Tražilica


Jeremija 37. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Jeremija 37,1Mjesto Konije, sina Jojakimova, postade kralj Zedekija, sin Josijin. Nebukadnezar, kralj babilonski, bio ga je postavio kraljem u zemlji Judinoj.
Jeremija 37,2Ali ni on ni dvorani njegovi ni narod zemaljski nijesu slušali riječi Gospodnjih, što ih je dao navješćivati preko proroka Jeremije.
Jeremija 37,3Jednoga dana posla kralj Zedekija Jehukala, sina Šelemjina, i svećenika Sefaniju, sina Maasejina, k proroku Jeremiji i poruči mu: "Pomoli se ipak za nas Gospodu, Bogu našemu!"
Jeremija 37,4Jeremija je tada, još slobodan hodio među narodom; nijesu ga bili još bacili u tamnicu.
Jeremija 37,5Međutim je pridolazila vojska faraonova iz Egipta. Kad su to čuli Kaldejci, koji su opsjedali Jerusalem, otidoše od Jerusalema.
Jeremija 37,6Tada dođe riječ Gospodnja proroku Jeremiji, govoreći:
Jeremija 37,7"Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: Kralju Judinu, koji vas je poslao k meni, da me pitate, recite ovo: 'Vojska faraonova, što se je podigla za olakšanje vaše, vraća se natrag u svoju zemlju Egipat.
Jeremija 37,8Kaldejci će opet doći i borit će se proti ovome gradu, zauzet će ga i spaliti ognjem.'"
Jeremija 37,9Zato veli Gospod: 'Ne varajte se pomišlju: "Kaldejci odlaze zauvijek od nas, jer oni ne odlaze.
Jeremija 37,10I kad biste potukli svu vojsku kaldejsku, što se bori proti vama, i samo još nekoliko ranjenika ostalo u svojim šatorima, oni bi se ipak opet digli i taj grad spalili ognjem.'"
Jeremija 37,11Kad je vojska kaldejska bila odmakla od Jerusalema ispred četa faraonovih,
Jeremija 37,12Tada ostavi Jeremija Jerusalem, da pođe u zemlju Benjaminovu i da tamo s porodicom svojom uredi neki posao baštinski.
Jeremija 37,13Kad je prolazio kroz vrata Benjaminova, imao je tamo stražu Jirijaj, sin Šelemje, sina Hananijina. Ovaj zaustavi proroka Jeremiju i reče: "Ti hoćeš prebjeći Kaldejcima."
Jeremija 37,14Jeremija odgovori: "Lažeš; ja neću prebjeći Kaldejcima", i ne htjede dalje paziti na njega. Ali Jirijaj uhvati Jeremiju i odvede ga knezovima.
Jeremija 37,15Knezovi su bili gnjevni na Jeremiju, dadoše ga izbiti i zatvoriti u kući državnog pisara Jonatana; bili su od nje načinili tamnicu.
Jeremija 37,16Jeremija dođe u prostor car trnje, pod svod podrumski. Tamo ostade Jeremija dugo vremena.
Jeremija 37,17Jednoga dana posla kralj Zedekija tamo i dade ga dovesti. Kralj ga upita nasamo u svojoj palači: "Imaš li riječ od Gospoda?" Jeremija odgovori: "Imam", i nastavi dalje: "Bit ćeš izručen u ruke kralju babilonskomu."
Jeremija 37,18Tada reče Jeremija dalje kralju Zedekiji: "Što sam skrivio tebi dvoranima tvojim i tomu narodu, te me bacate u tamnicu?
Jeremija 37,19Gdje su sada vaši proroci, koji su vam prorokovali: 'Kralj babilonski neće doći na vas ni na ovu zemlju?'
Jeremija 37,20A sad poslušaj, moj gospodaru i kralju: Daj da molba moja nađe milost pred tobom! Ne šalji me natrag u kuću državnog pisara Jonatana, da ne umrem tamo!"
Jeremija 37,21Po zapovjedi kralja Zedekije zatvorili su sada Jeremiju u stražaru i davali mu svaki dan po krušac iz ulice pekarske, dok je bilo kruha u gradu. Tako je ostao Jeremija u stražari.
Jeremija 37,1 Nakon Konije, sina Jojakimova, zakralji se Sidkija, sin Jošijin. Nabukodonozor, kralj babilonski, postavi ga za kralja u zemlji judejskoj.
Jeremija 37,2Ali ni on ni sluge njegove ni narod zemlje ne slušahu riječi što ih je Jahve govorio na usta proroka Jeremije.
Jeremija 37,3Kralj Sidkija posla Jehukala, sina Šelemjina, i svećenika Sefaniju, sina Maasejina, k proroku Jeremiji s porukom: "Daj, pomoli se za nas Jahvi, Bogu našemu!
Jeremija 37,4Jeremija u ono vrijeme još zalažaše među narod i još ga ne bijahu bacili u tamnicu.
Jeremija 37,5A vojska je faraonova nadirala iz Egipta: čuvši to, Kaldejci, koji opsjedahu Jeruzalem, udaljiše se od grada.
Jeremija 37,6Tada se javi riječ Jahvina proroku Jeremiji:
Jeremija 37,7Ovako govori Jahve, Bog Izraelov: "Kralju judejskomu, koji vas posla k meni da me pitate, ovako recite: `Evo, vojska faraonova, koja vam priteče u pomoć, vratit će se u svoju zemlju Egipat.
Jeremija 37,8Kaldejci će opet napasti ovaj grad, osvojiti ga i spaliti.`
Jeremija 37,9Ovako govori Jahve: `Ne zanosite se mišlju: `Kaldejci će otići od nas`, jer oni neće otići!
Jeremija 37,10Pa i da razbijete svu vojsku kaldejsku koja se bori s vama, tako da bi od nje ostali samo ranjenici, oni bi, svaki iz svoga šatora, opet poustajali da požarom unište ovaj grad.`
Jeremija 37,11Kad je vojska kaldejska zbog vojske faraonove morala prekinuti opsadu Jeruzalema,
Jeremija 37,12i Jeremija htjede otići iz Jeruzalema da ode u zemlju Benjaminovu te ondje od rođaka dobije dio.
Jeremija 37,13Ali kad stiže do Benjaminovih vrata, ondje bijaše zapovjednik straže Jirijaj, sin Hananijina sina Šelemje. On zaustavi proroka Jeremiju povikavši: "Ti hoćeš prebjeći Kaldejcima!" Jeremija odgovori:
Jeremija 37,14"Nije istina, ne želim prebjeći Kaldejcima!" Ali i ne slušajući Jeremiju, Jirijaj ga uhvati i odvede dostojanstvenicima.
Jeremija 37,15Dostojanstvenici se razljutiše na Jeremiju te ga istukoše i zatvoriše u kuću pisara Jonatana, koju bijahu pretvorili u tamnicu.
Jeremija 37,16Tako Jeremija dospje u nadsvođen podrum. Ondje Jeremija ostade mnogo vremena.
Jeremija 37,17Tada kralj Sidkija posla po njega. I nasamo, u dvoru, kralj ga upita: "Ima li riječi od Jahve?" A na to će Jeremija: "Dakako!" I dometne: "Bit ćeš predan u ruke kralja babilonskoga!
Jeremija 37,18Onda Jeremija kaza kralju Sidkiji: "Što skrivih tebi, tvojim slugama i ovom narodu te me baciste u tamnicu?
Jeremija 37,19Gdje su sada vaši proroci koji vam prorekoše: `Kralj babilonski neće udariti na vas ni na ovu zemlju?`
Jeremija 37,20A sada, hajde, čuj mene, gospodaru moj i kralju, usliši molbu moju! Nemoj da me opet vrgnu u kuću pisara Jonatana, da ondje ne umrem!
Jeremija 37,21Tada kralj Sidkija naredi i Jeremiju odvedoše u tamničko dvorište te mu davahu svaki dan pogaču kruha iz Pekarske ulice, sve dok nije ponestalo kruha u gradu. I tako Jeremija ostade u tamničkom dvorištu.

Jeremija 37,1Kralj Sedecias, sin Josiasov, naslijedi na prijestolju Konijahua, sina Jojakimova, budući da ga je ustoličio Nabukodonozor, kralja Babilonije, u zemlji Judi.
Jeremija 37,2Nitko ne slušaše riječi koje GOSPOD bijaše objavio po posredovanju *Proroka Jeremije: ni on, ni njegove sluge, ni vlasnici zemlje.
Jeremija 37,3Kralj Sedecias posla Jehukula, sina šelemijeva, i svećenika Sefanijahua, sina Maasejeva, kod proroka Jeremije za reći mu: ” Posreduj za nas, ja te molim, kod GOSPODA našeg Boga! “
Jeremija 37,4Jeremija se slobodno kretaše usred pogana; on ga nije bio stavio u zatvor.
Jeremija 37,5Vojska *faraonova bijaše napustila Egipat, Kaldejci koji opsjedaše Jeruzalem, obaviješteni o toj stvari, bijahu se udaljili od Jeruzalema dižući opsadu.
Jeremija 37,6Tad riječ GOSPODOVA uputi se Jeremiji:
Jeremija 37,7” Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Evo što ćete vi reći kralju Jude koji vas je poslao pitati za savjet: Faraonova vojska, koja je napustila Egipat za vama pomoći, vratit će se s pola puta i doprijeti u svoje baze u Egiptu.
Jeremija 37,8Kaldejci će se vratiti, opsjest će ovaj grad, zauzeti ga i zapaliti.
Jeremija 37,9Ovako govori GOSPOD: Ne zavaravajte se zamišljajući da su Kaldejci konačno otišli od vas. Oni nisu otišli.
Jeremija 37,10čak i kad biste vi uništili svu vojsku kaldejsku koja vas opsjeda i kad ne bi ostalo nego nekoliko ljudi zasutih strijelama, oni bi se podigli u svojim šatorima i zapalili ovaj grad.“
Jeremija 37,11Kako se kaldejska vojska bijaše udaljila od Jeruzalema, pod navalom *faraonove vojske,
Jeremija 37,12Jeremija htijaše izići iz Jeruzalema i naći se u zemlji Benjaminovoj, zbog jedne stvari baštine u svojoj obitelji.
Jeremija 37,13Stigavši do vrata Benjamina, on susrete službenika zvanog Jirija, sin šelemijev, sin Hananijev. Ovaj uhiti *proroka Jeremiju govoreći: ” Ti upravo prelaziš Kaldejcima. “
Jeremija 37,14Jeremija uzvrati: ” To je pogrešno, ja nemam namjeru prijeći Kaldejcima.“ Ali, Jirija nije htio ništa čuti; on uhiti Jeremiju i odvede ga pred ministre.
Jeremija 37,15Ministri se razljutiše protiv Jeremije, udarajući ga i stavljajući u pritvor u kući kancelara Jehonatana - načinivši ju zatvorom.
Jeremija 37,16Završio je u unutrašnjosti žusterne, u zasvođenoj sobi. Jeremija tu ostade dugo vremena.
Jeremija 37,17Potom kralj Sedecias posla tražiti ga. U potaji, kralj ga ispitivaše u svojoj palači, išćući mu: ” Ima li kakava poruka od GOSPODA?“ Jeremija odgovori: ” Da! “ i dodade: ” Ti ćeš biti izručen vlasti kralja Babilonije.“
Jeremija 37,18Tad Jeremija reče kralju Sedeciasu: ” Kakvu sam grješku ja počinio protiv tebe, tvojih slugu i tog puka, da ste me bacili u zatvor?
Jeremija 37,19I gdje su *proroci koji su vam prorokovali da ni vi ni ova zemlja ne strahujete od jedne najezde kralja Babilonije?
Jeremija 37,20Sad slušaj, moj gospodaru kralju, i pusti, se ganuti mojim preklinjanjem: ne šalji me ponovo u kuću kancelara Jehonatana; ondje, ja ću umrijeti. “
Jeremija 37,21Tad kralj Sedecias dade zapovijed da se Jeremija zadrži u dvorištu straže i da mu se dodjeljuje dnevno krušna pogača, iz pekarskog sokaka, sve dok više ne bude kruha u gradu. Tako Jeremija ostade u dvorištu straže.
Jeremija 37,1Potom carova Sedekija sin Josijin mjesto Honije sina Joakimova, kojega postavi carem u zemlji Judinoj Navuhodonosor car Vavilonski.
Jeremija 37,2Ali ni on ni sluge njegove ni narod zemaljski ne slušahu riječi Gospodnjih koje govoraše preko Jeremije proroka.
Jeremija 37,3I posla car Sedekija Jeuhala sina Selemijina, i Sofoniju sina Masijina sveštenika k Jeremiji proroku, te mu rekoše: pomoli se za nas Gospodu Bogu našemu.
Jeremija 37,4I Jeremija iđaše među narod i još ga ne bjehu metnuli u tamnicu.
Jeremija 37,5I vojska Faroanova izide iz Misira, a Haldejci koji bijahu Jerusalim čuvši glas o njoj otidoše od Jerusalima.
Jeremija 37,6A riječ Gospodnja dođe Jeremiji proroku govoreći:
Jeremija 37,7Ovako veli Gospod Bog Izrailjev: ovako recite caru Judinu, koji vas je poslao k meni da me pitate: evo vojska Faraonova koja pođe vama u pomoć, vratiće se u svoju zemlju, u Misir.
Jeremija 37,8A Haldejci će opet doći i opkoliće taj grad i uzeće ga i spaliće ga ognjem.
Jeremija 37,9Ovako veli Gospod: ne varajte se govoreći: otići će od nas Haldejci; jer neće otići.
Jeremija 37,10I da pobijete svu vojsku Haldejsku, koja će se biti s vama, i da ih ostane nekoliko ranjenika, i oni će ustati iz svojih šatora i spaliti taj grad ognjem.
Jeremija 37,11A kad otide vojska Haldejska od Jerusalima radi vojske Faraonove,
Jeremija 37,12Izide Jeremija iz Jerusalima da bi otišao u zemlju Venijaminovu i uklonio se odande među narod.
Jeremija 37,13Ali kad bijaše na vratima Venijaminovijem, ondje bijaše starješina stražarski po imenu Jereja sin Selemije sina Ananijina, te uhvati Jeremiju proroka govoreći: ti bježiš ka Haldejcima.
Jeremija 37,14A Jeremija reče: nije istina, ne bježim ka Haldejcima. Ali ga ne htje slušati, nego uhvati Jereja Jeremiju i odvede ka knezovima.
Jeremija 37,15A knezovi se razgnjeviše na Jeremiju, i izbiše ga, i metnuše ga u tamnicu u kući Jonatana pisara, jer od nje bijahu načinili tamnicu.
Jeremija 37,16A kad Jeremija uljeze u jamu, u tamnicu, osta ondje dugo vremena.
Jeremija 37,17Potom posla car Sedekija, te ga izvadi, i upita ga u svojoj kući nasamo, i reče mu govoreći: ima li riječ od Gospoda? A Jeremija reče: ima. Još reče: bićeš predan u ruke caru Vavilonskomu.
Jeremija 37,18Potom reče Jeremija caru Sedekiji: šta sam ti skrivio ili slugama tvojim ili tomu narodu, te me metnuste u tamnicu?
Jeremija 37,19I gdje su vaši proroci koji vam prorokuju govoreći: neće doći car Vavilonski na vas ni na ovu zemlju?
Jeremija 37,20Sada dakle poslušaj, care gospodaru moj, pusti preda se molbu moju, nemoj me vraćati u kuću Jonatana pisara, da ne umrem ondje.
Jeremija 37,21Tada zapovjedi car Sedekija da zatvore Jeremiju u trijem od tamnice i da mu daju svaki dan po hljeb s ulice hljebarske, dokle traje hljeba u gradu. Tako sjeđaše Jeremija u trijemu od tamnice.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje