Tražilica


Suci 18. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Suci 18,1U ono vrijeme nije bilo kralja u Izraelu. Tada je pleme Danovo tražilo sebi baštinski posjed, gdje bi se nastanilo; jer mu dotada nije bila još dopala baština među plemenima Izraelovim.
Suci 18,2Zato poslaše sinovi Danovi iz plemena svojega pet ljudi, ljude osobito valjane, iz graničnoga područja, iz Zorahe i Eštaola, da uhode i upoznaju zemlju. Oni im rekoše: "Idite i uhodite zemlju!" I oni dođoše u goru Efraimovu, do kuće Mikahove, gdje prenoćiše.
Suci 18,3Kad su bili kod kuće Mikahove i poznali glas mladoga Levita, uvratiše se tamo i upitaše ga: "Tko te dovede ovamo? Što radiš tu? Što zaslužuješ ovdje?"
Suci 18,4On im odgovori: "Tako i tako učini Mikah s menom. On me nagovori, i ja postadoh njegov svećenik."
Suci 18,5Oni mu rekoše: "Pa upitaj Boga, da znamo, hoće li nam biti sretan put, na koji pođosmo!"
Suci 18,6Nato im svećenik dade odluku. "Idite s mirom! Po volji je Bogu, kojim idete."
Suci 18,7Tako pođe dalje tih pet ljudi, dođoše u Laiš i vidješe, da ljudi, što su tamo prebivali, živu po običaju Sidonaca bezbrižno, tiho i mirno. Ni jedan nije zametao svađe. Moglo se je nesmetano uživati svoj posjed. Bili su daleko od Sidonaca i s ostalim svijetom nijesu imali nikakva saobraćaja.
Suci 18,8Pa kad se vratiše k braći svojoj u Zorah i Eštaol, upitaše ih braća njihova: "Što nam imate dojaviti?"
Suci 18,9Oni odgovoriše: "Ustajte, idimo na njih, jer vidjesmo zemlju, koja je doista vrlo dobra. Hoćete li biti još neodlučni? Ne skanjujte se da zaputite, tamo otidete i zemlju zaposjednete!
Suci 18,10Kada dođete tamo, naći ćete narod bezbrižan, zemlju vrlo prostranu - Bog je daje u ruke vaše - i mjesto, kojemu ne manjka ništa, što ima na zemlji."
Suci 18,11Tada se podiže odanle šest stotina ljudi naoružanih iz plemena Danova od Zorahe i Eštaola.
Suci 18,12Oni se na svojemu putu utaboriše kod Kirjat-Jearima u Judi. Zato se zove ono mjesto Mahaneh Dan do današnjega dana. Leži zapadno od Kirjat-Jearima.
Suci 18,13Odatle pođoše dalje u goru Efraimovu i dođoše do kuće Mikahove.
Suci 18,14Petorica ljudi, koji su bili izašli da uhode zemlju Laiš, obratiše se braći svojoj ovim riječima: "A znate li, da se u ovim kućama nalaze efod, terafe i lik rezan i liven? Sada gledajte, što ćete raditi!"
Suci 18,15I oni se svratiše onamo, uđoše u kuću mladoga Levita, u kuću Mikahovu i pozdraviše ga.
Suci 18,16šest stotina naoružanih sinova Danovih ostade pred vratima.
Suci 18,17Petorica ljudi, koji su bili izašli da uhode zemlju i ovamo došli, uniđoše gore i uzeše lik rezani, efod, terafe i lik liveni, dok je svećenik ostao kod šest stotina naoružanih ljudi pred vratima.
Suci 18,18Kad su oni bili unišli u kuću Mikahovu i uzeli lik rezani, efod, terafe i lik liveni, upita ih svećenik: "Što radite tu?"
Suci 18,19Oni mu odgovoriše: "Tiho, metni ruku na usta, pođi s nama i budi naš otac i svećenik! Je li bolje za te, da budeš svećenik za kuću samo jednoga čovjeka ili svećenik za jedno pleme i porodicu u Izraelu?"
Suci 18,20Obradovan time, uze svećenik efod, terafe i lik rezani i pridruži se ljudima.
Suci 18,21Oni se digoše i otidoše dalje. Djecu, stado i blago postaviše naprijed.
Suci 18,22Kad su se bili udaljili od kuće Mikahove, ljudi, što su stanovali u kućama kod kuće Mikahove, skupiše se i pođoše u potjeru za sinovima Danovim.
Suci 18,23Kad su dovikali sinove Danove, okrenuše se ovi i upitaše Mikahu: "Što ti je, te si skupio te ljude?"
Suci 18,24On odgovori: "Mojega boga, što sam ga načinio, uzeli ste mi zajedno sa svećenikom i otišli ste. Što mi još osta? Kako me možete još pitati: "Što ti je?"
Suci 18,25A sinovi Danovi odgovoriše mu: "Ne viči dalje za nama! Inače mogli bi se gnjevni ljudi na vas navaliti, i mogli bi izginuti ti i tvoji l"
Suci 18,26I sinovi Danovi otidoše dalje. A Mikah videći, da su oni jači od njega, vrati se i otide kući svojoj.
Suci 18,27A oni odvedoše sa sobom djelo Mikahovo i svećenika, koji je bio kod njega, i dođoše u Laiš, gdje su prebivali tihi i mirni ljudi, pobiše ih oštricom mača, spališe grad ognjem,
Suci 18,28A nitko mu ne dođe u pomoć, jer je ležao daleko od Sidona i nije imao saobraćaja s ostalim svijetom. Ležao je naime u dolini kod Bet-Rehoba. Kad su poslije opet sazidali grad, naseliše se tamo,
Suci 18,29I nazvaše grad Dan po imenu svojega pradjeda Dana, koji je bio sin Izraelov. A prije se grad zvao Laiš.
Suci 18,30I sinovi Danovi namjestiše sebi onaj lik rezani, i Jonatan, sin Geršoma, sina Manasehova, i sinovi njegovi bili su svećenici kod plemena Danova sve do vremena, kad je zemlja bila odvedena u ropstvo.
Suci 18,31I bio im je namješten onaj lik rezani, što ga je bio napravio Mikah za sve vrijeme, dokle je kuća Božja bila u Šilu.
Suci 18,1 U ono vrijeme ne bijaše kralja u Izraelu. Tada je Danovo pleme tražilo zemljište gdje da se naseli, jer mu do toga dana nije dopalo zemljište među Izraelovim plemenima.
Suci 18,2Zato poslaše Danovci petoricu ljudi iz svoga plemena, ljude osobito hrabre iz Sore i Eštaola, da izvide i upoznaju zemlju. I rekoše im: "Idite, istražite zemlju." I oni dođoše u Efrajimovu goru, do Mikine kuće, i ondje zanoćiše.
Suci 18,3Kako bijahu blizu Mikine kuće, poznaše glas mladog levita; svratiše se onamo te ga upitaše: "Tko te doveo ovamo? Što tu radiš? I što ćeš tu?
Suci 18,4A on im odgovori: "Mika je učinio sa mnom tako i tako. On me najmio, a ja mu služim kao svećenik.
Suci 18,5"Upitaj Boga", kazaše mu, "da znamo hoće li nam uspjeti put koji smo poduzeli.
Suci 18,6"Idite u miru", odgovori im svećenik, "put na koji ste pošli po volji je Jahvi.
Suci 18,7Tada odoše ona petorica i stigoše u Lajiš. I vidješe da narod koji prebiva u njemu živi bez straha - po običaju Sidonaca - bezbrižno i mirno; imaju svega što rodi zemlja, daleko su od Sidonaca i nemaju nikakvih odnosa s Aramejcima.
Suci 18,8Kad se vratiše svojoj braći u Sori i Eštaolu, braća ih upitaše: "Što ste doznali?
Suci 18,9Oni odgovoriše: "Na noge! Navalimo na njih! Zemlja koju smo vidjeli vrlo je dobra. O vi, lijenčine! Ne oklijevajte navaliti da osvojite tu zemlju.
Suci 18,10Kada dođete, naći ćete ondje bezbrižan narod. Zemlja je prostrana. Bog je predao u vaše ruke mjesto koje ne oskudijeva ni u čemu što rodi zemlja!
Suci 18,11Tako je odande krenulo šest stotina naoružanih ljudi iz Danova plemena iz Sore i Eštaola.
Suci 18,12Krenuli su i utaborili se u Kirjat Jearimu u Judi. Zato se to mjesto naziva do današnjeg dana Danovim taborom, a nalazi se na zapadu od Kirjat Jearima.
Suci 18,13Odatle se zaputiše u Efrajimovu goru i dođoše do Mikine kuće.
Suci 18,14A ona petorica što bijahu išla izviđati zemlju rekoše svojoj braći: "Znate li da u ovim kućama imaju efod, terafe i ljeveni idol? Sada pazite što ćete raditi.
Suci 18,15Skrenuvši, oni uđoše u kuću mladog levita, u Mikinu kuću, i pozdraviše ga.
Suci 18,16I dok je šest stotina naoružanih ljudi od Danovih sinova stajalo pred vratima,
Suci 18,17ona petorica što su išla izviđati zemlju uđoše, uzeše efod, terafe i ljeveni idol, a svećenik stajaše na pragu pokraj šest stotina naoružanih ljudi.
Suci 18,18Kad su ušli u Mikinu kuću i uzeli efod, terafe, rezani i ljeveni idol, svećenik im reče: "Što to radite?
Suci 18,19"Šuti", odgovoriše mu. "Stavi ruku na usta i hajde s nama. Bit ćeš nam otac i svećenik. Zar ti je bolje biti svećenikom u kući jednog čovjeka nego da budeš svećenikom jednog plemena i roda u Izraelu?
Suci 18,20Svećenik se obradova; uze on efod, terafe i rezani i ljeveni idol te ode s ljudima.
Suci 18,21Vrativši se na put kojim su krenuli, odoše pustivši naprijed žene i djecu, stoku i dragocjenosti.
Suci 18,22Bijahu već daleko od Mikine kuće, kad gle - ljudi što življahu u susjednim kućama, blizu Mikine, uzbunili se i krenuli u potjeru za Danovcima.
Suci 18,23Kada počeše vikati za Danovim sinovima, oni se obazreše i rekoše Miki: "Što ti je? Što ste se skupili?
Suci 18,24On odgovori: "Uzeli ste moga boga koga sam sebi načinio i svećenika te odlazite. A što ostaje meni? I još mi kažete: `Što ti je?`
Suci 18,25Danovci mu odgovore: "Da te više nismo čuli! Jer bi gnjevni ljudi mogli udariti na vas te bi upropastio sebe i svoju kuću!
Suci 18,26Danovci odoše dalje, a Mika, videći da su jači od njega, okrenu se i vrati kući.
Suci 18,27I tako, uzevši boga što ga je načinio Mika i svećenika koga je najmio da mu služi, Danovci navališe na Lajiš, na mirne i spokojne ljude, te ih posjekoše oštrim mačem i spališe grad.
Suci 18,28Nikoga ne bijaše da pomogne Lajišanima, jer bijahu daleko od Sidona i ne imahu nikakvih odnosa s Aramejcima, a osim toga grad bijaše u dolini koja se pruža prema Bet-Rehobu. Potom su opet sagradili grad i nastanili se u njemu.
Suci 18,29I nazvaše ga Dan, po imenu svoga pretka Dana, koji se rodio Izraelu. A prije se grad zvao Lajiš.
Suci 18,30I Danovci namjestiše sebi rezani i ljeveni idol. A Jonatan, sin Geršona, sina Mojsijeva, a zatim njegovi sinovi, bijahu svećenici Danova plemena do dana kada je narod bio odveden u izgnanstvo.
Suci 18,31I stajaše im onaj rezani i ljeveni idol što ga je Mika načinio, i ostade ondje za sve vrijeme dokle Dom Božji bijaše u Šilu.
Sudci 18,1U one dane ne bijaše kralja Izraelu. No, u one dane, pleme Danovo tražaše si jednu teritoriju za ondje stanovati, jer sve do tog dana njemu ne bijaše pripala teritorija u sred sinova Izraelovih.
Sudci 18,2Sinovi Danovi dakle poslaše pet ljudi iz svoje zadruge, bojovnike svoje, iz Soreae i Eštaola za istražiti i zemlju i izvidjeti ju. Oni im rekoše: ”Hajde izvidite zemlju! “ Petorica ljudi stigoše u planinu Efraimovu i dopriješe do kuće Mikavljeve gdje provedoše.
Sudci 18,3Onda kad bijahu tik do kuće Mikavljeve, oni prepoznadoše glas mladog *levita i, usmjerivši se prema njemu, oni mu rekoše: ”Tko te je doveo ovamo? što ti radiš ovdje? što se zadržavaš ovdje? “
Sudci 18,4On im odgovori: ”Mika je učinio za mene takvu i takvu stvar: on me unajmio, ja sam postao njegov svećenik. “
Sudci 18,5Oni mu rekoše: ”Ispitaj dakle Boga da bismo mi znali da li će putovanje koje smo poduzeli uspjeti.“
Sudci 18,6Svećenik im kaza: ”Idite u miru! Put koji ste poduzeli pod pogledom je GOSPODOVIM! “
Sudci 18,7Petorica ljudi odoše i stigoše u Laiš. Oni vidješe da pučanstvo koje tu boraviše živi u spokojstvu, na način Sidonijanaca, mirno i povjerljivo. Osim toga, ni jedan kralj ne zlostavljaše zemlju i nitko se ne približavaše za vršiti vlast. Žitelji Laiša bijahu daleko od Sidonijanaca i ne ovisiše o nikome .
Sudci 18,8Petorica ljudi vratiše se kod svoje braće u Soreu i Eštaol, a njihova im braća rekoše: ” što mislite o tome? “
Sudci 18,9Oni odgovoriše: ”Dignimo se! Uspnimo se protiv njih, jer mi smo vidjeli zemlju, i to je jedna izvrsna zemlja. Ali vi, vi ostanite bez riječi! Nek vaša nepokretnost vas ne spriječi poći, ući u tu zemlju i uzeti ju u posjed.
Sudci 18,10Kad budete u nju ušli, vi će te doći kod jednog povjerljivog naroda. Zemlja je široko otvorena, jer Bog ju je izručio u ruke vaše. To je jedno mjesto gdje ne manjka ni jedno zemaljsko dobro.“
Sudci 18,11Tad pođoše odatle, iz a druge Danita, iz Soreje i Eštaola, 600 ljudi opremljenih oružjem za rat.
Sudci 18,12Oni se uspeše taborovati u Kirjat-Jeraimu u Judi. Zato se to mjesto zove Mahane-Dan sve do ovog dana. 13 Ono se nalazi zapadno od Kirjat -Jearima.
Sudci 18,13Odatle, oni prođoše Efraimovu planinu i dopriješe do kuće Mikavljeve.
Sudci 18,14Petorica ljudi koji bijahu išli izviđati zemlju - to jest Laiš - uzeše riječ i rekoše svojoj braći: ” Znate li vi da u ovoj kući ima jedan efod, terafimi, idol i jedna slika izlivena od kovine ? A sada, znate što vam je činiti. “
Sudci 18,15Oni se uputiše s te strane, uđoše u kuću mladog levita, kuću Mikavljevu, i upitaše ga kako je,
Sudci 18,16dok 600 Danita, opremljenih svojim oružjem za boj, zauzeše mjesto pokraj vrata.
Sudci 18,17Petorica ljudi koji bijahu išli izviđati zemlju uspeše se i uzeše idol, efod, terafime i izlivenu sliku, dok svećenik bijaše na ulaznim vratima kao i 600 ljudi opremljenih oružjem za rat.
Sudci 18,18Kako oni koji bijahu ušli u kuću Mikavljevu bijahu uzeli idol, efod, terafime i sliku izlivenu od metala, svećenik im reče: ”što vi radite tamo?“
Sudci 18,19- šuti, rekoše mu oni, stavi svoju ruku na usta svoja i hajde s nama! Budi za nas jedan otac i jedan svećenik. Vrijedi li više biti svećenik kuće samo jednog čovjeka ili one jednog plemena i jedne zadruge u Izraelu? “
Sudci 18,20Svećenik se obradova, on uze efod, terafime, kao i idol i uđe u sred postrojbe.
Sudci 18,21Vrativši se na svoj pravac, oni odoše, držeći na čelu djecu, stoku i prtljagu.
Sudci 18,22Veće se bijahu udaljili od kuće Mikavljeve kad ljudi koji nastanjivahu kuću blizu one Mikavljeve se ogorčiše i pođoše u potjeru za sinovima Danovim.
Sudci 18,23Oni kričahu protiv sinova Danovih, a ovi se vratiše, rekoše Miki:”što ti podbunjuješ ove ljude? “
Sudci 18,24On odgovori: “ Bogovi koje sam si ja načinio, vi ste ih uzeli kao i svećenika, i vi ste otišli. što mi je ostalo? I kako ste mi mogli reći: ” što ti je? “
Sudci 18,25Sinovi Danovi mu uzvratiše: ” Da te ne čujemo više! Inače bi ogorčeni ljudi mogli pasti na vas, i ti bi izgubio život, ti i dom tvoj. “
Sudci 18,26Sinovi Danovi odoše svojim putem, a Mika, vidjevši da oni bijahu jači od njega vrati se domu svom.
Sudci 18,27što se njih tiče, oni uzevši oni što je načinio Mika i svećenika koji bijaše u njegovoj službi, oni stigoše nad Laiš, na njegovo pučanstvo, mirno i povjerljivo koje oni posjekoše mačem. što se tiče grada, njega oni spališe.
Sudci 18,28I ne bi nikoga da dođe osloboditi ih, jer to bijaše daleko od Sidona i ne ovisiše o nikome . On se nalazi u stvari u ravnici koja se proteže prema Bet-Rehovu. Oni ponovo podigoše grad i tu se smjestiše.
Sudci 18,29Oni nazvaše grad imenom Dan, prema imenu Dana njihovog oca, koji bijaše rođen od Izraela, ali u početku ime tog grada bijaše Laiš.
Sudci 18,30Sinovi Danovi si podigoše idol. Jenotanan, sin Geršoma, sina Mojsijeva, potom njegovi sinovi biše svećenici plemena Danita sve do doba progonstva iz zemlje . Oni postaviše idola kojeg Mika bijaše napravio i on ostade toliko dugo vremena koliko postojaše kuća Božja u Silu .
Sudije 18,1U to vrijeme ne bješe cara u Izrailju, i u to vrijeme pleme Danovo tražaše sebi našljedstvo gdje bi nastavalo, jer mu dotada ne bješe dopalo našljedstvo među plemenima Izrailjevijem.
Sudije 18,2Zato poslaše sinovi Danovi iz porodice svoje pet ljudi između sebe, hrabre ljude od Saraje i Estaola, da uhode zemlju i dobro razmotre, i rekoše im: idite, razmotrite zemlju. I oni otidoše u goru Jefremovu u kuću Mišinu i zanoćiše ondje.
Sudije 18,3I kad bijahu kod kuće Mišine, poznaše glas onoga mladića Levita, i svrativši se onamo rekoše mu: ko te dovede ovamo? i šta radiš tu? i šta ćeš tu?
Sudije 18,4A on im reče: tako i tako učini mi Miha, i najmi me da mu budem sveštenik.
Sudije 18,5A oni mu rekoše: upitaj Boga da znamo hoće li nam biti srećan put na koji pođosmo.
Sudije 18,6A sveštenik im reče: idite s mirom; po volji je Gospodu put kojim idete.
Sudije 18,7I tako pošavši onijeh pet ljudi dođoše u Lais, i vidješe tamošnji narod gdje živi bez straha po običaju Sidonskom, mirno i bez straha, i da nema nikoga u zemlji ko bi im čimgod dosađivao ili otimao vlast, i da su daleko od Sidonjana niti imaju šta s kim.
Sudije 18,8Pa kad se vratiše k braći svojoj u Saraju i Estaol, rekoše im braća: što je?
Sudije 18,9A oni rekoše: ustajte da idemo na njih; jer videsmo zemlju, i vrlo je dobra. I vi ne marite? nemojte se lijeniti, nego pohitajte da uzmete zemlju.
Sudije 18,10Kad dođete, doći ćete k narodu bezbrižnom i u zemlju prostranu; jer je predade Bog u naše ruke; to je mjesto gdje nema nedostataka ni u čem što ima na zemlji.
Sudije 18,11Tada pođoše odande iz Saraje i Estaola šest stotina ljudi od porodice Danove naoružanijeh.
Sudije 18,12I otišavši stadoše u oko kod Kirijat-Jarima u Judi; zato se prozva ono mjesto Mahane-Dan do danas, i jest iza Kirijat-Jarima.
Sudije 18,13A odande pošavši u goru Jefremovu dođoše u kuću Mišinu.
Sudije 18,14Tada progovoriše petorica što bijahu išli da uhode zemlju Laisku, i rekoše braći svojoj: znate li da u ovijem kućama ima oplećak i likova, i lik rezan i lik liven? Sada dakle gledajte što ćete raditi.
Sudije 18,15A oni svrativši se onamo uđoše u kuću gdje bješe mladić Levit, u kuću Mišinu, i upitaše ga za zdravlje.
Sudije 18,16A šest stotina ljudi naoružanijeh od sinova Danovijeh stadoše pred vratima.
Sudije 18,17A pet ljudi što bjehu išli da uhode zemlju otišavši uđoše i uzeše lik rezan i oplećak i likove i lik liven; a sveštenik stajaše na vratima sa šest stotina ljudi naoružanijeh.
Sudije 18,18I oni što uđoše u kuću Mišinu kad uzeše lik rezani, oplećak, likove i lik liveni, sveštenik im reče: šta radite?
Sudije 18,19A oni mu rekoše: muči, metni ruku na usta, pa hajde s nama, i budi nam otac i sveštenik. Što ti je bolje, biti sveštenik kući jednoga čovjeka ili biti sveštenik plemenu i porodici u Izrailju?
Sudije 18,20I sveštenik se obradova u srcu, i uze oplećak i likove i lik rezani, i uđe među narod.
Sudije 18,21I okrenuvši se pođoše pustivši djecu i stoku i zaklade naprijed.
Sudije 18,22A kad bijahu daleko od kuće Mišine, onda ljudi koji življahu u kućama blizu kuće Mišine skupiše se i pođoše u potjeru za sinovima Danovijem.
Sudije 18,23I vikaše za sinovima Danovijem, a oni obazrevši se rekoše Miši: što ti je, te si skupio tolike ljude?
Sudije 18,24A on reče: uzeli ste moje bogove koje sam načinio, i sveštenika, pa otidoste. Šta još imam? pa još kažete: što ti je?
Sudije 18,25A sinovi Danovi rekoše mu: nemoj da ti se čuje glas za nama, da ne bi udarili na vas ljudi gnjevni, te ćeš izgubiti dušu svoju i dušu doma svojega.
Sudije 18,26I sinovi Danovi otidoše svojim putem, a Miha, videći da su jači od njega vrati se i otide kući svojoj.
Sudije 18,27I oni uzevši što bješe načinio Miha, i sveštenika, kojega imaše, dođoše u Lais k narodu mirnom i bezbrižnom; pa ih isjekoše oštrijem mačem, a grad upališe ognjem.
Sudije 18,28I ne bješe nikoga da ih izbavi; jer bijahu daleko od Sidona i ne imahu ništa ni s kim; a grad bijaše u dolini koja je kod Vet-Reova. Poslije sazidaše grad i naseliše se u njemu.
Sudije 18,29I nazvaše grad Dan po imenu Dana oca svojega, koji se rodi Izrailju; a prije se grad zvaše Lais.
Sudije 18,30I sinovi Danovi namjestiše sebi onaj lik rezani; a Jonatan sin Girsona Manasijina i sinovi njegovi bijahu sveštenici plemenu Danovu dokle se god ne iseli iz zemlje.
Sudije 18,31I namješten im stajaše onaj lik rezani, koji načini Miha, za sve vrijeme dokle dom Božji bijaše u Silomu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje