Tražilica


Jeremija 35. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 35,1Ovo je riječ, koja dođe Jeremiji od Gospoda u dane Jojakima, sina Josijina, kralja Judina, govoreći:
Jeremija 35,2"Idi k zajednici Rekabovaca, govori s njima i dovedi ih u kuću Gospodnju u koju ćeliju i podaj im vina da, piju!"
Jeremija 35,3l tako uzeh Jaazaniju, sina Jeremije, sina Habasinijina, braću njegovu I sve sinove njegove i svu zajednicu Rekabovaca.
Jeremija 35,4Dovedoh ih u kuću Gospodnju ćeliju sinova Hanana, sina Jigdalijina, čovjeka Božjega, koja je iz ćeliju knezova iznad ćelije Maaseje, sina Šalumova, vratara.
Jeremija 35,5Metnuh pred pripadnike zajednice Rekabovaca krčage s vinom i čaše i rekoh im: "Pijte vino!"
Jeremija 35,6A oni odgovoriše: "Ne pijemo vina; jer djed naš Jonadab, sin Rekabov, zapovjedio nam je: 'Ne smijete piti vina, ni vi ni sinovi vaši dovijeka.
Jeremija 35,7I kuće ne gradite i sjemena ne sijte, ni vinograda ne sadite niti ih posjedujte, nego stanujte uvijek u šatorima, da dugo živite u zemlji, u kojoj ste gost!'
Jeremija 35,8Mi slušamo Jonadaba, sina Rekabova, djeda svojega, do u riječ u svemu, što nam je zapovjedio, ne pijemo vina nikada, ni mi ni žene naše, ni sinovi naši ni kćeri naše.
Jeremija 35,9Ne gradimo kuća, da u njima stanujemo, i ne posjedujemo vinograda, njiva i posijanih polja
Jeremija 35,10Stanujemo u šatorima i činimo brižno sve, što nam je zapovjedio naš djed Jonadab.
Jeremija 35,11Kad je došao Nebukadnezar, kralj babilonski, proti ovoj zemlji, rekli smo: 'Dođite, otidimo u Jerusalem ispred vojske Kaldejaca i ispred vojske Sirijaca!' Tako sad stanujemo u Jerusalemu."
Jeremija 35,12I dođe riječ Gospodnja Jeremiji, govoreći:
Jeremija 35,13"Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: "Idi, javi ljudima Judinim i stanovnicima jerusalemskim: 'Zar nećete da primite nauke i da poslušate naputke moje?' govori Gospod.
Jeremija 35,14'Izvršuje se zapovijed Jonadaba, sina Rekabova, koji je zabranio potomcima svojim da ne piju vina. Oni ne piju vina do danas, nego slušaju zapovijed djeda svojega. A ja sam neprestano govorio vina, ali me vi nijeste slušali.
Jeremija 35,15Slao sam k vama jednako sve sluge svoje, proroke, s opomenom: "Vratite se svi sa svojih zlih putova, popravite djela svoja i ne trčite za drugim bogovima, da im služite! Tada ćete ostati u zemlji, koju sam dao vama i ocima vašim." Ali mi vi ne prignuste uha svojega, niti me poslušaste.
Jeremija 35,16A sinovi Jonadaba, sina Rekabova, držali su se zapovijedi djeda svojega, koju im je dao, ali taj narod ne sluša mene.
Jeremija 35,17Zato ovako veli Gospod, Bog nad vojskama, Bog Izraelov: 'Doista, ja ću pustiti na Judu i na sve stanovnike jerusalemske svu nesreću kojom sam im zaprijetio; jer sam im govorio, a oni ne poslušaše, jer sam ih zvao, a oni se ne odazvaše!'"
Jeremija 35,18A zajednici Rekabovaca reče Jeremija: "Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: 'Jer ste bili poslušni zapovijedi svojega djeda Jonadaba i držali sve naputke njegove i činili sve, što vam je zapovjedio'.
Jeremija 35,19Zato veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: 'Nikada neće Jonadabu, sinu Rekabovu, ponestati potomaka, koji mi služe dovijeka."
Jeremija 35,1 Jahve uputi riječ Jeremiji u dane Jojakima, sina Jošijina, kralja judejskoga:
Jeremija 35,2"Idi u zajednicu Rekabovaca, govori s njima i dovedi ih u Dom Jahvin, u jednu od dvorana, i daj im vina.
Jeremija 35,3Tada dovedoh Jaazaniju, sina Habasinijina sina Jeremije, njegovu braću i sve sinove njegove i sav dom Rekabovaca
Jeremija 35,4i dovedoh ih u Dom Jahvin, u dvoranu čovjeka Božjega Ben Johanana, sina Jigdalijina, koja je kraj dvorane kneževske, a nad dvoranom vratara Maaseje, sina Šalumova.
Jeremija 35,5Zatim stavih pred sinove doma Rekabova krčage pune vina i čaše te im rekoh: "Pijte vina!
Jeremija 35,6Ali oni odgovoriše: "Ne pijemo vina, jer nam je otac naš Jonadab, sin Rekabov, zapovjedio: `Ne smijete nikada piti vina, ni vi ni sinovi vaši.
Jeremija 35,7Niti smijete graditi kućÄa, niti sijati sjemena ni saditi vinogradÄa, niti ih posjedovati, nego provodite sav život pod šatorima, da dugo živite u zemlji gdje kao stranci boravite.`
Jeremija 35,8I mi poslušasmo glas oca Jonadaba, sina Rekabova, u svem što nam je zapovjedio: da nikad vina ne pijemo, ni mi ni žene naše, niti sinovi naši, ni kćeri naše,
Jeremija 35,9da ne gradimo kuća, ni da posjedujemo vinograda ni polja zasijanih,
Jeremija 35,10da stanujemo pod šatorima i držimo se poslušno svega što nam zapovjedi naš otac Jonadab.
Jeremija 35,11Samo kada je Nabukodonozor, kralj babilonski, krenuo protiv ove zemlje, rekosmo: `Hajdemo, pođimo u Jeruzalem da izbjegnemo vojsku kaldejsku i vojsku aramejsku!` I tako sada živimo u Jeruzalemu.
Jeremija 35,12Tada dođe riječ Jahvina Jeremiji:
Jeremija 35,13Ovako govori Jahve nad Vojskama, kralj Izraelov: "Idi i objavi Judejcima i Jeruzalemcima: `Zar nećete primiti nauka moga i poslušati riječi moje?` - riječ je Jahvina. -
Jeremija 35,14`Ispunjuju se riječi Jonadaba, sina Rekabova, koji je sinovima svojim zabranio da piju vina, i do dana današnjega nitko ga nije pio, jer oni slušaju riječ svoga oca. A ja sam vam jednako govorio, ali me niste slušali.
Jeremija 35,15I slao sam bez prestanka k vama sluge svoje, proroke, da vam propovijedaju: `Vratite se svaki sa svoga opakog puta, popravite djela svoja i ne trčite za tuđim bogovima da im služite, pa ćete ostati u zemlji koju dadoh vama i ocima vašim`; ali ne prikloniste uha svojega i ne poslušaste me.
Jeremija 35,16Sinovi Jonadaba, sina Rekabova, držahu se zapovijedi koju im dade otac njihov. Ali mene ovaj narod ne sluša.`
Jeremija 35,17Zato govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: `Evo, navući ću na sve Jeruzalemce sve one nevolje kojima sam im zaprijetio, jer sam im govorio, a oni me ne slušahu, dozivao ih, ali se oni ne odazivahu.`
Jeremija 35,18Zajednici Rekabovaca Jeremija reče: "Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: `Jer ste slušali zapovijedi svoga oca Jonadaba i držali se svih naredaba i činili sve što vam je on zapovjedio,
Jeremija 35,19zato - ovako govori Jahve nad Vojskama, kralj Izraelov - Jonadabu, sinu Rekabovu, nikad neće ponestati potomka koji će stajati pred licem mojim u sve dane.`
Jeremija 35,1Riječ koja se uputi Jeremiji od strane GOSPODA, u vrijeme Jojakima, sina Joziasova, kralja Jude:
Jeremija 35,2” Idi pronaći obitelj Rekabita, govori im, dovedi ih u Templ, u jednu od dvorana i daj im vina piti. “
Jeremija 35,3Ja dakle odoh potražiti Jaazanija, sina Jirmejahuvljeva, sina Havacinijavljeva, svu njegovu braću i sve njegove sinove: svu obitelj Rekabita.
Jeremija 35,4Ja ih dovedoh u Templ, u dvoranu sinova Hananijevih, sina Jigdalijahuvljeva, čovjeka Božjeg, onu koja se nalazi pokraj dvorane ministarske, iznad dvorane Masejahuvljeve, sina šalumova, čuvara praga .
Jeremija 35,5Ja postavih pred članove obitelji Rekabita vrčeve ispunjene vinom i pehare, i rekoh im: ” Pijte vino!“
Jeremija 35,6Oni uzvratiše: ” Mi ne pijemo vina. Naš predak Jonadab, Sin Rekabov, ostavio nam je uputstvo: Vi nikad nećete piti vina, ni vi ni djeca vaša;
Jeremija 35,7vi nećete graditi kuće, nećete sijati, nećete saditi vrtove niti stvarati ikakvu tečevinu, već ćete stanovati pod šatorima cijelog svog života da biste živjeli dugo na zemlji u kojoj boravite.
Jeremija 35,8Mi smo pkorni svim uputstvima što nam ih je predak naš Jonadab, sin rekqbljev ostavio: mi nikad nismo pili viina, ni mi, ni naše žene, ni naši sinovi, ni naše kćeri,
Jeremija 35,9nikad nismo gradili kuća da bi stanovali u njima nismo stjecali vrtova, ni polja, niti ih sijali;
Jeremija 35,10mi stanujemo pod šatorima: mi smo pažljivo pokorni uputstvima koje nam je naš predal Jonadab ostavio.
Jeremija 35,11Samo u času kad Nabukodonozor, kralj Babilonije, napade zemlju mi smo rekli sami sebi: Bolje je ući u Jeruzalem pred ovom plimom Kaldejaca i *Aramejaca. Tako smo se mi smjestili u Jeruzalemu.“
Jeremija 35,12Tada riječ GOSPOODOVA bi upućena Jeremiji:
Jeremija 35,13- ” Ovako govori GOSPOD, svemogući, Bog Izraelov - Idi reći Judinim ljudima i žiteljima Jeruzalema: Hoćete li vi najzad prihvatiti poduku i slušati moje riječi - proročanstvo GOSPODOVO?
Jeremija 35,14Zabrana pijenja vina što ju je Jonadab, sin Rekabljev, ostavio svojoj djeci bila je poštovana: oni nikad nisu pili vina sve do ovog dana, pokoravajući se uputama svojeg predka. Ali ja, ja sam vama neumorno govorio, a da me vi niste slušali.
Jeremija 35,15Neumorno, ja sam vam slao sluge svoje *proroke da vam govore: Obratite se svaki od svojeg hrđavog ponašanja, da, poboljšajte svoj način ponašanja, ne prilazite k drugim bogovima da im odajete štovanje, i vi ćete ostati na tlu koje sam ja dao vama i vašim očevima! Ali, vi niste napregli uho, vi me niste slušali.
Jeremija 35,16Sinovi Jonadabljevi, oni su štovali uputstva koja im je ostavio predak njihov, ali ovaj narod mene ne sluša.
Jeremija 35,17Eh dobro, ovako govori GOSPOD, Bog moćni, Bog Izraelov: Ja ću dati da dođu nad Judu i sve stanovnike Jeruzalema sva zla koja sam ja propisao protiv njih, jer ja sam njima govorio, a da oni ne slušaju, i ja sam ih zvao, a da mi oni nisu odgovarali.“
Jeremija 35,18Obitelji Rekabita Jeremija reče: ” Ovako govori GOSPOD, svemogući, Bog Izraelov: S obzirom da se vi pokoravate uputstvu vašeg predka Jonadaba, što se držite svih njegovih uputstava i što jasno primijenjujete ono što vam je iskao,
Jeremija 35,19eh dobro, ovako govori GOSPOD, sve-mogući, Bog Izraelov: Neće nikad uzmanjkati u Jonadaba, sina Rekabljeva, ljudi koji se uvijek nalaze u mojoj nazočnosti.“
Jeremija 35,1Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda u vrijeme Joakima sina Josijina cara Judina, govoreći:
Jeremija 35,2Idi k domu sinova Rihavovijeh i govori s njima, te ih dovedi u dom Gospodnji, u koju klijet, i podaj im vina neka piju.
Jeremija 35,3Tada uzeh Jazaniju sina Jeremije sina Hovasijina i braću njegovu i sve sinove i sav dom sinova Rihavovijeh.
Jeremija 35,4I dovedoh ih u dom Gospodnji, u klijet sinova Anana sina Igdalijina čovjeka Božijega, koja je do klijeti knezovske, nad klijeću Masije sina Salumova, vratara.
Jeremija 35,5I metnuh pred sinove doma Rihavova krčage pune vina, i čaše, pa im rekoh: pijte vino.
Jeremija 35,6A oni rekoše: nećemo piti vina, jer Jonadav, sin Rihavov, otac naš zabranio nam je rekavši: ne pijte vina, ni vi ni sinovi vaši dovijeka;
Jeremija 35,7I kuće ne gradite, ni sjemena sijte, ni vinograda sadite niti ga držite, nego u šatorima živite svega vijeka svojega, da biste dugo živjeli na zemlji, gdje ste došljaci.
Jeremija 35,8I poslušasmo glas Jonadava sina Rihavova oca svojega u svemu što nam zapovijedi da ne pijemo vina svega vijeka svojega, ni mi ni naše žene, ni sinovi naši ni kćeri naše,
Jeremija 35,9Ni da gradimo kuća da u njima živimo, ni da imamo vinograda ni njive ni usjeva.
Jeremija 35,10Nego živimo u šatorima, i slušamo i činimo sve kako nam je zapovjedio Jonadav otac naš.
Jeremija 35,11A kad dođe Navuhodonosor car Vavilonski u ovu zemlju, rekosmo: hajde da otidemo u Jerusalim ispred vojske Haldejske i vojske Sirske; i tako ostasmo u Jerusalimu.
Jeremija 35,12Tada dođe riječ Gospodnja Jeremiji govoreći:
Jeremija 35,13Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: idi reci Judejcima i Jerusalimljanima: zar nećete da primite nauke da slušate riječi moje? govori Gospod.
Jeremija 35,14Izvršuju se riječi Jonadava sina Rihavova, koji zabrani sinovima svojim da ne piju vina, i ne piju vina do danas, nego slušaju zapovijest oca svojega; a ja vam govorih zarana jednako, a vi me ne poslušaste.
Jeremija 35,15I slah k vama sve sluge svoje proroke zarana jednako govoreći: vratite se svaki sa svoga puta zloga, i popravite djela svoja i ne idite za drugim bogovima služeći im, pak ćete ostati u zemlji koju sam dao vama i ocima vašim, ali ne prignuste uha svojega niti me poslušaste.
Jeremija 35,16Da, sinovi Jonadava sina Rihavova izvršuju zapovijest oca svojega što im je zapovijedio, a taj narod ne sluša mene.
Jeremija 35,17Zato ovako veli Gospod Bog nad vojskama, Bog Izrailjev: evo, ja ću pustiti na Judu i na sve stanovnike Jerusalimske sve zlo što izrekoh za njih; jer im govorih a oni ne poslušaše, i zvah ih a oni se ne odazvaše.
Jeremija 35,18A porodici Rihavovoj reče Jeremija: ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: što slušate zapovijest Jonadava oca svojega i držite sve zapovijesti njegove i činite sve kako vam je zapovijedio,
Jeremija 35,19Zato ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: neće nestati Jonadavu sinu Rihavovu čovjeka koji bi stajao preda mnom dovijeka.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje