Tražilica


Psalam 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 1,1Blagoslovljen je čovjek, koji ne stoji u vijeću bezbožnika i ne ide putem grješnika i ne sjedi u društvu opakih;
Psalam 1,2Nego ima radost svoju u Zakonu Gospodnjem i o Zakonu njegovu razmišlja dan i noć!
Psalam 1,3On je kao drvo usađeno na vodenim potocima, koje rod svoj donosi u pravo vrijeme, i kojemu lišće ne vene; što on radi, sve uspijeva.
Psalam 1,4Nijesu takvi opaki! Oni su kao pljeva, koju raznosi vjetar.
Psalam 1,5Zato se ne mogu bezbožnici održati na sudu, ni grješnici na skupu pravednika.
Psalam 1,6Jer Gospod zna za put dobrih, a put bezbožnika vodi u propast.
Psalam 1,1 Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, ne staje na putu grešničkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca,
Psalam 1,2već uživa u Zakonu Jahvinu, o Zakonu njegovu misli dan i noć.
Psalam 1,3On je k`o stablo zasađeno pokraj voda tekućica što u svoje vrijeme plod donosi; lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobrim urodi.
Psalam 1,4Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi! Oni su k`o pljeva što je vjetar raznosi.
Psalam 1,5Stoga se opaki neće održati na sudu, ni grešnici u zajednici pravednih.
Psalam 1,6Jer Jahve zna put pravednih, a propast će put opakih.
Psalam 1,1 Sretan čovjek koji ne pristaje uz opake, ne odlučuje se za put griješnika i ne sjeda na klupu bezbožnika;
Psalam 1,2već koji uživa u zakonu GOSPODOVOM i naizust govori zakon njegov dan i noć .
Psalam 1,3On je kao drvo posađeno pokraj bujnih voda: on plod u pravo doba daje, a lišće njegovo ne vene; on uspijeva u svemu što čini.
Psalam 1,4Takav nije put opakih: oni su kao pljeva koju vjetar raspršuje.
Psalam 1,5Za vrijeme suđenja, opaki se neće pridići, ni grješnici u saboru pravednika.
Psalam 1,6Jer GOSPOD poznaje put pravednika, a put opakih se gubi.
Psalam 1,1Blago čovjeku koji ne ide na vijeće bezbožničko, i na putu grješničkom ne stoji, i u društvu nevaljalijeh ljudi ne sjedi,
Psalam 1,2Nego mu je omilio zakon Gospodnji i o zakonu njegovu misli dan i noć!
Psalam 1,3On je kao drvo usađeno kraj potoka, koje rod svoj donosi u svoje vrijeme, i kojemu list ne vene: što god radi, u svemu napreduje.
Psalam 1,4Nijesu taki bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vjetar.
Psalam 1,5Zato se neće bezbožnici održati na sudu, ni grješnici na zboru pravedničkom.
Psalam 1,6Jer Gospod zna put pravednički; a put bezbožnički propašće.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje