Tražilica


Jeremija 16. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 16,1Dođe mi riječ Gospodnja, govoreći:
Jeremija 16,2"Ne uzimaj sebi žene, i da nemaš sinova ni kćeri na ovom mjestu!
Jeremija 16,3Jer ovako veli Gospod za sinove i kćeri, što se rode na ovom mjestu, za matere, koje ih rode, i za oce njihove, koji ih rode u ovoj zemlji:
Jeremija 16,4Veoma mučnom će smrću pomrijeti, ne oplakani i ne pokopani. Ležat će kao gnoj na polju, od mača i od gladi izginut će, mrtva će tjelesa njihova biti hrana pticama nebeskim i životinjama poljskim."
Jeremija 16,5Dalje zapovjedi Gospod: "Ne ulazi u kuću, u kojoj je žalost ne idi na tugovanje za mrtvacem i ne iskazuj nikome sažaljavanje svoje; jer uskraćujem tomu narodu prijateljstvo svoje," govori Gospod, "milost i milosrđe.
Jeremija 16,6Veliko i malo pomrijet ću ovoj zemlji, a da se ne pokopaju ili oplaču, niti će zbog njih praviti ureza, niti kose šišati.
Jeremija 16,7Neće se lomiti kruh žalosti, da se tko potješi za mrtvim. Neće se nikome pružiti čaša utjehe za ocem njegovim ili za materom njegovom.
Jeremija 16,8Ne idi u kuću na svečanu gozbu, da tamo sjediš za jelom i pilom!
Jeremija 16,9Jer ovako veli Gospod rad vojskama, Bog Izraelov: "Doista učinit ću, da na ovom mjestu pred vašim očima u vaše dane umukne glas radosti i glas veselja, poklik zaručnikov i pjev zaručnice.
Jeremija 16,10Kada tome narodu objaviš sve ove riječi, a oni te zapitaju: "Zašto nam se prijeti Gospod svim tim zlom velikim, u čemu je krivnja naša i grijeh naš, što počini smo proti Gospodu, Bogu svojemu?"
Jeremija 16,11Tada im odgovori: 'U tom što su oci vaši ostavili mene', govori Gospod, 'i trčali su za drugim bogovima, služili im i klanjali im se, a mene su ostavili i zakona mojega nijesu držali.
Jeremija 16,12Vi ste još gore činili nego oci vaši. Svaki od vas slijedi samo svoje prkosno i zlo srce ne slušajući mene.
Jeremija 16,13Zato ću vas izbaciti iz ove zemlje u zemlju, koje nijeste poznavali ni vi ni oci vaši. Tamo možete služiti tuđim bogovima dan i noć, a ja više nemam milosrđa s vama.'
Jeremija 16,14Zato, evo, doći će dani," govori Gospod, "kad se neće više govoriti: 'Tako da je živ Gospod, koji je izveo sinove Izraelove iz Egipta!'
Jeremija 16,15Nego: 'Tako da je živ Gospod, koji je vodio kući sinove Izraelove iz sjeverne zemlje i iz svih zemalja, kamo ih je bio razgranao!' Ja ću ih natrag dovesti u zemlju njihovu, koju sam dao ocima njihovim."
Jeremija 16,16"Gle, ja šaljem mnoge ribare", govori Gospod; da ih love, a potom šaljem mnoge lovce, da ih love na svakoj gori i na svakoj visini i rasjelinama kamenim.
Jeremija 16,17Jer oči moje prate sve putove njihove: oni nijesu skriveni od mene, i krivnja njihova nije zaklonjena od očiju mojih.
Jeremija 16,18Tako plaćam najprije dvojinom za krivnju njihovu i za grijeh njihov, jer su oskvrnili zemlju moju svojim neživim, gadnim grdobama idolskim, što napunjaju baštinu moju."
Jeremija 16,19"Gospode, snago moja, grade moj, utočište moje u dan nevolje! Narodi dolaze k tebi s krajeva zemlje i govore: 'Oci nasi imali su za samo lažne idole, ništave, nekorisne bogove.
Jeremija 16,20Može li čovjek načiniti sebi bogove? To ipak nijesu bogovi.'"
Jeremija 16,21"I evo, ja ću ih ovaj put dovesti do spoznaje. Učinit ću, da osjete jaku ruku moju. Tada će uvidjeti, da je moje ime: Gospod."
Jeremija 16,1 I dođe mi riječ Jahvina i reče:
Jeremija 16,2"Ne uzimaj sebi žene; i nemaj ni sinova ni kćeri na ovome mjestu.
Jeremija 16,3Jer ovako govori Jahve o kćerima i sinovima koji će se roditi na ovome mjestu i o majkama koje će ih rađati i o očevima koji će ih imati u ovoj zemlji:
Jeremija 16,4Oni će umrijeti smrću prebolnom, nitko ih neće oplakivati, niti će ih sahraniti. Pretvorit će se u gnoj za oranice, izginut će od mača i gladi, a njihova će trupla biti hrana pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim.
Jeremija 16,5Da, ovako govori Jahve: "Ne smiješ ući u kuću žalosti, ne idi naricati niti ih sažaljevati. Jer ja sam tom narodu uskratio mir svoj - riječ je Jahvina - ljubav i samilost.
Jeremija 16,6Pomrijet će veliko i malo u ovoj zemlji i nitko ih neće pokopati. Nitko neće naricati nad njima, niti će zbog njih praviti ureza, niti kose šišati.
Jeremija 16,7Za onog u žalosti neće kruh lomiti, da ga utješe zbog pokojnika, nitiće mu tko pružiti pehar utjehe zbog smrti njegova oca ili majke njegove.
Jeremija 16,8Ne ulazi u kuću slavlja da s njima sjediš i gostiš se.
Jeremija 16,9Jer ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: "Evo, učinit ću da s ovog mjesta i pred vašim očima i u ovim danima iščeznu poklici radosti i veselja i glasovi zaručnika i zaručnice.
Jeremija 16,10A kad objaviš tom narodu sve ove riječi, pa te upitaju: `Zašto nam Jahve zaprijeti svom ovom golemom nesrećom; u čemu je zločinstvo naše i u čemu su grijesi naši što ih počinismo protiv Jahve, Boga našega?` -
Jeremija 16,11onda im odgovori: `U tom što me ostaviše oci vaši - riječ je Jahvina - i trčaše za tuđim bogovima da im služe i da im se klanjaju, a mene ostaviše i Zakona se moga ne držaše.
Jeremija 16,12A vi još gore učiniste nego oci vaši, jer evo, svaki se povodi za okorjelošću zloga srca svoga, a mene ne sluša.
Jeremija 16,13Zato ću vas istjerati iz ove zemlje u zemlju koja vam je neznana, kao što bijaše i ocima vašim. Ondje ćete služiti tuđim bogovima danju i noću: jer neću vam se više smilovati!`
Jeremija 16,14"Zato, evo, dolaze dani - riječ je Jahvina - kad se više neće govoriti: `Živoga mi Jahve koji sinove Izraelove izvede iz Egipta`,
Jeremija 16,15nego: `Živoga mi Jahve koji sinove Izraelove izvede iz zemlje sjeverne i iz svih zemalja kamo ih bijaše prognao.` Vratit ću ih u zemlju njihovu koju dadoh ocima njihovim.
Jeremija 16,16Evo, poslat ću mnoga ribara - riječ je Jahvina - koji će ih uloviti. A zatim ću dovesti mnoge lovce koji će ih goniti sa svih gora, i sa svih brežuljaka, i iz svih pećinskih rasjeklina.
Jeremija 16,17Jer moje oči prate sve njihove putove: neće mi izmaći, niti se bezakonje njihovo može sakriti od očiju mojih.
Jeremija 16,18Dvostruko ću naplatiti njihovo bezakonje i grijehe njihove, jer su truplima svojih grozota oskvrnuli moju zemlju i moju baštinu ispunili gnusobama.
Jeremija 16,19Jahve, snago moja i moja utvrdo, utočište moje u danima nevolje! K tebi će doći narodi s krajeva zemlje. I govorit će: Samu nam laž oci namriješe, Ništavost i Nemoć.
Jeremija 16,20Ta stvara li čovjek sam sebi bogove, to nikako nisu bogovi.
Jeremija 16,21Učinit ću, evo, da osjete, da ovaj put zaista oćute moju ruku i snagu moju, i znat će da mi je ime Jahve.
Jeremija 16,1Riječ se GOSPODOVA uputi meni:
Jeremija 16,2Ti nećes uzeti žene, nećeš imati ni sina ni kćer.
Jeremija 16,3Naime, ovako govori GOSPOD glede sinova i kćeri koji se rađaju ovdje, glede majki koje ih donose na svjetlost dana, glede otaca koji ih rađaju u ovoj zemlji:
Jeremija 16,4Oni će poumirati izmučeni glađu, oni neće imati ni pogreba ni groba; oni će postati gnojivo na zemlji . Oni će propasti od mača i od gladi: njihovi će lješevi postati hrana pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim.
Jeremija 16,5Da, ovako govori GOSPOD: Ne ulazi u kuću u kojoj se skupljaju zbog žalosti, ne odlazi na pogrebe i ne imaj za te ljude nikakve sućuti, jer ja oduzimam tom narodu dano blagostanje proročanstvo GOSPODOVO kao i odanost i milosrđe.
Jeremija 16,6U ovoj zemlji, veliki će kao i mali pomrijeti; oni neće biti pokopani; neće se za njih pojati žalobne pjesme, neće se činiti ni urezivanja ni striženja .
Jeremija 16,7Neće se razlamati kruh onome koji je u žalosti za okrepu poslije jedne smrti; neće mu se nuditi pehar okrjepe ni za njegovog oca ni za majku njegovu.
Jeremija 16,8Ti također nećeš ulaziti u neku kuću gdje se piruje da bi sjeo k stolu s njima, za jesti i piti.
Jeremija 16,9Naime ovako govori GOSPOD svemogući: Ja ću prekinuti u ovom mjestu, od vaših dana i pred vašim očima, krike veselja i radosnih riječi, pjesmu supružniku i klicanje nevjesti.
Jeremija 16,10Kad budeš priopćio tim ljudima sve ove riječi, ako ti kažu: ” Zašto je GOSPOD naložio protiv nas tako veliku nesreću, što je naš zločin, koji smo grijeh počinili prema GOSPODU našem Bogu? “,
Jeremija 16,11tad ćeš im ti reći: ” To je zato što su me vaši očevi napustili proročanstvo GOSPODOVO da bi prišli drugim bogovima, da bi, im izražavali štovanje klanjajući se pred njima; mene, oni su napustili, i moj nauk, nisu ga upamtili.
Jeremija 16,12što se vas tiče, vi postupate još gore no vaši očevi: svaki od vas ustrajava u svojoj ogavnoj tvrdoglavosti, ne slušajući mene.
Jeremija 16,13Ja vas izbacujem iz ove zemlje, u jednu drugu, neupoznanu i od vas i od vaših otaca; vi ćete služiti drugim bogovima i nećete više moći računati na moju skrb. “ (usp. Jr 23.78)
Jeremija 16,14Eh dobro! dolaze dani proročanstvo GOSPODOVO kad neće biti govoreno: ”živ je GOSPOD koji je izveo Izaraelite iz Egipta!“,
Jeremija 16,15već prije: ” živ je GOSPOD koji je izveo Izraelite, iz zemlje na sjeveru ! i iz svih zemalja kamo ih je bio raspršio! “ Da, ja ću ih ponovo dovesti na tle koje sam dao njihovim očevima.
Jeremija 16,16Ja ću mnoštvo ribara poslati proročanstvo GOSPODOVO koji će ih loviti; po tome poslat ću mnoštvo lovaca koji će ih loviti na svakoj planini, svakom brdu i sve do u udubinama stijena.
Jeremija 16,17Moj je pogled usmjeren na sve njihove postupke, ništa mi ne izmiče. Njihova nastranost ne može se ukrasti mom pogledu.
Jeremija 16,18Ja počinjem naplaćujući im njihov dvostruki zločin i njihov grijeh jer su obeščastili moju zemlju strvom svojih gadosti i napunili moju baštinu svojim užasima .
Jeremija 16,19GOSPODE, snago i utočište moje, pribježište moje u dan zebnje, prema tebi će doći pogani, s krajeva zemlje govoreći: Ono što su naši očevi primili u dio samo je lažnost, bezvrijedna ništavnost .
Jeremija 16,20Mogu li sebi ljudi načiniti bogove, oni koji nisu bogovi ?
Jeremija 16,21Eh dobro, ja ću im dati spoznaju, ovog puta ja ću ih upoznati s valjanošću moje ruke i oni će spoznati da moje ime jest ”GOSPOD“.
Jeremija 16,1Potom dođe mi riječ Gospodnja govoreći:
Jeremija 16,2Nemoj se ženiti, i da nemaš sinova ni kćeri na tom mjestu.
Jeremija 16,3Jer ovako govori Gospod za sinove i kćeri što se rode na tom mjestu i za matere njihove koje ih rode, i za oce njihove koji ih rode u toj zemlji:
Jeremija 16,4Ljutom će smrću pomrijeti, neće biti oplakani niti će se pogrepsti, biće gnoj po zemlji, i od mača i od gladi izginuće, i mrtva će tjelesa njihova biti hrana pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim.
Jeremija 16,5Jer ovako govori Gospod: ne ulazi u kuću u kojoj je žalost, i ne idi da plačeš niti ih žali; jer sam uzeo mir svoj od toga naroda, govori Gospod, milost i žaljenje.
Jeremija 16,6Pomrijeće mali i veliki u ovoj zemlji, neće biti pogrebeni niti će se oplakati, niti će se ko rezati ni glave strići za njima.
Jeremija 16,7Neće im se dati hljeba u žalosti da se potješe za mrtvijem, niti će ih napojiti iz čaše radi utjehe za ocem ili za materom.
Jeremija 16,8Tako ne ulazi u kuću u kojoj je žalost da sjedeš s njima da jedeš i piješ.
Jeremija 16,9Jer ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: evo, ja ću učiniti da na ovom mjestu pred vašim očima i za vaših dana ne bude glasa radosna ni glasa vesela, glasa ženikova ni glasa nevjestina.
Jeremija 16,10A kad kažeš tome narodu sve ove riječi, ako ti reku: zašto izreče Gospod sve to veliko zlo na nas? i kako je bezakonje naše ili kaki je grijeh naš, kojim zgriješismo Gospodu Bogu svojemu?
Jeremija 16,11Tada im reci: jer oci vaši ostaviše mene, govori Gospod, i idoše za drugim bogovima i služiše im i klanjaše im se, a mene ostaviše i zakona mojega ne držaše;
Jeremija 16,12A vi još gore činite nego oci vaši, jer eto idete svaki po misli srca svojega zloga ne slušajući mene.
Jeremija 16,13Zato ću vas izbaciti iz ove zemlje u zemlju koje ne poznaste ni vi ni oci vaši, i ondje ćete služiti drugim bogovima dan i noć dokle vam ne učinim milost.
Jeremija 16,14Zato, evo, idu dani, govori Gospod, kad se neće više govoriti: tako da je živ Gospod koji je izveo sinove Izrailjeve iz zemlje Misirske;
Jeremija 16,15Nego: tako da je živ Gospod koji je izveo sinove Izrailjeve iz zemlje sjeverne i iz svijeh zemalja u koje ih bješe razagnao! Jer ću ih opet dovesti u zemlju njihovu koju sam dao ocima njihovijem.
Jeremija 16,16Gle, ja ću poslati mnoge ribare, govori Gospod da ih love, i poslije ću poslati mnoge lovce da ih love po svakoj gori i po svakom humu i po rasjelinama kamenijem.
Jeremija 16,17Jer oči moje paze na sve putove njihove, nijesu sakriveni od mene, niti je bezakonje njihovo zaklonjeno od mojih očiju.
Jeremija 16,18I platiću im prvo dvojinom za bezakonje njihovo i za grijeh njihov, što oskvrniše zemlju moju strvima gadova svojih, i našljedstvo moje napuniše gnusobama svojim.
Jeremija 16,19Gospode, krjeposti moja i grade moj i utočište moje u nevolji, k tebi će doći narodi od krajeva zemaljskih, i reći će: doista oci naši imaše laž, i taštinu i što ni malo ne pomaže.
Jeremija 16,20Eda li će čovjek načiniti sebi bogove, koji ipak nijesu bogovi?
Jeremija 16,21Zato, evo, ja ću ih naučiti sada, pokazaću im ruku svoju i silu svoju, da poznadu da mi je ime Gospod.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje