Tražilica


Psalam 89. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 89,1Svagda ću pjevati milosti Gospodnje, od koljena na koljeno javljat ću glasno vjernost tvoju.
Psalam 89,2Jer si rekao: "Zavjet milosti ima da traje dovijeka!" Kao nebo stoji tvrdo vjernost tvoja:
Psalam 89,3"Učinih zavjet s izabranim svojim; zakleh se Davidu, slugi svojemu:
Psalam 89,4Dovijeka ću utemeljiti pleme tvoje, prijestolje tvoje podignuti za sva vremena!"
Psalam 89,5Tada su slavila nebesa, Gospode, čudesa tvoja i vjernost tvoju u zajednici svetoj:
Psalam 89,6Jer tko je u oblacima ravan Gospodu, tko li je sličan Gospodu među sinovima Božjim?
Psalam 89,7Bogu, koji je strahovit u vijeću svetih, silno uzvišen iznad sviju oko njega.
Psalam 89,8Gospode, Bože nad vojskama, tko je tako jak, Gospode, kao ti, kao vjernost tvoja oko tebe?
Psalam 89,9Ti vladaš nad slom morskom; huku valova njegovih ti krotiš.
Psalam 89,10Ti zgazi Rahab kao potučenoga, jakom mišicom razasu neprijatelje svoje.
Psalam 89,11Tvoje je nebo, tvoja i zemlja; ti sazda svijet i što je god u njemu.
Psalam 89,12Ti stvori sjever i jug; Tabor i Hermon raduju se imenu tvojemu.
Psalam 89,13Mišica puna i junačke snage tvoja je; ruka je tvoja jaka, desnica tvoja ispružena.
Psalam 89,14Stupovi su prijestolju tvojemu pravo i pravednost; pred tobom stupaju milost i vjernost.
Psalam 89,15Blagoslovljen je narod, koji zna poklike štovanja, koji ide u svjetlosti lica tvojega, Gospode!
Psalam 89,16Imenu tvojemu raduje se uvijek; pravednost ga tvoja uzvisuje.
Psalam 89,17Fer si ti sjajna snaga naša, po milosti tvojoj raste moć naša.
Psalam 89,18Jer je Gospod zaštitnik naš, kralj naš Svetac Izraelov.
Psalam 89,19Jednoć si govorio u viđenju pobožnima svojim ovako: "Poslah pomoć jednome junaku, uzvisih jednoga mladića iz naroda.
Psalam 89,20Davida nađoh sebi za slugu, pomazah ga svetim uljem svojim.
Psalam 89,21Zato će ruka moja biti s njim, i mišica moja krijepit će ga.
Psalam 89,22Nikad ga neće neprijatelj nadvladati; bezbožnik ga neće potlačiti.
Psalam 89,23Neprijatelje ću njegove pred njim potrti, mrzitelje ću njegove poraziti.
Psalam 89,24Pratit će ga vjernost moja i milost moja; njegova će moć rasti po imenu mojemu.
Psalam 89,25Pružit ću na more ruku njegovu, na rijeke desnicu njegovu.
Psalam 89,26On me smije zvati: Otac moj ti si! Bog moj, branik spasenja mojega!
Psalam 89,27A ja ću ga učiniti prvorođencem, najvišim među kraljevima zemaljskim.
Psalam 89,28Dovijeka ću mu sačuvati milost svoju; zavjet moj s njim stajat će čvrsto.
Psalam 89,29Potomstvo ću njegovo uzdržati u vijeke, prijestolje njegovo, dokle stoji nebo.
Psalam 89,30Ali ako sinovi njegovi ostave zakon moj i ne idu za naredbama mojim,
Psalam 89,31Ako oskvrne zapovijedi moje i ustanove moje ne sačuvaj,
Psalam 89,32Onda ću pokarati prutom otpad njihov i bičevima bezakonje njihovo.
Psalam 89,33Ali milosti svoje neću uzeti od njega i neću prevrnuti vjernošću svojom:
Psalam 89,34Nikada neću pogaziti zavjeta svojega, i što su izrekla usta moja, neću poreći.
Psalam 89,35Svetošću svojom prisegao sam ovo: Nikada neću slagati Davidu:
Psalam 89,36Potomstvo će njegovo ostati dovijeka i prijestolje njegovo kao sunce preda mnom!
Psalam 89,37Kao mjesec trajat će zauvijek, kao nebo opstojati u sva vremena!,
Psalam 89,38Pa ipak sad si odbacio, prezreo, gnjevom progonio, koga si pomazao.
Psalam 89,39Zabacio si zavjet sa slugom svojim, krunu si njegovu u prah bacio, oskvrnio.
Psalam 89,40Srušio si sve zidove njegove, razrušio tvrđave njegove.
Psalam 89,41Sad ga plijeni, tkogod onuda prođe, postade podsmijeh susjedima svojim.
Psalam 89,42Uzvisio si desnicu tlačitelja njegovih, obradovao si sve neprijatelje njegove.
Psalam 89,43Otupio si oštricu mača njegova i nijesi mu dao da pobijedi u boju.
Psalam 89,44Oduzeo si mu sjajno žezlo, prijestolje njegov srušio na zemlju.
Psalam 89,45Skratio si dane mladosti njegove i obukao ga u sramotu.
Psalam 89,46Dokle ćeš se, Gospode, posve kriti, zar da kao oganj plane gnjev tvoj?
Psalam 89,47Spomeni se, Gospode: "Što je živo kako si ni na što stvorio svu djecu čovječju?
Psalam 89,48Gdje je čovjek, koji bi ostao na životu, a da ne mora vidjeti smrt; koji izbavlja život svoj od moći podzemnoga svijeta?
Psalam 89,49Gdje su prijašnje milosti tvoje, Svemogući, što si ih u vjernosti prisegao Davidu?
Psalam 89,50Svemogući, spomeni se sramote sluga svojih, koju nosim u njedrima svojim kod mnogih naroda,
Psalam 89,51Kojom neprijatelji tvoji, Gospode, grde tebe, kojom ruže zapovijed pomazanika tvojega!
Psalam 89,52Neka je blagoslovljen Gospod u vijeke! Amen! Amen!
Psalam 89,1 Poučna pjesma. Ezrahijca Etana.
Psalam 89,2O ljubavi Jahvinoj pjevat ću dovijeka, kroza sva koljena vjernost ću tvoju naviještati.
Psalam 89,3Ti reče: "Zavijeke je sazdana ljubav moja!" U nebu utemelji vjernost svoju:
Psalam 89,4"Savez sklopih s izabranikom svojim, zakleh se Davidu, sluzi svome:
Psalam 89,5tvoje potomstvo održat ću dovijeka, za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje.
Psalam 89,6Nebesa veličaju čudesa tvoja, Jahve, i tvoju vjernost u zboru svetih.
Psalam 89,7Ta tko je u oblacima ravan Jahvi, tko li je Jahvi sličan među sinovima Božjim?
Psalam 89,8Bog je strahovit u zboru svetih, velik i strašan svima oko sebe.
Psalam 89,9Jahve, Bože nad Vojskama, tko je kao ti? Silan si, Jahve, i vjernost te okružuje.
Psalam 89,10Ti zapovijedaš bučnome moru, obuzdavaš silu valova njegovih;
Psalam 89,11ti sasječe Rahaba i zgazi, snažnom mišicom rasu dušmane svoje.
Psalam 89,12Tvoja su nebesa i tvoja je zemlja, zemljin krug ti si sazdao i sve što je na njemu;
Psalam 89,13sjever i jug ti si stvorio, Tabor i Hermon kliču imenu tvojemu.
Psalam 89,14Tvoja je mišica snažna, ruka čvrsta, desnica dignuta.
Psalam 89,15Pravda i Pravednost temelj su prijestolja tvoga, Ljubav i Istina koračaju pred tobom.
Psalam 89,16Blago narodu vičnu svetom klicanju, on hodi u sjaju lica tvojega, Jahve,
Psalam 89,17u tvom se imenu raduje svagda i tvojom se pravdom ponosi.
Psalam 89,18Jer ti si ures moći njegove, po tvojoj milosti raste snaga naša.
Psalam 89,19Jer Jahve je štit naš, Svetac Izraelov kralj je naš.
Psalam 89,20Nekoć si u viđenju govorio pobožnima svojim: "Junaku stavih krunu na glavu, izabranika iz naroda izdigoh;
Psalam 89,21nađoh Davida, slugu svoga, svetim ga svojim uljem pomazah,
Psalam 89,22da ruka moja svagda ostane s njime i moja mišica da ga krijepi.
Psalam 89,23Neće ga nadmudriti dušmanin, niti oboriti sin bezakonja.
Psalam 89,24Razbit ću pred njim protivnike njegove, pogubit ću mrzitelje njegove.
Psalam 89,25Vjernost moja i dobrota bit će s njime i u mome imenu rast će mu snaga.
Psalam 89,26Pružit ću njegovu ruku nad more, do Rijeke desnicu njegovu.
Psalam 89,27On će me zvati: `Oče moj! Bože moj i hridi spasa mojega.`
Psalam 89,28A ja ću ga prvorođencem učiniti, najvišim među kraljevima svijeta.
Psalam 89,29Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju i Savez svoj vjeran.
Psalam 89,30Njegovo ću potomstvo učiniti vječnim i prijestolje mu kao dan nebeski.
Psalam 89,31Ako li mu sinovi Zakon moj ostave i ne budu hodili po naredbama mojim,
Psalam 89,32ako li prestupe odredbe moje i ne budu čuvali zapovijedi mojih;
Psalam 89,33šibom ću kazniti nedjelo njihovo, udarcima ljutim krivicu njihovu,
Psalam 89,34ali mu naklonosti svoje oduzeti neću niti ću prekršiti vjernosti svoje.
Psalam 89,35Neću povrijediti Saveza svojega i neću poreći obećanja svoga.
Psalam 89,36Jednom se zakleh svetošću svojom: Davida prevariti neću:
Psalam 89,37potomstvo će njegovo ostati dovijeka, prijestolje njegovo preda mnom kao sunce,
Psalam 89,38ostat će dovijeka kao mjesec, vjerni svjedok na nebu.
Psalam 89,39A sada ti ga odbi i odbaci, silno se razgnjevi na pomazanika svoga.
Psalam 89,40Prezre Savez sa slugom svojim i krunu njegovu do zemlje ponizi.
Psalam 89,41Razvali sve zidine njegove, njegove utvrde u ruševine baci.
Psalam 89,42Pljačkaju ga svi što naiđu, na ruglo je susjedima svojim.
Psalam 89,43Podiže desnicu dušmana njegovih i obradova protivnike njegove.
Psalam 89,44Otupi oštricu mača njegova, u boju mu ne pomože.
Psalam 89,45Njegovu sjaju kraj učini, njegovo prijestolje na zemlju obori.
Psalam 89,46Skratio si dane mladosti njegove, sramotom ga pokrio.
Psalam 89,47Ta dokle ćeš, Jahve? Zar ćeš se uvijek skrivati? Hoće li gnjev tvoj k`o oganj gorjeti?
Psalam 89,48Sjeti se kako je kratak život moj, kako si ljude prolazne stvorio!
Psalam 89,49Tko živ smrti vidjeti neće? Tko će od ruke Podzemlja dušu sačuvati?
Psalam 89,50Gdje li je, Jahve, tvoja dobrota iskonska kojom se Davidu zakle na vjernost svoju?
Psalam 89,51Sjeti se, Jahve, sramote slugu svojih: u srcu nosim svu mržnju pogana
Psalam 89,52s kojom nasrću dušmani tvoji, Jahve, s kojom nasrću na korake pomazanika tvoga.
Psalam 89,53Blagoslovljen Jahve dovijeka! Tako neka bude. Amen!
Psalam 89,1Uputa; od Etana Ezrahita.
Psalam 89,2Ja ću uvijek opjevavati dobrotu GOSPODOVU. Moja usta obznanjivat će tvoju odanost kroz stoljeća.
Psalam 89,3Da, ja ovo kažem: ” Tvoja je dobrota stvorena za uvijek; u nebesa, ti si postavio svoju odanost.“
Psalam 89,4- Ja sam sklopio jedan savez sa svojim izabranikom, ja sam prisegao Davidu sluzi svom:
Psalam 89,5ja sam postavio tvoju dinastiju za uvijek, ja sam ti podigao jedan prijestol za sva stoljeća. -
Psalam 89,6Nek nebesa slave to čudo, GOSPODE! I tvoju odanost u saboru svetih .
Psalam 89,7Tko je dakle gore jednak GOSPODU? Tko sliči GOSPODU među bogovima?
Psalam 89,8U savjetu svetih, Bog je najstrašniji, užasniji no svi koji ga okružuju.
Psalam 89,9GOSPODE, Bože sila! tko je jak kao ti, GOSPODE? Tvoje okruženje, to je tvoja odanost.
Psalam 89,10Ti si taj koji svladava oholost Mora; kad se njegovi valovi podignu, ti si taj koji ih stiša.
Psalam 89,11Ti si taj koji si skršio lješ Rahabov, koji je raspršio svoje neprijatelje snagom ruke svoje.
Psalam 89,12Tvoja su nebesa! tebi također zemlja! Svijet i njegova bogtatstva, ti si taj koji ih osnova.
Psalam 89,13Sjever i Jug, ti si taj koji ih stvori; Tabor i Hermon kriče od radosti tvojem imenu.
Psalam 89,14Tvoja ruka puna smjelosti, ta moćna ruka, ta ruka podignuta!
Psalam 89,15Pravda i pravo su osnove tvom prijestolu; vjernosti i istina prethode tvojem licu.
Psalam 89,16Sretan narod koji znade tebi klicati! on će hoditi u svjetlosti lica tvoga, GOSPODE!
Psalam 89,17Tvom imenu, oni će plesati od radosti cijeli dan, zbog tvoje tvoje pravde oni ponovo ustaju.
Psalam 89,18Da, ti si njihova blistava snaga; ti nanovo uspravljaš naše čelo svojom milošću .
Psalam 89,19Naš štit ovisi o GOSPODU, a naš kralj o svecu Izraelovu.
Psalam 89,20Jednog dana, u jednoj prikazi, ti reče ovako svojim vjernicima: Ja sam pružio svoju pomoć jednom junaku, ja sam uzveličao jednog mladića iz naroda svog.
Psalam 89,21Ja sam našao Davida svog slugu, posvetio ga svojim svetim uljem.
Psalam 89,22čvrsta, moja ruka bit će blizu njega a moja će ga mišica osnažit!.
Psalam 89,23Neprijatelj ga neće moći iznenaditi, pobunjenik ga neće moći poniziti,
Psalam 89,24jer ja ću skršiti pred njim njegove protivnike, ja ću udariti one koji njega mrze.
Psalam 89,25Moja odanost i moja vjernost bit će blizu njega, a u mom imenu on će uzdići čelo.
Psalam 89,26Ja ću staviti more pod njegovu ruku, rijeke pod njegovu desnicu.
Psalam 89,27On će mene nazvati: ” Oče moj! moj Bože! stijeno koja me spašava! “
Psalam 89,28A ja, ja ću od njega načiniti prvorođenog, sve-višnjeg među kraljevima zemaljskim.
Psalam 89,29Za uvijek ja ću njemu sačuvati svoju vjernost; moj savez bit će njemu osiguran.
Psalam 89,30Ja ću uspostaviti njegovu dinastiju za uvijek, i njegov prijesto za trajanja nebesa.
Psalam 89,31Ako njegovi sinovi napuste moj zakon, i ne slijede moje pravo,
Psalam 89,32ako prekrše moje propise i ne čuvaju moje zapovijedi,
Psalam 89,33ja ću kazniti njihovu pobunu toljagom i njihovu grješku udarcima,
Psalam 89,34ali ne oduzimajući mu svoju vjernost niti niječući svoj savez.
Psalam 89,35ja neću prekršiti svojeg saveza, ja neću promijeniti ono što je izišlo iz mojih usta.
Psalam 89,36Jedanput za uvijek, ja sam se zakleo svojom svetošću: ne! Ja neću iznevjeriti Davida!
Psalam 89,37Njegova će dinastija trajati za uvijek; a njegov prijestol bit će preda mnom, kao sunce,
Psalam 89,38kao mjesec, uvijek ondje, postojan vjerni svjedok u oblacima .
Psalam 89,39To si ti ipak, koji je odbacio, prezrio svog mesiju, koji se razbjesnio protiv njega.
Psalam 89,40Ti si zatajio savez sa svojim slugom, bacio na zemlju i oskvrnuo njegovu dijademu.
Psalam 89,41Ti si provalio sve njegove zabrane, razvalio njegove tvrđe;
Psalam 89,42svi su ga prolaznici pljačkali; evo ga osramoćenog od svojih susjeda.
Psalam 89,43Ti si otkrio snagu neprijatelja, ti si obradovao sve njegove neprijatelje;
Psalam 89,44i čak, ti si otupio oštricu njegovog mača, ti ga nisi podupro tijekom boja.
Psalam 89,45Ti si stavio kraj na njegovu slavu i oborio na zemlju njegov prijestol.
Psalam 89,46Ti si skratio vrijeme njegove mladosti, ti si ga pokrio sramom.
Psalam 89,47Do kada GOSPODE? Ti ćeš se stalno skrivati? Hoćeš li ostaviti plamtjeti svoj gnjev?
Psalam 89,48Misli na to koliko traje moj život: ti si stvorio čovjeka za jedan svršetak tako beznačajan!
Psalam 89,49Koji će čovjek živjeti ne ugledavši smrt, izbjegavajući pad u pakao?
Psalam 89,50Gospodine! Gdje su tvoja nekadašnja dobra? Ti si prisegao Davidu na tvoju vjernost!
Psalam 89,51Gospodine! Misli na svoje osramoćene sluge, na sav taj narod kojim sam opterećen .
Psalam 89,52Tvoji su neprijatelji osramotili njega, GOSPODE! pljujući na korake tvojeg mesije .
Psalam 89,53Blagoslovljen budi GOSPODE za uvijek! Amen i amen !
Psalam 89,1Milosti ću Gospodnje pjevati uvijek, od koljena na koljeno javljaću istinu tvoju ustima svojima.
Psalam 89,2Jer znam da je zavavijek osnovana milost, i na nebesima da si utvrdio istinu svoju, rekavši:
Psalam 89,3"Učinih zavjet s izbranim svojim, zakleh se Davidu, sluzi svojemu:
Psalam 89,4Dovijeka ću utvrđivati sjeme tvoje i prijesto tvoj uređivati od koljena do koljena.
Psalam 89,5Nebo kazuje čudesa tvoja, Gospode, i istinu tvoju sabor svetijeh.
Psalam 89,6Jer ko je nad oblacima ravan Gospodu? ko će se izjednačiti s Gospodom među sinovima Božijim?
Psalam 89,7Bogu se valja klanjati na saboru svetijeh, strašniji je od svijeh koji su oko njega.
Psalam 89,8Gospode, Bože nad vojskama! ko je silan kao ti, Bože? I istina je tvoja oko tebe.
Psalam 89,9Ti vladaš nad silom morskom; kad podigne vale svoje, ti ih ukroćavaš.
Psalam 89,10Ti si oborio oholi Misir kao ranjenika, krjepkom mišicom svojom rasijao si neprijatelje svoje.
Psalam 89,11Tvoje je nebo i tvoja je zemlja; ti si sazdao vasiljenu i što je god u njoj.
Psalam 89,12Sjever i jug ti si stvorio, Tavor i Ermon o tvom se imenu raduje.
Psalam 89,13Tvoja je mišica krjepka, silna je ruka tvoja, i visoka desnica tvoja.
Psalam 89,14Blagost je i pravda podnožje prijestolu tvojemu, milost i istina ide pred licem tvojim.
Psalam 89,15Blago narodu koji zna trubnu poklič! Gospode! u svjetlosti lica tvojega oni hode;
Psalam 89,16Imenom se tvojim raduju vas dan, i pravdom tvojom uzvišuju se.
Psalam 89,17Jer si ti krasota sile njihove, i po milosti tvojoj uzvišuje se rog naš.
Psalam 89,18Jer je od Gospoda obrana naša, i od svetoga Izrailjeva car naš.
Psalam 89,19Tada si govorio u utvari vjernima svojim, i rekao: "poslah pomoć junaku, uzvisih izbranoga svojega iz naroda.
Psalam 89,20Nađoh Davida slugu svojega, svetim uljem svojim pomazah ga.
Psalam 89,21Ruka će moja biti jednako s njim, i mišica moja krijepiće ga.
Psalam 89,22Neće ga neprijatelj nadvladati, i sin bezakonja neće mu dosaditi.
Psalam 89,23Potrću pred licem njegovijem neprijatelje njegove, i nenavidnike njegove poraziću.
Psalam 89,24Istina je moja i milost moja s njim; i u moje ime uzvisiće se rog njegov.
Psalam 89,25Pružiću na more ruku njegovu, i na rijeke desnicu njegovu.
Psalam 89,26On će me zvati: ti si otac moj, Bog moj i grad spasenja mojega.
Psalam 89,27I ja ću ga učiniti prvencem, višim od careva zemaljskih.
Psalam 89,28Dovijeka ću mu hraniti milost svoju, i zavjet je moj s njim vjeran.
Psalam 89,29Produljiću sjeme njegovo dovijeka, i prijesto njegov kao dane nebeske.
Psalam 89,30Ako sinovi njegovi ostave zakon moj, i ne uzidu u zapovijestima mojim;
Psalam 89,31Ako pogaze uredbe moje, i zapovijesti mojih ne sačuvaju,
Psalam 89,32Onda ću ih pokarati prutom za nepokornost, i ranama za bezakonje njihovo;
Psalam 89,33Ali milosti svoje neću uzeti od njega, niti ću prevrnuti istinom svojom;
Psalam 89,34Neću pogaziti zavjeta svojega, i što je izašlo iz usta mojih neću poreći.
Psalam 89,35Jednom se zakleh svetošću svojom; zar da slažem Davidu?
Psalam 89,36Sjeme će njegovo trajati dovijeka, i prijesto njegov kao sunce preda mnom;
Psalam 89,37On će stajati uvijek kao mjesec i vjerni svjedok u oblacima."
Psalam 89,38A sad si odbacio i zanemario, razgnjevio si se na pomazanika svojega;
Psalam 89,39Zanemario si zavjet sa slugom svojim, bacio si na zemlju vijenac njegov.
Psalam 89,40Razvalio si sve ograde njegove, gradove njegove obratio si u zidine.
Psalam 89,41Plijene ga svi koji prolaze onuda, posta potsmijeh u susjeda svojijeh.
Psalam 89,42Uzvisio si desnicu neprijatelja njegovijeh, obradovao si sve protivnike njegove.
Psalam 89,43Zavratio si oštrice mača njegova, i nijesi ga ukrijepio u boju;
Psalam 89,44Uzeo si mu svjetlost, i prijesto njegov oborio si na zemlju;
Psalam 89,45Skratio si dane mladosti njegove i obukao ga u sramotu.
Psalam 89,46Dokle ćeš se, Gospode, jednako odvraćati, dokle će kao oganj plamtjeti gnjev tvoj?
Psalam 89,47Opomeni se kakav je vijek moj, kako si ni na što stvorio sve sinove Adamove?
Psalam 89,48Koji je čovjek živio i nije smrti vidio, i izbavio dušu svoju iz ruku paklenijeh?
Psalam 89,49Gdje su pređašnje milosti tvoje, Gospode? Kleo si se Davidu istinom svojom.
Psalam 89,50Opomeni se, Gospode, prijekora sluga svojih, koji nosim u njedrima svojim od svijeh silnijeh naroda,
Psalam 89,51Kojim kore neprijatelji tvoji, Gospode, kojim kore trag pomazanika tvojega.
Psalam 89,52Blagosloven Gospod uvijek! Amin, amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje