Tražilica


Psalam 88. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 88,1Gospode, Bože spasenja mojega, danju vapijem i noću pred tobom.
Psalam 88,2Neka dođe preda te molitva moja, prigni uho svoje k vapaju mojemu!
Psalam 88,3Jer je duša moja puna jada; život je moj blizu carstvu mrtvih.
Psalam 88,4Već me broje među one, koji umiru; ja sam kao čovjek bez
Psalam 88,5Ostavljen sam među mrtvima, sličan ubijenima, koji počivaju u grobu, kojih se više ne spominješ, koji su od ruke tvoje odsječeni.
Psalam 88,6Ti si me rinuo duboko u podzemni svijet, u tmine, u dubine.
Psalam 88,7Oteža mi gnjev tvoj, sve valove svoje pustio si da buče.
Psalam 88,8Udaljuješ od mene prijatelje moje, učini da im omražen budem; uhvaćen sam i ne mogu van.
Psalam 88,9Oči se moje gase od bijede; dan la dan vapijem k tebi, Gospode, k tebi pružam ruke svoje:
Psalam 88,10Hoćeš na mrtvima još činiti čudesa? Ustaju li sjene, da te slave?
Psalam 88,11Je li se u grobu slavi dobro ta tvoja, u carstvu mrtvih vjernost tvoja?
Psalam 88,12Hoće se u tami navješćivati upravljanje tvoje, pravednost tvoja u zemlji zaboravi?
Psalam 88,13Ali ja, Gospode, vapijem k tebi; već u rano jutro penje se k tebi molitva moja.
Psalam 88,14Zašto, Gospode, odbacuješ dušu moju i skrivaš od mene lice svoje?
Psalam 88,15Mučim se i umirem od mladosti, podnosim strahote tvoje bez pomoći.
Psalam 88,16Gnjev tvoj stiže me, strahote tvoje pritiskuju me,
Psalam 88,17Optječu me kao voda svaki dan, stežu me odasvud.
Psalam 88,18Udaljuješ od mene prijatelja i druga; samo je mrak drug moj.
Psalam 88,1 Pjesma. Psalam. Sinova Korahovih. Zborovođi. Po napjevu "Bolest". Za pjevanje. Poučna pjesma. Ezrahijca Hemana.
Psalam 88,2Jahve, Bože moj, vapijem danju, a noću naričem pred tobom.
Psalam 88,3Neka dopre do tebe molitva moja, prigni uho k vapaju mome.
Psalam 88,4Jer mi je duša zasićena patnjama, moj se život bliži Podzemlju.
Psalam 88,5Broje me k onima što u grob silaze, postadoh sličan nemoćniku.
Psalam 88,6Među mrtvima moj je ležaj, poput ubijenih što leže u grobu kojih se više ne spominješ, od kojih si ustegao ruku.
Psalam 88,7Smjestio si me u jamu duboku, u tmine, u bezdan.
Psalam 88,8Teško me pritišće ljutnja tvoja i svim me valima svojim prekrivaš.
Psalam 88,9Udaljio si od mene znance moje, učini da im gnusan budem: zatvoren sam, ne mogu izaći.
Psalam 88,10Od nevolje oči mi gasnu: vapijem tebi, Jahve, iz dana u dan, za tobom ruke pružam.
Psalam 88,11Zar na mrtvima činiš čudesa? Zar će sjene ustati i hvaliti tebe?
Psalam 88,12Zar se u grobu pripovijeda o tvojoj dobroti? O vjernosti tvojoj u Propasti?
Psalam 88,13Zar se u tmini objavljuju čudesa tvoja i tvoja pravda u Zaboravu?
Psalam 88,14Ipak ja vapijem tebi, Jahve, prije jutra molitvom te pretječem.
Psalam 88,15Zašto, Jahve, odbacuješ dušu moju? Zašto sakrivaš lice od mene?
Psalam 88,16Bijedan sam i umirem već od dječaštva, klonuh noseći tvoje strahote.
Psalam 88,17Preko mene prijeđoše vihori tvojega gnjeva, strahote me tvoje shrvaše,
Psalam 88,18okružuju me kao voda sveudilj, optječu me svi zajedno.
Psalam 88,19Udaljio si od mene prijatelja i druga: mrak mi je znanac jedini.
Psalam 88,1Ravnatelju zbora; al-mâhalath le-hannôth . Od sinova Korejevih,
Psalam 88,2GOSPODE, moj Bože spasitelju! Danju, noću, ja vapim prema tebi.
Psalam 88,3Nek moja molitva stigne sve do tebe; prikloni uho mojoj žalbi.
Psalam 88,4Jer moj je život prepunjen nesrećama i ja dotičem pakao.
Psalam 88,5Računaju me u samrtnike; evo me poput jednog dokrajčenog čovjeka,
Psalam 88,6evo me zatvorenog među mrtvima, kao žrtve položene u grob, a o kojima ti gubiš sjećanje jer one su odsječene od tebe.
Psalam 88,7Ti si me odložio u dubine Jame, u Tmine, u ponore.
Psalam 88,8Tvoj se srdžba oborila na mene; svakim od tvojih valova ti me satireš.
Psalam 88,9Ti si udaljio od mene moje bliske; u njihovim očima, ti si od mene načinio jedan užas. Zatvoren, ja nemam izlaza.
Psalam 88,10Moje su oči iscrpljene jadom. Ja te zazivan svaki dan, GOSPODE! Rukama otvorenim prema tebi .
Psalam 88,11Hoćeš li ti načiniti jedno čudo za mrtve? Pokojnici hoće li se podići za tebe slaviti?
Psalam 88,12U Grobu može li se reći tvoja vjernost, i u Ponoru može li se reći tvoja odanost?
Psalam 88,13Tvoje čudo hoće li se upoznati u Tminama, i tvoja pravda u zemlji Zaborava?
Psalam 88,14Ali ja, ja vapim prema tebi GOSPODE! Jutrom, moja molitva je već pred tobom.
Psalam 88,15GOSPODE, zašto me odbaciti, sakriti mi tvoje lice?
Psalam 88,16Nesretan, izmučen od djetinjstva, ja sam trpio tvoje užase i ja sam obezumljen .
Psalam 88,17Tvoji su se bjesovi oborili na mene, tvoji su me užasi uništili.
Psalam 88,18Svaki dan oni su me okružili kao vode, oni su me okružili odasvuda.
Psalam 88,19Ti si udaljio od mene sudrugove i prijatelje; za bliske, ja imam tmine.
Psalam 88,1Gospode Bože, spasitelju moj, danju vičem i noću pred tobom.
Psalam 88,2Nek izađe preda te molitva moja, prigni uho svoje k jauku mojemu;
Psalam 88,3Jer je duša moja puna jada, i život se moj primače paklu.
Psalam 88,4Izjednačih se s onima koji u grob odlaze, postadoh kao čovjek bez sile,
Psalam 88,5Kao među mrtve bačen, kao ubijeni, koji leže u grobu, kojih se više ne sjećaš, i koji su od ruke tvoje daleko.
Psalam 88,6Metnuo si me u jamu najdonju, u tamu, u bezdanu.
Psalam 88,7Oteža mi gnjev tvoj, i svima valima svojim udaraš me.
Psalam 88,8Udaljio si od mene poznanike moje, njima si me omrazio; zatvoren sam, i ne mogu izaći.
Psalam 88,9Oko moje usahnu od jada, vičem te, Gospode, vas dan, pružam k tebi ruke svoje.
Psalam 88,10Eda li ćeš na mrtvima činiti čudesa? ili će mrtvi ustati i tebe slaviti?
Psalam 88,11Eda li će se u grobu pripovijedati milost tvoja, i istina tvoja u truhljenju?
Psalam 88,12Eda li će u tami poznati čudesa tvoja, i pravdu tvoju gdje se sve zaboravlja?
Psalam 88,13Ali ja, Gospode, k tebi vičem, i jutrom molitva moja sreta te.
Psalam 88,14Zašto, Gospode, odbacuješ dušu moju, i odvraćaš lice svoje od mene?
Psalam 88,15Mučim se i izdišem od udaraca, podnosim strahote tvoje, bez nadanja sam.
Psalam 88,16Gnjev tvoj stiže me, strahote tvoje razdiru me.
Psalam 88,17Optječu me svaki dan kao voda, stežu me otsvuda.
Psalam 88,18Udaljio si od mene druga i prijatelja; poznanici moji sakrili su se u mrak.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje