Tražilica


Ezekiel 5. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 5,1A ti, sine čovječji, uzmi mač oštar! Upotrijebi ga kao britvu za se i pusti je preko glave svoje i preko brade svoje! Onda uzmi tezulju i razdijeli vlasi!
Ezekiel 5,2Jednu trećinu spali usred grada, kad bude vrijeme opsade Drugu trećinu uzmi i isijeci je mačem oko grada! Posljednju trećinu razaspi u vjetar! Ja ću trgnuti mač za njima.
Ezekiel 5,3Od toga uzmi malo i zaveži u skut haljine svoje!
Ezekiel 5,4Od toga uzmi opet neke, baci ih u oganj i spali ih! Odatle će izaći oganj na svu kuću Izraelovu.
Ezekiel 5,5Ovako veli svemogući Gospod: "Tako biva s Jerusalemom. Postavio sam ga usred naroda i oko njega, zemlje.
Ezekiel 5,6Ali se je pokazao proti zakonima mojim nepokoran i radio je bezbožnije nego neznabošci; ogriješio se je o zapovijedi moje većma nego zemlje oko njega; jer su prezreli moje zapovijedi i nijesu hodili po mojim zakonima."
Ezekiel 5,7Zato veli svemogući Gospod: "Jer ste bili nepokorniji od neznabožaca oko vas, jer nijeste hodili po mojim zakonima i nijeste izvršavali mojih zapovijedi, pa ni po zapovijedima neznabožaca oko vas nijeste radili.
Ezekiel 5,8Zato ovako veli svemogući Gospod: "Evo, i ja ću doći na te i u sredili tvojoj održat ću sud pred ocima naroda.
Ezekiel 5,9Zbog svih gadova tvojih učinit ću ti, što još nijesam učinio nikada; što tako neću više učiniti nikada.
Ezekiel 5,10Zato će u sredini tvojoj oci jesti djecu svoju i djeca oce svoje. Izvršit ću na tebi sud i razasut ću posljednji ostatak tvoj u sve vjetrove.
Ezekiel 5,11Tako ja živ bio!", veli svemogući Gospod, "ti si zaista oskvrnio moje svetište svakojakim nečistoćama svojim i svakojakim gadovima svojim. Zato ću i ja tebe potrti. Oko moje neće imati milosrđa, i neću štedjeti.
Ezekiel 5,12Trećina će tvoja pomrijeti od kuge i od gladi će izginuti u sredini tvojoj. Druga će trećina tvoja pasti od mača oko tebe. Posljednju trećinu tvoju razasut ću u sve vjetrove i trgnut ću mač za njima.
Ezekiel 5,13Tako će se gnjev moj sasvim izvršiti. Smirit ću jarost svoju na njima i tako ću se osvetiti. Oni će spoznati, da sam ja, Gospod, govorio u revnosti svojoj, kad izvršim gnjev svoj na njima.
Ezekiel 5,14Učinit ću od tebe pustoš i sramotu među narodima oko tebe, pred očima svakoga, koji prolazi.
Ezekiel 5,15Postat ćeš rug i podsmijeh, opomena i grozota među narodima oko sebe, kad izvršim na tebi sud u gnjevu i jarosti i ljutim kaznama, - ja, Gospod, rekoh -
Ezekiel 5,16Kad pustim na te ljute strijele gladi, što donose propast, što ću ih pustiti da vas uništim, i kad navalim na vas glad i slomim vam štap kruha.
Ezekiel 5,17Pustit ću na vas glad i divlje zvijeri, koje će ti ugrabiti djecu. Kuga i krv doći će na te, i pustit ću mač na te. Ja, Gospod, rekoh."
Ezekiel 5,1 A ti, sine čovječji, uzmi mač naoštren, uzmi ga kao britvu brijačku i obrij glavu i bradu. Zatim uzmi mjerice i porazdijeli.
Ezekiel 5,2Trećinu spali posred grada ognjem kad se navrše dani tvoje opsade; trećinu uzmi i sasijeci mačem oko grada; trećinu baci u vjetar - i svoj ću mač trgnuti na njih.
Ezekiel 5,3Uzmi malo i zaveži u skute haljine.
Ezekiel 5,4Od toga opet nešto uzmi, baci u vatru i spali: odatle će se razgorjeti vatra svemu domu Izraelovu!
Ezekiel 5,5Ovako govori Jahve Gospod: "Ovo je Jeruzalem! Postavih ga u središte naroda, okružih ga zemljama!
Ezekiel 5,6Ali se on odupro mojim naredbama većma nego pogani, zakonima mojim većma nego zemlje koje ga okružuju.
Ezekiel 5,7Stoga ovako govori Jahve Gospod: "Buntovniji ste od naroda koji vas okružuju, ne hodite po mojim zakonima i ne vršite ni mojih naredaba ni naredaba okolnih naroda.
Ezekiel 5,8Zato ovako govori Jahve Gospod: "Evo i mene protiv tebe! Izvršit ću sud svoj nad tobom na oči svih naroda.
Ezekiel 5,9Zbog tvojih gadosti učinit ću s tobom što još ne učinih nikada nit ću ikad učiniti:
Ezekiel 5,10posred tebe očevi će jesti sinove, a sinovi očeve; izvršit ću sud svoj nad tobom i sav ostatak tvoj predati svim vjetrovima!
Ezekiel 5,11Života mi moga! - riječ je Jahve Gospoda - svakojakim grozotama i gadostima ti uistinu oskvrnu moje Svetište. I ja ću sada brijati i oko se moje neće sažaliti i neću se smilovati:
Ezekiel 5,12trećina će tvojih žitelja posred tebe od kuge skončati i od gladi umrijeti; trećina će oko tebe od mača pasti; trećinu ću predati vjetrovima - i mač ću svoj trgnuti na njih!
Ezekiel 5,13Tako ću iskaliti gnjev svoj i smirit će se jarost moja kad im se osvetim. I kad iskalim jarost svoju nad njima, spoznat će da sam to ja, Jahve, u ljubomori svojoj bio rekao.
Ezekiel 5,14Opustošit ću te, izvrgnut ću te ruglu naroda koji te okružuju, na oči svim prolaznicima.
Ezekiel 5,15Da, bit ćeš na ruglo i sramotu, opomena i užas okolnim narodima kad izvršim protiv tebe sve svoje sudove kažnjavajući gnjevno, jarosno. Ja, Jahve, rekoh!
Ezekiel 5,16I kad na vas pustim ljute strijele gladi što zatiru, koje ću pustiti na vas da vas uništim i glađu zatrem - uništit ću vam i posljednju pričuvu kruha.
Ezekiel 5,17A povrh gladi pustit ću na vas i divlje zvijeri koje će ti djecu rastrgati; kuga će te i krv preplaviti: pod mač ću te svoj okrenuti. Ja, Jahve, rekoh!
Ezekiel 5,1Slušaj, sine čovjekov, uzmi jedan oštar mač; ti ćeš se njime služiti kaojednom britvom; obrijat ćeš si glavu i bradu; po tome uzet ćeš jednu vagu i načiniti više dijelova.
Ezekiel 5,2Spalit ćeš jednu trećinu svojih dlaka u sred grada, kad se budu navršili dani tvoje opsade; uzet ćeš drugu trećinu koju ćeš udariti mačem, sve uokolo grada; posljednju trećinu raspršit ćeš u vjetru ja ću izvuči mač protiv njih .
Ezekiel 5,3Ali, ti ćeš otud uzeti jednu malu količinu koji ćeš turiti u svoj ogrtač.
Ezekiel 5,4Uzet ćeš ih još malo pa ih baciti u vatru i spaliti; otud će izići vatra protiv sve kuće Izraelove.
Ezekiel 5,5Ovako govori Gospod BOG: Evo Jeruzalema! Ja sam ga bio postavio u sred naroda, sa zemljama uokolo njega.
Ezekiel 5,6On se pobunio protiv mojih odluka s više nastranosti no narodi; i protiv mojih zakona, više nego zemlje koje ga okružuju to je što su oni odbacili moje odluke i nisu išli prema mojim zakonima.
Ezekiel 5,7To je zašto, ovako govori GOSPOD: Zbog vaše gluposti, gore nego ono pučantsvo koje vas okružuje, vi niste išli prema mojim zakonima i niste izvršavali mojih odluka; niste čak postupali prema običajima naroda koji su okolo vas.
Ezekiel 5,8To je zašto, ovako govori Gospod BOG: Ja dolazim, ja također, protiv tebe; ja izvršavam presudu u sred tebe, pred očima naroda.
Ezekiel 5,9Zbog svih tvojih ogavnosti, ja činim protiv tebe, ono što nikad nisam činio, jednu stvar koju više nikad neću učiniti.
Ezekiel 5,10Tako, očevi prožderat će sinove u sred tebe i sinovi žderat će očeve svoje; ja ću izvršiti protiv tebe presudu i raspršit ću na sve strane ono što će ostati od tebe.
Ezekiel 5,11To, je zašto, mojeg mi života proročanstvo GOSPODOVO: jer si ti uprljao moje svetište svim tim užasima i svim tim ogavnostima, ja također, proći ću britvom; moje oko ne će imati sućuti, a ja ću biti bez milosti.
Ezekiel 5,12Jedna će trećina tvojih ljudi umrijeti od kuge i bit će uništena od gladi u sred tebe; druga trećina past će od mača uokolo tebe; a, posljednju trećinu ja ću raspršiti na sve strane i pognat ću mač za njima.
Ezekiel 5,13Ja ću ići sve do kraja svojeg gnjeva, ja ću zasititi svoju jarost protiv njih i osvetit ću se; tada će oni spoznati da sam ja GOSPOD, da sam govorio u ljubomori svojoj, idući sve do kraja svoje jarosti protiv njih.
Ezekiel 5,14Načinit ću od tebe jednu ruševinu i predmet srama među narodima koji te okružuju, u očima svih prolaznika.
Ezekiel 5,15Ti ćeš biti za narode koji te okružuju predmet srama i poruga, pouka i razlog zaprepaštenja, kad ja budem izvršio protiv tebe presudu, s gnjevom, jarošću i gnjevnim prijekorima. Ja, GOSPOD, rekoh.
Ezekiel 5,16Kad ja budem bacao protiv njih pogibeljne strijele gladi, strijele istrijebljenja koje ću ja poslati za vas uništiti, ja ću pojačati za vas glad i uništit ću vaše opskrbljivanje kruhom.
Ezekiel 5,17Ja ću poslati protiv vas glad i krvožedne zvijeri koje će te lišiti djece; kuga i krv proći će kod tebe, a ja ću dati mač doći protiv tebe. Ja, GOSPOD, rekao sam!“
Jezekilj 5,1Potom, sine čovječji, uzmi nož oštar, britvu brijačku uzmi, i pusti je po glavi svojoj i po bradi svojoj, pa uzmi mjerila i razdijeli.
Jezekilj 5,2Trećinu sažezi ognjem usred grada, kad se navrše dani opsade, a drugu trećinu uzmi i isijeci mačem oko njega, a ostalu trećinu razmetni u vjetar, i ja ću izvući mač za njima.
Jezekilj 5,3Ali uzmi malo, i zaveži u skut svoj.
Jezekilj 5,4I od toga još uzmi i baci u oganj i sažezi ognjem; odatle će izaći oganj na sav dom Izrailjev.
Jezekilj 5,5Ovako veli Gospod Gospod: ovo je Jerusalim koji postavih usred naroda i optočih ga zemljama.
Jezekilj 5,6Ali promijeni zakone moje na bezakonje većma nego narodi, i uredbe moje većma nego zemlje što su oko njega, jer odbaciše moje zakone, i ne hodiše po mojim uredbama.
Jezekilj 5,7Zato ovako veli Gospod Gospod: što postaste gori od naroda koji su oko vas, ne hodiste po mojim uredbama i ne izvršivaste mojih zakona, pa ni po uredbama naroda koji su oko vas ne činiste,
Jezekilj 5,8Zato ovako veli Gospod Gospod: evo i mene na te, i izvršiću usred tebe sudove na vidiku narodima;
Jezekilj 5,9I učiniću ti što još nijesam učinio niti ću više učiniti za sve gadove tvoje.
Jezekilj 5,10Zato oci će jesti sinove usred tebe, i sinovi će jesti oce svoje, i izvršiću na tebi sudove i rasijaću sav ostatak tvoj u sve vjetrove.
Jezekilj 5,11Zato, tako ja živ bio, veli Gospod Gospod, što si oskvrnio moju svetinju svakojakim nečistotama svojim i svakojakim gadovima svojim, zato ću i ja tebe potrti, i neće oko moje žaliti, niti ću se smilovati.
Jezekilj 5,12Trećina će tvoja pomrijeti od pomora, i od gladi će izginuti usred tebe, a druga će trećina pasti od mača oko tebe, a trećinu ću rasijati u sve vjetrove, i izvući ću mač za njima.
Jezekilj 5,13I tako će se izvršiti gnjev moj i namiriću jarost svoju na njima i zadovoljiću se, i oni će poznati da sam ja Gospod govorio u revnosti svojoj kad izvršim gnjev svoj na njima.
Jezekilj 5,14I učiniću od tebe pustoš i rug među narodima koji su oko tebe pred svakim koji prolazi.
Jezekilj 5,15I bićeš rug i sramota i nauk i čudo narodima što su oko tebe kad izvršim sudove na tebi gnjevom, jarošću i ljutijem karanjem; ja Gospod rekoh;
Jezekilj 5,16Kad pustim na vas ljute strijele gladi, koje će biti smrtne, koje ću pustiti da vas zatrem, i kad glad navalim na vas i slomim vam potporu u hljebu,
Jezekilj 5,17Kad pustim na vas glad i ljute zvijeri, koje će ti djecu izjesti; i kad pomor i krv prođu kroza te, i kad pustim mač na te. Ja Gospod rekoh.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje