Tražilica


Ponovljeni zakon 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ponovljeni zakon 12,1To su zakoni i naredbe, to ih uvijek, dokle ste god živi na zemlji, imate točno držati u zemlji, koju vam dade u posjed Gospod, Bog otaca vaših.
Ponovljeni zakon 12,2Srušite iz temelja sva mjesta, u kojima su narodi, koje ćete pobijediti, štovali svoje bogove, na visokim brdima, na humovima, pod svakim zelenim drvetom:
Ponovljeni zakon 12,3Porušite žrtvenike njihove! Porazbijajte kamene likove njihove! Popalite sveta stabla njihova! Raskomadajte slike bogova njihovih i istrijebite imena njihova iz tih mjesta!
Ponovljeni zakon 12,4Ne činite tako Gospodu, Bogu svojemu!
Ponovljeni zakon 12,5Nego potražite samo ono mjesto, koje izabere Gospod, Bog vaš, između svih plemenskih područja vaših, da tamo pripravi prebivalište svojemu imenu. Samo tamo idite!
Ponovljeni zakon 12,6Tamo donosite i žrtve paljenice i zaklanice svoje, desetine svoje, podizanje ruku svojih, zavjete svoje, dragovoljne prinose svoje i prvine goveda i ovaca svojih!
Ponovljeni zakon 12,7Tamo držite s porodicama svojim pred Gospodom, Bogom svojim, gozbu žrtvenu i veselite se svačim, što zaradiste radom ruku svojih, i čim vas blagoslovi Gospod, Bog vaš!
Ponovljeni zakon 12,8Ne činite ubuduće više po svojoj volji, kako sada ovdje još činimo!
Ponovljeni zakon 12,9Jer do sada još ne dođoste do mirnoga posjeda baštine, koju vam hoće da dadne Gospod, Bog vaš.
Ponovljeni zakon 12,10Ali vi ćete prijeći preko Jordana i nastaniti se u zemlji, koju vam hoće da dadne za baštinu Gospod, Bog vaš. On će vas smiriti od svih neprijatelja vaših unaokolo, tako da stanujete bez straha.
Ponovljeni zakon 12,11Onda na mjesto, koje izabere Gospod, Bog vaš, da u njemu nastani ime svoje, donosite sve, što vam zapovijedam, žrtve paljenice i zaklanice svoje, desetine svoje, podizanje ruku svojih, sve žrtve zavjetne svoje, što ih obećaste Gospodu!
Ponovljeni zakon 12,12Veselite se pred Gospodom, Bogom svojim, sa svojim sinovima, kćerima, slugama i sluškinjama, zajedno s Levitom, koji stanuje u mjestima vašim, jer on nema dijela i baštine kod vas.
Ponovljeni zakon 12,13Čuvaj se, da ne prinosiš žrtava svojih paljenica na kojemgod mjestu, što ga ugledaš!
Ponovljeni zakon 12,14Samo na mjestu, koje Izabere Gospod u jednom od tvojih plemenskih područja, smiješ prinositi žrtve svoje paljenice. Samo tamo učini sve to, što ti zapovijedam!
Ponovljeni zakon 12,15Ipak smiješ po volji klati i jesti meso u svima svojim mjestima, koliko te blagoslovi Gospod, Bog tvoj. Čisti i nečisti smije ga jesti kao gazelu i jelena.
Ponovljeni zakon 12,16Samo krvi ne smijete jesti. Izlijte je na zemlju kao vodu!
Ponovljeni zakon 12,17Desetine svojega žita, vina i ulja ne smiješ jesti u mjestima svojim; također ni prvina goveda i ovaca svojih, ni žrtava zavjetnih svojih, što si ih obećao, ni dragovoljnih prinosa svojih, ni podizanja ruku svojih.
Ponovljeni zakon 12,18Jedi ih samo pred Gospodom, Bogom svojim, na mjestu, koje izabere sebi Gospod, Bog tvoj, sa svojim sinovima, kćerima, slugama i sluškinjama, zajedno s Levitima, koji stanuju u mjestima tvojim: Veseli se pred Gospodom, Bogom svojim, svačim, što si zaradio radom ruku svojih!
Ponovljeni zakon 12,19Čuvaj se, da ne zapustiš Levita, dok si god živ u zemlji svojoj!
Ponovljeni zakon 12,20Kad raširi Gospod, Bog tvoj, područje tvoje, kao što ti je obećao, i misliš: Rado bih jeo mesa, jer ti ište srce da jede mesa, smiješ jesti mesa, gdjegod ti je volja.
Ponovljeni zakon 12,21Ali je daleko od tebe mjesto, koje Gospod, Bog tvoj, izabra da tamo pripravi prebivalište svojemu imenu, smiješ zaklati od goveda i ovaca svojih, što ti ih dade Gospod, kako sam ti već zapovjedio, i jesti u mjestima svojim, kako ti je volja.
Ponovljeni zakon 12,22Upravo onako, kako se smije jesti meso gazele i jelena, smiješ to jesti. Nečisti i čisti mogu to jesti,
Ponovljeni zakon 12,23Samo toga se drži, da ne jedeš krvi, jer u krvi je život. Život ne smiješ zajedno s mesom jesti.
Ponovljeni zakon 12,24Ne jedi je, nego je izlij na zemlju kao vodu!
Ponovljeni zakon 12,25Ne jedi je, da bude dobro tebi i djeci tvojoj, ako činiš što je ugodno Gospodu!
Ponovljeni zakon 12,26Samo svete darove, što ih imaš, i zavjetne žrtve svoje uzmi i dođi s njima na mjesto, koje izabere Gospod!
Ponovljeni zakon 12,27Kod žrtava svojih paljenica donesi meso i krv zajedno na žrtvenik Gospoda, Boga svojega! Kod žrtava zaklanica mora se izliti krv na žrtvenik Gospoda, Boga tvojega. Meso smiješ jesti,
Ponovljeni zakon 12,28Drži točno sve zapovijedi, što ti ih dajem, da bude uvijek dobro tebi i potomcima tvojim, jer činiš, što je dobro i pravo pred Gospodom, Bogom svojim!
Ponovljeni zakon 12,29Kad Gospod, Bog tvoj, istrijebi ispred tebe narode, u kojih zemlju ideš da je zaposjedneš, i kad zaposjedneš područje njihovo i nastaniš se u zemlji njihovoj,
Ponovljeni zakon 12,30Tada pazi, da se ne dadneš zavesti od njih i da ne pođeš za njima, izakako su pobijeđeni od tebe! Ne obraćaj se na bogove njihove! Ne pitaj: 'Kako su ti narodi štovali bogove svoje? Ja ću također tako činiti!
Ponovljeni zakon 12,31Ne čini tako Gospodu, Bogu svojemu, jer sve, što je Gospodu gnusoba, na koju on mrzi, čine oni u čast bogovima svojim. Dapače sinove i kćeri svoje spaljuju u čast bogovima svojim.
Ponovljeni zakon 12,32Držite točno sve, što vam zapovijedam! Ništa k tomu ne dodavajte, ništa od toga ne oduzimajte!
Ponovljeni zakon 12,1 Ovo su zakoni i uredbe što vam ih valja držati i vršiti u zemlji koju vam Jahve, Bog otaca vaših, daje u posjed za sve dane što budete živjeli na zemlji.
Ponovljeni zakon 12,2Sravnite sa zemljom sva mjesta na kojima su narodi koje ćete protjerati iskazivali štovanje svojim bogovima, nalazila se ona na visokim brdima, na humovima ili pod kakvim zelenim drvetom.
Ponovljeni zakon 12,3Porušite njihove žrtvenike, porazbijajte njihove stupove, spalite im ašere; smrvite kipove njihovih bogova, zatrite im imena s onih mjesta.
Ponovljeni zakon 12,4Jahvi, Bogu svome, nemojte onako iskazivati štovanje.
Ponovljeni zakon 12,5Jahvu, Boga svoga, tražite jedino na mjestu koje je on odabrao, sred svih vaših plemena, da ondje stavi svoje ime i da ondje prebiva;
Ponovljeni zakon 12,6onamo donosite svoje paljenice i svoje klanice, svoje desetine i darove svojih ruku, svoje zavjetne i dragovoljne prinose i prvine od svoga krupnoga i sitnoga blaga.
Ponovljeni zakon 12,7Blagujte ondje, vi i vaše obitelji, u nazočnosti Jahve, Boga svoga; veselite se svime što su vaše ruke namaknule i što vam je Jahve, Bog vaš, blagoslovom udijelio.
Ponovljeni zakon 12,8Nemojte raditi čak ni kako radimo ovdje danas - svatko što se njemu čini dobro -
Ponovljeni zakon 12,9jer još niste stigli u Počivalište, u baštinu koju ti daje Jahve, Bog tvoj.
Ponovljeni zakon 12,10Ali kad prijeđete preko Jordana i nastanite se u zemlji koju vam Jahve, Bog vaš, daje u baštinu, kad vas smiri od svih neprijatelja koji budu oko vas te budete živjeli bez straha,
Ponovljeni zakon 12,11onda ćete donositi sve što vam naređujem: svoje paljenice, svoje klanice, svoje desetine, darove svojih ruku i sve svoje izabrane zavjetnice koje budete zavjetovali Jahvi - na mjesto koje Jahve, Bog vaš, odabere da ondje nastani svoje ime.
Ponovljeni zakon 12,12Veselite se tada pred Jahvom, Bogom svojim, vi, vaši sinovi i kćeri, vaše sluge i sluškinje i levit koji bude u vašim gradovima, jer on nema s vama udjela ni baštine.
Ponovljeni zakon 12,13Pazi da ne prinosiš svojih žrtava paljenica na bilo kojem mjestu što ga zamijetiš,
Ponovljeni zakon 12,14nego samo na mjestu što ga odabere Jahve, u jednome od tvojih plemena. Tu prinosi svoje paljenice i tu obavljaj sve što ti naređujem.
Ponovljeni zakon 12,15Ali svaki put kad ti srce zaželi, možeš zaklati i jesti mesa u svim svojim gradovima, prema blagoslovu koji ti Jahve, Bog tvoj, bude davao. I nečist i čist može ga jesti, kao da je od srne ili jelena.
Ponovljeni zakon 12,16Ali krvi nemojte blagovati; istočite je na zemlju kao vodu.
Ponovljeni zakon 12,17Po svojim gradovima nemojte jesti desetine svoga žita, svoga vina, svoga ulja ni prvine svoga krupnog ili sitnog blaga; niti išta od svojih zavjetovanih i od svojih dragovoljnih prinosa, ni od prinosa svojih ruku,
Ponovljeni zakon 12,18nego ćeš to blagovati pred Jahvom, Bogom svojim, u mjestu koje Jahve, Bog tvoj, odabere, ti, tvoj sin, tvoja kći, tvoj sluga, tvoja sluškinja i levit koji bude u tvojim gradovima. Proveseli se u nazočnosti Jahve, Boga svoga, svime što ti ruka namakne.
Ponovljeni zakon 12,19Pazi da nikad ne zaboraviš levita dok si na svojoj zemlji.
Ponovljeni zakon 12,20Kad ti Jahve, Bog tvoj, proširi tvoje područje, kao što ti je rekao, i ti rekneš: `Ja bih jeo mesa` - jer želiš jesti mesa - možeš ga jesti koliko ti duša želi.
Ponovljeni zakon 12,21Bude li mjesto koje Jahve, Bog tvoj, odabere da u njemu svoje ime smjesti daleko od tebe, onda možeš zaklati bilo što od svoje krupne ili sitne stoke što ti je Jahve dadne - kako sam ti već naredio - te jesti u bilo kojem svome gradu koliko ti duša želi.
Ponovljeni zakon 12,22Jedi ga ipak onako kako se jede srna ili jelen: neka ga jedu zajedno čisti i nečisti.
Ponovljeni zakon 12,23Samo, pazi da ne jedeš krvi! Ta krv je život. Ne smiješ jesti život s mesom.
Ponovljeni zakon 12,24Ne blaguj je; istoči je na zemlju kao vodu.
Ponovljeni zakon 12,25Ne smiješ je jesti, da bude dobro i tebi i tvojim sinovima poslije tebe kad činiš što je pravo u očima Jahvinim.
Ponovljeni zakon 12,26Ali svoje posvećene prinose i svoje zavjetne prinose uzmi i nosi na mjesto koje Jahve odabere.
Ponovljeni zakon 12,27Tu prinesi svoje paljenice, meso i krv, na žrtveniku Jahve, Boga svoga. Ali krv od svojih klanica istoči na žrtvenik Jahve, Boga svoga, a meso pojedi.
Ponovljeni zakon 12,28Drži i vrši sve ove naredbe što ti ih propisujem, da bude dobro zauvijek tebi i tvojim sinovima poslije tebe kad činiš što je dobro i pravedno u očima Jahve, Boga svoga.
Ponovljeni zakon 12,29A kad Jahve, Bog tvoj, istrijebi narode na koje ideš da ih otjeraš s posjeda ispred sebe i kad ih otjeraš te se u njihovoj zemlji nastaniš,
Ponovljeni zakon 12,30čuvaj se da ne padneš u zamku; ne pođi za njima pošto budu uništeni ispred tebe. Ne istražuj o njihovim bogovima i ne govori: `Kako su oni narodi štovali svoje bogove, tako ću i ja.`
Ponovljeni zakon 12,31Nemoj onako postupati prema Jahvi, Bogu svome. Ta Jahvi je zazorno i mrsko sve što su oni činili svojim bogovima. Čak su svoje sinove i kćeri spaljivali u čast svojim bogovima.
Deuteronom 12,1Evo zakona i običaja koje ćete paziti primijenjivati, u zemlji što GOSPOD, Bog tvojih otaca, ti je dao u posjed, tijekom svakog dana koji ćete živjeti na zemlji.
Deuteronom 12,2Vi ćete potpuno uništiti sva mjesta gdje su narodi koje ste razvlastili služili svojim bogovima, na uzvišenim planinama, na bregovima i pod svim zelenim drvetima.
Deuteronom 12,3Vi ćete porušiti njihove *oltare i razlupati njihove stele; njihovi sveti stubovi, vi ćete ih spaliti; idoli njihovih bogova, vi ćete ih polomiti; vi ćete istisnuti njihovo ime s ovog mjesta.
Deuteronom 12,4Za GOSPODA vašeg Boga, vi nećete raditi na njihov način,
Deuteronom 12,5jer vi ćete ga tražiti samo na mjestu što ga GOSPOD vaš Bog bude izabrao između svih plemena vaših za tu staviti svoje *ime, za tu boraviti; to ćeš ti dolaziti.
Deuteronom 12,6Vi ćete tu donositi svoje holokauste, svoje *žrtve, svoje dîmove, svoj dobrovoljni danak, svoje zavjetne darove, svoje svojevoljne darove, prvorođene od svoje krupne i svoje sitne stoke.
Deuteronom 12,7Vi ćete tu jesti pred GOSPODOM vašim Bogom, i radovati se, s vašim ukućanima, za sva poduzeća gdje te GOSPOD Bog tvoj bude blagoslovio.
Deuteronom 12,8Vi nećete raditi kao što ovdje mi to činimo danas, kad svaki čini ono što je pravo u njegovim vlastitim očima .
Deuteronom 12,9Jer vi još niste ušli u mjesto odmora, u baštinu što GOSPOD bog tvoj ti daje,
Deuteronom 12,10već ćete vi prijeći Jordan i stanovati u zemlji što GOSPOD vaš Bog vam dodjeljuje u baštinu: on će vam dati odmor oslobađajući vas stiska svih vaših neprijatelja i vi ćete tu obitavati u sigurnosti.
Deuteronom 12,11U mjesto izabrano od GOSPODA, vašeg Boga za načiniti da tu boravi njegovo *ime donosit ćete vi ono što vam ja zapovijedam: svoje holokauste, svoje žrtve, svoje dobrovoljne prinose i sve ono što vi budete izabrali za činiti vaše zavjetne ponude GOSPODU.
Deuteronom 12,12Bit ćete radosni pred GOSPODOM svojim Bogom, vi, vaši sinovi, vaše kćeri, vaše sluge i vaše sluškinje, kao i *levit koji je u vašim gradovima jer nema ni ni dijela ni baštine s vama .
Deuteronom 12,13Čuvaj se dobro da ne ponudiš svoje holokauste na bilo kojem mjestu koje ćeš vidjeti;
Deuteronom 12,14samo na od GOSPODA izabranom mjestu kod jednog od tvojih plemena ti ćeš nuditi svoje holokauste; ondje ćeš ti obavljati sve ono što ti zapovjedam.
Deuteronom 12,15Međutim, ti ćeš moći, kako ti hoćeš, zaklati životinje i jesti meso u svim svojim gradovima, prema blagoslovu koji ti GOSPOD, Bog tvoj bude dao. Onaj koji je nečist i onaj koji je čist jest će ga kao da je to bilo od jelena ili gazele .
Deuteronom 12,16Međutim, vi nećete jesti *krvi: ti ćeš ju prosipati na zemlju kao vodu.
Deuteronom 12,17Ti nećeš moći jesti u svojim gradovima dîma od svojeg žita, svojeg novog vina i svojeg ulja, ni prvijence od svoje krupne i svoje sitne stoke, niti svoje zavjetne darove koje ćeš činiti, svojevoljne darove i dobrovoljna davanja;
Deuteronom 12,18samo pred GOSPODOM svojim Bogom ti ćeš to jesti, na mjestu koje GOSPOD Bog tvoj bude izabrao; ti ćeš ga jesti, sa svojim sinom, svojom kćerkom, svojim slugom, svojom sluškinjom i *levitom koji je u tvojim gradovima; bit ćeš radostan pred GOSPODOM svojim Bogom u svim svojim poduhvatima.
Deuteronom 12,19Čuvaj se dobro da ne zanemariš *levita, tijekom svih svojih dana dok budeš boravio na zemlji.
Deuteronom 12,20Kad GOSPOD Bog tvoj bude povećao tvoju zemlju kako ti je to obećao, i ti budeš rekao: ` Ja ću jesti mesa `, jer ga ti želiš, ti ćeš jesti toliko koliko ga budeš želio.
Deuteronom 12,21Ako mjesto koje ti GOSPOD tvoj Bog bude izabrao za tu staviti svoje*ime je daleko od tebe, ti ćeš zaklati od svoje krupne i svoje sitne stoke, onu koju ti GOSPOPD Bog tvoj bude dao, čineći kako sam ti ja to zapovjedio, i jest ćeš ga u svojim gradovima onoliko koliko budeš želio.
Deuteronom 12,22Da, ti ćeš ga moći jesti kao što se jede od jelena ili gazele; čovjek koji je nečist i onaj koji je čist jest će ga zajedno.
Deuteronom 12,23Samo, budi odlučan i ne jedi *krvi, jer krv je život, a ti nećeš jesti života s mesom;
Deuteronom 12,24ti ga nećeš jesti: ti ćeš proliti krv na tlo kao vodu.
Deuteronom 12,25Ti ga nećeš jesti; tako ćeš biti sretan, ti i tvoj sin poslije tebe pošto ti budeš činio ono što je dobro u očima GOSPODOVIM.
Deuteronom 12,26Jedine stvari koje ćeš ti donositi na na mjesto koje GOSPOD bude izabrao, to su one koje ti budeš posvetio i tvoji zavjetni darovi.
Deuteronom 12,27Načinit ćeš svoje holokauste, meso i krv, na *oltaru GOSPODA, svojeg Boga; krv svojih žrtava bit će prosuta na oltar GOSPODA tvojeg Boga, a meso, njega ćeš pojesti.
Deuteronom 12,28Izvršavaj i slušaj sve riječi zapovijedi koje ti dajem; tako ćeš biti sretan, ti i tvoji sinovi poslije tebe zauvijek, jer ti ćeš činiti ono što je dobro u očima GOSPODA tvojeg Boga.
Deuteronom 12,29Kad GOSPOD tvoj Bog bude uništio pred tobom sve narode kod kojih ćeš ti ući za razvlastiti ih, kad ih budeš razvlastio i stanovao u njihovoj zemlji,
Deuteronom 12,30čuvaj se dobro da se ne pustiš uloviti u zamku oponašajući ih kad budu istrijebljeni pred tobom; čuvaj se da ne tražiš njihove bogove govoreći: ` Kako su ti narodi služili svoje bogove, da i ja postupim na njihov način? `
Deuteronom 12,31Radi GOSPODA svojeg Boga ti nećeš postupiti na njihov način, jer sve to je jedna gnusnost za GOSPODA, sve ono što on mrzi, oni si činili za svoje bogove: čak i svoje sinove i svoje kćeri, oni su ih spaljivali za svoje bogove!
5. Mojsijeva 12,1Ovo su uredbe i zakoni koje ćete držati i tvoriti u zemlji koju ti je Gospod Bog otaca tvojih dao da je naslijediš, dokle ste god živi na zemlji.
5. Mojsijeva 12,2Raskopajte sasvijem sva mjesta u kojima su služili bogovima svojim narodi koje će te naslijediti, po visokim brdima i po humovima i pod svakijem zelenijem drvetom.
5. Mojsijeva 12,3Oborite oltare njihove i razbijte likove njihove, i lugove njihove popalite ognjem, i rezane bogove njihove izlomite, i istrijebite ime njihovo sa onoga mjesta.
5. Mojsijeva 12,4Ne činite tako Gospodu Bogu svojemu.
5. Mojsijeva 12,5Nego ga tražite u mjestu koje izabere Gospod Bog vaš između svijeh plemena vaših sebi za stan da ondje namjesti ime svoje, i onamo idite.
5. Mojsijeva 12,6Onamo nosite žrtve svoje paljenice i druge žrtve svoje i desetke svoje i prinose ruku svojih i zavjete svoje i dragovoljne prinose svoje i prvine stoke svoje krupne i sitne.
5. Mojsijeva 12,7I jedite ondje pred Gospodom Bogom svojim, i veselite se vi i porodice vaše svačim, za što se prihvatite rukom svojom, čim te blagoslovi Gospod Bog tvoj.
5. Mojsijeva 12,8Ne činite kako mi sada ovdje činimo, što je kome drago.
5. Mojsijeva 12,9Jer još nijeste došli do odmora i našljedstva, koje ti daje Gospod Bog tvoj.
5. Mojsijeva 12,10Nego kad prijeđete preko Jordana, i stanete živjeti u zemlji koju vam daje Gospod Bog vaš da je naslijedite, i smiri vas od svijeh neprijatelja vaših unaokolo, te stanete živjeti bez straha,
5. Mojsijeva 12,11Onda u mjesto koje izabere Gospod Bog vaš da u njemu nastani ime svoje, donosite sve što vam ja zapovijedam, žrtve svoje paljenice i druge žrtve svoje, desetke svoje i prinose ruku svojih i sve što bude najbolje u onome što zavjetujete Gospodu.
5. Mojsijeva 12,12I veselite se pred Gospodom Bogom svojim vi i sinovi vaši i kćeri vaše i sluge vaše i sluškinje vaše, i Levit koji je u mjestu vašem, jer on nema dijela ni našljedstva s vama.
5. Mojsijeva 12,13Čuvaj se da ne prinosiš žrtava svojih paljenica na kom god mjestu, koje ugledaš;
5. Mojsijeva 12,14Nego na onom mjestu koje izabere Gospod Bog u jednom od tvojih plemena, ondje prinosi žrtve svoje paljenice, i ondje čini sve što ti zapovijedam.
5. Mojsijeva 12,15Ali ćeš moći klati i jesti meso kako ti duša zaželi u svakom mjestu svojem po blagoslovu Gospoda Boga svojega, koji ti da; čist i nečist može jesti kao srnu i jelena.
5. Mojsijeva 12,16Samo krvi ne jedite; prolijte je na zemlju kao vodu.
5. Mojsijeva 12,17Nećeš moći jesti u mjestu svojem desetka od žita svojega ni od vina svojega ni od ulja svojega, ni prvina od stoke svoje krupne i sitne, ni onoga što zavjetuješ; ni prinosa dragovoljnijeh, ni prinosa ruku svojih.
5. Mojsijeva 12,18Nego to jedi pred Gospodom Bogom svojim na mjestu koje izabere Gospod Bog tvoj, ti sin tvoj i kći tvoja i sluga tvoj i sluškinja tvoja, i Levit koji je u mjestu tvom; i veseli se pred Gospodom Bogom svojim svačim za što se prihvatiš rukom.
5. Mojsijeva 12,19Čuvaj se da ne ostaviš Levita dok si god živ na zemlji.
5. Mojsijeva 12,20Kad raširi Gospod Bog tvoj međe tvoje, kao što ti je kazao, ako rečeš: da jedem mesa, kad duša tvoja želi da jede mesa, jedi mesa po svoj želji duše svoje.
5. Mojsijeva 12,21Ako bi bilo daleko od tebe mjesto koje Gospod Bog tvoj izabere da ondje namjesti ime svoje, zakolji od stoke svoje krupne ili sitne, koju ti da Gospod, kao što sam ti zapovjedio, i jedi u svom mjestu po želji duše svoje.
5. Mojsijeva 12,22Kako se jede srna i jelen, onako jedi; i čist i nečist neka jede.
5. Mojsijeva 12,23Samo pazi da ne jedeš krvi; jer je krv duša, pa ne jedi duše s mesom.
5. Mojsijeva 12,24Ne jedi je; nego prolij na zemlju kao vodu.
5. Mojsijeva 12,25Ne jedi je, da bi dobro bilo tebi i sinovima tvojim nakon tebe, kad činiš ono što je ugodno Gospodu.
5. Mojsijeva 12,26Ali stvari svoje svete, koje imaš, i što zavjetuješ, uzmi i dođi na mjesto koje izabere Gospod.
5. Mojsijeva 12,27I prinesi žrtve svoje paljenice, meso i krv, na oltaru Gospoda Boga svojega; krv pak od drugih žrtava tvojih neka se prolije na oltar Gospoda Boga tvojega, a meso jedi.
5. Mojsijeva 12,28Čuvaj i slušaj sve ove riječi koje ti ja zapovijedam, da bi dobro bilo tebi i sinovima tvojim nakon tebe dovijeka kad činiš što je dobro i pravo pred Gospodom Bogom tvojim.
5. Mojsijeva 12,29Kad istrijebi Gospod Bog tvoj ispred tebe narode ka kojima ideš da naslijediš zemlju njihovu, i naslijedivši je kad se nastaniš u zemlji njihovoj,
5. Mojsijeva 12,30Čuvaj se da se ne uhvatiš u zamku pošavši za njima pošto se potru ispred tebe, i da ne potražiš bogova njihovijeh, i rečeš: kako su ovi narodi služili svojim bogovima, tako ću i ja činiti.
5. Mojsijeva 12,31Ne čini tako Gospodu Bogu svojemu; jer oni činiše svojim bogovima sve što je gadno pred Gospodom i na što on mrzi; jer su i sinove svoje i kćeri svoje sažizali bogovima svojim.
5. Mojsijeva 12,32Što vam god ja zapovijedam sve držite i tvorite, niti što dodajte k tome ni oduzmite od toga.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje