Tražilica


Brojevi 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 14,1Tada sva zajednica podiže viku i graju, i narod je plakao onu noć.
Brojevi 14,2Svi su sinovi Izraelovi mrmljali proti Mojsiju i Aronu, i sva se je zajednica tužila pred njima: "Ah, da smo bili pomrli u zemlji egipatskoj ili ovdje u pustinji. Ah, da smo mrtvi.
Brojevi 14,3Zašto da nas vodi Gospod u tu zemlju? Zar da izginemo od mača? Zar da žene naše i djeca sitna postanu roblje drugima? Ne bi li bolje bilo za nas, da se vratimo natrag u Egipat?"
Brojevi 14,4I rekoše među sobom: "Mi ćemo izabrati sebi vođu i vratiti se natrag u Egipat."
Brojevi 14,5Tada Mojsije i Aron padoše ničice pred svom skupljenom zajednicom sinova Izraelovih.
Brojevi 14,6A Jošua, sin Nunov, i Kaleb, sin Jefuneov, koji su također bili zemlju uhodili, razdriješe haljine svoje,
Brojevi 14,7I rekoše svoj zajednici sinova Izraelovih: "Zemlja, koju prođosmo, da je uhodimo, jest zemlja doista vrlo dobra.
Brojevi 14,8Ako nam je Gospod milostiv, on će nas dovesti u tu zemlju i dat će nam je, zemlju, u kojoj teče mlijeko i med.
Brojevi 14,9Samo se ne bunite proti Gospodu i ne bojte se stanovnika te zemlje, jer ćemo ih posve istrijebiti. Odstupila je od njih sjena njihova, A s nama je Gospod. Ništa ih se ne bojte."
Brojevi 14,10Kada je sva zajednica mislila da ih kamenuje, pojavi se slava Gospodnja svima sinovima Izraelovim nad Šatorom sastanka.
Brojevi 14,11I Gospod reče Mojsiju: "Dokle će me još prezirati taj narod, dokle mi neće vjerovati uza sve znakove čudesne, što sam ih učinio pred njim?
Brojevi 14,12Udarit ću ga kugom i istrijebiti ga. A tebe ću učiniti narodom, koji je veći i jači od ovoga."
Brojevi 14,13Ali Mojsije reče Gospodu: "Ako čuju to Egipćani, između kojih si svojom moću doveo ovamo taj narod,
Brojevi 14,14Pripovijedat će to stanovnicima ove zemlje, Oni su čuli, da ti, Gospode, prebivaš među ovim narodom, da mu se ti, Gospode, oči u oči ukazuješ, i da oblak tvoj stoji nad njima, i da ti danju u stupu oblaka, a noću u stupu ognja ideš pred njima.
Brojevi 14,15Ako sad taj narod pobiješ sve do jednoga, onda će narodi, koji su čuli o tebi glas, reći:
Brojevi 14,16Jer Gospod nije mogao taj narod dovesti u zemlju, koju im je bio zakletvom obećao, zato ih je pobio u pustinji.
Brojevi 14,17Neka dakle, Gospode, vlada tvoja velika strpljivost. Pa ti si obećao:
Brojevi 14,18Gospod je strpljiv i obilan dobrotom. On oprašta zlodjela i grijeh. Ali posve ne otpušta kaznu, nego pohodi zlodjela otaca na djeci do u treće i četvrto koljeno.
Brojevi 14,19Oprosti dakle ovomu narodu zlodjela njegova po velikom milosrđu svojem, kao što si uvijek opraštao ovomu narodu od Egipta do ovamo."
Brojevi 14,20Gospod odgovori: "Opraštam mu, kako si zamolio.
Brojevi 14,21Ali tako ja živ bio i tako sva zemlja bila puna slave Gospodnje:
Brojevi 14,22Svi oni ljudi, koji vidješe slavu moju i sve znake čudesne, što sam ih učinio U Egiptu i u pustinji, a ipak me deset puta kušaše i glasa mojega ne poslušaše,
Brojevi 14,23Oni neće nikada vidjeti zemlje, što je zakletvom obećah ocima njihovim. Ne, ni jedan od svih onih, koji me prezreše, neće je vidjeti.
Brojevi 14,24Samo slugu svojega Kaleba, koji pokaza drugi duh i posve pristade uza me, njega ću dovesti u zemlju, u koju je već jedanput stupio, i posjedovat će je potomci njegovi.
Brojevi 14,25Pustite samo, da Amalečani i Kanaanci stanuju u ravnici. Sutra se vratite i pođite u pustinju prema Crvenome moru."
Brojevi 14,26Još reče Gospod Mojsiju i Aronu:
Brojevi 14,27"Dokle će još trajati, da ta nevaljala zajednica mrmlja proti meni? Dobro sam čuo psovke sinova Izraelovih, što izbacuju proti meni.
Brojevi 14,28Kaži im: Tako ja živ bio, to je riječ Gospodnja, kako vi izgovoriste pred mojim ušima, tako ću ja postupati s vama.
Brojevi 14,29Ovdje u pustinji popadat će mrtva tjelesa vaša, svi vi, koji ste bili izbrojeni, po cijelom broju vašem od dvadesete godine i više, jer mrmljaste proti meni.
Brojevi 14,30Nikada nećete ući u zemlju, koju vam pod zakletvom obećah za postojbinu, osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova.
Brojevi 14,31A sitnu djecu vašu, za koju rekoste, da će postati roblje drugima, njih ću uvesti. Oni će se obradovati zemlji, koju vi pogrdiste.
Brojevi 14,32A mrtva tjelesa vaša raspast će se ovdje u pustinji.
Brojevi 14,33Četrdeset godina vaši će se sinovi kao pastiri povlačiti u pustinji i tako će trpjeti za vaš otpad, dokle se tjelesa vaša posve ne zatru u pustinji.
Brojevi 14,34Po broju četrdeset dana, za koje uhodiste zemlju, jedan dan za jednu godinu uračunan, morat ćete četrdeset godina nosit će krivnje svoje. Morat ćete osjetiti, što znači, kad ja uskratim milost svoju.
Brojevi 14,35Ja, Gospod, kažem to. Doista, tako ću postupati s tom cijelom zajednicom nevaljalom, koja se je strkala proti meni: ovdje u pustinji naći će oni svoj kraj, i ovdje će pomrijeti."
Brojevi 14,36A ljudi, što ih je bio poslao Mojsije, da uhode zemlju, i što nakon povratka svojega pobuniše svu zajednicu proti njega, kad krivo izvijestiše o zemlji;
Brojevi 14,37Ti ljudi, što su bili lažan izvještaj dali o zemlji, pomriješe pred Gospodom od nagle smrti.
Brojevi 14,38Samo Jošua, sin Nunov, i Kaleb, sin Jefuneov, ostaše na životu između onih ljudi, što su išli da uhode zemlju.
Brojevi 14,39Kad Mojsije priopći ove prijetnje svima sinovima Izraelovim, narod se veoma ražalosti.
Brojevi 14,40Drugo dakle jutro ustaše rano, da uzađu navrh gore; jer rekoše: "Sada smo spremni da uzađemo na ono mjesto, za koje nam je govorio Gospod; jer sagriješismo."
Brojevi 14,41A Mojsije reče: "Zašto hoćete da prestupite zapovijed Gospodnju? Neće vam uspjeti.
Brojevi 14,42Ne uzilazite; jer Gospod nije u vašoj sredini. Inače bit ćete potučeni od svojih neprijatelja.
Brojevi 14,43Jer Amalečani i Kanaanci stoje tamo pred vama. Popadat ćete od mača, jer se odmetnuste od Gospoda, neće Gospod biti s vama."
Brojevi 14,44Ali oni u svojoj tvrdokornosti pođoše navrh gore. A kovčeg zavjeta Gospodnjega i Mojsije ne ostaviše tabora.
Brojevi 14,45Tada siđoše Amalečani i Kanaanci, što su stanovali na onoj gori, potukoše ih i potjeraše do Horme.
Brojevi 14,1 Tada zagraja sva zajednica i poče vikati. I te noći narod plakaše.
Brojevi 14,2Svi su Izraelci mrmljali protiv Mojsija i Arona. Sva im je zajednica govorila: "Kamo sreće da smo pomrli u zemlji egipatskoj! Ili da smo pomrli u ovoj pustinji!
Brojevi 14,3Zašto nas Jahve vodi u tu zemlju da padnemo od mača a žene naše i djeca da postanu roblje! Zar nam ne bi bilo bolje da se vratimo u Egipat!
Brojevi 14,4Jedan je drugome govorio: "Postavimo sebi vođu i vratimo se u Egipat!
Brojevi 14,5Mojsije i Aron padoše ničice pred svom okupljenom izraelskom zajednicom.
Brojevi 14,6A Jošua, sin Nunov, i Kaleb, sin Jefuneov, koji bijahu među onima što su izviđali zemlju, razderaše svoju odjeću.
Brojevi 14,7Zatim rekoše svoj zajednici izraelskoj: "Zemlja kroz koju smo prošli da je istražimo izvanredno je dobra.
Brojevi 14,8Ako nam Jahve bude dobrostiv, u tu će nas zemlju dovesti i dat će nam je. To je zemlja u kojoj teče med i mlijeko.
Brojevi 14,9Samo, nemojte se buniti protiv Jahve! Ne bojte se naroda one zemlje: ta on je zalogaj za nas. Oni su bez zaštite, a s nama je Jahve! Ne bojte ih se!"

Brojevi 14,10I dok je sva zajednica već mislila da ih kamenuje, pokaza se Slava Jahvina u Šatoru sastanka svima sinovima Izraelovim.
Brojevi 14,11Tada reče Mojsiju: "Dokle će me taj narod prezirati? Dokle mi neće vjerovati unatoč svim znamenjima što sam ih među njima izvodio?
Brojevi 14,12Udarit ću ih pomorom i istrijebiti, a od tebe ću učiniti narod veći i moćniji od njega.
Brojevi 14,13Onda Mojsije reče Jahvi: "Egipćani su shvatili da si ti, svojom moći, izveo ovaj narod između njih.
Brojevi 14,14Oni su to kazali žiteljima one zemlje. Već su saznali da si ti, Jahve, usred ovog naroda, kojemu se očituješ licem u lice, i da ti, Jahve, u oblaku stojiš nad njima; da obdan u stupu od oblaka, a obnoć u stupu od ognja ideš pred njima.
Brojevi 14,15Zato, ako pobiješ ovaj narod kao jednoga čovjeka, narodi koji su čuli glas o tebi reći će:
Brojevi 14,16`Jahve je bio nemoćan da dovede ovaj narod u zemlju koju mu je pod zakletvom obećao, i zato ih je poubijao u pustinji.`
Brojevi 14,17Zato neka se snaga moga Gospodina uzvisi, kako si najavio rekavši:
Brojevi 14,18`Jahve je spor na srdžbu, a bogat milosrđem; podnosi opačinu i prijestup, ali krivca ne ostavlja nekažnjena, nego opačinu otaca kažnjava na djeci do trećega i četvrtog koljena.`
Brojevi 14,19Oprosti krivnju ovome narodu po veličini svoga milosrđa, kao što si vodio ovaj narod od Egipta dovde.
Brojevi 14,20"Opraštam po riječi tvojoj", reče Jahve.
Brojevi 14,21"Ali ipak, tako ja živ bio i slave se Jahvine napunila sva zemlja,
Brojevi 14,22ni jedan od ljudi koji su vidjeli slavu moju i znamenja što sam ih izveo u Egiptu i u pustinji, pa me ipak iskušavali već deset puta ne hoteći poslušati moj glas,
Brojevi 14,23neće vidjeti zemlje što sam je pod zakletvom obećao njihovim ocima; nitko od onih koji me preziru neće je vidjeti.
Brojevi 14,24A slugu svoga Kaleba, jer je u njemu drukčiji duh i jer mi bijaše poslušan, njega ću ja dovesti u zemlju u koju je išao i njegovi će je potomci zaposjesti! Neka Amalečani i Kanaanci samo ostanu u dolini.
Brojevi 14,25Sutra se vratite i krenite u pustinju put Crvenog mora.
Brojevi 14,26Još reče Jahve Mojsiju i Aronu:
Brojevi 14,27"Dokle će ta opaka zajednica mrmljati protiv mene? Čuo sam tužbe što ih Izraelci na me dižu.
Brojevi 14,28Kaži im: Tako ja živ bio, objavljuje Jahve, kako ste na moje uši govorili, tako ću vam i učiniti.
Brojevi 14,29U ovoj pustinji popadat će vaša mrtva tijela: svih vas koji ste ubilježeni u bilo koji vaš popis od dvadeset godina pa naprijed, koji ste rogoborili protiv mene.
Brojevi 14,30Nećete ući u zemlju na koju sam svoju ruku digao da vas u njoj nastanim, osim Kaleba, sina Jefuneova, i Jošue, sina Nunova.
Brojevi 14,31A vašu djecu, o kojoj kažete da bi postala roblje, njih ću uvesti da nastane zemlju što ste je vi prezreli.
Brojevi 14,32A vi? Neka vam tjelesa popadaju u ovoj pustinji!
Brojevi 14,33Vaši sinovi neka lutaju pustinjom četrdeset godina, neka trpe zbog vaše nevjere dok vam ne ispropadaju tjelesa u ovoj pustinji.
Brojevi 14,34Prema broju dana u koje ste istraživali zemlju - dana četrdeset, za svaki dan jednu godinu - ispaštajte svoje opačine četrdeset godina. Iskusite što znači mene napustiti.
Brojevi 14,35Ja, Jahve, to kažem: tako ću postupiti s ovom opakom zajednicom što se sjatila protiv mene. U ovoj istoj pustinji neka završi! Tu neka izgine.
Brojevi 14,36A oni ljudi koje Mojsije bijaše poslao da istraže zemlju i koji su nakon povratka potakli svu zajednicu da rogobori protiv njega ozloglašujući zemlju;
Brojevi 14,37oni, dakle, ljudi koji su zlobno ozloglasili zemlju bijahu pomoreni pred Jahvom.
Brojevi 14,38Od onih ljudi koji su išli da istraže zemlju ostadoše na životu jedino Jošua, sin Nunov, i Kaleb, sin Jefuneov.
Brojevi 14,39Kad je Mojsije prenio te riječi svim Izraelcima, narod se uvelike ražalosti.
Brojevi 14,40I uranivši ujutro počnu se uspinjati na vrh brda govoreći. "Evo uzlazimo na mjesto o kojem je govorio Jahve jer smo zgriješili.
Brojevi 14,41A Mojsije rekne: "Zašto kršite zapovijed Jahvinu? Nećete uspjeti.
Brojevi 14,42Ne penjite se, da vas ne potuku vaši neprijatelji, jer Jahve nije među vama.
Brojevi 14,43Ta ondje se pred vama nalaze Amalečani i Kanaanci te ćete od mača pasti jer ste se odvratili od Jahve i jer Jahve neće biti s vama.
Brojevi 14,44Ali se oni prkosno penjahu prema vrhu brda, iako se ni Kovčeg saveza Jahvina ni Mojsije nisu micali iz tabora.
Brojevi 14,45Amalečani i Kanaanci koji su živjeli na onome brdu spuste se, udare po njima i rasprše ih sve do Horme.
Brojevi 14,1Sva zajednica bi složna i zavapi; i narod provede noć plačući.
Brojevi 14,2Svi sinovi Izraelovi usprotiviše se Mojsiju i Aaronu; Sva zajednica njima reče: ` Ah! Da smo umrli u Egiptu! Ili da smo barem pomrli u pustinji!
Brojevi 14,3Zašto nas GOSPOD dovede u tu zemlju gdje ćemo pomrijeti od mača?
Brojevi 14,4Naše će žene i djeca biti zarobljeni. Nije nam bolje ništa nego vratiti se u Egipat! `
Brojevi 14,5Mojsije i Aaron se baciše licem prema zemlji pred svom okupljenom zajednicom Izraelovih sinova.
Brojevi 14,6Jozua, sin Nunov, i Kaleb, Jefuneov, koji bijahu išli osmatrati zemlju, *rastrgaše odjeću svoju.
Brojevi 14,7Oni rekoše svoj zajednici sinova Izraelovih: ` Ta zemlja koju iđasmo istraživati, vrlo je, vrlo lijepa!
Brojevi 14,8Ako nas GOSPOD podupre, on će nas odvesti u tu zemlju i dat će nam ju, tu zemlju u kojoj teku med i mlijeko.
Brojevi 14,9Ne bunite se dakle protiv GOSPODA; ne bojte se ljudi iz te zemlje; bit će oni lak zalogaj za nas! Sjena njihovih bogova udaljena je od njih kad je GOSPOD s nama. Ne bojte ih se! `
Brojevi 14,10Sva zajednica govoraše o njihovom kamenovanju kad se slava GOSPODOVA pojavi svim sinovima Izraelovim na *šatoru susretanja.
Brojevi 14,11GOSPOD progovori Mojsiju: ` Do kad će me taj narod prezirati? Do kad će on odbijati povjerovati u mene, usprkos svim znakovima koje sam izveo među njima?
Brojevi 14,12Udarit ću ih kugom i razbaštiniti, a od tebe ću napraviti jedan veći i moćniji narod od njih. `
Brojevi 14,13Mojsije reče GOSPODU: ` Egipćani su doznali da je to tvoja moć koja je odvela ovaj narod od njih,
Brojevi 14,14i oni su to rekli pučanima te zemlje; Da si to ti, GOSPOD, koji se njima pokazuješ oči u oči, tvoj se oblak drži iznad njih; ti sam, ti im prethodiš danju u stubu oblačnom, noću u stubu vatre.
Brojevi 14,15I da ćeš ti pobiti taj narod kao jednog jedinog čovjeka! Tada puk koji je spoznao tvoju slavu govoraše:
Brojevi 14,16GOSPOD ne bijaše sposoban uvesti taj narod u zemlju koju im bijaše obećao; evo zašto ih je uništio u pustinji.
Brojevi 14,17Otuda, nek se sila mojeg Gospodara pokaže! Budući da si ti govorio ovim riječima:
Brojevi 14,18Ja sam GOSPOD, spor na srdžbi i pun pouzdanosti, koji podnosi grješku i pobunu, ali koji ništa ne pošta proći, i koji prenosi grješku očeva na sinove kroz tri i četiri pokoljenja,
Brojevi 14,19oprosti dakle grješku ovom puku kao nalog veličine ljubavi tvoje i to kao što si podnosio ovaj narod od Egipta pa sve dovde . `
Brojevi 14,20GOSPOD odgovori: ` Ja opraštam kao što si me ti molio.
Brojevi 14,21Međutim, isto tako istinito kao što sam ja živ, isto tako istinito kao što slava GOSPODOVA ispunjava svu zemlju,
Brojevi 14,22ni jedan od tih ljudi koji je vidio moju slavu i znakove koje sam napravio u Egiptu i u pustinji koji su me stavili već deset puta na kušnju, ne slušajući me,
Brojevi 14,23ni jedan od njih, ja to prisežem, neće vidjeti zemlju koju sam bio obećao očevima njihovim; niti jedan od onih koji me prezriješe neće ju ugledati.
Brojevi 14,24Ali moj sluga Kaleb, jer ga jedan drugi duh ozaruje i jer me slijedio bez ustezanja, njega ću ja odvesti u zemlju kamo je išao: njegovi potomci uzet će ju u posjed,
Brojevi 14,25dok će Amaleciti i Kanaanci boraviti u ravnici. Od sutra, vratite se i idite u pustinju, u pravcu *Mora trstikâ. `
Brojevi 14,26GOSPOD govoraše Mojsiju i Aaronu:
Brojevi 14,27` Do kad ću ja imati posla s tom mrskom zajednicom koja ne prestaje prosvjedovati protiv mene? Ja sam jasno čuo prosvjede koje sinovi Izraelovi ne prestaju izgovarati protiv mene.
Brojevi 14,28Reci im dakle: Ja vam to prisežem, isto tako istinito kao što sam ja živ - proročanstvo GOSPODOVO - ja ću vas kazniti zbog toga što sam čuo od vas govoriti .
Brojevi 14,29Ova je pustinja ondje gdje će te popadati lješevi vaši, vi svi koji bijaste popisani počevši od dobi od dvadeset godina, svi vi koliko vas ima, vi koji ste prosvjedovali protiv mene!
Brojevi 14,30Ja vam to jamčim, vi neće te ući u zemlju u koju vam prisegoh smjestiti vas! izuzev Kaleba, sina Jefuneova, i Jozue, sina Nunova.
Brojevi 14,31Glede vaše djece za koju rekoste da će biti zarobljenicima, njih ću ja odvesti; oni će upoznati zemlju koju vi niste htjeli.
Brojevi 14,32Ali za vas, vaši će lješevi popadati u ovoj pustinji.
Brojevi 14,33Vaši sinovi bit će pastirima u pustinji tijekom 40 godina; oni će nositi teret svoje nevjernosti sve dok vaši lješevi ne budu opruženi po ovoj pustinji.
Brojevi 14,34Kao što je vaše osmatranje trajalo 40 dana, tako, radi jedne godine za jedan dan, vi će te nositi tijekom četrdeset godina teret vaših grijeha i spoznati što stoji navući na sebe moje prokletstvo.
Brojevi 14,35Ja, GOSPOD, ja sam rekao, ja vam to jamčim, to je ono kako ću ja postupiti protiv sve ove mrske zajednice koja se udružila protiv mene: oni će svi završiti u ovoj pustinji; tu će oni pomrijeti. `
Brojevi 14,36Glede ljudi koje je Mojsije bio poslao osmatrati zemlju i koji po svojem povratku, ozloglasiše tu zemlju, uzbunivši protiv nje svu zajednicu,
Brojevi 14,37oni dakle koji imahu zlobe ozloglasiti tu zemlju, oni će pomrijeti surovom smrću pred GOSPODOM.
Brojevi 14,38Jozua, sin Nunov i Kaleb, sin Jefuneov, bit će jedini koji će nadživjeti one koji bijahu išli osmotriti zemlju.
Brojevi 14,39Mojsije prenese ove riječi svim sinovima Izraelovim i narod zahvati velika žalost.
Brojevi 14,40Sutradan, u rano jutro, oni se uspeše na brdske uzvisine: ` Evo nas dakle, rekoše oni, mi ćemo otići prema mjestima koja je GOSPOD bio označio; istina je mi smo griješili. `
Brojevi 14,41- ` Što radite vi ovdje? reče Mojsije. Vi gazite zapovijed GOSPODOVU! To neće uspjeti.
Brojevi 14,42Ne uspinjite se, jer GOS-POD nije među vama; ne idite se tući protiv svojih neprijatelja.
Brojevi 14,43Amaleciti i Kanaanci su ondje pred vama, i vi će te pasti pod njihovim mačevima; zato što se ga prestali slijediti, GOSPOD neće biti s vama.`
Brojevi 14,44Ali oni se jako upeše uspeti na visove planina, dok ni *kovčeg saveza GOSPODOVOG ni Mojsije ne napustiše tabor.
Brojevi 14,45Amaleciti i Kanaanci koji nastanjivahu planine siđoše, potukoše ih i satrše sve do Horma .
4. Mojsijeva 14,1Tada se podiže sav zbor i stade vikati, i narod plakaše onu noć.
4. Mojsijeva 14,2I vikahu na Mojsija i na Arona svi sinovi Izrailjevi; i sav zbor reče im: kamo da smo pomrli u zemlji Misirskoj ili da pomremo u ovoj pustinji!
4. Mojsijeva 14,3Zašto nas vodi Gospod u tu zemlju da izginemo od mača, žene naše i djeca naša da postanu roblje? Nije li bolje da se vratimo u Misir?
4. Mojsijeva 14,4I rekoše među sobom: da postavimo starješinu, pa da se vratimo u Misir.
4. Mojsijeva 14,5Tada Mojsije i Aron padoše ničice pred svijem zborom sinova Izrailjevijeh.
4. Mojsijeva 14,6A Isus sin Navin i Halev sin Jefonijin između onijeh što uhodiše zemlju, razdriješe haljine svoje,
4. Mojsijeva 14,7I rekoše svemu zboru sinova Izrailjevijeh govoreći: zemlja koju prođosmo i uhodismo, vrlo je dobra zemlja.
4. Mojsijeva 14,8Ako smo mili Gospodu, on će nas odvesti u tu zemlju, i daće nam je; a to je zemlja u kojoj teče mlijeko i med.
4. Mojsijeva 14,9Samo se ne odmećite Gospoda, i ne bojte se naroda one zemlje; jer ih možemo pojesti; otstupio je od njih zaklon njihov, a s nama je Gospod, ne bojte ih se.
4. Mojsijeva 14,10Tada reče sav zbor da ih pobiju kamenjem; ali se pokaza slava Gospodnja svijem sinovima Izrailjevijem u šatoru od sastanka.
4. Mojsijeva 14,11I reče Gospod Mojsiju: dokle će me vrijeđati taj narod? Kad li će mi vjerovati poslije tolikih znaka što sam učinio među njima?
4. Mojsijeva 14,12Udariću ga pomorom, i rasuću ga; a od tebe ću učiniti narod velik i jači od ovoga.
4. Mojsijeva 14,13A Mojsije reče Gospodu: ali će čuti Misirci, između kojih si izveo ovaj narod silom svojom,
4. Mojsijeva 14,14I reći će s ljudima ove zemlje, koji su čuli da si ti, Gospode, bio usred naroda i da si se očima viđao, Gospode, i oblak tvoj da je stajao nad njima, i u stupu od oblaka da si išao pred njima danju i u stupu ognjenom noću;
4. Mojsijeva 14,15Pa kad pobiješ ovaj narod, sve do jednoga, govoriće narodi, koji su čuli pripovijest o tebi, govoreći:
4. Mojsijeva 14,16Nije mogao Gospod dovesti naroda ovoga u zemlju koju im je sa zakletvom obećao, zato ih pobi u pustinji.
4. Mojsijeva 14,17Neka se dakle proslavi sila Gospodnja, kao što si rekao govoreći:
4. Mojsijeva 14,18Gospod dugo čeka i obilan je milošću, prašta bezakonje i grijeh, ali ne pravda krivoga, nego pohodi bezakonje otačko na sinovima do trećega i četvrtoga koljena.
4. Mojsijeva 14,19Oprosti bezakonje ovomu narodu radi velike milosti svoje, kao što si praštao narodu ovomu od Misira dovde.
4. Mojsijeva 14,20A Gospod reče: praštam po riječi tvojoj.
4. Mojsijeva 14,21Ali tako ja živ bio, i tako sva zemlja bila puna slave Gospodnje,
4. Mojsijeva 14,22Ti ljudi koji vidješe slavu moju i znake moje što sam učinio u Misiru i u ovoj pustinji, i kušaše me već deset puta, i ne poslušaše riječi moje,
4. Mojsijeva 14,23Neće vidjeti zemlje koju sa zakletvom obećah ocima njihovijem, neće vidjeti ni jedan od onih koji me uvrijediše.
4. Mojsijeva 14,24A slugu svojega Haleva, u kojem bješe drugi duh i koji se sasvijem mene držao, njega ću odvesti u zemlju u koju je išao, i sjeme će je njegovo naslijediti.
4. Mojsijeva 14,25Ali Amalik i Hananej sjede u dolini, zato se sjutra vratite natrag, i idite u pustinju k Crvenom Moru.
4. Mojsijeva 14,26Još reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
4. Mojsijeva 14,27Dokle će taj zli zbor vikati na me? Čuo sam viku sinova Izrailjevijeh, kojom viču na me.
4. Mojsijeva 14,28Kaži im: tako ja živ bio, kaže Gospod, učiniću vam onako kako ste govorili i ja čuh.
4. Mojsijeva 14,29U ovoj će pustinji popadati mrtva tjelesa vaša, i svi između vas koji su izbrojeni u svem broju vašem od dvadeset godina i više, koji vikaste na me,
4. Mojsijeva 14,30Nećete ući u zemlju, za koju podigav ruku svoju zakleh se da ću vas naseliti u njoj, osim Haleva sina Jefonijina i Isusa sina Navina.
4. Mojsijeva 14,31A djecu vašu, za koju rekoste da će postati roblje, njih ću odvesti, i oni će poznati zemlju za koju vi ne marite.
4. Mojsijeva 14,32A vaša tjelesa mrtva će popadati u ovoj pustinji.
4. Mojsijeva 14,33A djeca vaša biće pastiri po pustinji četrdeset godina, i nosiće kar za preljube vaše, dokle ne ispropadaju tjelesa vaša u pustinji.
4. Mojsijeva 14,34Po broju dana, za koje uhodiste zemlju, četrdeset dana, na svaki dan po godinu, nosićete grijehe svoje, četrdeset godina, i poznaćete da sam prekinuo s vama.
4. Mojsijeva 14,35Ja Gospod rekoh, i tako ću učiniti svemu tom zboru zlomu, koji se sabrao na me: u pustinji će propasti i tu pomrijeti.
4. Mojsijeva 14,36A ljudi koje bješe poslao Mojsije da uhode zemlju, i koji vrativši se pobuniše sav zbor da viče na nj, prosuvši zao glas o zemlji,
4. Mojsijeva 14,37Ti ljudi, koji prosuše zao glas o zemlji, pomriješe od pomora pred Gospodom;
4. Mojsijeva 14,38A Isus sin Navin i Halev sin Jefonijin ostaše živi između ljudi koji su išli da uhode zemlju.
4. Mojsijeva 14,39I Mojsije kaza sve ove riječi svijem sinovima Izrailjevijem, i narod plaka veoma.
4. Mojsijeva 14,40A sjutradan ustavši pođoše navrh gore, i rekoše: evo nas, idemo na mjesto za koje je govorio Gospod, jer zgriješismo.
4. Mojsijeva 14,41Ali Mojsije reče: zašto prestupate zapovijest Gospodnju? Od toga neće biti ništa.
4. Mojsijeva 14,42Ne idite gore, jer Gospod nije među vama; nemojte da vas pobiju neprijatelji vaši.
4. Mojsijeva 14,43Jer je Amalik i Hananej tamo pred vama, i izginućete od mača, jer odustaviste Gospoda, pa neće ni Gospod biti s vama.
4. Mojsijeva 14,44Ali oni ipak navališe da idu navrh gore; ali kovčeg zavjeta Gospodnjega i Mojsije ne izađoše iz okola.
4. Mojsijeva 14,45Tada siđe Amalik i Hananej, koji življahu u onoj gori, i razbiše ih i baciše dori do Orme.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje