Tražilica


Marko 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Marko 9,1Nadalje im reče: "Zaista, kažem vam: "Od onih, koji stoje ovdje, nekad neće okusiti smrti, dok ne vide gdje dolazi kraljevstvo Božje sa silom."
Marko 9,2Poslije šest dana uze Isus sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih same nasamo na goru visoku, Tada se preobrazi pred njima.
Marko 9,3Haljine njegove postadoše sjajnobijele, kako ih ne može ni jedan bjelilac ubijeliti na zemlji.
Marko 9,4Ukaza im se Ilija s Mojsijem u razgovoru s Isusom.
Marko 9,5Tada progovori Petar i reče Isusu: "Učitelju, dobro je, da smo ovdje. Načinit ćemo tri sjenice: "tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu."
Marko 9,6On nije znao što govori, tako su bili uplašeni.
Marko 9,7Tada dođe oblak i zasjeni ih. Iz oblaka povika glas: "Ovo je Sin moj ljubljeni, njega slušajte!"
Marko 9,8Kad pogledaše oko sebe, najedanput ne vidješe nikoga više sobom osim Isusa sama.
Marko 9,9Kad su onda silazili s gore, naloži im, da nikome ne pripovijedaju o tom ukazanju, dok Sin čovječji ne uskrsne od mrtvih.
Marko 9,10Oni zadržaše tu stvar za sebe, ali upitaše jedan drugoga, što ima da znači uskrsnuti od mrtvih.
Marko 9,11Upitaše ga: "Zašto tvrde književnici, da Ilija treba najprije da dođe?"
Marko 9,12On im odgovori: "Svakako će doći najprije Ilija i sve će obnoviti. A kako se može u Pismu reći o Sinu Čovječjemu, da će mnogo trpjeti i zabačen biti?
Marko 9,13Ali vam kažem: "Ilija je već došao. A učiniše s njim, što htjedoše. Tako stoji pisano o njemu."
Marko 9,14Kad dođoše k učenicima, vidješe veliko mnoštvo naroda oko njih i književnike u prepirci s njima.
Marko 9,15Čim ga ugleda sav narod, bio je posve iznenađen, pohrli k njemu i pozdravi ga.
Marko 9,16On ih upita: "O čemu se prepirete s njima?"
Marko 9,17Jedan iz naroda odgovori mu: "Učitelju, dovedoh k tebi sina svojega; on je opsjednut od duha nijemoga,
Marko 9,18Kad ga uhvati, baca ga na zemlju, a on se pjeni, škripi zubima i postane ukočen. Zamolih učenike tvoje, da ga istjeraju; ali oni ne mogoše."
Marko 9,19On im reče: "O rode nevjerni! Kako ću još dugo biti s vama? Kako ću još dugo podnositi vas? Dovedite ga k meni!"
Marko 9,20Dovedoše ga k njemu. Čim ga ugleda duh, počne ga tresti. On pade na zemlju, počne se valjati i pjeniti.
Marko 9,21Tada upita oca njegova: "Kako već dugo ima on to?" On odgovori: "Od djetinjstva.
Marko 9,22Često ga je već bacao u oganj i u vodu, da ga pogubi. Ako ti što možeš, smiluj nam se i pomozi nam!"
Marko 9,23Isus mu reče: "Što se tiče mogućnosti, sve je moguće onome, koji vjeruje."
Marko 9,24Odmah povika otac dječakov sa suzama: "Vjerujem, pomozi mojemu nevjeru!"
Marko 9,25Kad vidje Isus, da se narod sve više stječe, zaprijeti duhu nečistome i reče mu: "Duše nijemi i gluhi! Ja ti zapovijedam: "Izađi iz njega i ne vraćaj se više nikada natrag u njega!"
Marko 9,26Povikavši i izlomivši ga vrlo izađe. On je ležao kao mrtav, tako da su mnogi rekli: "Mrtav je."
Marko 9,27Isus ga uhvati za ruku i uspravi ga. Tada on ustade.
Marko 9,28Kad je došao u kuću, upitaše ga učenici njegovi nasamo: "Zašto ga mi ne mogosmo istjerati?"
Marko 9,29Odgovori im: "Ova se vrsta može istjerati samo molitvom!"
Marko 9,30Odatle otidoše dalje, i putovali su kroz Galileju. A nije htio, da tko dozna.
Marko 9,31Učio je naime učenike svoje i govorio im: "Sin čovječji predat će se u ruke ljudima Oni će ga ubiti, ali tri dana poslije smrti svoje on će uskrsnuti."
Marko 9,32Oni nijesu razumjeli toga govora; ali su se bojali da ga zapitaju.
Marko 9,33Dođoše u Kafarnaum. Kad su bili u kući, zapita ih: "O ćemu ste putem govorili?"
Marko 9,34Oni su šutjeli; jer su se bili putem prepirali među sobom o tom, tko da je među njima najveći.
Marko 9,35Tada on sjede, dozva k sebi dvanaestoricu i reče im: "Tko hoće da bude prvi, taj neka bude najzadnji i svima sluga."
Marko 9,36Tada uze dijete, metnu ga u sredinu među njih, zagrli ga i reče im: "
Marko 9,37"Tko jedno takvo dijete primi u ime moje, mene primi; a tko primi mene, ne primi mene, nego onoga, koji me posla."
Marko 9,38Ivan mu javi: "Učitelju, vidjesmo jednoga, gdje u ime tvoje izgoni đavle. Mi mu to zabranismo, jer ne ide za nama."
Marko 9,39Isus reče: "Ne branite mu, jer tko u ime moje čini čudo, ne može me odmah iza toga grditi.
Marko 9,40Tko nije protiv vas, taj je za vas.
Marko 9,41Tko vam dadne u ime moje čašu vode da se napijete, jer pripadate Kristu, zaista, kažem vam: "On neće izgubiti plaće svoje.
Marko 9,42Tko navede jednoga od ovih malenih koji vjeruju, da se spotakne, za njega bi bolje bilo, da mu se o vrat objesi mlinski kamen i da se baci u more.
Marko 9,43Ako te ruka tvoja sablažnjava, odsijeci je! Bolje je za tebe, da uđeš sakat u život, negoli da s dvije ruke ideš u pakao, u oganj neugasivi,
Marko 9,44Gdje crv njihov ne umire, i oganj se ne gasi.
Marko 9,45Ako te noga tvoja sablažnjava, odsijeci je! Bolje je za tebe, da uđeš hrom u život, negoli da te s dvije noge bace u pakao, u oganj neugasivi,
Marko 9,46Gdje crv njihov ne umire, i oganj se ne gasi.
Marko 9,47Ako te oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga! Bolje je za tebe, da uđeš s jednim okom u kraljevstvo Božje, negoli da te s dva oka bace u pakao,
Marko 9,48Gdje crv njihov ne umire i oganj se ne gasi.
Marko 9,49Svaki će se ognjem posoliti, kao što se svaka žrtva začinja solju.
Marko 9,50Dobra je so. Ali ako so postane bljutava, čim ćete je onda začiniti? Imajte so u sebi i držite mir među sobom!"
Marko 9,1 Još im govoraše: "Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide da je kraljevstvo Božje došlo u sili.
Marko 9,2Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima.
Marko 9,3I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma - nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti.
Marko 9,4I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom.
Marko 9,5A Petar prihvati i reče Isusu: "Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.
Marko 9,6Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni.
Marko 9,7I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Slušajte ga!
Marko 9,8I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama.
Marko 9,9Dok su silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji od mrtvih ne ustane.
Marko 9,10Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to njegovo "od mrtvih ustati
Marko 9,11pa ga upitaju: "Zašto pismoznanci govore da prije treba da dođe Ilija?
Marko 9,12A on im reče: "Ilija će, doduše, prije doći i sve obnoviti. Pa kako ipak piše o Sinu Čovječjem da će mnogo pretrpjeti i biti prezren?
Marko 9,13Ali, velim vam: Ilija je već došao i oni učiniše s njim što im se prohtjelo, kao što piše o njemu.
Marko 9,14Kada dođoše k učenicima, ugledaše oko njih silan svijet i pismoznance kako raspravljaju s njima.
Marko 9,15Čim ga sve ono mnoštvo ugleda, iznenađeno brže pohrli pozdraviti ga.
Marko 9,16A on ih upita: "Što to raspravljaste s njima?
Marko 9,17Odvrati netko iz mnoštva: "Učitelju, dovedoh k tebi svoga sina koji ima nijemoga duha.
Marko 9,18Gdje ga god zgrabi, obara ga, a on pjeni, škripi zubima i koči se. Rekoh tvojim učenicima da ga izagnaju, ali ne mogoše.
Marko 9,19On im odvrati: "O rode nevjerni! Dokle mi je biti s vama? Dokle li vas podnositi? Dovedite ga k meni!
Marko 9,20I dovedoše ga k njemu. Čim zloduh ugleda Isusa, potrese dječakom i on se, oboren na zemlju, stane valjati i pjeniti.
Marko 9,21Isus upita njegova oca: "Koliko je vremena kako mu se to događa?" On reče: "Od djetinjstva!
Marko 9,22A često ga znade baciti i u vatru i u vodu da ga upropasti. Nego, ako što možeš, pomozi nam, imaj samilosti s nama!
Marko 9,23Nato mu Isus reče: "Što? Ako možeš? Sve je moguće onomu koji vjeruje!
Marko 9,24Dječakov otac brže povika: "Vjerujem! Pomozi mojoj nevjeri!
Marko 9,25Vidjevši da svijet odasvud grne, Isus zaprijeti nečistomu duhu: "Nijemi i gluhi duše, ja ti zapovijedam, iziđi iz njega i da nisi više u nj ušao!
Marko 9,26Zloduh nato zaviče, žestoko strese dječaka te iziđe, a on osta kao mrtav te su mnogi govorili da je umro.
Marko 9,27No Isus ga dohvati za ruku, podiže ga i on ustade.
Marko 9,28Kad Isus uđe u kuću, upitaše ga učenici nasamo: "Kako to da ga mi ne mogosmo izagnati?
Marko 9,29Odgovori im: "Ovaj se rod ničim drugim ne može izagnati osim molitvom i postom.
Marko 9,30Otišavši odande, prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna.
Marko 9,31Jer poučavaše svoje učenike. Govoraše im: "Sin Čovječji predaje se u ruke ljudima. Ubit će ga, ali će on, ubijen, nakon tri dana ustati.
Marko 9,32No oni ne razumješe te besjede, a bojahu ga se pitati.
Marko 9,33I dođoše u Kafarnaum. I već u kući upita ih: "Što ste putem raspravljali?
Marko 9,34A oni umukoše jer putem među sobom razgovarahu o tome tko je najveći.
Marko 9,35On sjede i dozove dvanaestoricu te im reče: "Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj!
Marko 9,36I uzme dijete, postavi ga posred njih, zagrli ga i reče im:
Marko 9,37"Tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla.
Marko 9,38Reče mu Ivan: "Učitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama.
Marko 9,39A Isus reče: "Ne branite mu! Jer nitko ne može učiniti nešto silno u moje ime pa me ubrzo zatim pogrditi.
Marko 9,40Tko nije protiv nas, za nas je.
Marko 9,41"Uistinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.
Marko 9,42"Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more.
Marko 9,43"Pa ako te ruka sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je sakatu ući u život, nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi.
Marko 9,44#
Marko 9,45I ako te noga sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je hromu ući u život, nego s obje noge bit bačen u pakao.
Marko 9,46#
Marko 9,47I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku ući u kraljevstvo Božje, nego s oba oka biti bačen u pakao,
Marko 9,48gdje crv njihov ne gine niti se oganj gasi.
Marko 9,49Uistinu, ognjem će svaki od njih biti posoljen.
Marko 9,50Dobra je sol. Ali ako sol postane neslana, čime ćete nju začiniti? Imajte sol u sebi, a mir među sobom!
Marko 9,1I on im govoraše: ` Uistinu ja vam ovo izjavljujem, među onima koji su ovdje, neki neće umrijeti prije no što vide *vladavinu Boga došavšeg s moći.` ( Mt 17.19; Lk 9.2839)
Marko 9,2Šest dana poslije, Isus uzme sa sobom Petra, Jakova i Ivana i odvede ih same na samo u jednu visoku planinu,
Marko 9,3a njegova odjeća postade blještava, tako bijela kao ni jedan bjelilac na zemlji ne bi ju mogao izbijeliti tako.
Marko 9,4Ilija im se prikaza s Mojsijem; oni se sastadoše s Isusom.
Marko 9,5Posredujući, Petar reče Isusu: ` Učitelju, dobro je da budemo ovdje; podignimo tri šatora: jedan za tebe, jedan za Mojsija, jedan za Iliju. `
Marko 9,6On ne znade što reći, jer bijaše ga zahvatio strah.
Marko 9,7Jedan oblak ih obavi i dođe jedan glas iz oblaka: ` Ovaj ovdje moj je Sin mili. Slušajte ga! `
Marko 9,8Odmah, gledaj ući oko sebe, oni ne vidješe više nikog drugog do Isusa, samog s njima.
Marko 9,9Kad siđoše s planine, on im preporuči da nikom ne pričaju što bijahu vidjeli, sve dok *sin Čovjekov ne bude uskrsnuo od mrtvih.
Marko 9,10Oni paziše tu zapovijed, pitaj ući se međusobno što se podrazumijeva pod `uskrsnuti od mrtvih.` ( Mt 17.1013)
Marko 9,11A oni ispitivaše: ` Zašto *pismoznanci govore da najprije treba doći Ilija? `
Marko 9,12On im reče: ` Sigurno, Ilija dolazi najprije i uspostavlja sve, ali tad kako je pisano o *Sinu čovjekovom da treba prepatiti mnogo i biti prezren?
Marko 9,13Eh dobro, ja vam ovo kažem, Ilija je došao, a oni su mu učinili što su htjeli, prema onom što je pisano o njemu. ` ( Mt 17.1421; Lk 9.3743)
Marko 9,14Došavši k učenicima, oni vidješe oko njih jedno veliko mnoštvo i pismoznance koji raspravljaše s njima.
Marko 9,15Čim vidje Isusa, svo mnoštvo se uskomeša i pritrča za pozdraviti ga.
Marko 9,16On ih upita: ` O čemu raspravljate s njima? `
Marko 9,17Netko iz mnoštva mu odgovori: ` Učitelju, ja sam ti doveo svog sina: on ima nijemog duha1.
Marko 9,18Duh ga dograbi bilo gdje, baci ga na zemlju, a dijete zapjeni, škrguće zubima i ukoči se. Ja sam rekao tvojim učenicima da ga istjeraju, a oni nisu imali snage. `
Marko 9,19Uzimajući riječ, Isus im reče: ` Naraštaju nevjerni, do kada ću ja biti s vama? Do kada ću vas ja podnositi? Dovedi te mi ga. `
Marko 9,20Oni mu ga dovedoše. Čim on vidje Isusa, duh stade bacati dijete u grčevima; ovo, padajući po zemlji, valjalo se pjeneći.
Marko 9,21Isus upita oca: ` Otprije koliko vremena mu se to događa? ` On reče: ` Od djetinjstva njegovog. `
Marko 9,22Često ga je duh bacao u vatru ili u vodu da bi ga uništio. Ali, ako ti možeš nešto, dođi nam u pomoć, iz sažaljenja za nas. `
Marko 9,23Isus mu reče: ` Ako ti možeš!… Sve je moguće onome koji vjeruje. `
Marko 9,24Otac djetetov odmah uzviknu: ` Ja vjerujem! Dođi u pomoć mojem manjku vjere! `
Marko 9,25Isus, videći mnoštvo da se gomila, zaprijeti nečistom duhu: ` Duše gluhi i nijemi, zapovijedam ti, izlazi iz tog djeteta i ne vraćaj se u njega više! `
Marko 9,26Uz krikove i žestoke grčeve, duh iziđe. `
Marko 9,27Ali Isus, uzimaj ući mu ruku, podiže ga i on se uspravi.
Marko 9,28Kad Isus bi ušao u kuću, njegovi ga učenici na samo upitaše: ` A mi, zašto mi nismo mogli istjerati taj duh? `
Marko 9,29On im reče: ` Ovu vrstu duha ništa osim molitve ne može istjerati. ` ( Mt 17.2223; Lk 9.4345)
Marko 9,30Kad su otišli odatle, oni pređoše Galileju, a Isus nije htio da se to dozna.
Marko 9,31Jer, on poučavaše svoje učenike i govoraše im: ` *Sin čovjekov će biti izručen u ruke ljudima; oni će ga ubiti, a kad bude ubijen, tri dana poslije, on će uskrsnuti. `
Marko 9,32Ali, oni ne razumijevaše tu riječ i bojaše se ispitivati ga. ( Mt 18.15; Lk 9.4648)
Marko 9,33Oni odoše u Kafarnaum. Jednom u kući; Isus im zatraži: ` O čemu ste raspravljali putem? `
Marko 9,34Ali, oni šućaše, jer, putem, oni se bijahu prepirali za znati tko je najveći.
Marko 9,35Isus sjedne i pozva Dvanaestoricu: ` Ako netko hoće biti prvi, nek bude posljednji od svih i sluga svima. `
Marko 9,36I uzimaj ući jedno dijete, on ga stavi u sredinu njihovu i, nakon što ga je zagrlio, on im reče: `
Marko 9,37` Tko prima u moje *ime jedno dijete kao ovo ovdje, prima mene samog; a tko mene primi, nije taj primio mene, već onog tko me je poslao. ` ( Lk 9.4950)
Marko 9,38Ivan mu reče: ` Učitelju, mi smo vidjeli nekog tko istjerivaše *zle duhove u tvoje ime i mi smo pokušali spriječiti ga da nas ne slijedi . `
Marko 9,39Ali, Isus reče: ` Ne sprječavajte ga, jer nema nikog tko načini jedno čuda u moje ime, a da može, odmah poslije, zlo govoriti o meni.
Marko 9,40Onaj tko nije protiv nas za nas je.
Marko 9,41Tko vam dadne piti jednu čašu vode zato što pripadate Kristu, uistinu ja vam to kažem, on neće izgubiti nagrade. ( Mt 18.611; Lk 17.12)
Marko 9,42Tkogod prouzrokuje pad1 samo jednog od ovih malih koji vjeruju, bolje mu je da si zakači za vrat jedan veliki žrvanj, i da se baci u more.
Marko 9,43Ako tvoja ruka povuče tvoj pad, odsjeci ju; bolje je da jednoruk uđeš u *život,
Marko 9,44nego otići s obje ruke u *Gehenu, u vatru koja se ne gasi .
Marko 9,45Ako tvoje stopalo povuče tvoj pad, odsjeci ga; bolje je tebi
Marko 9,46ući kljast u život nego biti bačen s oba stopala u Gehenu.
Marko 9,47A ako oko tvoje povuče tvoj pad, iščupaj ga;
Marko 9,48bolje je da uđeš jednook u *kraljevstvo Božje nego biti bačen s oba oka tvoja u vatru koja se ne gasi.
Marko 9,49Jer svatko će biti posoljen u vatri .
Marko 9,50Sol je jedna dobra stvar. Ali, ako sol izgubi okus svoj, čime ćete ga vratiti njoj? Imajte soli u sebi samima i budite u miru jedni s drugima. ` ( Mt 9.19; Lk 16.18)
Marko 9,1I reče im: zaista vam kažem: imaju neki među ovima što stoje ovdje koji neće okusiti smrti dok ne vide carstvo Božije da dođe u sili.
Marko 9,2I poslije šest dana uze Isus Petra i Jakova i Jovana i izvede ih na visoku goru same; i preobrazi se pred njima.
Marko 9,3I haljine njegove postadoše sjajne i vrlo bijele kao snijeg, kao što ne može bjelilja ubijeliti na zemlji.
Marko 9,4I ukaza im se Ilija s Mojsijem gdje se razgovarahu s Isusom.
Marko 9,5I Petar odgovarajući reče Isusu: Ravi! dobro nam je ovdje biti; i da načinimo tri sjenice: tebi jednu i Mojsiju jednu i Iliji jednu.
Marko 9,6Jer ne znadijaše šta govori; jer bijahu vrlo uplašeni.
Marko 9,7I postade oblak te ih zakloni; i dođe glas iz oblaka govoreći: ovo je sin moj ljubazni; njega poslušajte.
Marko 9,8I u jedanput pogledavši nikoga ne vidješe osim Isusa sama sa sobom.
Marko 9,9A kad silažahu s gore zaprijeti im da nikom ne kazuju šta su vidjeli, dok sin čovječij ne ustane iz mrtvijeh.
Marko 9,10I riječ zadržaše u sebi pitajući jedan drugoga: šta to znači ustati iz mrtvijeh?
Marko 9,11I pitahu ga govoreći: kako govore književnici da Ilija treba najprije da dođe?
Marko 9,12A on odgovarajući reče im: Ilija će doći najprije, i urediti sve; ali i sin čovječij treba da mnogo postrada i da se ponizi, kao što je pisano.
Marko 9,13Ali vam kažem da je i Ilija došao i učiniše s njim šta htjedoše kao što je pisano za njega.
Marko 9,14I došavši k učenicima svojijem vidje narod mnogi oko njih i književnike gdje se prepiru s njima.
Marko 9,15I odmah vidjevši ga sav narod uplaši se i pritrčavši pozdravljahu ga.
Marko 9,16I upita književnike: šta se prepirete s njima.
Marko 9,17I odgovarajući jedan od naroda reče: učitelju! dovedoh k tebi sina svojega u kome je duh nijem.
Marko 9,18I svaki put kad ga uhvati lomi ga, i pjenu baca i škrguće zubima; i suši se. I rekoh učenicima tvojijem da ga istjeraju; i ne mogoše.
Marko 9,19A on odgovarajući mu reče: o rode nevjerni! dokle ću s vama biti? dokle ću vas trpljeti? Dovedite ga k meni.
Marko 9,20I dovedoše ga k njemu; i kad ga vidje odmah ga duh stade lomiti; i panuvši na zemlju valjaše se bacajući pjenu.
Marko 9,21I upita oca njegova: koliko ima vremena kako mu se to dogodilo? A on reče: iz djetinjstva.
Marko 9,22I mnogo puta baca ga u vatru i u vodu da ga pogubi; nego ako što možeš pomozi nam, smiluj se na nas.
Marko 9,23A Isus reče mu: ako možeš vjerovati: sve je moguće onome koji vjeruje.
Marko 9,24I odmah povikavši otac djetinji sa suzama govoraše: vjerujem, Gospode! pomozi mojemu nevjerju.
Marko 9,25A Isus videći da se stječe narod zaprijeti duhu nečistome govoreći mu: duše nijemi i gluhi! ja ti zapovijedam, iziđi iz njega i više ne ulazi u njega.
Marko 9,26I povikavši i izlomivši ga vrlo iziđe; i učini se kao mrtav tako da mnogi govorahu: umrije.
Marko 9,27A Isus uzevši ga za ruku podiže ga; i usta.
Marko 9,28I kad uđe u kuću pitahu ga učenici njegovi nasamo: zašto ga mi ne mogosmo istjerati?
Marko 9,29I reče im: ovaj se rod ničim ne može istjerati do molitvom i postom.
Marko 9,30I izišavši odande iđahu kroz Galileju; i ne šćadijaše da ko dozna.
Marko 9,31Jer učaše učenike svoje, i govoraše im da će se sin čovječij predati u ruke ljudske, i ubiće ga, i pošto ga ubiju ustaće treći dan.
Marko 9,32A oni ne razumijevahu riječi, i ne smedijahu da ga zapitaju.
Marko 9,33I dođe u Kapernaum, i kad bješe u kući zapita ih: šta se prepiraste putem među sobom?
Marko 9,34A oni mučahu; jer se putem prepiraše među sobom ko je najveći.
Marko 9,35I sjedavši dozva dvanaestoricu i reče im: koji hoće da bude prvi neka bude od sviju najzadnji i svima sluga.
Marko 9,36I uzevši dijete metnu ga među njih i zagrlivši ga reče im:
Marko 9,37Ko jedno ovakovo dijete primi u ime moje, mene prima; a ko mene primi, ne prima mene nego onoga koji je mene poslao.
Marko 9,38Odgovori mu Jovan govoreći: učitelju! vidjesmo jednoga gdje imenom tvojijem izgoni đavole koji ne ide za nama: i zabranismo mu, jer ne ide za nama.
Marko 9,39A Isus reče: ne branite mu; jer nema nikoga koji bi imenom mojijem čudo činio da može brzo zlo govoriti za mnom.
Marko 9,40Jer ko nije protiv vas s vama je.
Marko 9,41Jer ko vas napoji čašom vode u ime moje, zato što ste Hristovi, zaista vam kažem: neće mu propasti plata.
Marko 9,42A koji sablazni jednoga od ovijeh malijeh koji vjeruju mene, bolje bi mu bilo da se objesi kamen vodenični o vratu njegovu i da se baci u more.
Marko 9,43I ako te ruka tvoja sablažnjava, otsijeci je: bolje ti je bez ruke u život ući, negoli s obje ruke ući u pakao, u oganj vječni,
Marko 9,44Gdje crv njihov ne umire, i oganj se ne gasi.
Marko 9,45I ako te noga tvoja sablažnjava, otsijeci je: bolje ti je ući u život hromu, nego li s dvije noge da te bace u pakao, u oganj vječni,
Marko 9,46Gdje crv njihov ne umire, i oganj se ne gasi.
Marko 9,47Ako te i oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga: bolje ti je s jednijem okom ući u carstvo Božije, nego li s dva oka da te bace u pakao ognjeni,
Marko 9,48Gdje crv njihov ne umire, i oganj se ne gasi.
Marko 9,49Jer će se svaki ognjem posoliti, i svaka će se žrtva solju posoliti.
Marko 9,50Dobra je so; ali ako so bude neslana, čim će se osoliti? Imajte so u sebi, i mir imajte među sobom.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje