Tražilica


Sefanija 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Sefanija 1,1Riječ Gospodnja, koja dođe Sefaniji, sinu Kušija, sina Gedalije, sina Amarije, sina Ezekijina, u dane Josije, sina Amonova, kralja Judina.
Sefanija 1,2"Sve ću pograbiti sa zemlje! govori Gospod.
Sefanija 1,3Pograbit ću ljude i stoku, pograbit ću ptice nebeske i ribe morske, povod spoticanja zajedno s bezbožnicima. Istrijebit ću čovjeka s lica zemlje!" govori Gospod.
Sefanija 1,4"Zamahnut ću rukom svojom proti Judi, proti svim stanovnicima Jerusalema. Istrijebit ću iz mjesta ovoga ostatak baalov i ime idolskih službenika zajedno sa svećenicima.
Sefanija 1,5S onima, koji se na krovovima klanjaju vojsci nebeskoj, i one, koji se klanjaju Gospodu i kunu se njim, ali se ujedno kunu Milkomom.
Sefanija 1,6I one, koji su otpali od Gospoda i ne traže Gospoda i ne mare, za njega."
Sefanija 1,7Tiho pred Gospodom, Svemogućim! Jer je blizu dan Gospodnji, jer je Gospod prigotovio žrtvu, posvetio goste svoje.
Sefanija 1,8U dan žrtve Gospodnje dogodit će se: "Pohodit ću knezove i sinove kraljeve i sve, koji nose tuđinsko odijelo.
Sefanija 1,9Pohodit ću u onaj dan se, koji skaču preko praga, koji pune kuću gospodara svojega nasiljem i prijevarom.
Sefanija 1,10U onaj će dan, veli Gospod, odjeknuti vika od ribljih vrata, jauk od novoga grada i silno jadikovanje s humova.
Sefanija 1,11Jaučite samo, stanovnici Makteša, jer će se sav narod trgovački uništiti; svi će se mjerioci novaca istrijebiti.
Sefanija 1,12U ono će se vrijeme dogoditi, da ću ja pretražiti Jerusalem sa svjetionicama i pohoditi ljude, koji bezbrižno sjede na droždini svojoj, koji misle: 'Gospod ne čini ni dobro ni zlo.'
Sefanija 1,13Razgrabit će se posjed njihov, opustošit će se kuće njihove. Grade kuće, ali neće stanovati u njima; sade vinograde, ali neće piti vina iz njih."
Sefanija 1,14Blizu je dan Gospodnji, veliki, blizu je i hiti veoma. Čuj, dan Gospodnji, gorki; tada će vikati junaci.
Sefanija 1,15Dan jarosti jest taj dan, dan tjeskobe; nevolje, dan pustošenja i zatiranja, dan tame i mraka, dan oblaka i oblačina,
Sefanija 1,16Dan trubljavine i ratne vike na tvrde gradove i na visoka kruništa.
Sefanija 1,17Tada ću ljude prepasti, te će vrludati kao slijepci, jer su sagriješili proti Gospodu. Krv će se njihova prosuti kao prah, tjelesa njihova kao gnoj.
Sefanija 1,18Ni srebro njihovo ni zlato njihovo neće ih moći spasiti u dan jarosti Gospodnje. U ognju revnosti njegove sva će se zemlja proždrijeti. Jer uništenje i prijeku propast spremit će on svima stanovnicima zemaljskim.
Sefanija 1,1 Riječ Jahvina upućena Sefaniji, sinu Kušija, sina Gedalijina, sina Amarjina, sina Ezekijina, u vrijeme Jošije, sina Amonova, kralja judejskoga.
Sefanija 1,2"Da, sve ću zbrisati s lica zemlje" - riječ je Jahvina!
Sefanija 1,3"Izbrisat ću ljude i zvijeri, ptice nebeske i ribe morske, učinit ću da padnu bezbožnici, istrijebit ću ljude s lica zemlje" - riječ je Jahvina!
Sefanija 1,4"Podignut ću ruku na Judu i na sve stanovnike Jeruzalema i istrijebit ću iz ovoga mjesta ostatak Baalov, ime služitelja idolskih sa svećenicima njegovim;
Sefanija 1,5one koji se klanjaju na krovovima vojsci nebeskoj, one koji se klanjaju pred Jahvom a zaklinju se Milkomom;
Sefanija 1,6one koji su se odmetnuli od Jahve, koji ne traže Jahvu i nimalo za nj ne mare.
Sefanija 1,7Tišina pred Jahvom Gospodom, jer je dan Jahvin blizu! Da, Jahve je prigotovio žrtvu, posvetio je svoje uzvanike.
Sefanija 1,8"U dan žrtve Jahvine, kaznit ću knezove, sinove kraljeve, i sve koji se oblače na način tuđinski.
Sefanija 1,9Kaznit ću u taj dan sve koji preko praga poskakuju, koji Dom Gospodara svojega pune nasiljem i prijevarom.
Sefanija 1,10"U onaj dan" - riječ je Jahvina - "vapaj će se podići od Ribljih vrata, urlici iz novog dijela grada, silna lomljavina sa brežuljaka.
Sefanija 1,11Kukajte, stanovnici makteški, jer je satrt sav narod kanaanski, zbrisani su svi mjerači srebra.
Sefanija 1,12I u to vrijeme pretražit ću Jeruzalem sa zubljama i pohodit ću kaznom ljude koji miruju na svojoj vinskoj droždini i u svom srcu govore: `Jahve ne može učiniti ni dobro ni zlo.`
Sefanija 1,13Blago njihovo bit će prepušteno pljački, njihove kuće pustošenju. Oni su gradili kuće - neće u njima stanovati; sadili su vinograde - iz njih vina neće piti.
Sefanija 1,14Blizu je dan Jahvin, veliki! Blizu je i žurno dolazi! Gorak je glas dana Jahvina: tada će i junak zajaukati.
Sefanija 1,15Dan gnjeva, onaj dan! Dan tjeskobe i nevolje! Dan užasa i pustošenja! Dan pomrčine i naoblake! Dan tmina i magluština!
Sefanija 1,16Dan trubljavine i bojne vike na gradove utvrđene i na visoka kruništa.
Sefanija 1,17"Prepustit ću ljude nevoljama i vrludat će kao slijepci (jer su protiv Jahve sagriješili), krv će se njihova prosuti kao prašina, njihova trupla bit će bačena kao smeće.
Sefanija 1,18Ni njihovo srebro ni njihovo zlato neće ih spasiti." U dan gnjeva Jahvina oganj njegove revnosti svu će zemlju sažeći. Jer on će uništiti, zatrti sve stanovnike zemlje.
Sofonija 1,1Riječ GOSPODOVA, koja bi upućena Sofoniju, sinu Kušijevu, sinu Gedalijevu, sinu Amarijevu, sinu Ezekiasovu, u vrijeme Joziasa, sina Amonova, kralja Jude. :
Sofonija 1,2Ja ću sve istrijebiti s površine zemlje - proročanstvo GOSPODOVO.
Sofonija 1,3Ja ću istrijebiti ljude i životinje, ptice nebeske i ribe morske i ono što navodi posrtati opake, ja ću ukloniti ljude s površine zemlje -proročanstvo GOSPODOVO.
Sofonija 1,4Ja ću ispružiti ruku protiv Jude i protiv svih žitelja Jeruzalema, i uklonit ću iz tog mjesta ono što je od *Baala ostalo, ime njegovih službenika i svećenika s njima;
Sofonija 1,5one koji se klanjaju po terasama pred vojskom nebeskom, one koji se klanjaju pred GOSPODOM i koji prisežu svojim bogom Melekom
Sofonija 1,6one koji se okreću od GOSPODA, koji ga ne traže i ne pitaju za savjet.
Sofonija 1,7- Tišina pred Gospodinom BOGOM, jer dan GOSPODOV je blizu. GOSPOD priprema jedno *žrtvovanje, on posvećuje svoje uzvanike -.
Sofonija 1,8A, u dan žrtvovanja GOSPODOVOG, ja ću posredovati protiv slugu, protiv prinčeva i protiv svih onih koji se odi- jevaju na način stranaca .
Sofonija 1,9Ja ću se uplesti, u onaj dan, protiv svih onih koji skaču preko praga, koji ispunjavaju kuću njihovog gospodara proizvodom nasilja i obmane.
Sofonija 1,10U onaj dan - proročanstvo GOSPODOVO - čut će se jadikovanje na Vratima Riba, jedno urlanje u Novom Gradu, jednu veliku dreku na brdima;
Sofonija 1,11urlajte, stanovnici Mužara, jer pučanstvo trgovaca uništeno je, svi mjeritelji srebra su uklonjeni.
Sofonija 1,12U ono vrijeme, ja ću prekopati Jeruzalem uz baklje i posredovat ću protiv ljudi koji čuče na svom izmetu i koji kažu sami sebi: GOSPOD ne može učiniti ni dobro ni zlo.
Sofonija 1,13Tad će njihova bogatstva biti izručena pljački, a njihove kuće uništenju oni su sagradili kuće, ali neće ih nastanjivati; oni su posadili vinograde, ali im vina piti neće.
Sofonija 1,14Blizu je, veliki dan GOSPODOV, on je blizu, on dolazi u velikoj hitnji. Bit će gorkih jadikovanja u dan GOSPODOV, i sam junak zvat će u pomoć.
Sofonija 1,15Dan gnjeva kao taj dan, dan straha i zebnje, dan nevolje i očaja, dan tmina i mraka, dan oblaka i oblačnih tmina,
Sofonija 1,16dan zvonjave roga i bojnih pokliča protiv tvrdih gradova i protiv visokih ugaonih kula.
Sofonija 1,17Ja ću baciti ljude u očaj i oni će hoditi kao slijepci, jer oni su griješili protiv GOSPODA. Njihova će krv biti prosuta kao prašina, a njihova utroba kao izmetine.
Sofonija 1,18Ni njihovo srebro ni njihovo zlato neće ih moći osloboditi: u dan gnjeva GOSPODOVOG, vatrom njegove ljubomore, sva će zemlja biti progutana; jer on će vršiti istrebljenje - i to će biti grozno - svih stanovnika zemlje.
Sofonija 1,1Riječ Gospodnja koja dođe Sofoniji sinu Husija sina Godolije sina Amarije sina Jezekijina, za vremena Josije sina Amonova, cara Judina.
Sofonija 1,2Sve ću uzeti sa zemlje, govori Gospod;
Sofonija 1,3Uzeću ljude i stoku, uzeću ptice nebeske i ribe morske i sablazni s bezbožnicima, i istrijebiću ljude sa zemlje, govori Gospod.
Sofonija 1,4Jer ću mahnuti rukom svojom na Judu i na sve stanovnike Jerusalimske, i istrijebiću iz mjesta ovoga ostatak Valov i ime sveštenika idolskih s drugim sveštenicima,
Sofonija 1,5I one koji se klanjaju na krovovima vojsci nebeskoj i koji se klanjaju i kunu se Gospodom i koji se kunu Melhomom.
Sofonija 1,6I one koji se odvraćaju od Gospoda i koji ne traže Gospoda niti pitaju za nj.
Sofonija 1,7Muči pred Gospodom Gospodom, jer je blizu dan Gospodnji, jer je Gospod prigotovio žrtvu i pozvao svoje zvanice.
Sofonija 1,8I u dan žrtve Gospodnje pohodiću knezove i carske sinove i sve koji nose tuđinsko odijelo.
Sofonija 1,9I pohodiću u taj dan sve koji skaču preko praga, koji pune kuću gospodara svojih grabežem i prijevarom.
Sofonija 1,10I u taj će dan, veli Gospod, biti vika od ribljih vrata, i jauk s druge strane, i polom velik s humova.
Sofonija 1,11Ridajte koji živite u Maktesu, jer izgibe sav narod trgovački, istrijebiše se svi koji nose srebro.
Sofonija 1,12I u to ću vrijeme razgledati Jerusalim sa žišcima, i pohodiću ljude koji leže na svojoj droždini, koji govore u srcu svom: Gospod ne čini ni dobro ni zlo.
Sofonija 1,13I blago će se njihovo razgrabiti i kuće njihove opustošiti; grade kuće, ali neće sjedjeti u njima; i sade vinograde, ali neće piti vina iz njih.
Sofonija 1,14Blizu je veliki dan Gospodnji, blizu je i ide vrlo brzo; glas će biti dana Gospodnjega, gorko će tada vikati junak.
Sofonija 1,15Taj je dan dan, kada će biti gnjev, dan, kada će biti tuga i muka, dan, kada će biti pustošenje i zatiranje, dan, kada će biti mrak i tama, dan, kada će biti oblak i magla,
Sofonija 1,16Dan, kada će biti trubljenje i poklič na tvrde gradove i na visoke uglove.
Sofonija 1,17I pritijesniću ljude, te će ići kao slijepi, jer zgriješiše Gospodu; i krv će se njihova prosuti kao prah i tjelesa njihova kao gnoj.
Sofonija 1,18Ni srebro njihovo ni zlato njihovo neće ih moći izbaviti u dan gnjeva Gospodnjega; i svu će zemlju proždrijeti oganj revnosti njegove; jer će brzo učiniti kraj svjema stanovnicima zemaljskim.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje