaše.
Levitski zakonik 26,25Pustit ću na vas mač, koji će osvetiti kršenje zavjeta. Ako se tada povučete u gradove svoje, poslat ću među vas kugu, i bit ćete predani u šake neprijateljima svojim.
Levitski zakonik 26,26Kad vam onda još prelomim potporu kruha, tada će vam deset žena naći kruh u jednoj jedinoj peći, i davat će vam se kruh na mjeru. Vi ćete ga jesti, ali se nećete nasititi.
Levitski zakonik 26,27Ako me usprkos tomu ne poslušate i jednako mi se još budete protivili,
Levitski zakonik 26,28I ja ću se vama pun gnjeva oduprijeti i sedam puta vas kazniti za grijehe vaše.
Levitski zakonik 26,29Tada ćete morati jesti meso sinova svojih i kćeri svojih.
Levitski zakonik 26,30Razorit ću visoke hramove vaše i uništiti sunčane stupove vaše. Mrtva tijela vaša pobacat ću na trupove idola vaših, i zgadit će mi se pred vama.
Levitski zakonik 26,31Gradove vaše obratit ću u ruševine i Svetišta ću vaša opustošiti, i miris žrtava vaših neću više mirisati.
Levitski zakonik 26,32Jest, ja sam poharat ću zemlju vašu, tako da će se neprijatelji vaši, koji se nastane u njoj, nad tim preneraziti.
Levitski zakonik 26,33A vas ću raspršiti među narode i za vama mač trgnuti, i zemlja će vaša postati pustinja i gradovi vaši ruševine.
Levitski zakonik 26,34Tada će zemlja mjesto porušenih subota svojih dobiti čitavo vrijeme, kad bude ležala opustošena, a vi budete živjeli u zemlji svojih neprijatelja. Zemlja će počivati i subote svoje nadomjestiti.
Levitski zakonik 26,35Čitavo vrijeme, kad bude ležala opustošena, odmor će imati, odmor, što ga nije imala, kad ste prebivali u njoj.
Levitski zakonik 26,36A onima između vas, koji još preostanu, stavit ću strah u srca u zemljama neprijatelja njihovih, tako da će ih tjerati u bijeg šuštanje lista, kad se zaljulja. I bježat će, kako se bježi ispred mača, i hrlit će, makar ih nitko ne progonio.
Levitski zakonik 26,37Padat će jedan preko drugoga kao na bijegu ispred mača, makar ih nitko ne progonio. Nećete se moći držati na nogama pred neprijateljima svojim.
Levitski zakonik 26,38Izginut ćete među narodima poganskim i zemlja neprijatelja vaših prožderat će vas.
Levitski zakonik 26,39A oni između vas, koji još preostanu, izginut će u zemljama neprijatelja svojih, u svojim zlodjelima. I zbog zlodjela otaca njihovih nestat će ih kao njih.
Levitski zakonik 26,40Ako oni tada priznaju zlodjela svoja i zlodjela otaca svojih, vjerolomstvo, to su ga počinili proti meni, i kako su mi se protivili.
Levitski zakonik 26,41I kako sam se ja protivio njima i doveo ih u zemlju neprijatelja njihovih, jest, ako se tada prigne tvrdo srce njihovo, i oni se pokaju za griješne čine svoje.
Levitski zakonik 26,42Tada ću se ja spomenuti zavjeta svojega s Jakovom i zavjeta svojega s Izakom i s Abrahamom i smilovat ću se zemlji.
Levitski zakonik 26,43Ali prije mora biti zemlja od njih ostavljena i subote njezine tim nadomještene, da leži opustošena, kad oni otidu. Oni se sami moraju pokajati za griješne čine svoje, jer su zabacili zapovijedi moje i prezreli naredbe moje.
Levitski zakonik 26,44Usprkos tomu neću ih zabaciti, kad budu u zemlji neprijatelja svojih, i neću ih prezreti, tako da ih posve uništim i zavjet svoj poništim s njima, jer ja sam Gospod, Bog njihov.
Levitski zakonik 26,45Za spasenje njihovo spomenut ću se zavjeta svojega s praocima njihovim, koje izvedoh iz zemlje egipatske pred ocima poganskih naroda, da budem Bog njihov, ja, Gospod."
Levitski zakonik 26,46To su zapovijedi, naredbe i nauke, što ih preko Mojsija dade Gospod na gori Sinajskoj, da uredi odnos između sebe i sinova Izraelovih.
Levitski zakonik 26,1 "Ne pravite sebi kumira; ne podižite sebi ni kipa ni spomen-stupa; ne postavljajte u svojoj zemlji kamenja s likovima da pred njih padate.
Levitski zakonik 26,2Održavajte moje subote; poštujte moje Svetište - jer ja sam Jahve, Bog vaš.
Levitski zakonik 26,3"Budete li živjeli prema mojim zakonima, održavali moje zapovijedi i u djelo ih provodili,
Levitski zakonik 26,4davat ću vam kiše u pravo vrijeme te će zemlja rađati rodom a stabla po polju donositi plodove.
Levitski zakonik 26,5Vršidba će vam stizati berbu, a berba stizati sjetvu. Jest ćete kruh svoj do sitosti i u svojoj ćete zemlji živjeti u sigurnosti.
Levitski zakonik 26,6Zemlji ću dati mir; tako ćete počivati a da vas nitko ne plaši. Štetne ću životinje iz zemlje ukloniti; mač neće prolaziti vašom zemljom.
Levitski zakonik 26,7U bijeg ćete nagoniti svoje neprijatelje, a oni će padati pred vama od mača.
Levitski zakonik 26,8Petorica vas nagonit će u bijeg stotinu njih, a stotina vas nagonit će u bijeg deset tisuća njih. Da, vaši će neprijatelji padati pred vama od mača.
Levitski zakonik 26,9K vama ću se okrenuti te vas rodnima činiti i razmnažati. Držat ću svoj Savez s vama.
Levitski zakonik 26,10Starom ćete se zalihom hraniti; štoviše, trebat će vam zalihe ispražnjavati da mognete sasipati novo žito.
Levitski zakonik 26,11Među vama ću postaviti svoje Prebivalište i neću vas odbaciti;
Levitski zakonik 26,12među vama ću hoditi i bit ću vam Bog, a vi ćete mi biti narod.
Levitski zakonik 26,13Ja, Jahve, Bog vaš, izveo sam vas iz zemlje egipatske da im više ne budete roblje; polomio sam palice vaših jarmova i učinio da hodate uspravno.
Levitski zakonik 26,14"Ali ako me ne poslušate i u djelo ne provedete sve ove moje zapovijedi;
Levitski zakonik 26,15ako odbacite moje zakone, pogazite moje naredbe i prekršite moj Savez, ne provodeći u djelo sve moje zapovijedi,
Levitski zakonik 26,16evo što ću ja učiniti vama: podvrgnut ću vas strepnji, iznemoglosti i groznici što oči troše a život gase.
Levitski zakonik 26,17Sjetve ćete svoje uzalud sijati - neprijatelji vaši njima će se hraniti. Ja ću se protiv vas okrenuti, a vaši će vas neprijatelji ametice tući. Oni koji vas mrze gospodarit će nad vama. Bježat ćete i onda kad vas nitko ne bude progonio.
Levitski zakonik 26,18Pa ako me i unatoč tome ne poslušate, ja ću vas sedmerostruko kažnjavati za vaše grijehe.
Levitski zakonik 26,19Slomit ću ja vašu drsku silu. Vaša ću nebesa učiniti poput gvožđa, a zemlju vašu poput tuča.
Levitski zakonik 26,20Uzalud će se trošiti vaša snaga. Zemlja vam više neće davati svoga roda niti će stabla na zemlji donositi svojih plodova.
Levitski zakonik 26,21Budete li se još i dalje protivili, ne htjednete li me poslušati, sedmerostruko ću još na vama povisiti rane za vaše grijehe.
Levitski zakonik 26,22Na vas ću pustiti šumsku zvjerad da vas liši djece, blago vam podavi a vas prorijedi tako da vam putovi postanu pusti.
Levitski zakonik 26,23Ako vas ni to ne popravi nego nastavite življenje koje se meni protivi,
Levitski zakonik 26,24onda ću se i ja suprotstaviti vama i sam ću vas još sedmerostruko udariti za vaše grijehe.
Levitski zakonik 26,25Na vas ću dovesti mač neka se iskali osvetom za Savez. A kad se zbijete u svoje gradove, poslat ću na vas kugu i bit ćete predani u ruke neprijatelju.
Levitski zakonik 26,26Još kad vam obustavim namicanje kruha, deset žena moći će vam peći kruh u jednoj peći i na mjeru će vam kruh davati. Jest ćete, ali se nećete nasititi.
Levitski zakonik 26,27Ako me ni tada ne poslušate nego mi se dalje budete suprotstavljali,
Levitski zakonik 26,28i ja ću se vama suprotstaviti - sedmerostruko ću vas kazniti za vaše grijehe.
Levitski zakonik 26,29Jest ćete meso od svojih sinova, jest ćete meso od svojih kćeri.
Levitski zakonik 26,30Porušit ću vaše idolske uzvišice; oborit ću vaše kadione žrtvenike, zgrnut ću vaša mrtva trupla na trupla vaših kumira i odbacit ću vas.
Levitski zakonik 26,31Gradove ću vaše pretvoriti u ruševine; svetišta ću vaša opustošiti, vaš ugodni miris neću više mirisati.
Levitski zakonik 26,32Zemlju ću ja pretvoriti u zgarište tako da će se vaši neprijatelji koji se u njoj nastane zaprepastiti nad njom.
Levitski zakonik 26,33Vas ću rasijati po narodima; izvući ću protiv vas mač iz korica tako da će vam se zemlja pretvoriti u pustaru a gradovi u ruševine.
Levitski zakonik 26,34Tada će zemlja namiriti svoje subote za sve vrijeme dok bude pusta i vi budete u zemlji svojih neprijatelja. Otpočinut će tada zemlja i moći će namiriti svoje subote.
Levitski zakonik 26,35Sve dok bude pusta, imat će počinak koji nije imala za vaših subota dok ste vi u njoj stanovali.
Levitski zakonik 26,36A onima od vas koji na životu ostanu po zemljama svojih neprijatelja, njima ću strah u srce utjerati. U bijeg će ih nagoniti šuštaj lista što zatrepti. Bježat će kao što se bježi od mača; padat će, iako ih nitko neće progoniti.
Levitski zakonik 26,37Spoticat će se jedan o drugoga kao kad se bježi ispred mača, premda ih nitko neće progoniti. Nećete se održati pred svojim neprijateljima;
Levitski zakonik 26,38izginut ćete među narodima - proždrijet će vas zemlja vaših neprijatelja.
Levitski zakonik 26,39A koji od vas prežive venut će u zemljama svojih neprijatelja zbog svojih opačina; venut će i zbog opačina svojih otaca.
Levitski zakonik 26,40Priznat će tada svoju opačinu i opačinu svojih otaca što su je protiv mene počinili izdajom, što su mi se protivili.
Levitski zakonik 26,41I ja sam sa morao suprotstaviti njima i odvesti ih u zemlju njihovih neprijatelja." "Onda će se napokon njihovo tvrdokorno srce poniziti; ispaštat će oni svoju krivnju.
Levitski zakonik 26,42Tada ću se ja sjetiti svoga Saveza s Jakovom i svoga Saveza s Izakom; sjetit ću se svoga Saveza s Abrahamom - zemlje ću se sjetiti.
Levitski zakonik 26,43Zemlja će, ostavljena od njih, namiriti svoje subote kad ostane pusta zbog njih. A oni će ispaštati svoju krivnju što su odbacili moje zapovijedi; što su prezreli moje zakone.
Levitski zakonik 26,44Ali ni onda dok budu u zemlji svojih neprijatelja, neću ih zabaciti niti ću ih prezreti tako da ih posve uništim i da prekršim svoj Savez s njima. Ta ja sam Jahve, Bog njihov.
Levitski zakonik 26,45Radi njih sjetit ću se Saveza s njihovim precima koje sam izveo iz zemlje egipatske naočigled naroda da budem njihov Bog, ja Jahve.
Levitski zakonik 26,46To su odredbe, uredbe i zakoni koje je Jahve uglavio između sebe i Izraelaca po Mojsiju na Sinajskome brdu.
Levitik 26,1Ne izrađujte lažnih bogova, ne podižite za svoje potrebe ni idola ni stela, i u svojoj zemlji ne postavljajte klesanog kamenja da biste se klanjali pred njim; jer to sam ja, GOSPOD, Bog vaš. `
Levitik 26,2Pazite na moje *šabate, i duboko poštujte moje *svetište. To sam ja, GOSPOD.
Levitik 26,3` Ako vi slijedite moje zakone, ako vi čuvate moje zapovijedi i primjenjujete ih,
Levitik 26,4ja ću vam davati kiše u njihovo doba; zemlja će davati plodove svoje, a drveće i polja davat će svoje plodove;
Levitik 26,5kod vas, vršidba će trajati sve do jematve, a jematva trajat će sve do sjetve; vi će te jesti kruh svoj do sitosti, a obitavat će te u sigurnosti u svojoj zemlji;
Levitik 26,6ja ću staviti mir u zemlju; vi će te lijegati, a da ništa ne dolazi uznemirivati vas; ja ću učiniti da iz zemlje nestanu štetočine; mač ne će više proći vašom zemljom;
Levitik 26,7protjerat će te vi neprijatelje svoje, koji će pasti pod vašim mačem;
Levitik 26,8petorica vaših prognat će ih stotinu, a stotina će prognati 10.000, i neprijatelji vaši padat će pod mačem vašim;
Levitik 26,9ja ću se okrenuti prema vama; ja ću vas učiniti plodnima i umnožit ću vas; ja ću održati svoj *savez s vama;
Levitik 26,10vi će te jesti najstarije žetve, vi će te iznositi staru žetvu da biste načinili mjesta novoj;
Levitik 26,11ja ću staviti svoje *boravište među vas; ne će te mi omrznuti;
Levitik 26,12ja ću ići među vama, za vas, ja ću biti Bog, a za mene, vi bit će te puk moj.
Levitik 26,13Ja sam GOSPOD, Bog vaš koji vas je izveo iz Egipta, da vi ne budete više njihove sluge; to sam ja koji je slomio klipove na vašem jarmu i koji vam je dao hoditi uzdignute glave.
Levitik 26,14` Ako me vi ne budete slušali i ne budete primjenjivali sve moje zapovijedi,
Levitik 26,15ako vam se budu gadili moji običaji do te mjere da ne primjenjujete moje zapovijedi, kršeći tako moj *savez,
Levitik 26,16eh dobro! Evo što ću ja učiniti: Skupit ću protiv vas, za zastrašiti vas, sušicu i groznicu, koje iscrpljuju vid i nagrizaju život. Obavljat će te uzalud vaše sjetve, vaši su neprijatelji oni koji će se njima hraniti.
Levitik 26,17Okrenut ću svoje lice protiv vas i vi će te biti svladani od svojih neprijatelja; oni koji vas mrze vladat će nad vama, a vi će te bježati makar vas se i ne proganja.
Levitik 26,18Ako me više ne slušate, ja ću vam dosuditi za vaše grijehe kaznu sedam puta jaču.
Levitik 26,19Ja ću skršiti vaš oholu moć, učinit ću vaše nebo tvrdim kao grožđe i kašu zemlju tvrdom kao bronca;
Levitik 26,20vi će te uzalud iscrpljivati svoje snage, zemlja više ne će davati svojih plodova, a pitomo drveće ne će više davati svojih plodova.
Levitik 26,21Ako mi se suprotstavite i ne budete me htjeli slušati, ja ću vam dosuditi udarce sedam puta jače, prema mjeri vaših grijehova:
Levitik 26,22poslat ću protiv vas divlje zvijeri, koje će vam ugrabiti vašu djecu, koje će uništavati vašu stoku i koje će vas desetkovati tako da opuste vaši putovi.
Levitik 26,23Ako vi i tad ne prihvatite mojih kazni, već naprotiv suprotstavite se meni,
Levitik 26,24ja također, ja ću se suprotstaviti vama, ja također, ja ću vas udariti sedam puta za vaše grijehe.
Levitik 26,25Dovest ću na vas mač zadužen da osveti Savez, a vi će te se okupiti u vašim gradovima. Ja ću poslati kugu među vas, i bit će te vi izručeni u ruke neprijatelju vašem.
Levitik 26,26Kad vas lišim kruha, deset žena moći će peći svoje kruhove u jednoj peći; taj kruh koji one donesu bit će podijeljen u obroke, pa će te jesti, a da se ne nasitite.
Levitik 26,27Ako me usprkos tome ne poslušate i suprotstavite mi se,
Levitik 26,28ja ću se suprotstaviti vama, pun srdžbe, ja ću vas osobno kazniti sedam puta za vaše grijehe.
Levitik 26,29Vi će te jesti meso svojih sinova, vi će te jesti meso svojih kćeri. Ja ću uništiti vaša *visoka mjesta, ja ću učiniti da nestanu vaši *oltari za miris;
Levitik 26,30ja ću nagomilati vaše lješeve na lješeve vaših idola i zgadit će te mi se.
Levitik 26,31Uništit ću vaše gradove, žalost ću staviti u vaša *svetišta; ne ću više udisati vaše utažujuće mirise;
Levitik 26,32ja osobno stavit ću žalost u zemlju, i vaši neprijatelji došli da se nastane bit će iznenađeni.
Levitik 26,33Glede vas, raspršit ću vas među pogane, potegnut ću mač iz korica protiv vas; vaša će zemlja postati jedna pustinja, a vaši gradovi hrpe ruševina.
Levitik 26,34Tad će zemlja ispuniti svoje *šabate, tijekom svih tih dana žalosti kad će te vi sami biti svoji neprijatelji; tad će se zemlja odmoriti i ispuniti svoje šabate;
Levitik 26,35tijekom svih tih dana žalosti, odmorit će se, za nadoknaditi šabate kad se ona nije mogla odmoriti, jer ste ju vi nastanjivali.
Levitik 26,36Glede onih između vas koji će ustrajati, ja ću ih dovesti do obeshrabrenja u zemlji vaših neprijatelja.
Levitik 26,37Obični šum otpalog lišća protjerat će ih; oni će bježati kao što se pred mačem bježi, i padat će, a da ih nitko ne će ni progoniti. Ne će te se moći držati uspravno pred svojim neprijateljima;
Levitik 26,38izgubit ne će te se među poganima, i zemlja vaših neprijatelja progutat će vas.
Levitik 26,39Oni među vama koji ustraju propast će radi svoje grješke, u zemlji svojih neprijatelja; ali jednako, a to je radi grijeha svojih roditelja i svojih uz to, oni će propasti.
Levitik 26,40` Ali oni će ispovjediti svoju grješku i onu svojih otaca, govoreći da su počinili jedno svetogrđe prema meni, da su se čak suprotstavili meni,
Levitik 26,41da sam se ja dakle suprotstavio njima i odveo ih u zemlju njihovih neprijatelja; ili ako, jednog dana, njihovo se *neobrezano srce ponizi i njihova kazna ispunit će se.
Levitik 26,42Ja ću se sjetiti svojeg *saveza s Jakovom; ja ću se sjetiti svojeg saveza s Izakom, i također svojeg saveza s Abrahamom; ja ću se sjetiti zemlje.
Levitik 26,43Tako, kad zemlja bude napuštena od njih, kad budu ispunili svoje šabate tijekom vremena, kad ju oni budu ostavili ožalošćenu, kad se njihova kazna bude ispunila, jer su odbacili moje navade i prezreli moje zakone,
Levitik 26,44čak tad, kad oni budu u zemlji svojih neprijatelja, ja ih ne ću odbaciti niti ih se gaditi da bih ih istrijebio i prekršio svoj savez s njima, jer to sam ja, GOSPOD, njihov Bog.
Levitik 26,45Sjetit ću se ja, u njihovu korist, saveza zaključenog s njihovim predcima koje sam izveo iz zemlje Egipta pred očima pogana, da za njih budem Bog, ja, GOSPOD. `
3. Mojsijeva 26,1Nemojte graditi sebi idola ni likova rezanijeh, niti stupova podižite, ni kamena sa slikama mećite u svojoj zemlji da mu se klanjate; jer sam ja Gospod Bog vaš.
3. Mojsijeva 26,2Držite subote moje, i svetinju moju poštujte; ja sam Gospod.
3. Mojsijeva 26,3Ako uživite po mojim uredbama, i zapovjesti moje uzdržite i uščinite,
3. Mojsijeva 26,4Davaću vam dažd na vrijeme, i zemlja će rađati rod svoj, i drveta će u polju rađati rod svoj;
3. Mojsijeva 26,5I vršidba će vam stizati berbu vinogradsku, a berba će vinogradska stizati sijanje, i ješćete hljeb svoj do sitosti, i živjećete bez straha u zemlji svojoj.
3. Mojsijeva 26,6Jer ću dati mir zemlji, te ćete spavati a neće biti nikoga da vas plaši; učiniću, te će nestati zle zvijeri iz zemlje, i mač neće prolaziti preko vaše zemlje.
3. Mojsijeva 26,7Nego ćete tjerati neprijatelje svoje, i padaće pred vama od mača.
3. Mojsijeva 26,8Vas će petorica tjerati stotinu, a vas stotina tjeraće deset tisuća, i padaće neprijatelji vaši pred vama od mača.
3. Mojsijeva 26,9I obratiću se k vama, i učiniću vam da rastete, i umnožiću vas, i utvrdiću zavjet svoj s vama.
3. Mojsijeva 26,10I ješćete žito staro, od mnogo godina, i izasipaćete staro kad dođe novo.
3. Mojsijeva 26,11I namjestiću stan svoj među vama, i duša moja neće mrziti na vas.
3. Mojsijeva 26,12I hodiću među vama, i biću vam Bog, i vi ćete biti moj narod.
3. Mojsijeva 26,13Ja sam Gospod Bog vaš, koji vas izvedoh iz zemlje Misirske da im ne robujete, i polomih palice jarma vašega, i ispravih vas da hodite pravo.
3. Mojsijeva 26,14Ako li me ne uzaslušate, i ne učinite sve ove zapovjesti,
3. Mojsijeva 26,15Ako povrgnete uredbe moje i duši vašoj omrznu zakoni moji da ne tvorite sve zapovjesti moje, i raskinete zavjet moj,
3. Mojsijeva 26,16I ja ću vama učiniti ovo: pustiću na vas strah, suhu bolest i vrućicu, koje će vam oči iskvariti i dušu ucvijeliti; i zaludu ćete sijati sjeme svoje, jer će ga jesti neprijatelji vaši.
3. Mojsijeva 26,17I okrenuću lice svoje nasuprot vama, i sjeći će vas neprijatelji vaši, i koji mrze na vas biće vam gospodari, i bježaćete kad vas niko ne tjera.
3. Mojsijeva 26,18Ako me ni tada ne stanete slušati, karaću vas još sedam puta više za grijehe vaše.
3. Mojsijeva 26,19Potrću ponos sile vaše, i učiniću da nebo nad vama bude kao gvožđe a zemlja vaša kao mjed.
3. Mojsijeva 26,20Snaga će se vaša trošiti uzalud, jer zemlja vaša neće rađati roda svojega, i drveta po zemlji neće rađati roda svojega.
3. Mojsijeva 26,21Ako mi uzidete nasuprot i ne htjedbudete slušati me, dodaću vam sedam puta više muka prema grijesima vašim.
3. Mojsijeva 26,22Pustiću na vas zvijeri poljske, koje će vam djecu izjesti, i stoku potrti i vas umaliti, i opustjeće putovi vaši.
3. Mojsijeva 26,23Ako se ni od toga ne popravite, nego mi jošte uzidete nasuprot,
3. Mojsijeva 26,24I ja ću vama ići na suprot, i biću vas još sedam puta više za grijehe vaše.
3. Mojsijeva 26,25Pustiću na vas mač, koji će osvetiti moj zavjet; a kad se sležete u gradove svoje, tada ću pustiti pomor među vas, i bićete predani u ruke neprijatelju.
3. Mojsijeva 26,26I kad vam slomim potporu u hljebu, deset će žena peći hljeb vaš u jednoj peći, i davaće vam hljeb vaš na mjeru, i ješćete a nećete se nasititi.
3. Mojsijeva 26,27Ako me ni tako ne stanete slušati, nego mi uzidete nasuprot,
3. Mojsijeva 26,28I ja ću vama s gnjevom ići nasuprot, i sedam puta većma karaću vas za grijehe vaše.
3. Mojsijeva 26,29I ješćete meso od sinova svojih, i meso od kćeri svojih ješćete.
3. Mojsijeva 26,30Razvaliću visine vaše, i oboriću idole vaše, i metnuću trupove vaše na trupove gadnih bogova vaših, i mrziće duša moja na vas.
3. Mojsijeva 26,31I obratiću gradove vaše u pustoš, i razoriću svetinje vaše, i neću više mirisati mirisa vašega.
3. Mojsijeva 26,32I opustiću zemlju da će joj se čuditi neprijatelji vaši, koji će živjeti u njoj.
3. Mojsijeva 26,33A vas ću rasijati po narodima, i učiniću da vas gone s golijem mačem; i zemlja će vaša biti pusta i gradovi vaši raskopani.
3. Mojsijeva 26,34Tada će zemlji biti mile subote njezine za sve vrijeme dokle bude pusta; i kad budete u zemlji svojih neprijatelja, zemlja će počivati, i biće joj mile subote njezine.
3. Mojsijeva 26,35Za sve vrijeme dokle bude pusta počivaće, jer nije počivala u vaše subote, kad ste u njoj živjeli.
3. Mojsijeva 26,36A koji vas ostanu, metnuću strah u srca njihova u zemljama neprijatelja njihovijeh, te će ih goniti list kad šušne zaljuljavši se, i oni će bježati kao ispred mača, i padaće a niko ih neće tjerati.
3. Mojsijeva 26,37I padaće jedan preko drugoga kao od mača, a niko ih neće tjerati; i nećete se moći držati pred neprijateljima svojim.
3. Mojsijeva 26,38Nego ćete izginuti među narodima, i proždrijeće vas zemlja neprijatelja vaših.
3. Mojsijeva 26,39A koji vas ostanu, čiljeće za bezakonje svoje u zemlji neprijatelja svojih, i za bezakonje otaca svojih čiljeće.
3. Mojsijeva 26,40Ali ako priznadu bezakonje svoje i bezakonje otaca svojih po grijesima, kojima mi griješiše i kojima mi idoše nasuprot,
3. Mojsijeva 26,41Te i ja njima idoh nasuprot i odvedoh ih u zemlju neprijatelja njihovijeh; ako se tada ponizi srce njihovo neobrezano, i bude im pravo što su pokarani za bezakonje svoje,
3. Mojsijeva 26,42Tada ću se opomenuti zavjeta svojega s Jakovom, i zavjeta svojega s Isakom, i zavjeta svojega s Avramom opomenuću se, i zemlje ću se opomenuti.
3. Mojsijeva 26,43Kad se zemlja oprosti njih i budu joj mile subote njezine kad opusti s njih, i njima bude pravo što su pokarani za bezakonje svoje, jer sudove moje povrgoše i duši njihovoj omrzoše uredbe moje.
3. Mojsijeva 26,44A zato ni onda kad budu u zemlji neprijatelja svojih neću ih povrći niti ću tako omrznuti na njih da ih potrem i raskinem zavjet svoj sa njima; jer sam ja Gospod Bog njihov.
3. Mojsijeva 26,45Nego ću se njih radi opomenuti zavjeta sa starima njihovijem, koje izvedoh iz zemlje Misirske narodima na vidiku da im budem Bog, ja Gospod.
3. Mojsijeva 26,46Ovo su uredbe i sudovi i zakoni, koje postavi Gospod između sebe i sinova Izrailjevih na gori Sinajskoj preko Mojsija.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje