Tražilica


Matej 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Matej 12,1U ono vrijeme išao je Isus u subotu kroz usjeve. Učenici njegovi bili su gladni, trgali su klasje i jeli.
Matej 12,2Farizeji su to vidjeli i rekli mu: "Eto, učenici tvoji čine, što je zabranjeno u subotu."
Matej 12,3On im reče: "Nijeste li čitali, što je učinio David, kad je ogladnio, on i družina njegova?
Matej 12,4Kako je ušao u kuću Božju i pojeo kruhove postavljene, kojih on i družina njegova nijesu smjeli jesti, nego samo svećenici?
Matej 12,5Ili nijeste li čitali u zakonu, da svećenici u hramu u subotu ruše počinak subotni pa su bez krivnje?
Matej 12,6A ja vam kažem: "Ovdje je više nego hram
Matej 12,7Kad biste ipak razumjeli riječ: "Milosrđe hoću, a ne žrtvu, onda ne biste osuđivali nedužnih.
Matej 12,8Jer je Sin čovječji gospodar subote."
Matej 12,9Odatle otide dalje i dođe u sinagogu njihovu.
Matej 12,10Tu je bio čovjek s rukom suhom. Zapitaše ga: "Smije li se u subotu liječiti?" Tražili su naime kakav uzrok, da bi ga optužili.
Matej 12,11On im reče: "Ako jednome od vas u subotu njegova jedina ovca upadne u jamu, neće li je on prihvatiti i izvaditi?
Matej 12,12A koliko je čovjek vredniji od ovce? Dakle se smije u subotu dobro činiti"
Matej 12,13Tada reče čovjeku: "Pruži ruku svoju!" On je pruži, i postade opet zdrava kao druga.
Matej 12,14A farizeji izađoše i među se razmisliše, kako bi ga mogli uništiti.
Matej 12,15Kada to saznade Isus, ukloni se odatle. Mnogi pođoše za njim, i on Ih sve ozdravi.
Matej 12,16Ali im zabrani, da ga ne razglašuju.
Matej 12,17Tako se je imala ispuniti riječ proroka Izaije, koji govori:
Matej 12,18"Eto, to je sluga moj, koga sam izabrao. Ljubimac moj, na kojem se veseli srce moje. Stavit ću duh svoj na njega, i on će navješćivati pravdu među narodima.
Matej 12,19Neće se prepirati i neće bučiti, nitko neće po ulicama čuti glasa njegova.
Matej 12,20Trske stučene neće prelomiti i stijenja što tinja neće ugasiti, dok pravdu ne privede pobjedi.
Matej 12,21U ime njegovo uzdat će se narodi."
Matej 12,22Tada mu dovedoše opsjednuta, koji je bio slijep i nijem. On ga iscijeli, tako da je nijemi mogao govoriti i vidjeti!
Matej 12,23Sav se je narod divio i govorio: "Nije li ovo Sin Davidov?"
Matej 12,24A farizeji, koji su to čuli, rekoše: "Taj izgoni đavle samo po Beelzebubu, poglavici zlih duhova.
Matej 12,25Isus prozre misli njihove i reče im: "Svako kraljevstvo, što je u sebi razdijeljeno, raspada se; ni jedan grad, nijedna kuća, što je u sebi razdijeljena, ne može postojati.
Matej 12,26Ako sotona izgoni sotonu, onda je razdijeljen sam u sebi: "kako će tada postojati kraljevstvo njegovo?
Matej 12,27I ako ja izgonim đavle po Beelzebubu, po kojemu ih tada izgone sinovi vaši? Oni će vam zato biti suci vaši.
Matej 12,28Ako li ja izgonim đavle Duhom Božjim, onda je stim došlo k vama kraljevstvo Božje.
Matej 12,29Ili kako može tko provaliti u kuću jakoga i ugrabiti mu imanje njegovo, ako nije najprije svezao jakoga Istom tada može oplijeniti kuću njegovu.
Matej 12,30Tko nije s menom, proti meni je; tko ne skuplja s menom, rasipa.
Matej 12,31Zato vam kažem: "Svaki grijeh i psovka oprostit će se ljudima. Ali psovka na Duha neće se oprostiti.
Matej 12,32Tko rekne riječ na Sina čovječjega, oprostit će mu se. A tko rekne riječ na Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovom ni na onom svijetu.
Matej 12,33Priznate li, da je drvo dobro, onda morate i plod njegov držati dobrim. A priznate li, da je drvo zlo, onda morate i plod njegov držati zlim, jer se po plodu poznaje drvo.
Matej 12,34Vi zmijino leglo, kako možete dobro govoriti, kad ste zli? Jer čega je srce puno, o tome govore usta.
Matej 12,35Dobar čovjek iz dobre riznice iznosi dobro, zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo.
Matej 12,36A ja vam kažem: "Za svaku praznu riječ, koju reknu ljudi, moraju u dan suda dati račun.
Matej 12,37Jer ćeš po riječima svojim biti proglašen pravednim, po svojim riječima bit ćeš osuđen."
Matej 12,38Neki književnici i farizeji rekoše mu: "Učitelju, htjeli bismo vidjeti od tebe koji čudesni znak!"
Matej 12,39On im reče: "Zao i preljubotvoran rod traži znak. Ali mu se neće dati drugi znak osim znaka proroka Jone.
Matej 12,40Kao što je Jona bio u utrobi morske nemani tri dana i tri noći, tako će biti i Sin čovječji u krilu zemlje tri dana i tri noći.
Matej 12,41Ljudi iz Ninive pojavit će se s tim rodom pred sudom i osudit će ga, jer se oni obratiše na propovijed Joninu. A ovdje je više nego Jona!
Matej 12,42Kraljica juga pojavit će se s tim rodom pred sudom i osudit će ga, jer ona dođe s krajeva svijeta, da čuje mudrost Salomonovu. A ovdje je više nego Salomon!
Matej 12,43Kada nečisti duh izađe iz čovjeka, luta kroz pustoši i traži kakvo mjesto pokoja, ali ga ne nalazi.
Matej 12,44Onda pomisli: "Vratit ću se u kuću svoju, iz koje sam izašao. I on dođe, nađe je praznu, lijepo pometenu i ukrašenu.
Matej 12,45Tada otide i dovede još sedam drugih duhova, koji su gori od njega. Oni uđu i nastane se u njoj. I potonje čovjeku onome bude gore od prvoga. Isto će tako biti i ovome rodu zlome.
Matej 12,46Dok je on još govorio narodu, stajali su vani majka njegova i braća njegova i htjeli su da govore s njime.
Matej 12,47Netko mu reče: "Majka tvoja i braća tvoja stoje vani i hoće da govore s tobom."
Matej 12,48A on reče onome, koji mu je to javio: "Tko je moja majka, i tko su braća moja?"
Matej 12,49Tada pruži ruku na učenike svoje i reče: "Evo majka moja i braća moja! Jer tko čini volju Oca mojega na nebesima, taj mi je brat, sestra i majka."
Matej 12,1 U ono vrijeme prolazio je Isus subotom kroz usjeve. Učenici su njegovi ogladnjeli te počeli trgati klasje i jesti.
Matej 12,2Vidjevši to, farizeji mu rekoše: "Gle, učenici tvoji čine što nije dopušteno činiti subotom.
Matej 12,3On im reče: "Niste li čitali što učini David kad ogladnje on i njegovi pratioci?
Matej 12,4Kako uđe u Dom Božji te pojedoše prinesene kruhove, a to ne bijaše slobodno jesti ni njemu ni njegovim pratiocima, nego samo svećenicima?
Matej 12,5Ili zar niste čitali u Zakonu da subotom svećenici u Hramu krše subotu, a bez krivnje su?
Matej 12,6A velim vam: veće od Hrama jest ovdje!
Matej 12,7I kad biste razumjeli što ono znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva, ne biste osudili ove nekrive.
Matej 12,8Ta Sin Čovječji gospodar je subote!
Matej 12,9Otišavši odande, dođe u njihovu sinagogu,
Matej 12,10kad gle čovjeka s usahlom rukom. A oni upitaše Isusa da bi ga mogli optužiti: "Je li dopušteno subotom liječiti?
Matej 12,11On im reče: "Tko to od vas jedinu ovcu koju ima ne bi subotom prihvatio i izvadio kad bi mu upala u jamu?
Matej 12,12A koliko je čovjek vredniji od ovce! Tako, slobodno je subotom činiti dobro!
Matej 12,13Tada reče čovjeku: "Ispruži ruku!" On je ispruži, i - ruka mu zdrava kao i druga!
Matej 12,14A farizeji iziđoše i održaše vijećanje protiv njega, kako da ga pogube.
Matej 12,15Kad Isus to dozna, ukloni se odande. Za njim je išlo mnoštvo. On ih sve ozdravi
Matej 12,16i poprijeti im da ga ne prokazuju -
Matej 12,17da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku:
Matej 12,18Evo Sluge mojega, koga sebi izabrah: mog ljubimca, miljenika duše moje! Stavit ću Duha svoga na njega: naviještat će pravo narodima;
Matej 12,19preti se neće, neće bučiti, glas mu se neće čuti po trgovima;
Matej 12,20trske stučene prelomiti neće, stijenja što tek tinja neće ugasiti - sve dok do pobjede ne izvede pravo.
Matej 12,21Ime njegovo nada je narodima!
Matej 12,22Tada mu donesoše opsjednuta, slijepa i nijema. I ozdravi ga te njemak progovori i progleda.
Matej 12,23I sve ono mnoštvo zapanjeno govoraše: "Da ovo nije Sin Davidov?
Matej 12,24A farizeji čuvši to rekoše: "Ne može ovaj izgoniti đavle osim po Beelzebulu, poglavici đavolskom.
Matej 12,25A on, znajući njihove misli, reče im: "Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet će i svaki grad ili kuća u sebi razdijeljena neće opstati.
Matej 12,26Ako Sotona Sotonu izgoni, u sebi je razdijeljen. Kako će dakle opstati kraljevstvo njegovo?
Matej 12,27I ako ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih sinovi vaši izgone? Zato će vam oni biti suci.
Matej 12,28Ali ako ja po Duhu Božjem izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.
Matej 12,29"Ili kako bi tko mogao ući u kuću jakoga i oplijeniti mu pokućstvo ako prije ne sveže jakoga? Tada će mu kuću oplijeniti.
Matej 12,30"Tko nije sa mnom, protiv mene je, i tko ne sabire sa mnom, rasipa.
Matej 12,31"Zato kažem vam: svaki će se grijeh i bogohulstvo oprostiti ljudima, ali rekne li tko bogohulstvo protiv Duha, neće se oprostiti.
Matej 12,32I rekne li tko riječ protiv Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali tko rekne protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovom svijetu ni u budućem.
Matej 12,33"Ili uzmite: dobro stablo i plod mu je dobar. Ili uzmite: trulo stablo i plod mu je truo. Ta po plodu se stablo poznaje.
Matej 12,34Leglo gujinje! Kako možete govoriti dobro kad ste opaki. Ta iz obilja srca usta govore!
Matej 12,35Dobar čovjek iz riznice dobre vadi dobro, a zao čovjek iz riznice zle vadi zlo.
Matej 12,36A kažem vam: za svaku bezrazložnu riječ koju ljudi reknu dat će račun na Dan sudnji.
Matej 12,37Doista, tvoje će te riječi opravdati i tvoje će te riječi osuditi.
Matej 12,38Jednom zapodjenuše s njime razgovor neki pismoznanci i farizeji: "Učitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak.
Matej 12,39A on im odgovori: "Naraštaj opak i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jone proroka.
Matej 12,40Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj tri dana i tri noći, tako će i Sin Čovječji biti u srcu zemlje tri dana i tri noći.
Matej 12,41Ninivljani će ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer se oni na propovijed Joninu obratiše, a evo, ovdje je i više od Jone!
Matej 12,42Kraljica će Juga ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo, ovdje je i više od Salomona!
Matej 12,43"A kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja, ali ne nalazi!
Matej 12,44Tada rekne: `Vratit ću se u kuću odakle iziđoh.` I došavši, nađe je praznu, pometenu i uređenu.
Matej 12,45Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude s onim čovjekom gore nego na početku. Tako će biti i s ovim opakim naraštajem.
Matej 12,46Dok on još govoraše mnoštvu, eto majke i braće njegove. Stajahu vani tražeći da s njime govore.
Matej 12,47Reče mu netko: "Evo majke tvoje i braće tvoje, vani stoje i traže da s tobom govore.
Matej 12,48Tomu koji mu to javi on odgovori: "Tko je majka moja, tko li braća moja?
Matej 12,49I pruži ruku prema učenicima: "Evo, reče, majke moje i braće moje!
Matej 12,50Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka.
Matej 12,1U ono vrijeme, u dan *šabata, Isus upravo prolaziše žitnim poljima. Njegovi učenici bijahu gladni i počeše trgati klasje i jesti ga.
Matej 12,2Videći to, *farizeji mu rekoše: `Pogledaj svoje učenike koji čine ono što nije dopušteno činiti tijekom šabata.`
Matej 12,3On im odgovori: ` Niste li vi čitali ono što bi učinio David kad bijaše gladan, on i njegovi sudruzi,
Matej 12,4kako je ušao u kućuBožju i kako su jeli kruhove milodara koje ni on, ni njegovi sudruzi ne imaše prava jesti, već samo *svećenici?
Matej 12,5Ili niste li vi čitali u *Zakonu da, u dan šabata, u Templu, svećenici krše šabat, a da ne čine grijeh?
Matej 12,6A, ja vam to kažem, ima ovdje veće od *Templa.
Matej 12,7Da bijaste razumjeli što znači: Milosrđe je ono što ja hoću, ne žrtvovanje, vi ne biste osudili ove ljude koji ne znaju da čine grijeh.
Matej 12,8Jer on je gospodar šabata, *Sin čovjekov. ` (Mk 3.1-6; Lk 6.6-11 )
Matej 12,9Odatle on se uputi prema njihovoj sinagogi i uđe u nju.
Matej 12,10No, nalaziše se ondje jedan čovjek koji imaše uzetu ruku; oni mu postaviše ovo pitanje: ` Da li je dopušteno obaviti jedno ozdravljenje tijekom šabata? ` Bilo je to za optužiti ga?
Matej 12,11Ali, on im reče: ` Koji između vas, ako ima jednu ovcu i ako ona padne u jamu u dan šabata, neće ići uzeti ju i izvaditi odande? `
Matej 12,12A, koliko čovjek nadilazi ovcu! Dopušteno je dakle činiti dobro u dan šabata. `
Matej 12,13Tad on reče o,nom čovjeku: ` Ispruži ruku! ` On ju izpruži i ona bi vraćena u stanje, zdrava kao i ona druga.
Matej 12,14Kad iziđoše, *farizeji održaše savjetovanje protiv njega, o sredstvu kojim ga upropastiti.
Matej 12,15Budući doznao za to, Isus se skloni otuda. Mnogo ih ga slijediše; on ih sve ozdravi.
Matej 12,16On im strogo zapovjedi da ga ne otkrivaju,
Matej 12,17da bi se ispunilo ono što je rekao prorok Izaija:
Matej 12,18evo moga sluge kojeg sam izabrao, moj Miljenik kojeg mi bi milo izabrati, stavit ću svoj Duh u njega, i on će najaviti pravo narodima
Matej 12,19On neće tražiti kavge, on neće kričati, neće se njeg glas na trgovima slušati.
Matej 12,20On neće slomiti zgnječene trske, on neće gasiti stijenjak koji još dimi, sve dok ne dovede pravo do pobjede.
Matej 12,21U njegovo *ime narodi stavit će ufanje svoje. (Mk 3.22-30; Lk 11.14-23; 12.10 )
Matej 12,22Tad mu dovedoše jednog opsjednutog, slijepog i nijemog; on ga izliječi, tako da njemak govoriše i vidješe.
Matej 12,23Uznemireno, mnošto govoriše:` Onaj tamo, nije li to Sin Davidov? `
Matej 12,24Ali, farizeji, čuvši to, rekoše: ` Onaj tamo ne liječi zloduhe drukčije no po Belzebulu, poglavaru *zloduha. `
Matej 12,25Poznavaj ući njihove misli, on im reče: ` Sve kraljevstvo podijeljene protiv sebe samog juri u propast; ni jedan grad, ni jedna obitelj, podijeljena protiv sebe same, neće se održati. `
Matej 12,26Ako dakle *Sotona istjeruje Sotonu, on je podijeljen protiv sebe samog: kako će se dakle njegovo kraljevstvo održati?
Matej 12,27A, ako je to po Belzebulu što ja izgonim zloduhe, vaši učenici, po kome ih, oni, istjeruju? Oni će dakle biti vaši vlastiti suci.
Matej 12,28Ali, ako je to po Duhu Božjem što ja istjerujem zloduhe, tad *vladavina Božja upravo vas pogađa.
Matej 12,29Ili još, kako bi netko mogao ući u kuću jakog čovjeka i dočepati se njegovih dobara, ako najprije nije svezao jakog čovjeka?
Matej 12,30Tko nije sa mnom, protiv je mene, i tko ne skuplja sa mnom raspršuje.
Matej 12,31Evo zašto, ja vam to kažem, svaki grijeh, svako *huljenje bit će oprošteno čovjeku, ali huljenje na Duh neće biti oprošteno.
Matej 12,32I ako netko kaže jednu riječ protiv *Sina čovjekovog, ta će mu biti oproštena, ali ako govori protiv Duha Svetog, to mu neće biti oprošteno ni u ovom svijetu ni u budućiem svijetu. ` (Mt 7.16-17; Lk 1.44-45)
Matej 12,33Pretpostavite da je jedno drvo dobro, njegov plod bit će dobar; pretpostavite da je bolesno, njegov će plod biti bolestan: po plodu se prepoznaje stablo.
Matej 12,34Soju zmijinji, kako biste vi mogli govoriti dobre stvari, kad ste vi opaki? Jer, ono što izreknu usta, to je ono šte pretječe iz *srca.
Matej 12,35Dobar čovjek, iz svog dobrog blaga, izvlači dobre stvari; opak čovjek, iz svog opakog blaga, izvlači opake stvari.
Matej 12,36A ja vam to kažem: ljudi će u dan suđenja položiti račun o svakoj riječi bez dosega koju budu izrekli.
Matej 12,37Jer, prema svojim riječima bit ćeš opravdan, i prema svojim riječima bit ćeš osuđen. (Mt 16.1-4; Mk 8.11-12; Lk 11.16, 29-32)
Matej 12,38Tad nekoliko pismoznanaca i *farizeja uzeše riječ: ` Učitelju, mi bismo željeli da nam daš vidjeti jedan *znak. `
Matej 12,39On im odgovori: ` Naraštaj opaki i preljubnički koji ište znak! Kao znak neće mu biti dan drugi do znak proroka Jonasa.
Matej 12,40Jer posve kao što Jonas bi u utrobi morskog čudovišta tri dana i tri noći, tako će *Sin čovjekov biti u utrobi zemlje tri dana i tri noć.
Matej 12,41Za vrijeme suđenja, ljudi iz Ninive ustat će s ovim naraštajem i osuditi ga, jer oni su se obratili na propovijed Jonasovu; eh dobro! ovdje ima i više od Jonasa.
Matej 12,42Za vrijeme suđenja kraljica Juga ustat će s ovim naraštajem i ona će ga osuditi, jer ona je došla s kraja svijeta za slušati mudrost Solomonovu. Eh dobro! ima ovdje i više od Solomona. ( Lk 11.24-26)
Matej 12,43Kad nečisti duh iziđe iz jednog čovjeka, on prokrstari svom bezvodnom oblašću u potrazi za odmorom, ali ga ne nalazi.
Matej 12,44Tad on sebi kaže: Ja ću se vratiti u boravište iz kojeg sam izišao. Po svom dolasku, on ga nađe nezauzeto, pometeno, uređeno.
Matej 12,45Tad on ode uzeti sa sobom sedam drugih duhova zločestijih od sebe, oni tu uđu i smjeste se u njega. I posljednje stanje tog čovjeka postane gore od onog prvog. Tako će to jednako biti s ovim opakim naraštajem. ` (Mk 3.31-35; Lk 8.19-21 )
Matej 12,46Kako on još govoriše mnoštvu, kad evo kako njegova majka i njegova braća se nađoše napolju, tražeći razgovarati s njim;
Matej 12,47(Netko mu reče: ` Evo tvoje majke i tvoje braće stoje napolju; oni traže govoriti s tobom . ` )
Matej 12,48Onome koji mu to bijaše rekao, Isus odgovori: `Tko je moja majka i tko su moja braća? `
Matej 12,49Pokazujući rukom svoje učenike on reče: ` Evo moje majke i moje braće;
Matej 12,50tko god vrši volju moga Oca koji je u *nebesima, taj je moj brat, moja sestra, moja majka. ` (Mk 4.1-9; Lk 8.4-8)
Matej 12,1U to vrijeme iđaše Isus u subotu kroz usjeve: a učenici njegovi ogladnješe, i počeše trgati klasje, i jesti.
Matej 12,2A fariseji vidjevši to rekoše mu: gle, učenici tvoji čine što ne valja činiti u subotu.
Matej 12,3A on reče im: nijeste li čitali što učini David kad ogladnje, on i koji bijahu s njim?
Matej 12,4Kako uđe u kuću Božiju, i hljebove postavljene pojede, kojijeh nije valjalo jesti njemu ni onima što su bili s njim, nego samijem sveštenicima.
Matej 12,5Ili nijeste čitali u zakonu kako u subotu sveštenici u crkvi subotu pogane, pa nijesu krivi?
Matej 12,6A ja vam kažem da je ovdje onaj koji je veći od crkve.
Matej 12,7Kad biste pak znali šta je to: milosti hoću a ne priloga, nikad ne biste osuđivali pravijeh;
Matej 12,8Jer je gospodar i od subote sin čovječij.
Matej 12,9I otišavši odande dođe u zbornicu njihovu.
Matej 12,10I gle, čovjek bijaše tu s rukom suhom; i zapitaše ga govoreći: valja li u subotu liječiti? da bi ga okrivili.
Matej 12,11A on reče im: koji je među vama čovjek koji ima ovcu jednu pa ako ona u subotu upadne u jamu neće je uzeti i izvaditi?
Matej 12,12A koliko je čovjek pretežniji od ovce? Daklem valja u subotu dobro činiti.
Matej 12,13Tada reče čovjeku: pruži ruku svoju. I pruži. I postade zdrava kao i druga.
Matej 12,14A fariseji izišavši načiniše vijeću o njemu kako bi ga pogubili. No Isus doznavši to ukloni se odande.
Matej 12,15I za njim idoše ljudi mnogi, i iscijeli ih sve.
Matej 12,16I zaprijeti im da ga ne razglašuju.
Matej 12,17Da se zbude što je kazao Isaija prorok govoreći:
Matej 12,18Gle, sluga moj, koga sam izabrao, ljubazni moj, koji je po volji duše moje: metnuću duh svoj na njega, i sud neznabošcima javiće.
Matej 12,19Neće se svađati ni vikati, niti će čuti ko po rasputicama glasa njegova.
Matej 12,20Trske stučene neće prelomiti i svještila zapaljena neće ugasiti dok pravda ne održi pobjede.
Matej 12,21I u ime njegovo uzdaće se narodi.
Matej 12,22Tada dovedoše k njemu bijesna koji bijaše nijem i slijep; i iscijeli ga da nijemi i slijepi stade govoriti i gledati.
Matej 12,23I divljahu se svi ljudi govoreći: nije li ovo Hristos, sin Davidov?
Matej 12,24A fariseji čuvši to rekoše: ovaj drukčije ne izgoni đavola do pomoću Veelzevula kneza đavolskoga.
Matej 12,25A Isus znajući misli njihove reče im: svako carstvo koje se razdijeli samo po sebi, opustjeće; i svaki grad ili dom koji se razdijeli sam po sebi, propašće.
Matej 12,26I ako sotona sotonu izgoni, sam po sebi razdijelio se; kako će dakle ostati carstvo njegovo?
Matej 12,27I ako ja pomoću Veelzevula izgonim đavole, sinovi vaši čijom pomoću izgone? Za to će vam oni biti sudije.
Matej 12,28A ako li ja Duhom Božijim izgonim đavole, dakle je došlo k vama carstvo nebesko.
Matej 12,29Ili kako može ko ući u kuću jakoga i pokućtvo njegovo oteti, ako najprije ne sveže jakoga? i onda će kuću njegovu oplijeniti.
Matej 12,30Koji nije sa mnom, protiv mene je; i koji ne sabira sa mnom, prosipa.
Matej 12,31Zato vam kažem: svaki grijeh i hula oprostiće se ljudima; a na Duha svetoga hula neće se oprostiti ljudima.
Matej 12,32I ako ko reče riječ na sina čovječijega, oprostiće mu se; a koji reče riječ na Duha svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovome svijetu ni na onome.
Matej 12,33Ili usadite drvo dobro, i rod njegov biće dobar; ili usadite drvo zlo, i rod njegov zao biće; jer se po rodu drvo poznaje.
Matej 12,34Porodi aspidini! kako možete dobro govoriti, kad ste zli? jer usta govore od suviška srca.
Matej 12,35Dobar čovjek iz dobre klijeti iznosi dobro; a zao čovjek iz zle klijeti iznosi zlo.
Matej 12,36A ja vam kažem da će za svaku praznu riječ koju reku ljudi dati odgovor u dan strašnoga suda.
Matej 12,37Jer ćeš se svojijem riječima opravdati, i svojijem ćeš se riječima osuditi.
Matej 12,38Tada odgovoriše neki od književnika i fariseja govoreći: učitelju! mi bi radi od tebe znak vidjeti.
Matej 12,39A on odgovarajući reče im: rod zli i preljubotvorni traži znak; i ne će mu se dati znak osim znaka Jone proroka.
Matej 12,40Jer kao što je Jona bio u trbuhu kitovom tri dana i tri noći: tako će biti i sin čovječij u srcu zemlje tri dana i tri noći.
Matej 12,41Ninevljani izići će na sud s rodom ovijem, i osudiće ga; jer se pokajaše Joninijem poučenjem: a gle, ovdje je veći od Jone.
Matej 12,42Carica južna izići će na sud s rodom ovijem, i osudiće ga; jer ona dođe s kraja zemlje da sluša premudrost Solomunovu: a gle, ovdje je veći od Solomuna.
Matej 12,43A kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, ide kroz bezvodna mjesta tražeći pokoja, i ne nađe ga.
Matej 12,44Onda reče: da se vratim u dom svoj otkuda sam izišao; i došavši nađe prazan, pometen i ukrašen.
Matej 12,45Tada otide i uzme sedam drugijeh duhova gorijeh od sebe, i ušavši žive ondje; i bude potonje gore čovjeku onome od prvoga. Tako će biti i ovome rodu zlome.
Matej 12,46Dok on još govoraše s ljudima, gle, mati njegova i braća njegova stajahu na polju i čekahu da govore s njime.
Matej 12,47I neko mu reče: evo mati tvoja i braća tvoja stoje napolju, radi su da govore s tobom.
Matej 12,48A on odgovori i reče onome što mu kaza: ko je mati moja, i ko su braća moja?
Matej 12,49I pruživši ruku svoju na učenike svoje reče: eto mati moja i braća moja. Jer ko izvršuje volju oca mojega koji je na nebesima, onaj je brat moj i sestra i mati.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje