Tražilica


Levitski zakonik 4. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Levitski zakonik 4,1Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 4,2"Kaži sinovima Izraelovim ovu odredbu: Ako se netko nehotice ogriješi o kojugod zapovijed Gospodnju i nešto učini, to je zabranjeno, onda valjaju ovi propisi:
Levitski zakonik 4,3Ako svećenik pomazani učini grijeh, po kojemu krivnja pada i na narod, to on ima žrtvovati Gospodu za grijeh, što ga je učinio, junca bez pogrješke kao žrtvu za grijeh.
Levitski zakonik 4,4Neka on dovede junca na ulaz u Šator sastanka pred Gospoda, neka položi ruku svoju Juncu na glavu i zakolje junca pred Gospodom.
Levitski zakonik 4,5Onda neka uzme svećenik pomazani nešto od krvi junčeve i unese je u Šator sastanka.
Levitski zakonik 4,6Svećenik neka umoči prst svoj u krv i neka nešto od krvi sedam puta poškropi pred Gospoda prema zavjesi Svetišta.
Levitski zakonik 4,7Onda neka svećenik namaže nešto od krvi na rogove žrtveniku s mirisnim kadom, što stoji pred Gospodom u Šatoru sastanka. Svu ostalu krv junčevu neka izlije na podnožje žrtveniku za žrtve paljenice, što stoji na ulazu u Šator sastanka.
Levitski zakonik 4,8Sve salo junca, što ga žrtvuje za grijeh, neka izvadi iz njega, salo, što pokriva drob, i sve salo na drobu;
Levitski zakonik 4,9Obadva bubrega sa salom, što je na slabinama, i mrežicu na jetrima; s bubrezima neka to izvadi;
Levitski zakonik 4,10Onako kako se vadi iz govečeta za žrtvu mirotvornu. Onda, neka to spali svećenik na žrtveniku za žrtve paljenice.
Levitski zakonik 4,11Ali kožu junčevu i sve meso njegovo s glavom i nogama, drob njegov i crijevni sadržaj njegov,
Levitski zakonik 4,12Dakle svega junca neka iznese van pred tabor na koje čisto mjesto, tamo, gdje se istresa pepeo. Tada neka ga spali na hrpi drva; na mjestu, gdje se istresa pepeo, neka se spali.
Levitski zakonik 4,13Ako li bi sva zajednica sinova Izraelovih nehotice sagriješila, a da ne bi bila tomu svjesna, pa bi prestupila kojugod zabranu Gospodnju i tako upala u krivnju;
Levitski zakonik 4,14Onda zajednica, kad se dozna za grijeh, što ga je učinila, ima prinijeti junca kao žrtvu za grijeh i dovesti ga pred Šator sastanka.
Levitski zakonik 4,15Starješine zajednice imaju pred Gospodom položiti juncu na glavu ruke svoje, i jedan neka zakolje junca pred Gospodom.
Levitski zakonik 4,16Potom neka svećenik posvećeni unese nešto od krvi junčeve u Šator sastanka.
Levitski zakonik 4,17Svećenik neka umoči prst svoj u krv i neka nešto od krvi sedam puta poškropi pred Gospoda, prema zavjesi.
Levitski zakonik 4,18Onda neka svećenik namaže nešto od krvi na rogove žrtveniku, što stoji pred Gospodom u Šatoru sastanka. Svu ostalu krv neka izlije na podnožje žrtveniku za žrtve paljenice, što stoji na ulazu u Šator sastanka.
Levitski zakonik 4,19Tada neka sve salo izvadi iz njega i spali na žrtveniku.
Levitski zakonik 4,20Neka tada čini s juncem onako, kako je činio s juncem kod žrtve za grijeh - ako ima činiti s njim. Kad im svećenik tako pribavi pomirenje, bit će im oprošteno.
Levitski zakonik 4,21Ali junca neka iznese van pred tabor i neka ga spali onako, kako je spalio tek spomenutog junca. To je žrtva za grijeh zajednice.
Levitski zakonik 4,22Sagriješi li poglavar, što nehotice prestupi kojugod zabranu Gospoda, Boga svojega, i tako padne u krivnju,
Levitski zakonik 4,23Onda neka donese, kad dozna za prijestup, što ga je skrivio, kao prinos jarca, bez pogrješke.
Levitski zakonik 4,24Neka položi ruku svoju jarcu na glavu i neka ga zakolje ondje, gdje se pred Gospodom kolju životinje za žrtve paljenice. Tako je to žrtva za grijeh.
Levitski zakonik 4,25Svećenik neka uzme prstom svojim nešto od krvi žrtve za grijeh i neka pomaže na rogove žrtveniku za žrtve paljenice, a ostalu krv neka izlije na podnožje žrtveniku za žrtve paljenice.
Levitski zakonik 4,26Sve salo neka spali na žrtveniku kao salo žrtve mirotvorne. Kad mu svećenik tako pribavi pomirenje za prijestup njegov, bit će mu oprošteno.
Levitski zakonik 4,27Ako li netko iz običnog naroda sagriješi nehotice, što prestupi kojugod zabranu Gospodnju, i tako skrivi,
Levitski zakonik 4,28Onda neka donese, čim dozna za prijestup, što ga je skrivio, i kao prinos kozu bez pogrješke za učinjenu pogrješku.
Levitski zakonik 4,29Neka položi ruku svoju na glavu žrtvi za grijeh i neka zakolje žrtvu za grijeh na mjestu određenom za žrtvu paljenicu.
Levitski zakonik 4,30Svećenik neka uzme prstom nešto od krvi i neka pomaže na rogove žrtveniku za žrtve paljenice i neka izlije ostalu krv na podnožje žrtveniku.
Levitski zakonik 4,31Sve salo neka izvadi, kao što se vadi salo kod žrtve mirotvorne; onda neka to svećenik spali na žrtveniku na ugodni miris Gospodu. Kad mu svećenik tako pribavi pomirenje, bit će mu oprošteno.
Levitski zakonik 4,32Ako hoće kao prinos da prinese ovcu kao žrtvu za grijeh, neka žrtvuje žensku, bez pogrješke životinju.
Levitski zakonik 4,33Neka položi ruku na glavu žrtvi za grijeh i neka je zakolje kao žrtvu za grijeh ondje, gdje se kolje žrtva paljenica.
Levitski zakonik 4,34Svećenik neka uzme prstom nešto od krvi žrtve za grijeh i neka namaže na rogove žrtveniku za žrtve paljenice. Ostalu krv neka izlije na podnožje žrtveniku.
Levitski zakonik 4,35Sve salo neka izvadi, kao što se vadi salo ovce kod žrtve mirotvorne. Svećenik neka to onda spali na žrtveniku nad ognjenim žrtvama Gospodnjim. Kad mu svećenik tako pribavi pomirenje za učinjeni prijestup, bit će mu oprošteno."
Levitski zakonik 4,1 Jahve reče Mojsiju:
Levitski zakonik 4,2"Ovako kaži Izraelcima: `Ako se tko nehotice ogriješi o bilo koju Jahvinu zapovijed te učini što je zabranjeno činiti:
Levitski zakonik 4,3Bude li to pomazanjem posvećeni svećenik koji pogriješi i navuče tako krivnju na narod, onda za grijeh koji učini neka prinese Jahvi jedno grlo krupne stoke, jednoga junca bez mane, kao žrtvu okajnicu.
Levitski zakonik 4,4Neka junca dovede pred Jahvu do ulaza u Šator sastanka; neka juncu na glavu položi svoju ruku i onda junca zakolje pred Jahvom.
Levitski zakonik 4,5Zatim neka pomazanjem posvećeni svećenik uzme krvi od junca i donese je u Šator sastanka.
Levitski zakonik 4,6Onda neka svećenik zamoči svoj prst u krv i tom krvlju neka sedam puta poškropi prednju stranu zavjese Svetišta, pred Jahvom.
Levitski zakonik 4,7Potom neka svećenik stavi te krvi na rogove žrtvenika za miomirisni kad koji se dimi pred Jahvom u Šatoru sastanka. Svu ostalu krv od junca neka izlije podno žrtvenika za žrtve paljenice što se nalazi na ulazu u Šator sastanka.
Levitski zakonik 4,8Iz junca što ga prinosi kao žrtvu okajnicu neka izvadi: loj što omotava drobinu, sav loj što je oko drobine;
Levitski zakonik 4,9oba bubrega i loj što je na njima i na slabinama, privjesak s jetre; neka i njega izvadi s bubrezima;
Levitski zakonik 4,10onako kako se uzima dio iz vola žrtve pričesnice. Neka ih zatim svećenik sažeže u kad na žrtveniku za žrtve paljenice.
Levitski zakonik 4,11Kožu od junca, sve meso od njega, njegovu glavu, njegove noge, drobinu i njegovu nečist
Levitski zakonik 4,12- svega junca - neka iznese na čisto mjesto izvan tabora gdje se pepeo izasiplje i neka ga spali na vatri od drva; tu na pepelu neka se junac spali.`
Levitski zakonik 4,13"Ako sva izraelska zajednica nehotično pogriješi počinivši štogod što je Jahve zabranio pa tako postanu krivi a ne budu svjesni krivnje,
Levitski zakonik 4,14onda, kad se sazna za učinjeni prijestup, neka zajednica prinese jedno grlo krupne stoke - jednoga junca bez mane - kao žrtvu okajnicu. Neka ga dovedu pred Šator sastanka.
Levitski zakonik 4,15Tu pred Jahvom neka starješine zajednice polože svoje ruke juncu na glavu. Neka se onda junac zakolje pred Jahvom.
Levitski zakonik 4,16Neka zatim pomazanjem posvećeni svećenik donese krvi od junca u Šator sastanka;
Levitski zakonik 4,17neka svećenik zamoči svoj prst u krv i sedam puta poškropi prednju stranu zavjese, pred Jahvom.
Levitski zakonik 4,18Neka zatim stavi krvi na rogove žrtvenika koji se nalazi pred Jahvom u Šatoru sastanka. Svu ostalu krv neka izlije podno žrtvenika za žrtve paljenice što se nalazi na ulazu u Šator sastanka.
Levitski zakonik 4,19S junca neka skine sav loj i sažeže ga u kad na žrtveniku.
Levitski zakonik 4,20I s juncem neka uradi kako je uradio s onim juncem žrtve okajnice - tako neka učini i s tim. I pošto svećenik nad članovima zajednice izvrši obred pomirenja, bit će im oprošteno.
Levitski zakonik 4,21Neka odnese junca izvan tabora i spali ga kako je spalio i prvoga junca. To je žtrva za prijestup zajednice.
Levitski zakonik 4,22"Ako nehotično pogriješi glavar i učini štogod što je Jahve, Bog njegov, zabranio i tako sagriješi,
Levitski zakonik 4,23onda, kad ga obznane o prijestupu koji je počinio, neka kao svoj prinos donese muško jare bez mane.
Levitski zakonik 4,24Položivši svoju ruku jaretu na glavu, neka ga zakolje na mjestu gdje se kolju pred Jahvom žrtve paljenice. To je žrtva okajnica.
Levitski zakonik 4,25Svećenik neka uzme na svome prstu krvi od žrtve okajnice pa je stavi na rogove žrtvenika za žrtve paljenice. A svu ostalu krv neka izlije podno žrtvenika za žrtve paljenice.
Levitski zakonik 4,26Sav loj neka sažeže u kad na žrtveniku kao i loj sa žrtve pričesnice. Neka tako svećenik nad glavarom izvrši obred pomirenja za njegov grijeh, pa će mu biti oprošteno.
Levitski zakonik 4,27"Ako tko od običnoga puka nehotično pogriješi učinivši štogod što je Jahve zabranio i tako sagriješi,
Levitski zakonik 4,28onda, kad ga obznane o prijestupu koji je počinio, neka kao svoj prinos za grijeh koji je počinio donese žensko jare bez mane.
Levitski zakonik 4,29Neka stavi svoju ruku na glavu okajnice i zakolje žrtvu okajnicu na mjestu za žrtve paljenice.
Levitski zakonik 4,30Neka svećenik uzme krvi na svome prstu pa je stavi na rogove žrtvenika za žrtve paljenice. A svu ostalu krv neka izlije podno žrtvenika.
Levitski zakonik 4,31Neka zatim izvadi sav njezin loj kao što se vadi loj iz žrtve pričesnice; neka ga onda svećenik sažeže u kad na žrtveniku kao ugodan miris Jahvi. Kad svećenik izvrši nad tim čovjekom obred pomirenja, bit će mu oprošteno.
Levitski zakonik 4,32Ako bi tko htio dovesti janje kao žrtvu okajnicu, neka dovede žensko bez mane.
Levitski zakonik 4,33Položivši svoju ruku na glavu žrtve okajnice, neka je zakolje kao žrtvu okajnicu na mjestu gdje se kolju žrtve paljenice.
Levitski zakonik 4,34Neka onda svećenik uzme krvi od žrtve okajnice na svome prstu pa je stavi na rogove žrtvenika za žrtve paljenice. A svu ostalu krv neka izlije podno žrtvenika.
Levitski zakonik 4,35Neka zatim izvadi sav njezin loj kao što se vadi loj iz žrtve pričesnice. Neka to svećenik sažeže u kad povrh žrtava paljenih Jahvi u čast. Neka tako svećenik izvrši nad tim čovjekom obred pomirenja za grijeh koji je počinio, pa će mu biti oprošteno.
Levitik 4,1GOSPOD oslovi Mojsija:
Levitik 4,2` Govori ovako sinovima Izraelovim: Kad se nehotice zgriješi protiv jedne od GOSPODOVIH negativnih zapovijedi, i ako se i samo jedna od njih prekrši:
Levitik 4,3Ako je svećenik posvećen *pomazanjem onaj koji griješi i koji tim istim čini puk krivim, on nudi GOSPODU, zbog grijeha koji je počinio, jedno june bez mane, kao *žrtvu za grijeh;
Levitik 4,4on dovodi june na ulaz u šator susretanja, pred GOSPODA; on *polaže ruku na glavu juneta, i on zakolje june pred GOSPODOM;
Levitik 4,5svećenik posvećen pomazanjem uzima krvi junetove i odnosi ju u šator susretanja;
Levitik 4,6svećenik umače svoj prst u krv i, tom krvlju, pred GOSPODOM, poškropi sedam puta vidljivu stranu vela na svetom mjestu;
Levitik 4,7potom svećenik stavlja tu krv na rogove *oltara miomirisa, koji se nalazi u šatoru susretanja pred GOSPODOM, i on prospe svu preostalu krv juneta na temelj oltara holokausta koji je na ulazu u šator susretanja.
Levitik 4,8Svi masni dijelovi juneta žrtvovani za grijeh, on ih uzima: masno koje obvija utrobu, sve ono koje je iznad utrobe
Levitik 4,9i dva bubrega s masnim koje im pripada kao i križa - što se tiče obloga režnja jetre, on ga odvaja još uz bubrege –
Levitik 4,10sve kao ti dijelovi uzeti iz bika žrtve mira; potom svećenik njih stavlja dimiti na oltar holokausta.
Levitik 4,11Koža juneta, svo tijelo, ubrojivši tu i glavu i noge životinje, utrobu i izmet,
Levitik 4,12jednom riječju, sve preostalo od juneta, on ga odnese izvan tabora, na *čisto mjesto, ondje gdje se prosipa masni pepeo, i spali to na vatri cjepanica; to je na mjestu gdje se prosipa masni pepeo koji spaljen.
Levitik 4,13` Ako je to cijela zajednica Izraelova koja je nehotice počinila jednu grješku i da je stvar ostala nepoznata zboru, ako je prekršena samo jedna od svih negativnih zapovijedi GOSPODOVIH i tako sebe učini krivom,
Levitik 4,14kad se jedan takav grijeh spozna, zbor nudi jedno june, kao žrtvu za grijeh, koje se dovede pred šator susretanja;
Levitik 4,15*starješine zajednice polažu ruku na glavu junetu, pred GOSPODOM, i zakolje se june pred GOSPODOM;
Levitik 4,16svećenik posvećen pomazanjem donese jedan dio krvi juneta na u šator susretanja;
Levitik 4,17svećenik umoči prst svoju ono što je uzeo od krvi i, pred GOSPODOM, popršće sedam puta vidljivu stranu vela;
Levitik 4,18potom on stavlja od te krvi na rogove oltara koji se nalazi pred GOSPODOM, u šatoru susretanja, i on saspe svu preostalu krv na osnovu oltara holokausta, koji je na ulazu u šator susretanja.
Levitik 4,19Svi masni dijelovi, on ih uzme i stavi dimiti na oltar.
Levitik 4,20On postupa s tim junetom kao što je postupao s junetom žrtvovanim za grijeh - tako on s njim postupi. Kad je svećenik nad zajednicom izvršio obred odrješenja, on joj je oprošten.
Levitik 4,21On odnese june izvan tabora i spali ga kao što je spalio prethodno june. Takvo je žrtvovanje za grijeh zajednice.
Levitik 4,22` Ako je to jedan princ koji griješi, koji krši nepažnjom samo jedan od svih negativnih zapovijedi GOSPODA svojeg Boga, i tako se načini krivim,
Levitik 4,23ako mu se spozna grijeh koji je tako počinio, on donosi na dar jednog jarca, jednog mužjaka bez mane;
Levitik 4,24on položi ruku na glavu jarca i zakolje ga na mjestu gdje se kolju holokausti, pred GOSPODOM.
Levitik 4,25Svojim prstom, svećenik uzme krvi žrtve žrtvovane za grijeh i stavi ju na rogove oltara holokausta.
Levitik 4,26Svi masni dijelovi, on ih stavi dimiti na oltar, kao ona od žrtve mira. Kad je svećenik nad princem obavio obred odrješenja od njegovog grijeha, on mu je oprošten.
Levitik 4,27Ako je to jedan čovjek iz puka koji nehotice griješi, koji krši samo jednu od negativnih zapovijedi GOSPODOVIH i načini se krivim,
Levitik 4,28ako mu se spozna grijeh koji je počinio, on donosi na poklon jednu kozu, jednu ženku bez mane, za grijeh koji je počinio;
Levitik 4,29on polaže ruku na glavu žrtve žrtvovane za grijeh i kolje rečenu žrtvu na istom mjestu gdje i holokaust;
Levitik 4,30svojim prstom, svećenik uzima krvi i stavlja ju na rogove oltara holokausta; potom on sasipa ostatak krvi na osnovu oltara.
Levitik 4,31Svi masni dijelovi, on ih odvaja, kao što se odvaja kod žrtve mira i svećenik ih stavlja dimiti na oltaru u utažujući miris za GOSPODA. Kad je svećenik nad grješnikom obavio obred odrješenja, on mu je oprošten.
Levitik 4,32Ako je to jedno janje koje je ponuđeno kao žrtva za grijeh, on donosi jednu ženku bez mane;
Levitik 4,33on polaže ruku na glavu žrtve žrtvovane za grijeh, na mjestu gdje se kolje holokaust;
Levitik 4,34svojim prstom, svećenik uzima krv žrtve i stavlja ju na rogove oltara holokausta; potom on sasipa ostatak krvi na podnožje oltara.
Levitik 4,35Svi masni dijelovi, on ih odvaja, kako se odvaja od janjeta žrtve mira, a svećenik ih stavlja dimiti na oltar, osim spaljenih jela GOSPODA. Kad je svećenik nad grješnikom obavio obred odrješenja od grijeha koji je počinio, on mu je oprošten.
3. Mojsijeva 4,1Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
3. Mojsijeva 4,2Kaži sinovima Izrailjevim, i reci: ako ko zgriješi nehotice i učini štogod što je Gospod zabranio da se ne čini,
3. Mojsijeva 4,3Ako sveštenik pomazani zgriješi, te bude na grijeh narodu, neka za grijeh svoj koji je učinio prinese tele zdravo Gospodu na žrtvu za grijeh.
3. Mojsijeva 4,4I dovedavši tele na vrata šatoru od svjedočanstva pred Gospoda, neka metne ruku svoju teletu na glavu, i zakolje tele pred Gospodom.
3. Mojsijeva 4,5I neka uzme sveštenik pomazani krvi od teleta, i unese je u šator od sastanka.
3. Mojsijeva 4,6I neka zamoči sveštenik prst svoj u krv, i krvlju sedam puta pokropi pred Gospodom pred zavjesom od svetinje.
3. Mojsijeva 4,7I neka pomaže sveštenik tom krvlju rogove oltaru, na kom se kadi mirisima pred Gospodom u šatoru od sastanka, a ostalu krv od teleta svu neka izlije na podnožje oltaru, na kom se pale žrtve na vratima šatora od sastanka.
3. Mojsijeva 4,8I neka izvadi sve salo iz teleta za grijeh, salo što pokriva crijeva i sve salo što je na crijevima;
3. Mojsijeva 4,9I oba bubrega, i salo što je na njima i na slabinama, i mrežicu na jetri s bubrezima neka izvadi,
3. Mojsijeva 4,10Onako kako se vadi iz govečeta za žrtvu zahvalnu; i neka zapali sveštenik na oltaru, na kom se žrtva pali.
3. Mojsijeva 4,11A kožu od teleta i sve meso s glavom i s nogama i crijeva i balegu,
3. Mojsijeva 4,12I cijelo tele neka iznese napolje iz okola na čisto mjesto, gdje se prosipa pepeo, i neka ga spali ognjem na drvima; na mjestu gdje se prosipa pepeo neka se spali.
3. Mojsijeva 4,13Ako li bi sav zbor sinova Izrailjevih zgriješio nehotice i ne bi zbor znao za to, I učinili bi štogod što je Gospod zabranio da se ne čini, te bi skrivili,
3. Mojsijeva 4,14Kad se dozna za grijeh koji su učinili, onda neka zbor prinese tele na žrtvu za grijeh, i neka ga dovedu, i neka ga dovedu pred šator od sastanka.
3. Mojsijeva 4,15I starješine od zbora neka metnu teletu na glavu ruke svoje pred Gospodom, i sveštenik neka zakolje tele pred Gospodom.
3. Mojsijeva 4,16I sveštenik pomazani neka unese krvi od teleta u šator od sastanka,
3. Mojsijeva 4,17I neka sveštenik zamoči prst svoj u krv, i sedam puta pokropi pred Gospodom pred zavjesom.
3. Mojsijeva 4,18I tom krvlju neka pomaže rogove oltaru koji je pred Gospodom u šatoru od sastanka, a ostalu krv svu neka izlije na podnožje oltaru na kom se pali žrtva, na vratima šatora od sastanka.
3. Mojsijeva 4,19A sve salo izvadivši iz njega neka zapali na oltaru.
3. Mojsijeva 4,20I s tijem teletom neka čini onako kako čini s teletom za svoj grijeh, tako neka učini s njim; tako će ih sveštenik očistiti od grijeha, i oprostiće im se.
3. Mojsijeva 4,21A tele neka iznese napolje iz okola, i spali ga kao i prvo tele; to je žrtva za grijeh svega zbora.
3. Mojsijeva 4,22Ako li poglavar zgriješi, i učini nehotice štogod što je Gospod Bog njegov zabranio da se ne čini, te skrivi,
3. Mojsijeva 4,23Kad dozna za grijeh svoj, koji je učinio, tada neka dovede na žrtvu jare muško, zdravo.
3. Mojsijeva 4,24I neka metne ruku svoju jaretu na glavu, i sveštenik neka ga zakolje gdje se kolje žrtva paljenica pred Gospodom; to je žrtva za grijeh.
3. Mojsijeva 4,25I neka uzme sveštenik krvi od žrtve za grijeh na prst svoj, i pomaže rogove oltaru na kom se žrtva pali; a ostalu krv neka izlije na podnožje oltaru na kom se žrtva pali.
3. Mojsijeva 4,26A sve salo neka zapali na oltaru kao salo od žrtve zahvalne; I tako će ga očistiti sveštenik od grijeha njegova, i oprostiće mu se.
3. Mojsijeva 4,27Ako li ko iz prostoga naroda zgriješi nehotice, i učini štogod što je Gospod zabranio da se ne čini, te skrivi,
3. Mojsijeva 4,28Kad dozna za grijeh svoj, koji je učinio, tada neka dovede na žrtvu jare žensko zdravo za grijeh, koji je učinio.
3. Mojsijeva 4,29I neka metne ruku svoju na glavu žrtvi za grijeh, i neka je sveštenik zakolje na mjestu gdje se kolje žrtva paljenica.
3. Mojsijeva 4,30I neka uzme sveštenik krvi od nje na prst svoj, i pomaže rogove oltaru na kom se pali žrtva; a ostalu krv svu neka izlije na podnožje oltaru.
3. Mojsijeva 4,31I sve salo iz nje neka izvadi kao što se vadi salo iz žrtve zahvalne, i neka ga zapali sveštenik na oltaru za ugodni miris Gospodu; a tako će ga očistiti od grijeha sveštenik, i oprostiće mu se.
3. Mojsijeva 4,32Ako li bi doveo između ovaca na žrtvu za grijeh, neka dovede žensko zdravo.
3. Mojsijeva 4,33I neka metne ruku svoju na glavu žrtvi za grijeh, i neka je sveštenik zakolje na mjestu gdje se kolje žrtva paljenica.
3. Mojsijeva 4,34I neka uzme sveštenik krvi od žrtve za grijeh na prst svoj, i neka pomaže rogove oltaru na kom se pali žrtva; a ostalu krv svu neka izlije na podnožje oltaru.
3. Mojsijeva 4,35I sve salo neka izvadi kao što se vadi salo iz jagnjeta za žrtvu zahvalnu; i neka ga sveštenik zapali na oltaru za žrtvu ognjenu Gospodu; i tako će ga očistiti sveštenik od grijeha njegova, koji je učinio, i oprostiće mu se.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje