Tražilica


Ezekiel 27. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Ezekiel 27,1Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 27,2"Sine čovječji, zapjevaj tužaljku nad Tirom!
Ezekiel 27,3Reci Tiru, koji stoji na ulazima k moru i trguje s narodima na mnogim obalama: "Ovako veli svemogući Gospod: "Tire, ti si mislio: "Ja sam savršene ljepote!"
Ezekiel 27,4Usred mora područje je tvoje. Savršenu ljepotu dali su ti graditelji tvoji.
Ezekiel 27,5Od čempresa senirskih sagradile se sve trenice tvoje. S Libanona uzimali se cedri, da ti se podigne jedrenjak.
Ezekiel 27,6Od hrastova bašanskih načinili su vesla tvoja. Palubu tvoju napravili su od jelovine s obale kitijimske, obložene u kost slonovu.
Ezekiel 27,7Šareno vezen bez egipatski bio je jedro tvoje, bio ti je zastava. Crveni i modri grimiz s obala eliških bio ti je pokrov.
Ezekiel 27,8Stanovnici Sidona i Arvada služili su ti kao veslari. Mudraci tvoji, Tire, bili su u tebi: oni su ti bili krmari.
Ezekiel 27,9Starješine Gebala s mudracima svojim boravile su u tebi i popravljale su pukotine tvoje. Sve lađe mora i mornari njihovi boravili su u tebi, da kupe robu od tebe.
Ezekiel 27,10Perzijanci i ljudi iz Luda i luta služili su tebi u vojsci tvojoj kao ratnici štit i šljem vješali su u tebi. Oni su bili, koji su ti sjaj davali.
Ezekiel 27,11Sinovi Arvada s tvojom vojskom stajali su unakolo na zidovima tvojim, u kulama tvojim stajali su Gamadeji. Na zidovima tvojim unaokolo vješali su štitove svoje. Oni su usavršivali ljepotu tvoju.
Ezekiel 27,12Taršiš je zaključivao s tobom poslove zbog mnogoga bogatstva tvoga. Srebro, gvožde, kositer i olovo davali su za robu tvoju.
Ezekiel 27,13Javan, Tubal i Mešek trgovali su s tobom. Robove i mjedene sudove dobavljali su ti kao robu.
Ezekiel 27,14Iz kuće Togarmine donosili su na sajam tvoj konje, jahaće konje i mazge
Ezekiel 27,15Sinovi Dedanovi trgovali su s tobom. Mnoge primorske zemlje općile su s tobom. Dobavljale su ti kost slonovu i drvo ebanovo kao isplatu.
Ezekiel 27,16Sirijci su trgovali s tobom zbog mnoštva rukotvorina tvojih. Oni su donosili na sajam tvoj biser, grimiz, šarene vezove, bez, korale i jaspis.
Ezekiel 27,17Juda i zemlja Izraelova trgovali su s tobom. Donosili sa na sajam tvoj pšenicu iz Minita, fino pecivo, med, ulje i balzam.
Ezekiel 27,18Damask je trgovao s tobom zbog mnoštva proizvoda tvojih, zbog mnoštva svakojakih dobara. Za vino iz Helbona i vunu iz Sahara.
Ezekiel 27,19Donosili su na sajam tvoj Dan i Javan iz Uzala umjetno skovano gvožđe, kositer i mirodije.
Ezekiel 27,20Dedan je trgovao s tobom vunenim prostirkama za jahanje.
Ezekiel 27,21Arapska i svi knezovi Kedra zaključivali su poslove s tobom. Trgovali su s tobom janjcima, ovnovima, jarcima.
Ezekiel 27,22Trgovci od Šebe i Rame trgovali su s tobom. Najbolju vrstu balzama, svakojako drago kamenje i zlato donosili su na sajam tvoj.
Ezekiel 27,23Haran, Kane i Eden trgovali su s tobom. Trgovci iz Šebe, Asirije i cijele Medije trgovali su s tobom.
Ezekiel 27,24Ovi su trgovali s tobom sjajnim haljinama i plaštevima iz modroga grimiza i šarenim vezivom, šareno otkanim čilimima, spletenim i uvijenim konopcima.
Ezekiel 27,25Lađe taršiške otpremale su robu tvoju. Puno krcat i teško natovaren bio si usred mora.
Ezekiel 27,26Na pučinu odvezli su te veslari tvoji. Ali te je vjetar istočnjak razbio usred mora.
Ezekiel 27,27Bogatstvo tvoje, dobra tvoja i roba tvoja, mornari tvoji i krmari tvoji, popravljači tvoji i trgovci tvoji, svi vojnici tvoji, što se nalaze u tebi, i sav mnogi narod tvoj u tebi: padaju u dubinu mora na dan pada tvojega.
Ezekiel 27,28Od glasne vike tvojih krmara tresu se plohe morske.
Ezekiel 27,29Iz lada svojih izaći će svi veslari, Mornari, svi, koji plove morem, ići će na zemlju.
Ezekiel 27,30Jaukat će za tobom iza glasa gorko će tugovati, posut će prahom glavu svoju, valjat će so u pepelu.
Ezekiel 27,31Za tobom će se načiniti ćelavi i obući će se u haljine žalosti. Plaču za tobom srcem zabrinutim, tuguju gorko.
Ezekiel 27,32Tužaljku pjevaju tebi i tuguju za tobom: "Tko leži kao Tir tako tiho kao u grobu usred mora '
Ezekiel 27,33Kad je izlazila roba tvoja iz mora, sitio si mnoge narode. Svojim dobrima i mnoštvom svoje robe obogaćivao si kraljeve zemaljske.
Ezekiel 27,34Sad si se razbio u moru, u dubinama vode. Roba tvoja sa svim narodom tvojim pala je u tebi.
Ezekiel 27,35Svi stanovnici primorja prestrašeni su nad tobom. Kraljeve njihove drma groza, trese im se lice.
Ezekiel 27,36Trgovci među narodima ispiskaju te. Strašno si dovršio i iščeznuo si zauvijek!
Ezekiel 27,1 I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 27,2"A ti sine čovječji, udari u tužaljku nad Tirom
Ezekiel 27,3i reci Tiru što leži na ulazu u more i trguje s narodima bezbrojnih otoka: `Ovako govori Jahve Gospod: Tire što govoraše: Ja sam lađa prekrasna, izvanredne ljepote.
Ezekiel 27,4Tvoje međe sežu u more duboko, graditelji tvoji besprimjerno te lijepa načiniše.
Ezekiel 27,5Od senirskih čempresa oplate ti sagradiše, cedar libanonski uzeše, jarbole ti podigoše;
Ezekiel 27,6od bašanskih hrastova istesaše ti vesla, od bjelokosti i šimšira s kitijimskog otočja palubu ti načiniše!
Ezekiel 27,7Od vezena lana egipatskog bijahu ti jedra da ti budu zastava! A grimiz i skrlet s eliških otoka staviše ti za krovišta.
Ezekiel 27,8Žitelji Sidona i Arvada bjehu ti veslači, a mudraci tvoji, Tire, bijahu ti kormilari!
Ezekiel 27,9Starješine gebalske i vještaci popravljahu kvarove tvoje. Sve morske lađe i mornari bijahu tvoji i s tobom trgovahu!
Ezekiel 27,10Perzijanci, Ludijci i Putijci u tvojoj vojsci bijahu ratnici, u tebi vješahu štitove i kacige; oni ti sjaj davahu.
Ezekiel 27,11Sinovi arvadski s vojnicima na bedemima tvojim uokrug čuvahu ti kule. O zidove ti uokolo štitove vješahu da uzveličaju jedinstvenu ljepotu tvoju!
Ezekiel 27,12Zbog bogatstva tvoga golemog čak i Taršiš s tobom trgovaše, plaćajući srebrom i gvožđem, olovom i kositrom trg tvoj.
Ezekiel 27,13Javan i Tubal i Mešek s tobom trgovahu: davahu ljude i suđe mjedeno za trg tvoj.
Ezekiel 27,14Oni iz Bet Togarme davahu konje, trkaće konjiće i mazge.
Ezekiel 27,15I sinovi Dedanovi s tobom trgovahu. Mnogi ti otoci bijahu podložni: plaćahu ti daću u bjelokosti i ebanovini.
Ezekiel 27,16Zbog obilja robe tvoje Edom s tobom trgovaše. Davahu ti za trg dragulje, purpur i vezivo, koralje, rubine i bez;
Ezekiel 27,17i Judeja i zemlja Izraelova trgovahu s tobom: minitskim žitom, voskom, medom, uljem i balzamom trg tvoj plaćahu!
Ezekiel 27,18Zbog obilja trga tvojeg, silnoga ti blaga, i Damask s tobom trgovaše za helbonsko vino i saharsku vunu.
Ezekiel 27,19I Dan i Javan iz Uzala za trg tvoj prekaljeno gvožđe mijenjahu, cimet i slatku trsku.
Ezekiel 27,20Dedan s tobom trgovaše prostirkama jahačkim.
Ezekiel 27,21Arapi i kedarski knezovi mijenjahu se s tobom, trg ti plaćajući jaganjcima, jarcima i ovnovima.
Ezekiel 27,22Trgovci iz Šebe i Rame trgovahu s tobom, za trg ti davahu najbolje dragulje i zlato.
Ezekiel 27,23Haran, Kane i Eden, trgovci Šebe, Asirije i Kišmada trgovahu s tobom. Mijenjahu za trg tvoj
Ezekiel 27,24skupocjene halje, purpurne i vezene plašteve, sagove šarene i užad čvrsto pletenu.
Ezekiel 27,25Taršiške su lađe nakrcane prevozile robu tvoju! Bješe tako puna i teška veoma.
Ezekiel 27,26Na pučinu morsku, na mnoga te mora izvedoše veslači. Istočni te vjetar razbi na pučini morskoj!
Ezekiel 27,27Tvoje blago i trg ti, rukodjela tvoja, lađari tvoji i krmilari, popravljači pukotina, mjenjači trga tvojeg, svi ratnici na tebi i sve mnoštvo posred tebe potonut će na dno morsko na dan tvoga brodoloma!
Ezekiel 27,28Na vapaj ti krmilara obale će zadrhtati.
Ezekiel 27,29I sići će s lađa svojih svi veslači, svi lađari i svi krmilari i ostat će na kopnu.
Ezekiel 27,30Za tobom će glasno naricati i kukati gorko. Pepelom će posut glave, i valjat se u prašini;
Ezekiel 27,31zbog tebe će glave obrijati, kostrijet će pripasati, ojađene duše za tobom naricati, i kukati gorko.
Ezekiel 27,32U žalosti će ti tužbalicu zapjevati, nad tobom će protužiti: `Koji grad k`o Tir ponosan bješe posred mora?`
Ezekiel 27,33Jer kad bi on blago iskrcao, mnoge bi narode njima nasitio! Obiljem bogatstva i trga mnoge bi kraljeve zemaljske usrećio.
Ezekiel 27,34A sada te, evo, valovi smrskaše, potonu u dubine morske! Blago tvoje i sva posada potonuše s tobom.
Ezekiel 27,35Svi žitelji otočki zbog tebe se prestraviše. Kraljevi se njini naježiše, glave pokunjiše.
Ezekiel 27,36Trgovci narodÄa zviždahu za tobom, jer ti strašilo posta i nestade zauvijek!`
Ezekiel 27,1Bi jedna riječ GOSPODOVA za mene:
Ezekiel 27,2” Slušaj, sine čovjekov, zapjevaj o Tiru jednu jadikovku;
Ezekiel 27,3ti ćeš reći Tiru: Ti koji nastanjuješ prilazne putova od mora, ti koji trguješ s narodima,s brojnim otocima, ovako govori Gospodin BOG: O Tire, ti koji si rekao: Ja sam savršen u ljepoti,
Ezekiel 27,4 ti čija teritorija je u srcu mora, tvoji su graditelji dovršili tvoju ljepotu.
Ezekiel 27,5 U drvetu čempresovu iz Senira, oni bijahu izgradili svu tvoju oplatu, od jednog cedra uzetog iz Libana oni bijahu načinili jarbol koji te nadvisuje. *6 S velikim drvećem Bašana, oni bijahu načinili redove tvojih vesala, od slonovače, oni bijahu načinili tvoju kućicu obloženu čempresom s otoka Kitima;
Ezekiel 27,7bi tu za tvoje jedro lana iz Egipta, išaranog; on ti služiše za barjak brodski. Bi tu za tvoje pokrivalo ljubičastog purpura i crvenog purpura s otoka Eliša .
Ezekiel 27,8 Ti si imao za veslače stanovnike Sidona i Arvada, ti bijaše uzeo na svoju palubu mudrace, o Tire; oni bijahu tvoji mornari.
Ezekiel 27,9Starješine Gebala i njihovi mudraci bijahu kod tebe kao kalafati . Sve lađe morske i njihovi mrnari bijahu kod tebe za nabaviti tvoje robe.
Ezekiel 27,10Perzija, Lud, Put bijahu u vojsci tvojoj, to bijahu tvoji vojnici; oni kod tebe vješahu štitove i kacige, oni činiše tvoju silu.
Ezekiel 27,11Sinovi Arvada s tvojom vojskom bijahu uokolo tebe na tvojim zidovima, i Gamadijanci na trvojim kulama. Oni vješahu svoje štitove o tvoje zidne bedeme; oni bijahu dotjerali tvoju ljepotu.
Ezekiel 27,12Tarzis razmjenjivaše s tobom u izobilju sve vrste: davalo ti se kao tovar srebro, željezao, kositar, olovo.
Ezekiel 27,13čak Javan, Tubal i Mešek trgovahu s tobom; oni te snabdjevahu ovim robama: robljem i brončanim predmetima.
Ezekiel 27,14Iz BetTogarma, davahu ti kao tovar brodsku konje, konjicu i mule.
Ezekiel 27,15Sinovi Dedana činiše trgovinu s tobom; brojni otoci sudjelovahu u prometu tvoje ruke : oni ti plaćahu zauzvrat jedan namet, slonovu kost, debla ebanovine.
Ezekiel 27,16*Aram razmjenjivaše s tobom što si ti u izobilju proizvodio. Davalo ti su kao tovar tamnocrveni rubin, tkaninu purpura, protkanu tkaninu, morsku svilu, koralje, rubine.
Ezekiel 27,17čak i Juda i zemlja Izraelova trgovahu s tobom; one te snabdjevahu u trgovini žitom iz Minita, prosom, medom, uljem i grožđem.
Ezekiel 27,18Damask razmjenjivaše s tobom ono što ti proizvodiše u izobilju, sve vrste preobilnih dobara. Oni tebe snabdjevahu vinom iz Helbona i vunom iz Sahara .
Ezekiel 27,19Vedan i JavanMeuzal tebi davahu tovar: kovano gvožđe, metlicu, mirisnu trsku koji ćine dio tvojih roba.
Ezekiel 27,20Dedan obavljaše trgovinu s tobom tkaninom sedlarskom.
Ezekiel 27,21Arabija i svi prinčevi Kedara obavljaše također poslove s tobom; oni razmjenjivahu janjad, ovnove, jarce.
Ezekiel 27,22čak i trgovci iz šabe i Raema trgovahu s tobom. Oni ti davahu kao tovar za brodove najbolje od svih miomirisa, sve vrste dragulja i zlata
Ezekiel 27,23Haran, Kane i Eden trgovci iz šabe Asur, Kilmad obavljaše trgovinu s tobom.
Ezekiel 27,24Oni također trgovahu s tobom: blagdanska odjeća, ogrtači od purpura i brokata, dvobojna tkanina, pletena užad i kablovi bijahu na tvom tržištu.
Ezekiel 27,25Lađe iz Tarzisa obavljahu prijevoz tvojih roba. Ti bijaše napunjen, nakrcan teško u sred mora.
Ezekiel 27,26Tvoji te veslači odveli na velike vode ® vjetar s istoka te slamao u srcu mora.
Ezekiel 27,27Tvoja dobra, tvoj tovar, tvoje robe, tvoji mrnari, tvoji krmanoši, tvoji kalafati, tvoji trgovci svi ljudi bojovnici, svi oni koji se skupljahu kod tebe, oni padoše u srcu mora na dan tvojeg stropoštavanja.
Ezekiel 27,28U buci jadikovanja tvojih krmanoša, obale podrhtavaju.
Ezekiel 27,29Tada svi oni koji rukuju veslom siđoše sa svojih lađa, mrnari, svi krmanoši morski: oni ostadoše na kopnu.
Ezekiel 27,30Oni daju čuti svoj glas o tebi, oni gorko jauču, oni sebi prašinu na glavu stavljaju, oni se valjaju u pepelu.
Ezekiel 27,31Oni sebi izbrijavaju lubanju zbog tebe, oni sebi kostrijet *pripasuju. Oni plaču nad tobom, u svojoj gorčini, izričući gorke žalopojke.
Ezekiel 27,32U svojoj boli, oni zapijevaju jednu žalopojku o tebi i u svojoj boli oni pjevaju: Tko bijaše kao Tir, tvrđa u sred mora?
Ezekiel 27,33Izvozeći tvoj tovar na mora, ti bijaše nasitio brojne narode; obiljem svojih dobara i svojih roba, ti bijaše obogatila kraljeve zemaljske.
Ezekiel 27,34 Vrijeme je oluja morskih, u dubinama voda, tvoje robe, svi oni koji se okupljaju kod tebe potamnili su.
Ezekiel 27,35 Svi žitelji otoka žaloste se zbog tebe, njihovi kraljevi cvokoću od užasa, oni imaju lice poraženo.
Ezekiel 27,36 Oni koji prometuju među narodima zvižde tebi: ti si postao predmet užasa. Nikad tebe više ne će biti. “
Jezekilj 27,1Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Jezekilj 27,2I ti, sine čovječji, nariči za Tirom,
Jezekilj 27,3I reci Tiru, koji stoji na ulasku morskom, koji trguje s narodima na mnogim ostrvima: ovako veli Gospod Gospod: Tire, ti govoraše: ja sam sasvijem lijep.
Jezekilj 27,4Međe su ti u srcu morskom; koji te zidaše, načiniše te sasvijem lijep.
Jezekilj 27,5Od jela Senirskih gradiše ti daske, kedre s Livana uzimaše da ti grade stupove.
Jezekilj 27,6Od hrastova Vasanskih gradiše ti vesla, sjedišta ti gradiše od slonove kosti i od šimšira s ostrva Kitejskih.
Jezekilj 27,7Tanko platno Misirsko izmetano razapinjao si da su ti jedra; porfirom i skerletom s ostrva Eliskih pokrivao si se.
Jezekilj 27,8Stanovnici Sidonski i Arvadski bijahu ti veslari; mudraci tvoji, Tire, što bijahu u tebi, bijahu ti krmari.
Jezekilj 27,9Starješine i mudraci Gevalski opravljahu u tebi što bi ti se pokvarilo; sve lađe morske i lađari bijahu u tebi trgujući s tobom.
Jezekilj 27,10Persijanci i Ludeji i Puteji bijahu u vojsci tvojoj tvoji vojnici; štitove i šljemove vješahu u tebi; oni te ukrašavahu.
Jezekilj 27,11Sinovi Arvadski s tvojom vojskom bijahu na zidovima tvojim unaokolo, i Gamadeji bijahu u kulama tvojim, štitove svoje vješahu na zidovima tvojim unaokolo, oni ti dovršivahu ljepotu.
Jezekilj 27,12Tarsis trgovaše s tobom mnogim svakojakim blagom; sa srebrom, s gvožđem, s kositerom i s olovom dolažahu na sajme tvoje.
Jezekilj 27,13Javan, Tuval i Meseh bijahu tvoji trgovci; s dušama ljudskim i sudima mjedenijem dolažahu na sajme tvoje.
Jezekilj 27,14A koji su od doma Togarmina, s konjma i konjicima i mazgama dolažahu na sajme tvoje.
Jezekilj 27,15Sinovi Dedanovi bijahu trgovci tvoji, mnogih ostrva trgovina bijaše u tvojim rukama; kosti slonove i drvo evenovo donošahu ti u promjenu.
Jezekilj 27,16Sirija trgovaše s tobom mnoštvom djela tvojih, dolažaše na sajme tvoje sa smaragdom i porfirom i uzvodom i tankim platnom, i koralom i ahatom.
Jezekilj 27,17Juda i zemlja Izrailjeva bijahu tvoji trgovci, dolažahu na sajme tvoje sa pšenicom Minitskom i Finičkom i medom i uljem i balsamom.
Jezekilj 27,18Damasak trgovaše s tobom mnoštvom djela tvojih, mnoštvom svakoga blaga, vinom Helvonskim i bijelom vunom.
Jezekilj 27,19I Dan i Javan i Mosel dolažahu na sajme tvoje; urađeno gvožđe i kasiju i cimet mijenjahu s tobom.
Jezekilj 27,20Dedan trgovaše s tobom skupocjenijem prostirkama za kola.
Jezekilj 27,21Arapi i svi knezovi Kidarski trgovahu s tobom; s jaganjcima i ovnovima i jarcima dolažahu na sajme tvoje.
Jezekilj 27,22Trgovci Savski i Ramski trgovahu s tobom; dolažahu na sajme tvoje sa svakojakim mirisima i svakojakim dragim kamenjem i zlatom.
Jezekilj 27,23Haran i Kana i Eden, trgovci Savski, Asur i Hilmad trgovahu s tobom.
Jezekilj 27,24Ti trgovahu s tobom svakojakim stvarima, porfirom i uzvodom i kovčezima bogatijeh nakita, koji se svezivahu užima i bijahu od kedra.
Jezekilj 27,25Lađe Tarsiske bijahu prve u tvojoj trgovini, i ti bijaše veoma pun i veoma slavan u srcu morskom.
Jezekilj 27,26Veslari tvoji odvezoše te na pučinu; vjetar istočni razbi te usred mora.
Jezekilj 27,27Blago tvoje i sajmi tvoji, trgovina tvoja, lađari tvoji i krmari tvoji i koji opravljahu kvarne lađe tvoje, i trgovci tvoji i svi vojnici tvoji i sav narod što bješe u tebi pašće u srce moru kad ti propadneš.
Jezekilj 27,28Od vike tvojih krmara uskolebaće se vali morski.
Jezekilj 27,29I izaći će iz lađa svojih svi veslari, lađari, svi krmari morski, i staće na zemlju.
Jezekilj 27,30I povikaće za tobom iza glasa i zaridati gorko, i posuće prahom glave svoje i po pepelu će se valjati.
Jezekilj 27,31I za tobom će se načiniti ćelavi, i pripasaće kostrijet, i plakaće za tobom gorko iz srca, i gorko će ridati.
Jezekilj 27,32I za tobom će zapijevati u žalosti svojoj i naricaće za tobom; ko je bio kao Tir, oboreni usred mora?
Jezekilj 27,33Kad izlažahu trgovi tvoji iz mora, sitio si mnoge narode, mnoštvom svojega bogatstva i trgovine svoje obogaćavao si careve zemaljske.
Jezekilj 27,34Kad te razbi more na dubokoj vodi, trgovina tvoja i sav narod tvoj u tebi pade.
Jezekilj 27,35Svi ostrvljani prepadoše se od tebe, i carevi njihovi uzdrktaše se i preblijediše u licu.
Jezekilj 27,36Trgovci po narodima zazviždaše nad tobom: postao si strahota, i neće te biti dovijeka.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje