Tražilica


Marko 8. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Marko 8,1U one dane bilo je opet veliko mnoštvo naroda skupa i nije imalo što jesti. Tada dozva k sebi učenike svoje i reče im:
Marko 8,2"Žao mi je naroda. Već tri dana stoje kod mene i nemaju što, jesti.
Marko 8,3Ako ih pustim da idu gladni kući, klonut će na putu; jer su neki od njih došli izdaleka."
Marko 8,4Učenici njegovi odgovoriše mu:, "Odakle da uzme tko kruha ovdje u pustinji, da ih nasiti?"
Marko 8,5On ih zapita: "Koliko imate kruhova?" Oni odgovoriše: "Sedam."
Marko 8,6Tada zapovjedi da narod posjeda po zemlji, onda uze sedam kruhova, zahvali, prelomi ih i dade ih učenicima svojim, neka ih iznesu pred narod, i iznesoše ih.
Marko 8,7Imali su i nekoliko ribica. On ih blagoslovi i dade ih iznijeti.
Marko 8,8Jeli su i nasitili se. Od komadića, što su bili preostali, podigoše još sedam košarica.
Marko 8,9Bilo ih je oko četiri tisuće. I otpusti ih.
Marko 8,10Odmah uđe u lađicu s učenicima svojim i ode u okolinu Dalmanute.
Marko 8,11Tada dođoše farizeji i počeše se s njim prepirati, Tražili su od njega znak s neba, da ga kušaju.
Marko 8,12Tada on uzdahnu u svojoj nutarnjosti i reče: "Čemu rod ovaj traži znak? Zaista, kažem vam: "Rodu ovomu neće se dati znak."
Marko 8,13Stim ih ostavi, uđe opet u lađicu i otide na drugu obalu.
Marko 8,14Oni su bili zaboravili uzeti kruha sobom. Samo jedan jedini kruh imali su sobom u lađici.
Marko 8,15Tada ih je opominjao i rekao: "Pazite, čuvajte se kvasca farizejskoga i kvasca Herodova!"
Marko 8,16Mislili su i govorili jedan drugome: "To je što kruha nemamo."
Marko 8,17Isus to opazi i reče im: "Što mislite o tom, da kruha nemate? Zar još uvijek ne razumijete i ne shvaćate? Zar je otvrdnulo srce vaše?
Marko 8,18Imate oči i zar ne vidite? Imate uši i zar ne čujete? Zar više ne mislite na ono,
Marko 8,19Kako sam onda pet kruhova prelomio na pet tisuća? Koliko košarica punih komadića nakupiste tada?" Oni mu odgovoriše: "Dvanaest".
Marko 8,20I kad prelomi sedam kruhova na četiri tisuće, koliko košarica punih komadića nakupiste?" Oni odgovoriše: "Sedam".
Marko 8,21Tada im reče: "Zar još uvijek ne razumijete?"
Marko 8,22Dođoše u Betsaidu. Tada mu donesoše slijepca i zamoliše ga, da ga se dotakne.
Marko 8,23On uze slijepca za ruku i izvede ga van pred selo. Tada pokvasi oči njegove pljuvačkom, metnu ruke na njega i zapita, ga: "Vidiš li što?"
Marko 8,24On pogleda i reče: "Vidim ljude, gdje hodaju, kao da bi bili drva"
Marko 8,25Još jedanput stavi mu ruke na oci, Tada je mogao dobro vidjeti; on je bio iscijeljen i vidio je sve posve bistro.
Marko 8,26Onda ga posla kući i reče: "Ne ulazi u selo!"
Marko 8,27Isus otide s učenicima svojim dalje u mjesta kod Cezareje Filipove, Putem upita učenike svoje: "Za koga me drže ljudi?"
Marko 8,28Odgovoriše mu: "Neki za Ivana Krstitelja, drugi za Iliju, opet drugi za kojega od proroka."
Marko 8,29On ih upita dalje: "A za koga me vi držite?" Petar mu odgovori: "Ti si Krist."
Marko 8,30Tada im naloži, da ni s kim ne govore o njemu.
Marko 8,31I počne ih učiti, da Sin čovječji mora mnogo trpjeti i da će od starješina, glavara svećeničkih i književnika biti zabačen i usmrćen, ali poslije tri dana da će uskrsnuti.
Marko 8,32Reče to posve otvoreno. Tada ga uze Petar nasamo i počne ga odvraćati.
Marko 8,33A on se okrenu, pogleda na učenike svoje i ukori Petra rekavši: "Idi od mene, sotono! Ti ne držiš s Bogom, nego s ljudima."
Marko 8,34Tada dozva narod s učenicima i reče im: "Tko hoće da ide za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme križ svoj na sebe i neka tako ide za mnom!
Marko 8,35Jer tko hoće da spasi život svoj, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj zbog mene i zbog evanđelja, spasit će ga.
Marko 8,36Što koristi čovjeku, ako dobije sav svijet, a pritom izgubi dušu svoju?
Marko 8,37Jer što može čovjek dati kao otkup za dušu svoju?
Marko 8,38Tko se stidi mene i mojih riječi pred ovim preljubotvornim i grješnim naraštajem, toga će se i Sin čovječji stidjeti, kad dođe u slavi Oca svojega sa svetim anđelima."
Marko 8,1 Onih se dana opet skupio silan svijet. Budući da nisu imali što jesti, dozva Isus učenike pa im reče:
Marko 8,2"Žao mi je naroda jer su već tri dana uza me i nemaju što jesti.
Marko 8,3Ako ih otpravim gladne njihovim kućama, klonut će putom. A neki su od njih došli iz daleka.
Marko 8,4Učenici mu odgovore: "Otkuda bi ih tko ovdje u pustinji mogao nahraniti kruhom?
Marko 8,5On ih zapita: "Koliko kruhova imate?" Oni odgovore: "Sedam.
Marko 8,6Nato zapovjedi mnoštvu da posjeda po zemlji. I uze sedam kruhova, zahvali, razlomi i davaše svojim učenicima da posluže. I poslužiše mnoštvu.
Marko 8,7A imali su i malo ribica. Blagoslovi i njih te reče da i to posluže.
Marko 8,8I jeli su i nasitili se. A od preteklih ulomaka odniješe sedam košara.
Marko 8,9Bilo ih je oko četiri tisuće. Tada ih otpusti,
Marko 8,10a sam sa svojim učenicima odmah uđe u lađu i ode u kraj dalmanutski.
Marko 8,11Tada istupiše farizeji i počeše raspravljati s njime. Iskušavajući ga, zatraže od njega znak s neba.
Marko 8,12On uzdahnu iz sve duše i reče: "Zašto ovaj naraštaj traži znak? Zaista, kažem vam, ovome se naraštaju neće dati znak.
Marko 8,13Tada ih ostavi, ponovno uđe u lađu pa otiđe prijeko.
Marko 8,14A zaboraviše ponijeti kruha; imali su samo jedan kruh sa sobom na lađi.
Marko 8,15Nato ih Isus opomenu: "Pazite, čuvajte se kvasca farizejskog i kvasca Herodova!
Marko 8,16Oni, zamišljeni, među sobom govorahu: "Kruha nemamo.
Marko 8,17Zamijetio to Isus pa im reče: "Zašto ste zamišljeni što kruha nemate? Zar još ne shvaćate i ne razumijete? Zar vam je srce stvrdnuto?
Marko 8,18Oči imate, a ne vidite; uši imate, a ne čujete? Zar se ne sjećate?
Marko 8,19Kad sam ono razlomio pet kruhova na pet tisuća, koliko punih košara ulomaka odnijeste?" Kažu mu: "Dvanaest.
Marko 8,20"A kada razlomih sedam na četiri tisuće, koliko punih košara ulomaka odnijeste?" Odgovore: "Sedam.
Marko 8,21A on će njima: "I još ne razumijete?
Marko 8,22Dođu u Betsaidu, dovedu mu slijepca pa ga zamole da ga se dotakne.
Marko 8,23On uhvati slijepca za ruku, izvede ga iz sela, pljunu mu u oči, stavi na nj ruke i zapita ga: "Vidiš li što?
Marko 8,24Slijepac upilji pogled i reče: "Opažam ljude; vidim nešto kao drveće ... hodaju.
Marko 8,25Tada mu Isus opet stavi ruke na oči i slijepac progleda i ozdravi te je mogao sve jasno na daleko vidjeti.
Marko 8,26Tada ga posla kući i reče mu: "Ne ulazi u selo.
Marko 8,27I krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: "Što govore ljudi, tko sam ja?
Marko 8,28Oni mu rekoše: "Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka.
Marko 8,29On njih upita: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?" Petar prihvati i reče: "Ti si Pomazanik - Krist!
Marko 8,30I zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu.
Marko 8,31I poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane.
Marko 8,32Otvoreno im to govoraše. Petar ga uze u stranu i poče odvraćati.
Marko 8,33A on se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti Petru: "Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!
Marko 8,34Tada dozva narod i učenike pa im reče: "Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom.
Marko 8,35Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.
Marko 8,36Ta što koristi čovjeku steći sav svijet, a životu svojemu nauditi?
Marko 8,37Ta što da čovjek dadne u zamjenu za život svoj?
Marko 8,38Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grešničkom naraštaju - njega će se stidjeti i Sin Čovječji kada dođe u slavi Oca svoga zajedno sa svetim anđelima.
Marko 8,1U one dane, kad on bijaše ponovo jedno veliko mnoštvo i kako ono ne imaše što jesti, Isus pozva svoje učenike i reče im:
Marko 8,2` Žao mi je tog mnoštva, jer evo već tri dana kako su ostali kod mene i nemaju što jesti.
Marko 8,3Ako ih otpustim gladne, klonut će usput, a ima ih koji su došli iz daleka. `
Marko 8,4Njegovi mu učenici odgovoriše: ` Gdje pronaći kako ih nasititi kruhom ovdje u pustinji? `
Marko 8,5On ih pitaše: ` Koliko kruhova imate vi? ` ` Sedam. `, rekoše oni.
Marko 8,6I on zapovjedi mnoštvu da se opruži po zemlji . Potom on uzme sedam kruhova i, nakon što je zahvalio, on ih razlomi i dade svojim učenicima da ih ponude njima. I oni ih ponudiše mnoštvu.
Marko 8,7Bijaše također i nekoliko malih riba. Isus izgovori nad njima blagoslov i reče im da i njih također ponude.
Marko 8,8Oni jeđaše i biše nasićeni. I pokupiše komade koji ostadoše: sedam košara;
Marko 8,9a, njih bijaše oko 4.000. Potom Isus njih otpusti,
Marko 8,10i istovremeno se uspne u barku sa svojim učenicima i stiže u oblast Dalmanute . ( Mt. 12.3839;16.14; Lk 11.16,29; 12.5456)
Marko 8,11*Farizeji dođoše i stadoše raspravljati s Isusom; da bi mu postavili zamku, oni ga upitaše za *znak koji dolazi s *neba.
Marko 8,12Ispustivši jedan dubok uzdah, Isus reče: ` Zašto ovaj naraštaj Išće znak? Uistinu, ja vam kažem, neće biti dan znak ovom naraštaju. `
Marko 8,13Napuštajući ih, on se uspne ponovo u barku i pođe na drugu obalu. ( Mt. 16.12; Lk 12.1)
Marko 8,14Učenici bijahu zaboravili uzeti kruhove i bijaše samo jedan jedini kod njih u barci.
Marko 8,15Isus im načini ovu preporuku: ` Pažnja! Čuvajte se *kvasa *farizejskog i onog *Herodovog. `
Marko 8,16Oni stadoše raspravljati među sobom jer, ne imaše kruha.
Marko 8,17Isus to opazi i reče njima: ` Zašto vi raspravljate o tome zašto nemate kruha? Vi ne shvaćate još i ne razumijete? Imate li vi okorjela *srca?
Marko 8,18Vi imate oči: ne vidite? Imate uši: ne čujete? Ne sjećate li se,
Marko 8,19kad sam razlomio pet kruhova za 5.000 ljudi, koliko košara punih komada ste vi odnijeli? ` Oni rekoše: ` Dvanaest. `
Marko 8,20` A kad sam ja razlomio sedam kruhova za 4.000 ljudi, koliko košara punih komada ste vi odnijeli? ` Oni rekoše: `Sedam. `
Marko 8,21A on im govoraše: ` Ne razumijete li još ?`
Marko 8,22Oni stigoše u Betsaidu; dovedoše mu jednog slijepca i on ga preklinjaše da ga dodirne.
Marko 8,23Uzimajući slijepca za ruku, on ga odvede izvan sela. Stavi pljuvačke na njegove oči, *položi mu ruke i upita ga: `Vidiš li ti štogod?`
Marko 8,24Budući otvorio oči, on govoraše: ` Primjećujem ljude, vidim ih kao stabla, ali ona hodaju. `
Marko 8,25Potom, Isus mu ponovo položi ruke na oči i čovjek vidje jasno; on bijaše izliječen i jasno vidješe.
Marko 8,26Isus ga otpusti kući govoreći: ` ` Ne ulazi u selo. ` ( Mt. 16.1320; Lk 9.18 21)
Marko 8,27Isus ode sa svojim učenicima prema selima u susjedstvu Filipove Cezareje . U putu, on ispitivaše svoje učenike: ` Tko sam ja, što govore ljudi? `
Marko 8,28Oni mu rekoše: ` Ivan Krstitelj, za druge, Ilija; za druge, jedan od *proroka. `
Marko 8,29A on ih upita: ` A vi, što vi kažete tko sam ja? ` Uzimaj ući riječ, Petar mu odgovori: ` Ti si *Krist. `
Marko 8,30A on im strogo zapovjedi da o njemu ne govore nikom. ( Mt. 16.2123; Lk 9. 21)
Marko 8,31Potom ih on stade poučavati da trebaše da *Sin čovjekov pretrpi mnogo, da bude odbačen od starješina, *velikih svećenika i pismoznanaca, da umre i da, tri dana kasnije, uskrsne on.
Marko 8,32On otvoreno držaše taj govor. Petar, povukavši ga u stranu, stade ga koriti. Ali on, okrenuvši se i ugledavši učenike svoje, prekori Petra;
Marko 8,33reče mu on: `Vuci se! Iza mene, Sotono, jer tvoji pogledi nisu oni Božji, već oni ljudski.` ( Mt. 16.4280; Lk 9.2327)
Marko 8,34Potom on dade dovesti mnoštvo sa svojim učenicima i reče im on : ` Ako netko hoće doći za mnom, nek se odrekne sebe samog i uzme svoj križ, i nek me slijedi.
Marko 8,35Naime, tko hoće spasiti svoj život, izgubit će ga; ali tko izgubi svoj život, zbog mene i *Evanđelja, spasit će ga. `
Marko 8,36I koja korist čovjeku da stekne cijeli svijet, ako to plati svojim životom?
Marko 8,37Što bi to mogao dati čovjek vrijedno svojeg života?
Marko 8,38Jer, ako netko stidi se mene i mojih riječi u sred ovog naraštaja preljubničkog i grješničkog, *Sin čovjekov stidjet će se njega također, kad bude došao u slavi Oca svog sa svetim *anđelima. `
Marko 8,1U to vrijeme, kad bijaše vrlo mnogo naroda i ne imadijahu šta jesti, dozva Isus učenike svoje i reče im:
Marko 8,2Žao mi je naroda, jer već tri dana stoje kod mene i nemaju ništa jesti.
Marko 8,3I ako ih otpustim gladne kućama njihovijem, oslabiće na putu; jer su mnogi od njih došli izdaleka.
Marko 8,4I odgovoriše mu učenici njegovi: otkuda ćemo uzeti hljeba ovdje u pustinji da ih nahranimo?
Marko 8,5I zapita ih: koliko imate hljebova? A oni kazaše: sedam.
Marko 8,6I zapovjedi narodu da posjedaju po zemlji; i uzevši onijeh sedam hljebova i hvalu davši, prelomi, i dade učenicima svojijem da razdadu; i razdadoše narodu.
Marko 8,7I imahu malo ribica; i njih blagoslovivši reče da i njih razdadu.
Marko 8,8I jedoše, i nasitiše se, i nakupiše komada što preteče sedam kotarica.
Marko 8,9A onijeh što su jeli bijaše oko četiri hiljade. I otpusti ih.
Marko 8,10I odmah uđe u lađu s učenicima svojijem, i dođe u okoline Dalmanutske.
Marko 8,11I iziđoše fariseji, i počeše se prepirati s njim, i kušajući ga iskahu od njega znak s neba.
Marko 8,12I uzdahnuvši duhom svojijem reče: zašto rod ovaj znak traži? Zaista vam kažem: neće se dati rodu ovome znak.
Marko 8,13I ostavivši ih uljeze opet u lađu, i otide na onu stranu.
Marko 8,14I zaboraviše učenici njegovi uzeti hljeba, i nemahu sa sobom u lađi do jedan hljeb.
Marko 8,15I zapovijedaše im govoreći: gledajte, čuvajte se kvasca farisejskoga i kvasca Irodova.
Marko 8,16I mišljahu jedan drugome govoreći: to je što hljeba nemamo.
Marko 8,17I razumjevši Isus reče im: šta mislite što hljeba nemate? Zar još ne osjećate, niti razumijete? Zar je još okamenjeno srce vaše?
Marko 8,18Oči imate i ne vidite? uši imate i ne čujete? I ne pamtite li
Marko 8,19Kad ja pet hljebova prelomih na pet hiljada, koliko kotarica punijeh komada nakupiste? Rekoše mu: dvanaest.
Marko 8,20A kad sedam na četiri hiljade, koliko punijeh kotarica nakupiste komada? A oni rekoše: sedam.
Marko 8,21I reče im: kako ne razumijete?
Marko 8,22I dođe u Vitsaidu; i dovedoše k njemu slijepa, i moljahu ga da ga se dotakne.
Marko 8,23I uzevši za ruku slijepoga izvede ga napolje iz sela, i pljunuvši mu u oči metnu ruke na nj, i zapita ga vidi li što.
Marko 8,24I pogledavši reče: vidim ljude gdje idu kao drva.
Marko 8,25I potom opet metnu mu ruke na oči, i reče mu da progleda: i iscijeli se, i vidje sve lijepo.
Marko 8,26I posla ga kući njegovoj govoreći: ne ulazi u selo, niti kazuj kome u selu.
Marko 8,27I iziđe Isus i učenici njegovi u sela Žesarije Filipove; i putem pitaše učenike svoje govoreći im: ko govore ljudi da sam ja?
Marko 8,28A oni odgovoriše: Jovan krstitelj; drugi: Ilija; a drugi: koji od proroka.
Marko 8,29A on im reče: a vi šta mislite ko sam ja? A Petar odgovarajući reče mu: ti si Hristos.
Marko 8,30I zaprijeti im da nikome ne kazuju za njega.
Marko 8,31I poče ih učiti da sinu čovječijemu valja mnogo postradati, i da će ga okriviti starješine i glavari sveštenički i književnici, i da će ga ubiti, i treći dan da će ustati.
Marko 8,32I govoraše o tom ne ustručavajući se. I Petar uze ga i poče ga odvraćati.
Marko 8,33A on obrnuvši se i pogledavši na učenike svoje zaprijeti Petru govoreći: idi od mene sotono; jer ti ne misliš što je Božije nego što je ljudsko.
Marko 8,34I dozvavši narod s učenicima svojima reče im: ko hoće za mnom da ide neka se odreče sebe i uzme krst svoj, i za mnom ide.
Marko 8,35Jer ko hoće dušu svoju da sačuva, izgubiće je; a ko izgubi dušu svoju mene radi i jevanđelja onaj će je sačuvati.
Marko 8,36Jer kakva je korist čovjeku ako zadobije sav svijet a duši svojoj naudi?
Marko 8,37Ili kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju?
Marko 8,38Jer ko se postidi mene i mojijeh riječi u rodu ovome preljubotvornome i grješnom, i sin će se čovječij postidjeti njega kad dođe u slavi oca svojega s anđelima svetima.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje