Tražilica


Marko 2. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Marko 2,1Poslije nekoliko dana dođe opet u Kafarnaum.
Marko 2,2Na vijest, da je kod kuće, skupiše se mnogi, tako da nijesu imali mjesta ni pred vratima. Dok im je navješćivao riječ,
Marko 2,3Donesoše mu uzetoga, kojega su nosila četvorica.
Marko 2,4Ali zbog mnoštva naroda nijesu ga mogli donijeti k njemu. Zato otkriše krov nad mjestom, gdje je bio Isus, načiniše otvor i spustiše postelju s uzetom.
Marko 2,5Kad vidje Isus vjeru njihovu, reče uzetomu: "Sinko, oprošteni su ti grijehi tvoji."
Marko 2,6A ondje su sjedili neki književnici. Oni pomisliše u sebi: "
Marko 2,7"Kako može ovaj tako govoriti? Huli na Boga. Tko može opraštati grijehe osim jedinoga Boga?"
Marko 2,8Isus prozre odmah u svojemu duhu pomisli njihove i reče im: "Što mislite to u srcima svojim?
Marko 2,9Što je lakše, reći uzetomu: 'Oprošteni su ti grijehi tvoji?' ili reći: 'Ustani, uzmi postelju svoju i hodi?'
Marko 2,10Ali znajte, da Sin čovječji ima vlast na zemlji opraštati grijehe!"
Marko 2,11I tada reče uzetomu: "Zapovijedam ti, ustani, uzmi postelju svoju i idi kući!"
Marko 2,12On ustade odmah, uze postelju svoju i izađe van pred očima sviju. Svi su bili izvan sebe od čuđenja, slavili su Boga i govorili: "Tako što ne vidjesmo još nikada."
Marko 2,13Izađe opet k moru. Sav je narod dolazio k njemu, te ih je učio.
Marko 2,14Prolazeći vidje Levija, sina Alfejeva, gdje sjedi na carini. Reče mu: "Hajde za mnom!" On ustade i otide za njim.
Marko 2,15Kad je onda u kući njegovoj sjedio za stolom, bili su i mnogi carinici i grješnici s Isusom i učenicima njegovim za stolom, jer ih je bilo mnogo, koji su pristajali uz njega.
Marko 2,16I kad su književnici među farizejima vidjeli, gdje jede s grješnicima i carinicima, rekoše učenicima njegovim: "Zašto jede i pije s carinicima i grješnicima?"
Marko 2,17Isus je to čuo i reče im: "Ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesni. Nijesam došao da dozovem pravednike, nego grješnike."
Marko 2,18Učenici Ivanovi i farizej i imali su posni dan. Tada dođoše i upitaše ga: "Zašto poste učenici Ivanovi i učenici farizeja, a tvoji učenici ne poste?"
Marko 2,19Isus im reče: "Mogu li svatovi postiti, dok boravi kod njih zaručnik? Dok imaju kod sebe zaručnika, ne mogu postiti.
Marko 2,20Ali će doći dani, kad će im se oteti zaručnik. Tada će postiti u onaj dan.
Marko 2,21Nitko ne meće zakrpu od novoga sukna na staru haljinu; inače se nova zakrpa opet razdere od stare haljine, i rupa bude samo još veća.
Marko 2,22Nitko ne lijeva novo vino u stare mjehove; inače prodre vino mjehove, i vino i mjehovi propadnu. Novo vino puni se u nove mjehove."
Marko 2,23Jedne subote išao je kroz usjeve. Učenici njegovi trgali su putem klasje.
Marko 2,24Tada ga upitaše farizeji: "Zašto čine u subotu, što je zabranjeno?"
Marko 2,25On im reče: "Nijeste li nikad čitali, što učini David, kad je bio u nevolji, on i drugovi njegovi ogladnjeli?
Marko 2,26Kako je u nijeme velikog svećenika Abiatara ušao u kuću Božju i jeo kruhove postavljene, koje smiju jesti samo svećenici, i kako ih je dao i drugovima svojim?
Marko 2,27Tada nastavi: "Subota je tu zbog čovjeka, a nije čovječji zbog subote.
Marko 2,28Tako je Sin čovječji i gospodar nad subotom."
Marko 2,1 I pošto nakon nekoliko dana opet uđe u Kafarnaum, pročulo se da je u kući.
Marko 2,2I skupiše se mnogi te više nije bilo mjesta ni pred vratima. On im navješćivaše Riječ.
Marko 2,3I dođu noseći k njemu uzetoga. Nosila ga četvorica.
Marko 2,4Budući da ga zbog mnoštva nisu mogli unijeti k njemu, otkriju krov nad mjestom gdje bijaše Isus. Načinivši otvor, spuste postelju na kojoj je uzeti ležao.
Marko 2,5Vidjevši njihovu vjeru, kaže Isus uzetome: "Sinko! Otpuštaju ti se grijesi.
Marko 2,6Sjedjeli su ondje neki pismoznanci koji počeše mudrovati u sebi:
Marko 2,7"Što to ovaj govori? Huli! Ta tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?
Marko 2,8Isus duhom odmah proniknu da tako mudruju u sebi, pa će im: "Što to mudrujete u sebi?
Marko 2,9Ta što je lakše? Reći uzetomu: `Otpuštaju ti se grijesi` ili reći: `Ustani, uzmi svoju postelju i hodi?`
Marko 2,10Ali da znate: vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe!" I reče uzetomu:
Marko 2,11"Tebi zapovijedam, ustani, uzmi postelju i pođi kući!
Marko 2,12I on usta, uze odmah postelju i iziđe na očigled svima. Svi su zaneseni slavili Boga govoreći: "Takvo što nikad još ne vidjesmo!
Marko 2,13Isus ponovno iziđe k moru. Sve je ono mnoštvo grnulo k njemu i on ih poučavaše.
Marko 2,14Prolazeći ugleda Levija Alfejeva gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: "Pođi za mnom!" On usta i pođe za njim.
Marko 2,15Kada zatim Isus bijaše za stolom u njegovoj kući, nađoše se za stolom s njime i njegovim učenicima i mnogi carinici i grešnici. Bilo ih je uistinu mnogo. A slijedili su ga
Marko 2,16i pismoznanci farizejske sljedbe pa vidjevši da jede s grešnicima i carinicima rekoše njegovim učenicima: "Zašto jede s carinicima i grešnicima?
Marko 2,17Čuvši to, Isus im reče: "Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima! Ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.
Marko 2,18Ivanovi su učenici i farizeji postili. I dođu neki i kažu mu: "Zašto učenici Ivanovi i učenici farizejski poste, a tvoji učenici ne poste?
Marko 2,19Nato im Isus reče: "Mogu li svatovi postiti dok je zaručnik s njima? Dokle god imaju zaručnika sa sobom, ne mogu postiti.
Marko 2,20Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik i tada će postiti u onaj dan!
Marko 2,21"Nitko ne prišiva krpe od sirova sukna na staro odijelo. Inače nova zakrpa vuče sa starog odijela pa nastane još veća rupa.
Marko 2,22"I nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine. Inače će vino poderati mješine pa propade i vino i mješine. Nego - novo vino u nove mješine!
Marko 2,23Jedne je subote prolazio kroz usjeve. Njegovi učenici počeše putem trgati klasje. A farizeji mu rekoše:
Marko 2,24"Gle! Zašto čine što subotom nije dopušteno?
Marko 2,25Isus im odgovori: "Zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci?
Marko 2,26Kako za velikog svećenika Ebjatara uđe u Dom Božji i pojede prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko osim svećenika; a on dade i svojim pratiocima?
Marko 2,27I govoraše im: "Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote.
Marko 2,28Tako, Sin Čovječji gospodar je subote!
Marko 2,1Nekoliko dana kasnije Isus se vrati u Kafarnaum i saznade se da on bijaše u kući .
Marko 2,2A toliko se svijeta ondje sakupi da ne bijaše više mjesta, čak ni pred vratima. I on im obznanjivaše Riječ.
Marko 2,3Dođoše ljudi koji mu dovedoše jednog uzetog nošenog od četvero ljudi.
Marko 2,4I kako ga zbog mnoštva ne mogaše donijeti točno do njega, oni su otkrili krov iznad mjesta gdje on bijaše, napravivši jedan otvor, oni spustiše nosila na kojima uzeti bijaše ležao.
Marko 2,5Videći njihovu vjeru, Isus reče uzetom: ` Sine moj, tvoji su grijesi oprošteni. `
Marko 2,6Nekoliko *pismoznanaca bijaše sjedjelo ondje razmišljajući u svom *srcu: ` Zašto ovaj čovjek govori tako? On *huli. Tko može oprostiti grijehove osim Boga samog? `
Marko 2,8Prepoznavši smjesta u svom duhu da oni razmišljaju tako u Sebi samima, Isus im reče: ` Zašto vi držite te misli u svojim srcima?
Marko 2,9Što je lakše, reći uzetom: Tvoji su grijesi oprošteni ili pak, reći: Ustani, uzmi svoja nosila i hodaj?
Marko 2,10Eh dobro, da biste vi znali da *Sin čovjekov ima ovlaštenje za oprostiti grijehe na zemlji, on reče uzetom:
Marko 2,11Ja ti kažem: ustani, uzmi svoja nosila i idi kući svojoj. `
Marko 2,12Čovjek se diže, uze smjesta svoja nosila i iziđe pred svima, tako da svi bijahu potreseni i odadoše slavu Bogu, govoreći: ` Nikad nešto slično mi ne vidjesmo! ` (Mt 9.913; Lk 527302)
Marko 2,13Isus ode ponovo na obalu mora. Svo mnoštvo dođe s njim, i on ih poučavaše.
Marko 2,14Prolazeći, on vidje Levija, sina Alfijeva, kako sjedi u poreznom uredu . On mu reče: ` Slijedi me. ` Ovaj se diže i slijeđaše ga.
Marko 2,15Evo ga za stolom u njegovoj kući, a mnogi ubirači poreza i *grješnici bijahu sjedjeli s Isusom i njegovim učenicima, jer bijaše tu mnogo svijeta
Marko 2,16čak i *pismoznanci farizejski ga slijeđaše. Ovi pak, videći ga da jede s grješnicima i ubiračima poreza, govoraše učenicima svojim: ` Što? On jede s ubiračima poreza i grješnicima? `
Marko 2,17Isus, koji bijaše čuo, reče im: ` Nisu oni zdravi ti koji trebaju liječnika, već bolesni; ja sam došao pozvati ne pravedne, već grješnike. ` ( Mt 9.1417; Lk 5.3339)
Marko 2,18Ivanovi *učenici i *farizeji bijahu u tijeku posta. Oni dođoše reći Isusu: ` Zašto, dok Ivanovi učenici i farizejski učenici poste, tvoji učenici ne poste? `
Marko 2,19Isus im reče: ` Pozvani na svadbu mogu li postiti dok je mladoženja s njima? Toliko koliko je suprug s njima, oni ne mogu postiti.
Marko 2,20Ali, doći će dani kad će im suprug biti otet; tad će oni postiti, u onaj dan.
Marko 2,21Nitko ne prišiva jadan komad nove tkanine na staru odjeću; inače novi komad koji se dodaje na staru odjeću skuplja se, i poderotina je gora.
Marko 2,22Nitko ne stavlja novo vino u stare mješine; ako ne, vino će rasprsnuti mješine, i izgubit će se i vino i mješine; zato novom vinu, nove mješine. ` ( Mt 12.18; Lk 6.15 )
Marko 2,23A Isus, na dan *šabata, prolažaše poljem žita a njegovi učenici počeše, usput, trgati klasje.
Marko 2,24*Farizeji mu govoraše: ` Pogledaj što čine u dan šabata! To nije dopušteno. `
Marko 2,25A on im reče:` Vi dakle nikad niste čitali što je učinio David kad se našao u nuždi i bio gladan, on i njegovi sudrugovi,
Marko 2,26kako je, u vrijeme *velikog svećenika Abiatara, on ušao u kuću Božju, jeo kruhove milodara koje nitko nema pravo jesti, izuzev svećenika, i dao ih također onima koji bijahu s njim? `
Marko 2,27I on ima reče: ` Šabat je bio određen za čovjeka, a ne čovjek za šabat,
Marko 2,28tako da je *Sin čovjekov gospodar čak i šabata. ` ( Mt 12.9.14; Lk 6.611)
Marko 2,1I uđe opet u Kapernaum poslije nekoliko dana; i ču se da je u kući.
Marko 2,2I odmah skupiše se mnogi tako da ne mogahu ni pred vratima da se sprate; i kazivaše im riječ.
Marko 2,3I dođoše k njemu s uzetijem koga nošaše četvoro.
Marko 2,4I ne mogući približiti se k njemu od naroda otkriše kuću gdje on bijaše, i prokopavši spustiše odar na kome uzeti ležaše.
Marko 2,5A Isus vidjevši vjeru njihovu reče uzetome: sinko! opraštaju ti se grijesi tvoji.
Marko 2,6A ondje sjeđahu neki od književnika i pomišljahu u srcima svojima:
Marko 2,7Šta ovaj tako huli na Boga? Ko može opraštati grijehe osim jednoga Boga?
Marko 2,8I odmah razumjevši Isus duhom svojijem da oni tako pomišljaju u sebi, reče im: što tako pomišljate u srcima svojijem?
Marko 2,9Što je lakše? reći uzetome: opraštaju ti se grijesi? ili reći: ustani i uzmi odar svoj, i hodi?
Marko 2,10No da znate da vlast ima sin čovječij na zemlji opraštati grijehe, (reče uzetome:)
Marko 2,11Tebi govorim: ustani i uzmi odar svoj, i idi doma.
Marko 2,12I usta odmah, i uzevši odar iziđe pred svima tako da se svi divljahu i hvaljahu Boga govoreći: nigda toga vidjeli nijesmo.
Marko 2,13I iziđe opet k moru; i sav narod iđaše k njemu, i učaše ih.
Marko 2,14I prolazeći vidje Leviju Alfejeva gdje sjedi na carini, i reče mu: hajde za mnom. I ustavši otide za njim.
Marko 2,15I kad sjeđaše Isus za trpezom u kući njegovoj, i carinici i grješnici mnogi sjeđahu s njim i s učenicima njegovijem: jer ih bijaše mnogo koji iđahu za njim.
Marko 2,16A književnici i fariseji vidjevši ga gdje jede s carinicima i s grješnicima govorahu učenicima njegovijem: zašto s carinicima i grješnicima jede i pije?
Marko 2,17I čuvši Isus reče im: ne trebaju zdravi ljekara nego bolesni. Ja nijesam došao da dozovem pravednike no grješnike na pokajanje.
Marko 2,18I bijahu učenici Jovanovi i farisejski koji pošćahu; i dođoše i rekoše mu: zašto učenici Jovanovi i farisejski poste a tvoji učenici ne poste?
Marko 2,19I reče im Isus: eda li mogu svatovi postiti dok je ženik s njima? Dokle god imaju sa sobom ženika ne mogu postiti.
Marko 2,20Nego će doći dni kad će se oteti od njih ženik, i tada će postiti u one dne.
Marko 2,21I niko ne prišiva nove zakrpe na staru haljinu; inače će odadrijeti nova zakrpa od staroga, i gora će rupa biti.
Marko 2,22I niko ne ljeva nova vina u mjehove stare; inače novo vino prodre mjehove, i vino se prolije, i mjehovi propadnu; nego novo vino u nove mjehove ljevati treba.
Marko 2,23I dogodi mu se da iđaše u subotu kroz usjeve, i učenici njegovi trgahu putem klasje.
Marko 2,24I fariseji govorahu mu: gledaj, zašto čine u subotu što ne valja?
Marko 2,25A on reče im: nijeste li nikad čitali šta učini David kad mu bi do nevolje i ogladnje s onima što bijahu s njim?
Marko 2,26Kako uđe u Božiju kuću pred Avijatarom poglavarom svešteničkijem i hljebove postavljene pojede kojijeh ne bijaše slobodno nikome jesti osim sveštenika, i dade ih onima koji bijahu s njim?
Marko 2,27I govoraše im: subota je načinjena čovjeka radi, a nije čovjek subote radi.
Marko 2,28Dakle je gospodar sin čovječij i od subote.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje