Tražilica


Marko 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Marko 1,1Evanđelje o Isusu Kristu, Sinu Božjemu, započelo je,
Marko 1,2kao što stoji pisano u proroka Izaije: "Evo, ja šaljem glasnika svojega pred tobom, koji će ti pripraviti put.
Marko 1,3Glas onoga, što viče u pustinji: "Pripravite put Gospodnji, poravnajte staze njegove!"
Marko 1,4Ivan Krstitelj pojavio se je u pustinji i propovijedao je krštenje pokajanje za oproštenje grijeha.
Marko 1,5Tada je izlazila k njemu sva zemlja Judeja i svi stanovnici Jerusalema. Oni su se dali krstiti od njega u Jordanu i pritom su ispovijedali grijehe svoje.
Marko 1,6Ivan je bio obučen u devinu dlaku i imao je pojas kožnat oko svojih bokova. Hranio se skakavcima i medom divljim.
Marko 1,7I propovijedao je: "Moćniji od mene ide za mnom. Ja nijesam dostojan kleknuti i odriješiti mu remena na obući.
Marko 1,8Ja sam vas krstio vodom, on će vas krstiti Duhom Svetim.
Marko 1,9U one dane dođe Isus iz Nazareta u Galileji i dade se krstiti od Ivana u Jordanu.
Marko 1,10Jedva je bio izašao iz vode, vidje, kako se otvori nebo, i Duh kao golub siđe na njega.
Marko 1,11S neba povika glas: "Ti si Sin moj ljubljeni; ti si po mojoj volji."
Marko 1,12Odmah ga Duh izvede u pustinju.
Marko 1,13Četrdeset dana ostao je u pustinji i bio je kušan od sotone, živio je sa životinjama divljim; a služili su mu anđeli.
Marko 1,14Izakako je Ivan bio bačen u tamnicu, otišao je Isus u Galileju i propovijedao evanđelje kraljevstva Božjega,
Marko 1,15Govoreći: "Vrijeme se je ispunilo, kraljevstvo je Božje blizu Obratite se i vjeruj te u evanđelje!"
Marko 1,16Kad je išao pokraj Galilejskoga mora, vidje, kako Simon i Andrija, brat Simonov, baciše mreže svoje u more. Oni su bili ribari.
Marko 1,17Isus im reče: "Hajdete za mnom! Učinit ću vas ribarima ljudi."
Marko 1,18Odmah ostaviše mreže svoje i pođoše za njim,
Marko 1,19Kad je otišao malo dalje, vidje Jakova, sina Zebedejeva, i njegova brata Ivana također u lađici. Oni su popravljali mreže svoje.
Marko 1,20Odmah ih pozva. Oni ostaviše svojega oca Zebedeja s nadničarima u lađici i pođoše za njim.
Marko 1,21Oni dođoše u Kafarnaum. Odmah u subotu pođe u sinagogu i počne učiti.
Marko 1,22Bili su zaneseni naukom njegovom; jer je učio kao jedan, koji ima moć, a ne kao književnici.
Marko 1,23U tamošnjoj sinagogi nalazio se upravo čovjek, koji je bio opsjednut od nečista duha. On povika: "
Marko 1,24"Odlazi! Što mi imamo s tobom posla, Isuse Nazarećanine? Ti si došao da nas upropastiš. Znam, tko si, Svetac Božji."
Marko 1,25A Isus mu zaprijeti i reče: "Umukni i izađi iz njega!"
Marko 1,26Nečisti duh prodrma ga i vičući iza glasa izađe iz njega.
Marko 1,27Puni začuđenja pitali su svi jedan drugoga: "Što je ovo? Jedna nova, silna nauka! I usto zapovijeda nečistim duhovima, i oni ga slušaju!"
Marko 1,28Glas o njemu raširi se brzo po svoj zemlji Galileji.
Marko 1,29Iz sinagoge pođe s Jakovom i Ivanom ravno u kuću Simonovu i Andrijinu.
Marko 1,30Punica Simonova ležala je od groznice. Odmah mu rekoše za nju.
Marko 1,31On pristupi k njoj, uze je za ruku i podiže je. Odmah je pusti groznica, i ona ih posluži.
Marko 1,32Uveče, pošto sunce zađe, dovodili su k njemu sve bolesnike i opsjednute.
Marko 1,33Sav se je grad stisnuo pred vratima.
Marko 1,34On ozdravi mnoge, što su bili mučeni od svakojakih bolesti, i istjera mnoge đavle. Ali ne dade da dođu do riječi, jer su ga poznavali.
Marko 1,35U rano jutro, kad je još bilo posve tamno, ustade on, otide van na samotno mjesto, i ondje se je molio.
Marko 1,36Simon i drugovi njegovi pohitješe za njim.
Marko 1,37Kad su ga bili našli, rekoše mu: "Svi pitaju za te."
Marko 1,38On im reče: "Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da tamo propovijedam; jer sam ja zato došao."
Marko 1,39I tako je prošao kroz svu Galileju, propovijedao u sinagogama i đavle izgonio.
Marko 1,40Jedan gubavac dođe k njemu, baci se pred njega na koljena i zamoli: "Ako hoćeš, možeš me očistiti,"
Marko 1,41Pun milosrđa pruži Isus svoju ruku, dotače ga se i reče mu: "Hoću, budi čist!"
Marko 1,42Reče, i odmah guba otide s njega, i bio je čist.
Marko 1,43Tada ga odmah otpusti
Marko 1,44I strogo mu reče: "Pazi, da nikome što ne govoriš o tom! Nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za očišćenje svoje žrtvu, koju je propisao Mojsije! Neka im to služi kao svjedočanstvo!"
Marko 1,45A jedva je on otišao, počne glasno pripovijedati taj događaj i posvuda ga razglasivati. Zato nije mogao Isus više javno ući u grad. Radije se zadržavao u samotnim mjestima. Ali su dolazili ljudi k njemu sa svih strana.
Marko 1,1 Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega.
Marko 1,2Pisano je u Izaiji proroku: Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put.
Marko 1,3Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!
Marko 1,4Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha.
Marko 1,5Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe.
Marko 1,6Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom.
Marko 1,7I propovijedao je: "Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući.
Marko 1,8Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.
Marko 1,9Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana.
Marko 1,10I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj,
Marko 1,11a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!
Marko 1,12I odmah ga Duh nagna u pustinju.
Marko 1,13I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.
Marko 1,14A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje:
Marko 1,15"Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!
Marko 1,16I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari.
Marko 1,17I reče im Isus: "Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!
Marko 1,18Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.
Marko 1,19Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže.
Marko 1,20Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.
Marko 1,21I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uđe on u sinagogu i poče naučavati.
Marko 1,22Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
Marko 1,23A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika:
Marko 1,24"Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!
Marko 1,25Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega!
Marko 1,26Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.
Marko 1,27Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: "Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.
Marko 1,28I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.
Marko 1,29I odmah pošto iziđoše iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu.
Marko 1,30A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju.
Marko 1,31On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im.
Marko 1,32Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda nj sve bolesne i opsjednute.
Marko 1,33I sav je grad nagrnuo k vratima.
Marko 1,34I on ozdravi bolesnike - a bijahu mnogi i razne im bolesti - i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali.
Marko 1,35Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše.
Marko 1,36Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi.
Marko 1,37Kad ga nađoše, rekoše mu: "Svi te traže.
Marko 1,38Kaže im: "Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje propovijedam! Ta zato sam došao.
Marko 1,39I prođe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio.
Marko 1,40I dođe k njemu neki gubavac, klekne i zamoli: "Ako hoćeš, možeš me očistiti!
Marko 1,41Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: "Hoću, budi čist!
Marko 1,42I odmah nesta s njega gube i očisti se.
Marko 1,43Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi
Marko 1,44riječima: "Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.
Marko 1,45Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.
Marko 1,1Početak *Evanđelja Isusa Krista, Sina Božjeg: ( Mc 3.16, 1112; Lk 3.16; 1518)
Marko 1,2Ovako je pisano u knjizi proroka Izaije, Evo, šaljem svog glasonošu pred tobom, za pripraviti put tvoj.
Marko 1,3Jedan glas viče u pustinji: Pripravite put, Gospodov izravnajte staze njegove.
Marko 1,4Ivan Krstitelj pojavi se u pustinji, obznanjujući jedno krštenje obraćenja s ciljem oproštenja grijehova.
Marko 1,5Sva Judeja i svi žitelji Jeruzalema dođoše k njemu; dadoše se krstiti od njega u Jordanu ispovijedajući grijehove svoje.
Marko 1,6Ivan bijaše odjenut devinom dlakom s jednim kožnim pojasom oko struka; hranio se skakavcima i divljim medom.
Marko 1,7On proglašavaše: ` Onaj koji je jači od mene dolazi poslije mene i ja nisam dostojan, saginjući se, razvezati remen na sandalama njegovim.
Marko 1,8Ja, ja vas krstim u vodi, ali on krstit će vas Duhom Svetim. ` ( Mc 3.134.11; Lk 3.2122; 4.113)
Marko 1,9A, u one dane Isus dođe iz Nazareta u Galileju i dade se krstiti od Ivana u Jordanu.
Marko 1,10U času kad se on uspinjaše iz vode, vidje on *nebesa poderati se i Duh, kao jednu golubicu, sići na njega.
Marko 1,11A, s nebesa dođe jedan glas: ` Ti si moj sin mili, godilo mi je izabrati tebe. `
Marko 1,12Odmah Duh potisnu Isusa u pustinju.
Marko 1,13Tijekom 40 dana, u pustinji, on bi iskušavan od *Sotone. Bijaše on s divljim zvijerima, a *anđeli ga služaše. ( Mc4.1222; Lk 4.1415; 5.13, 1011)
Marko 1,14Nakon što Ivan bi izručen, Isus dođe u Galileju. Obznanjivaše *Evanđelje Božje i govoraše: ` Vrijeme je ispunjeno,
Marko 1,15i *vladavina Božja se približila: obratite se i vjerujte u Evanđelje. `
Marko 1,16Kako prolažaše uz more Galilejsko on vidje Šimuna i Andriju, brata Šimunova, u trenu kad bacaše mrežu u more: bijahu to ribari.
Marko 1,17Isus im reče: ` Dođite u moju sljedbu, i ja ću od vas načiniti ribare ljudi. `
Marko 1,18Ostavljajući smjesta svoje mreže, oni ga slijeđaše.
Marko 1,19Napredujući malo, on vidje Jakova, sina Zebedejevog, i Ivana njegovog brata, koji bijahu u barci i upravo slagaše svoje mreže.
Marko 1,20Odmah, on ih pozva. Ostavljajući u barci svog oca Zebedeja s radnicima, oni pođoše za njim. ( Lk 4.3137)
Marko 1,21Oni uđoše u Kafarnaum. I na dan *šabata pošto je ušao u *sinagogu, Isus poučavaše.
Marko 1,22Oni bijahu zaprepašteni njegovim poučavanjem; jer on ih poučavaše kao čovjek koji ima ovlaštenje, a ne kao *pismoznanci.
Marko 1,23Upravo tada u sinagogi bijaše jedan čovjek opsjednut nečistim duhom1;on se prodera:
Marko 1,24` U što se ti miješaš, Isuse iz Nazareta? Ti si došao da nas pogubiš. Ja znam tko si ti: *Svetac Božji. `
Marko 1,25Isus mu zaprijeti: `Ušuti i izlazi iz tog čovjeka. `
Marko 1,26Nečisti duh ga potrese silovito i iziđe iz njega puštajući zaglušan krik.
Marko 1,27Oni bijahu toliko zaprepašteni da pitaše jedni druge: ` Što je to? Evo jednog novog nauka, punog ovlasti! On zapovijeda čak i nečistim duhovima i ovi mu se pokoravaju! `
Marko 1,28I njegov se ugled smjesta proširi po svoj oblasti Galileje. ( Mt 8.1417; Lk 4.3841)
Marko 1,29Točno po izlasku iz *sinagoge, oni odoše, s Jakovom i Ivanom, u kuću Šimunovu i Andrijinu.
Marko 1,30A punica Šimunova bijaše ležala, imaše ona groznicu, odmah rekoše Isusu o njoj.
Marko 1,31On joj priđe i primaj ući ju za ruku učini da ustane: groznica ju napusti i ona poče služiti.
Marko 1,32Kad je došla večer, nakon zalaska sunca, počeše mu dovoditi bolesnike i opsjednute zlim duhom.
Marko 1,33Cijeli se grad sakupio na vratima.
Marko 1,34On izliječi brojne bolesnike koji su patili od svih vrsta bolova i istjera brojne zle duhove; i ne puštaše on demonima pričati, jer ga ovi poznavaše. ( Mt 4.23; Lk 4..4244)
Marko 1,35Pred jutro, još u noćnoj tami, Isus se diže, iziđe i ode u jedno pusto mjesto; ondje, on moljaše.
Marko 1,36Simon ga poče tražiti, kao i njegovi sudrugovi,
Marko 1,37i nađoše ga oni. Rekoše mu: ` Svi te traže. `
Marko 1,38A on njima reče: ` Hajdemo drugdje, u susjedna trgovišta, da ja ondje također obznanim *Evanđelje: jer zato sam ja izišao. `
Marko 1,39I on iđaše po svoj Galileji; on propovijedaše u njihovim *sinagogama i istjerivaše *zle duhove. ( M7 8.14; Lk 5.1216)
Marko 1,40Jedan *leproznik mu priđe; zamoli ga i pade na koljena govoreći: ` Ako hoćeš, ti me možeš očistiti. `
Marko 1,41Sažalivši se, Isus pruži ruku i dodirnu ga. On mu reče: ` Ja to hoću, budi čist. `
Marko 1,42Smjesta, lepra ga napusti i on bi očišćen,
Marko 1,43rasrdivši se protiv njega Isus ga smjesta otpusti.
Marko 1,44On mu reče: ` Čuvaj se da nikom ne kažeš, već idi se pokazati *svećeniku i ponudi za tvoje očišćenje ono što je Mojsije propisao: oni će imati jedno svjedočenje.`
Marko 1,45Ali kad je otišao, on poče obznanjivati i širiti na glas novost, tako da Isus više nije mogao otvoreno ući u jedan grad, već bi ostajao izvan na pustim mjestima. I dolažaše k njemu sa svih strana. ( Mc 9.18; Lk 5.1726)
Marko 1,1Početak jevanđelja Isusa Hrista sina Božijega.
Marko 1,2Kao što stoji u proroka: evo ja šaljem anđela svojega pred licem tvojijem, koji će pripraviti put tvoj pred tobom.
Marko 1,3Glas onoga što viče u pustinji: pripravite put Gospodnji, poravnite staze njegove.
Marko 1,4Pojavi se Jovan krsteći u pustinji, i propovijedajući krštenje pokajanja za oproštenje grijeha.
Marko 1,5I izlažaše k njemu sva Judejska zemlja i Jerusalimljani; i kršćavaše ih sve u Jordanu rijeci, i ispovijedahu grijehe svoje.
Marko 1,6A Jovan bijaše obučen u kamilju dlaku, i imaše pojas kožan oko sebe; i jeđaše skakavce i med divlji.
Marko 1,7I propovijedaše govoreći: ide za mnom jači od mene, pred kom ja nijesam dostojan sagnuti se i odriješiti remena na obući njegovoj.
Marko 1,8Ja vas kršćavam vodom, a on će vas krstiti Duhom svetijem.
Marko 1,9I u to vrijeme dođe Isus iz Nazareta Galilejskoga, i krsti ga Jovan u Jordanu,
Marko 1,10I odmah izlazeći iz vode vidje nebo gdje se otvori, i Duh kao golub siđe na nj.
Marko 1,11I glas dođe s neba: ti si sin moj ljubazni koji je po mojoj volji.
Marko 1,12I odmah Duh izvede ga u pustinju.
Marko 1,13I bi ondje u pustinji dana četrdeset, i kuša ga sotona, i bi sa zvjerinjem, i anđeli služahu mu.
Marko 1,14A pošto predadoše Jovana, dođe Isus u Galileju propovijedajući jevanđelje o carstvu Božijemu
Marko 1,15I govoreći: iziđe vrijeme i približi se carstvo Božije; pokajte se i vjerujte jevanđelje.
Marko 1,16I hodeći pokraj mora vidje Simona, i Andriju brata njegova gdje bacaju mreže u more; jer bijahu ribari.
Marko 1,17I reče im Isus: hajdete za mnom, i učiniću vas lovcima ljudskijem.
Marko 1,18I odmah ostavivši mreže svoje pođoše za njim.
Marko 1,19I otišavši malo odande ugleda Jakova Zevedejeva, i Jovana brata njegova, i oni u lađi krpljahu mreže;
Marko 1,20I odmah pozva ih; i ostavivši oca svojega Zevedeja u lađi s najamnicima pođoše za njim.
Marko 1,21I dođoše u Kapernaum; i odmah u subotu ušavši u zbornicu učaše.
Marko 1,22I divljahu se nauci njegovoj; jer ih učaše kao onaj koji vlast ima a ne kao književnici.
Marko 1,23I bijaše u zbornici njihovoj čovjek s duhom nečistijem, i povika
Marko 1,24Govoreći: prođi se, što je tebi do nas, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas pogubiš? Znam te ko si, svetac Božij.
Marko 1,25I zaprijeti mu Isus govoreći: umukni, i iziđi iz njega.
Marko 1,26I strese ga duh nečisti, i povika iza glasa, i iziđe iz njega.
Marko 1,27I uplašiše se svi tako da pitahu jedan drugoga govoreći: šta je ovo? i kakva je ovo nauka nova, da s vlasti i duhovima nečistijem zapovijeda, i slušaju ga?
Marko 1,28I otide glas o njemu odmah po svoj okolini Galilejskoj,
Marko 1,29I odmah izašavši iz zbornice dođoše u dom Simonov i Andrijin s Jakovom i Jovanom.
Marko 1,30A tašta Simonova ležaše od groznice; i odmah kazaše mu za nju.
Marko 1,31I pristupivši podiže je uzevši je za ruku i pusti je groznica odmah, i služaše im.
Marko 1,32A kad bi pred veče, pošto sunce zađe, donošahu k njemu sve bolesnike i bijesne.
Marko 1,33I sav grad bijaše se sabrao k vratima.
Marko 1,34I iscijeli mnoge bolesnike od različnijeh bolesti, i đavole mnoge istjera, i ne dadijaše đavolima da kazuju da ga poznavahu.
Marko 1,35A ujutru vrlo rano ustavši iziđe, i otide nasamo, i ondje se moljaše Bogu.
Marko 1,36I za njim potrčaše Simon i koji bijahu s njim.
Marko 1,37I našavši ga rekoše mu: traže te svi.
Marko 1,38I reče im: hajdemo u obližnja sela i gradove da i tamo propovjedim: jer sam ja na to došao.
Marko 1,39I propovijeda po zbornicama njihovijem po svoj Galileji, i đavole izgoni.
Marko 1,40I dođe k njemu gubavac moleći ga i na koljenima klečeći pred njim i reče mu: ako hoćeš, možeš me očistiti.
Marko 1,41A Isus smilovavši se pruži ruku, i dohvativši ga se reče mu: hoću, očisti se.
Marko 1,42I tek što mu to reče, a guba otide s njega, i osta čist.
Marko 1,43I zaprijetivši mu odmah istjera ga,
Marko 1,44I reče mu: gledaj da nikome ništa ne kažeš, nego idi te se pokaži svešteniku, i prinesi za očišćenje svoje što je zapovjedio Mojsije za svjedočanstvo njima.
Marko 1,45A on izišavši poče mnogo propovijedati i kazivati šta je bilo tako da Isus ne može javno u grad ući, nego bijaše napolju u pustijem mjestima, i dolažahu k njemu sa sviju strana.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje