Tražilica


Psalam 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 2,1Zašto se bune narodi i puci kuju lude osnove?
Psalam 2,2Skupljaju se vladaoci zemaljski, knezovi među se vijećaju proti Gospoda i pomazanika njegova:
Psalam 2,3"Hajde da rastrgamo sveze njihove i da zbacimo sa sebe jaram njihov!"
Psalam 2,4Onaj, koji stoluje u nebu, smije se, Gospod im se podsmijeva.
Psalam 2,5A tada im govori u srdžbi svojoj i gnjevom ih svojim zbunjuje:
Psalam 2,6"Ja sam pomazao kralja svojega na Sionu, svetoj gori svojoj."
Psalam 2,7"Objavljujem krepku riječ Gospodnju; on mi reče: "Ti si Sin moj, ja te rodih danas.
Psalam 2,8Samo zaželi od mene: "i dat ću ti narode za baštinu i krajeve zemlje u posjed tvoj!
Psalam 2,9Udarit ćeš ih gvozdenom palicom, razbit ćeš ih kao sud lončarski!"
Psalam 2,10Sad, vi kraljevi, opametite se; naučite se, vi suci na zemlji!
Psalam 2,11Poklonite se Gospodu sa strahom, častite ga s trepetom!
Psalam 2,12Poštujte Sina, da se ne razgnjevi, i vaša vas osnova ne unesreći; jer će se gnjev njegov brzo raspaliti. Blagoslovljeni su svi, koji se u njega uzdaju!
Psalam 2,1 Zašto se bune narodi, zašto puci ludosti snuju?
Psalam 2,2Ustaju kraljevi zemaljski, knezovi se rotÄe protiv Jahve i Pomazanika njegova:
Psalam 2,3"Skršimo okove njihove i jaram njihov zbacimo!
Psalam 2,4Smije se onaj što na nebu stoluje, Gospod im se podruguje.
Psalam 2,5Tad im veli u svom gnjevu, žestinom ih on zbunjuje:
Psalam 2,6"Ta ja kralja svog postavih nad Sionom, svojom svetom gorom.
Psalam 2,7Obznanjujem odluku Jahvinu: Gospodin mi reče: "Ti si sin moj, danas te rodih.
Psalam 2,8Zatraži samo, i dat ću ti puke u baštinu, i u posjed krajeve zemaljske.
Psalam 2,9Vladat ćeš njima palicom gvozdenÄom i razbit ih kao sud lončarski.
Psalam 2,10Opametite se sada, vi kraljevi, Urazumite se, suci zemaljski.
Psalam 2,11Služite Jahvi sa strahom, s trepetom se pokorite njemu,
Psalam 2,12da se ne razgnjevi te ne propadnete na putu, kad uskoro plane srdžba njegova. Blago svima koji se njemu utječu!
Psalam 2,1Zašto ovo komešanje narodâ, nekorisno brundanje neznabožaca?
Psalam 2,2Kraljevi se zemlje dižu na oružje i veliki se međusobno udružuju, protiv GOSPODA i protiv njegovog pomazanika:
Psalam 2,3”Raskinimo njihove sveze, odbacimo njihove okove.“
Psalam 2,4On se smije, onaj koji stoluje u nebesima; GOSPOD se sprda s njima.
Psalam 2,5Tad im on progovori s gnjevom i njegova srdžba njih zastraši:
Psalam 2,6” Ja posvetih svoga kralja na Sionu, svojoj svetoj planini.“
Psalam 2,7Ja ću obnanarodovati odluku: GOSPOD mi reče: ” Ti si moj sin; ja, danas, tebe porodih .
Psalam 2,8Išći mi, i ja ću ti dati narode u baštinu, u vlasništvo krajeve zemaljske.
Psalam 2,9Ti ćeš njih skršiti željeznim žezlom, i, kao jedan grnčarski ćup, ti ćeš ih razbiti u komadiće.“
Psalam 2,10A sada, kraljevi, budite razboriti; popravite se, suci zemaljski!
Psalam 2,11Služite GOSPODU sa strahom, kličite drhteći;
Psalam 2,12- dajte počast sinu -; da se on ne naljuti, i vi na putu ne propadnete, jedna sitnica, i njegova srdžba plane! Sretni svi oni kojima je on utočište.
Psalam 2,1Zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari?
Psalam 2,2Ustaju carevi zemaljski, i knezovi se skupljaju na Gospoda i na pomazanika njegova.
Psalam 2,3"Raskinimo sveze njihove i zbacimo sa sebe jaram njihov."
Psalam 2,4Onaj, što živi na nebesima, smije se, Gospod im se potsmijeva.
Psalam 2,5Pa im govori u gnjevu svojem i jarošću svojom zbunjuje ih:
Psalam 2,6"Ja sam pomazao cara svojega na Sionu, na svetoj gori svojoj."
Psalam 2,7Kazaću naredbu Gospodnju; on reče meni: "ti si sin moj, ja te sad rodih.
Psalam 2,8Išti u mene, i daću ti narode u našljedstvo, i krajeve zemaljske tebi u državu.
Psalam 2,9Udarićeš ih gvozdenom palicom; razbićeš ih kao lončarski sud."
Psalam 2,10Sad carevi, orazumite se; naučite se sudije zemaljske!
Psalam 2,11Služite Gospodu sa strahom, i radujte se s trepetom.
Psalam 2,12Poštujte sina, da se ne razgnjevi, i vi ne izginete na putu svome; jer će se gnjev njegov brzo razgorjeti. Blago svjema koji se u nj uzdaju!

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje