Tražilica


Luka 22. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Luka 22,1Približavao se blagdan beskvasnih kruhova, koji se zove Pasha.
Luka 22,2Glavari svećenički i književnici mislili su o tom, kako bi ga mogli ubiti, jer su se bojali naroda.
Luka 22,3Tada uđe sotona u Judu, koji se zvao Iskariot, i koji je bio jedan iz broja dvanaestorice.
Luka 22,4On ode i uze pregovarati s glavarima svećeničkim i nadstojnicima, kako da im ga mogne izdati.
Luka 22,5Oni se obradovaše tomu i obećaše, da će mu dati novaca.
Luka 22,6On obeća i stade tražiti zgodnu priliku, da im ga preda, a da ne upadne u oči narodu.
Luka 22,7Dođe dan beskvasnih kruhova, u koji se je moralo klati Pashalno janje.
Luka 22,8Tada pasla Isus Petra i Ivana i naloži im: "Idite i pripravite nam Pashalno janje, da ga jedemo!"
Luka 22,9Oni ga upitaše: "Gdje da ga pripravimo?"
Luka 22,10On im odgovori: "Kad dođete u grad, srest će vas čovjek, koji nosi vodu u krčagu. Idite za njim u kuću, u koju on uđe,
Luka 22,11I kažite domaćinu: 'Učitelj te pita: gdje je soba, u kojoj mogu blagovati Pashalnu večeru s učenicima svojim?'
Luka 22,12On će vam pokazati prostranu, sagovima prostrtu dvoranu. Ondje pripravite!"
Luka 22,13Oni odoše i nađoše, kako im je bio rekao, i pripraviše Pashalnu večeru.
Luka 22,14U određeni čas sjede za stol i dvanaest apostola s njim.
Luka 22,15On im reče: "Vrlo san želio da ovu Pashalnu večeru održim s vama, prije nego muku podnesem.
Luka 22,16Jer vam kažem: "Neću je od sada više jesti, dok se ne svrši u kraljevstvu Božjem."
Luka 22,17Tada uze čašu, zahvali i reče: "Uzmite je i razdijelite među se!
Luka 22,18Jer vam kažem: "Od sada neću više piti od roda trsova, dok ne dođe kraljevstvo Božje."
Luka 22,19Onda uze kruh, zahvali, prelomi ga i dade im ga govoreći: "Ovo je tijelo moje, koje se daje za vas. Ovo činite na moju uspomenu!"
Luka 22,20isto tako uze poslije gozbe čašu i reče: "Ova je čaša Novi Zavjet s mojom krvi, koja se prolijeva za vas.
Luka 22,21Ali evo, ruka izdajnika mojega s menom je na stolu.
Luka 22,22Sin čovječji ide doduše, kao što je određeno; ali teško čovjeku, koji ga izdaje!"
Luka 22,23Tada oni stadoše jedan drugoga pitati, tko da je od njih, koji bi mogao to učiniti.
Luka 22,24Nastade također prepirka među njima, tko da je od njih najveći.
Luka 22,25On im reče: "Kraljevi neznabožačkih naroda njihovi su gospodari, i njihovi vladaoci nazivaju se dobrotvori.
Luka 22,26U vas ne smije biti tako! Nego tko je najveći među vama, neka bude kao najmanji, starješina kao sluga.
Luka 22,27Jer tko je veći: Koji sjedi za stolom, ili koji služi? Nije li onaj, koji sjedi za stolom? A ja sam među vama kao sluga.
Luka 22,28Vi ste u mojim kušnjama ustrajali s menom.
Luka 22,29Zato ostavljam vama kraljevstvo, kao što je Otac moj ostavio meni.
Luka 22,30Vi ćete u kraljevstvu mojemu za stolom mojim jesti i piti i na prijestoljima sjediti i dvanaest plemena Izraelovih suditi."
Luka 22,31Reče pak Gospodin: "Simone, Simone! Evo, sotona zatraži, da vas smije rešetati kao pšenicu.
Luka 22,32A ja sam se molio za tebe, da se vjera tvoja ne popusti. Zato podupri i utvrdi jednoć braću svoju!"
Luka 22,33On mu odgovori: "Gospodine, spreman sam s tobom ići u tamnicu i u smrt."
Luka 22,34A on reče: "Petre, kažem ti, još danas, prije nego zapjeva pijetao, triput ćeš zanijekati, da me poznaješ."
Luka 22,35Dalje im reče: "Kad vas poslah bez kese za novac, bez torbe, bez obuće, je li vam što uzmanjkalo?" "Nije", odgovoriše oni.
Luka 22,36"Ali sad," nastavi on, "koji ima kesu za novac, neka je uzme sobom, isto tako torbu svoju. Tko to nama, neka proda svoj plašt i kupi za to mač!
Luka 22,37Jer vam kažem: Na meni se još mora ispuniti riječ Pisma: 'On je ubrojen među zločince'. Tako se svršuje sve, što se odnosi na mene."
Luka 22,38Tada viknuše oni: "Gospodine, evo, ovdje dva mača" A on im reče: "Dosta je."
Luka 22,39Tada izađe i otide po svojemu običaju na Maslinsku goru. Za njim otiđoše učenici njegovi.
Luka 22,40Kad dođe tamo, reče im: "Molite se, da ne padnete u napast!"
Luka 22,41Udalji se od njih kako se može kamenom dobaciti, klekne na koljena i pomoli se:
Luka 22,42"Oče, ako hoćeš, ukloni ovu čašu od mene! Ali ne moja, nego neka bude volja tvoja!"
Luka 22,43Tada mu se javi anđeo s neba i okrijepi ga.
Luka 22,44I napade ga smrtna tjeskoba, i molio se je još usrdnije. Znoj je njegov bio kao kaplje krvi, što su tekle na zemlju.
Luka 22,45Diže se od molitve i pođe k učenicima svojim, ali ih nađe gdje spavaju od žalosti.
Luka 22,46Tada im reče: "Što spavate? Ustanite i molite se, da ne padnete u napast!"
Luka 22,47Dok je još govorio, pojavi se četa. Juda, jedan od dvanaestorice, išao je pred njom. On pristupi k Isusu i poljubi ga.
Luka 22,48Isus mu reče: "Juda, poljupcem i izdaješ Sina čovječjega?"
Luka 22,49Kad pratioci njegovi vidješe, što će biti, viknuše: "Gospodine, nećemo li udariti mačem?"
Luka 22,50I jedan od njih udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu desno uho.
Luka 22,51A Isus reče: "Pustite! Ne dalje!" Tada se dotače uha i iscijeli ga.
Luka 22,52A glavarima svećeničkim, nadstojnicima hramske straže i Starješinama, što su bili došli na njega, reče Isus: "Kao na razbojnika izađoste s mačevima i toljagama.
Luka 22,53Dan na dan bio sam kod vas u hramu, i ne staviste ruke na mene. Ali je ovo vaš čas i vlast tame."
Luka 22,54Tada ga uhvatiše i odvedoše u kuću velikoga svećenika. Petar je išao za njim izdaleka.
Luka 22,55Nasred dvorišta bili su naložili oganj i posjedali okolo. I Petar sjede među njih.
Luka 22,56Kako je on tako sjedio u svijetlu ognja, vidje ga jedna sluškinja, uprije oči u njega, i reče: "l ovaj je bio s njim."
Luka 22,57On zanijeka i reče: "Ženo, ne poznajem ga."
Luka 22,58Malo zatim ugleda ga drugi i reče: "I ti si jedan od njih." Petar odgovori: "Čovječe, nijesam."
Luka 22,59Oko jednu uru kasnije ustvrdi opet drugi: "Zaista i ovaj je bio s njim, jer je Galilejac."
Luka 22,60Petar odgovori: "Čovječe, ne znam, što govoriš." Odmah, dok je on još govorio, zapjeva pijetao.
Luka 22,61Tada se obazre Gospodin i pogleda na Petra. I Petar se sjeti riječi Gospodinove, koju mu je bio rekao: Još pri se nego danas zapjeva pijetao, triput ćeš me zatajiti."
Luka 22,62Izađe van i počne gorko plakati.
Luka 22,63Ljudi, koji su ga držali zarobljena, rugali su mu se i zlostavili ga.
Luka 22,64Pokrili su mu oči tukli su ga po obrazu i govorili: "Proreci, tko je, koji te udari?"
Luka 22,65Još mnoge druge psovke izgovorili su protiv njega.
Luka 22,66Kad osvanu dan, skupiše se starješine narodne, glavari svećenički i književnici i dadoše ga odvesti u svoju skupštinu. Oni rekoše: "Ako si ti Krist, reci nam!: "
Luka 22,67On im reče: "Ako vam kažem, ne vjerujete mi;
Luka 22,68Ako vas upitam, ne odgovarate mi i ne puštate me na slobodu.
Luka 22,69Ali od sada će Sin čovječji sjediti s desne strane svemogućega Boga."
Luka 22,70Tada rekoše svi: "Ti si dakle Sin Božji?" On odgovori: "Da, ja sam to!"
Luka 22,71Tada povikaše: "Što trebamo još svjedočanstvo? Jer sami čusmo iz vlastitih usta njegovih."
Luka 22,1 Bližio se Blagdan beskvasnih kruhova zvan Pasha.
Luka 22,2Glavari svećenički i pismoznanci tražili su kako da Isusa smaknu jer se bojahu naroda.
Luka 22,3A Sotona uđe u Judu zvanog Iškariotski koji bijaše iz broja dvanaestorice.
Luka 22,4On ode i ugovori s glavarima svećeničkim i zapovjednicima kako da im ga preda.
Luka 22,5Oni se povesele i ugovore da će mu dati novca.
Luka 22,6On pristade. Otada je tražio priliku da im ga preda mimo naroda.
Luka 22,7Kada dođe Dan beskvasnih kruhova, u koji je trebalo žrtvovati pashu,
Luka 22,8posla Isus Petra i Ivana i reče: "Hajdete, pripravite nam da blagujemo pashu.
Luka 22,9Rekoše mu: "Gdje hoćeš da pripravimo?
Luka 22,10On im reče: "Evo, čim uđete u grad, namjerit ćete se na čovjeka koji nosi krčag vode. Pođite za njim u kuću u koju uniđe
Luka 22,11i recite domaćinu te kuće: `Učitelj veli: Gdje je svratište u kojem bih blagovao pashu sa svojim učenicima?`
Luka 22,12I on će vam pokazati na katu veliko blagovalište prostrto: ondje pripravite.
Luka 22,13Oni odu, nađu kako im je rekao i priprave pashu.
Luka 22,14Kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim.
Luka 22,15I reče im: "Svom sam dušom čeznuo ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke.
Luka 22,16Jer kažem vam, neću je više blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu Božjem.
Luka 22,17I uze čašu, zahvali i reče: "Uzmite je i razdijelite među sobom.
Luka 22,18Jer kažem vam, ne, neću više piti od roda trsova dok kraljevstvo Božje ne dođe.
Luka 22,19I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: "Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen.
Luka 22,20Tako i čašu, pošto večeraše, govoreći: "Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva.
Luka 22,21"A evo, ruka mog izdajice sa mnom je na stolu.
Luka 22,22Sin Čovječji, istina, ide kako je određeno, ali jao čovjeku onomu koji ga predaje.
Luka 22,23I oni se počeše ispitivati tko bi od njih mogao takvo što učiniti.
Luka 22,24Uto nasta među njima prepirka tko bi od njih bio najveći.
Luka 22,25A on im reče: "Kraljevi gospoduju svojim narodima i vlastodršci nazivaju sebe dobrotvorima.
Luka 22,26Vi nemojte tako! Naprotiv, najveći među vama neka bude kao najmlađi; i predstojnik kao poslužitelj.
Luka 22,27Ta tko je veći? Koji je za stolom ili koji poslužuje? Zar ne onaj koji je za stolom? A ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje.
Luka 22,28"Da, vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama.
Luka 22,29Ja vam stoga u baštinu predajem kraljevstvo što ga je meni predao moj Otac:
Luka 22,30da jedete i pijete za mojim stolom u kraljevstvu mojemu i sjedite na prijestoljima sudeći dvanaest plemena Izraelovih.
Luka 22,31"Šimune, Šimune, evo Sotona zaiska da vas prorešeta kao pšenicu.
Luka 22,32Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi dođeš, učvrsti svoju braću.
Luka 22,33Petar mu reče: "Gospodine, s tobom sam spreman i u tamnicu i u smrt.
Luka 22,34A Isus će mu: "Kažem ti, Petre, neće se danas oglasiti pijetao dok triput ne zatajiš da me poznaš.
Luka 22,35I reče: "Kad sam vas poslao bez kese i bez torbe i bez sandala, je li vam što nedostajalo?" Oni odgovore: "Ništa.
Luka 22,36Nato će im: "No sada tko ima kesu, neka je uzme! Isto tako i torbu! A koji nema, neka proda svoju haljinu i neka kupi sebi mač
Luka 22,37jer kažem vam, ono što je napisano treba se ispuniti na meni: Među zlikovce bi ubrojen. Uistinu, sve što se odnosi na mene ispunja se.
Luka 22,38Oni mu rekoše: "Gospodine, evo ovdje dva mača!" Reče im: "Dosta je!
Luka 22,39Tada iziđe te se po običaju zaputi na Maslinsku goru. Za njim pođoše i njegovi učenici.
Luka 22,40Kada dođe onamo, reče im: "Molite da ne padnete u napast!
Luka 22,41I otrgnu se od njih koliko bi se kamenom dobacilo, pade na koljena pa se molio:
Luka 22,42"Oče! Ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!
Luka 22,43A ukaza mu se anđeo s neba koji ga ohrabri. A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio.
Luka 22,44I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju.
Luka 22,45Usta od molitve, dođe učenicima i nađe ih snene od žalosti
Luka 22,46pa im reče: "Što spavate? Ustanite! Molite da ne padnete u napast!
Luka 22,47Dok je on još govorio, eto svjetine, a pred njom jedan od dvanaestorice, zvani Juda. On se približi Isusu da ga poljubi.
Luka 22,48Isus mu reče: "Juda, poljupcem Sina Čovječjeg predaješ?
Luka 22,49A oni oko njega, vidjevši što se zbiva, rekoše: "Gospodine, da udarimo mačem?
Luka 22,50I jedan od njih udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu desno uho.
Luka 22,51Isus odgovori: "Pustite! Dosta!" Onda se dotače uha i zacijeli ga.
Luka 22,52Nato Isus reče onima koji se digoše na nj, glavarima svećeničkim, zapovjednicima hramskim i starješinama: "Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama!
Luka 22,53Danomice bijah s vama u Hramu i ne digoste ruke na me. No ovo je vaš čas i vlast Tmina.
Luka 22,54Uhvatiše ga dakle, odvedoše i uvedoše u dom velikoga svećenika. Petar je išao za njim izdaleka.
Luka 22,55A posred dvorišta naložiše vatru i posjedaše uokolo. Među njih sjedne Petar.
Luka 22,56Ugleda ga neka sluškinja gdje sjedi kraj vatre, oštro ga pogleda i reče: "I ovaj bijaše s njim!
Luka 22,57A on zanijeka: "Ne znam ga, ženo!
Luka 22,58Malo zatim opazi ga netko drugi i reče: "I ti si od njih!" A Petar reče: "Čovječe, nisam!
Luka 22,59I nakon otprilike jedne ure drugi neki navaljivaše: "Doista, i ovaj bijaše s njim! Ta Galilejac je!
Luka 22,60A Petar će: "Čovječe, ne znam što govoriš!" I umah, dok je on još govorio, oglasi se pijetao.
Luka 22,61Gospodin se obazre i upre pogled u Petra, a Petar se spomenu riječi Gospodinove, kako mu ono reče: "Prije nego se danas pijetao oglasi, zatajit ćeš me tri puta.
Luka 22,62I iziđe te gorko zaplaka.
Luka 22,63A ljudi koji su Isusa čuvali udarajući ga poigravali se njime
Luka 22,64i zastirući mu lice, zapitkivali ga: "Proreci tko te udario!
Luka 22,65I mnogim se drugim pogrdama nabacivali na nj.
Luka 22,66A kad se razdanilo, sabra se starješinstvo narodno, glavari svećenički i pismoznanci te ga dovedoše pred svoje Vijeće
Luka 22,67i rekoše: "Ako si ti Krist, reci nam!" A on će im: "Ako vam reknem, nećete vjerovati;
Luka 22,68ako vas zapitam, nećete odgovoriti.
Luka 22,69No od sada će Sin Čovječji sjedjeti zdesna Sile Božje.
Luka 22,70Nato svi rekoše: "Ti si, dakle, Sin Božji!" On im reče: "Vi velite! Ja jesam!
Luka 22,71Nato će oni: "Što nam još svjedočanstvo treba? Ta sami smo čuli iz njegovih usta!
Luka 22,1Blagdan Beskvasnih Kruhova što se naziva *Pasha, približavaše se,
Luka 22,2*veliki svećenici i pismoznalci tražaše način za uništiti ga jer se bojaše naroda.
Luka 22,3A *Sotona uđe u Judu zvanog Iskariot, koji bijaše među Dvanaestoricom,
Luka 22,4i on ode sastati se s velikim svećenicima i zapovjednicima straže o načinu kako im ga izručiti.
Luka 22,5Oni se obradovaše i uvjeriše ga da će mu dati novaca.
Luka 22,6On prihvati i stade tražiti povoljnu priliku za izručiti im ga po strani od mnoštva. ( Mt 26.1719; Mk 14.1216 )
Luka 22,7Dođe dan Beskvasnih kruhova kad je trebalo žrtvovati *Pashu,
Luka 22,8Isus posla Petra i Ivana govoreći: ` Idite nam pripraviti Pashu, da ju jedemo. `
Luka 22,9Oni ga upitaše: ` Gdje hoćeš ti da ju pripremimo? `
Luka 22,10On im odgovori: ` Po vašem ulasku u grad, doći će vam u susret jedan čovjek koji će nositi krčag vode. Slijedite ga do u kuću gdje bude ušao,
Luka 22,11i vi ćete reći vlasniku te kuće: Učitelj ti je dao reći: Gdje je dvorana gdje ću ja jesti Pashu sa svojim učenicima?
Luka 22,12I taj čovjek vam će pokazati prostoriju na katu, prostranu i prostrtu; ondje ćete vi obaviti vaše pripreme. `
Luka 22,13Oni odoše, nađoše sve kako je on bijaše rekao, i oni pripraviše Pashu. ( Mt 26.2629; Mk 14.2225; 1 Ko 11.2326 )
Luka 22,14I kad bi čas, on se smjesti za stol, i *apostoli s njim.
Luka 22,15I on im reče: ` Ja sam toliko želio jesti ovu *Pashu s vama prije no što budem patio.
Luka 22,16Jer, ja vam to kažem, nikada više ja ju neću jesti sve dok ne bude ona izvršena u *kraljevstvu Božjem. `
Luka 22,17On tad prihvati jednu kupu i nakon što je zahvalio on reče: ` Uzmite ju i podijelite između vas.
Luka 22,18Jer, ja vam lažem ovo: Ja od sada neću više piti ploda vinova sve dok ne dođe kraljevanje Božje. `
Luka 22,19Potom on uzme kruh i nakon što je zahvalio, on ga razlomi i dade njima govoreći: ` Ovo je moje tijelo dano za vas. Činite ovako u sjećanje na mene. `
Luka 22,20I za kupu, on učini isto nakon objeda, govoreći: ` Ova kupa je novi *savez u mojoj krvi prolivenoj za vas. ` ( Mt 26.2025; Mk 14.1721 )
Luka 22,21` Ali evo: ruka onoga koji me izručuje služi se za ovim stolom sa mnom.
Luka 22,22Jer *Sin čovjekov odlazi prema onom što je bilo određeno. Ali, nesretan taj čovjek od kojeg je bio izručen!
Luka 22,23A oni se stadoše pitat, jedni druge koji bi od njih to mogao učiniti. ( Mt 18.1;20.2528; Mk 9.34; 10.4245 )
Luka 22,24Dogodi se prepirka o tome tko im se čini najveći među njima.
Luka 22,25On im reče: ` Kraljevi naroda postupaju s njima kao gospodari, a oni koji im gospoduju nazivaju se od njih dobročiniteljima.
Luka 22,26Za vas, ništa takvog. Već da najveći među uzme mjesto najmlađeg, a onaj koji zapovijeda mjesto onoga koji služi.
Luka 22,27Koji je naime već, onaj koji je za stolom ili onaj koji služi? Nije li to onaj koji je za stolom? A, ja, ja sam u sred vas na mjestu onog koji služi. ( Mt 19.28)
Luka 22,28` Vi ste oni koji su se dobro držali sa mnom u mojim kušnjama.
Luka 22,29A ja, ja za vas određujem *kraljevstvo kao što je moj Otac njega odredio za mene:
Luka 22,30tako ćete vi jesti i piti za mojim stolom u mom kraljevstvu, i sjedit ćete na prijestoljima za suditi dvanaesterim plemenima Izraelovim. `
Luka 22,31Gospodin reče: ` Šimune, Šimune, *Sotona vas je zaiskao za protresti vas u jednom rešetu kao što se radi sa žitom.
Luka 22,32Ali, ja sam molio za tebe, da tvoja vjera ne nestane. A ti, kad se povratiš učvrsti braću svoju. ` (Mt 26.3334; Mk 14.2930 )
Luka 22,33Petar mu reče: ` Gospodina, s tobom, ja sam spreman čak i u smrt ići.`
Luka 22,34Isus reče: ` Ja ti velim, Petre, pijevac neće zapjevati danas, a da ti tri puta nisi zanijekao poznavati mene. `
Luka 22,35I on im reče: ` Budući da sam vas poslao bez kese, i bez sandala, da li ste manjkali u čemu? ` Oni odgovaraše: ` U ničemu. `
Luka 22,36On im reče: ` Sada, naprotiv, onaj koji ima jednu kesu, nek ju uzme; isto kao i onaj koji ima jednu vreći; a onaj koji nema mač, nek proda svoj ogrtač za kupiti jedan mač.
Luka 22,37Jer, ja vam to kažem, u meni se treba ispuniti taj tekst iz Pisma: Ubrajalo ga se među zločince. A, u stvari, to što se mene tiče bit će ispunjeno. `
Luka 22,38`Gospodine, rekoše oni, evo dvaju mačeva.` On im odgovori: `To je dosta. ` ( Mt 26.3641; Mk 14.3238 )
Luka 22,39On iziđe i kao obično nađe se na Maslinskoj gori a učenici ga slijeđaše.
Luka 22,40Kad je stigao onamo, on im reče: ` Molite da ne padnete pod vlast *napasti. `
Luka 22,41I on se udalji od njih malo na odstojanje jednog hica kamenom; spustivši se na koljena, on moljaše govoreći:
Luka 22,42` Oče, da ti hoćeš udaljiti od mene ovu kupu…Ipak, nek nije moja volja već tvoja koja će se ostvariti! `
Luka 22,43Tad mu se s neba prikaza jedan anđeo koji ga okuraži.
Luka 22,44Obuzet zebnjom, on moliše još upornije, i znoj koji padaše na zemlju postade kao ugruške krvi.
Luka 22,45Kad, nakon te molitve, on se podiže i dođe k učenicima, nađe ih usnule od tuge;
Luka 22,46on im reče: ` Što! Vi spavate! Dignite se i molite da ne padnete pod vlast napasti! ` ( Mt 26.4755; Mk 14.4349; Iv 18.211 )
Luka 22,47On još govoraše kad naiđe jedna postrojba. Onaj koji se zvaše Juda, jedan od Dvanaestorice, išao je njoj na čelu; on se primaknu Isusu da ga poljubi.
Luka 22,48Isus mu reče: ` Juda, ti ćeš jednim cjelovom izručiti *Sina čovjekovog! `
Luka 22,49Videći što će se dogoditi, oni koji okruživaše Isusa rekoše mu: ` Gospodine, hoćemo li ih udariti mačem? `
Luka 22,50I jedan od njih udari slugu *velikog svećenika i odsječe mu desno uho.
Luka 22,51Ali, Isus uze riječ: ` Ostavite, ne činite čak ni ovo ` reče on, i dodirnuvši mu uho, iscijeli ga.
Luka 22,52Isus tad reče onima koji bijahu nasrnuli na njega, veliki svećenici, zapovjednici straže *Templa i starješine: `Kao za jednog razbojnika, vi ste digli ruku na mene; ali, sad je vaš čas, ovo je vlast tmine. ` ( Mt 26.5758; Mk 14.5354; Iv 18.1218 )
Luka 22,54Oni ga dograbiše, odvedoše ga i dadoše uvesti u kuću velikog svećenika. Petar slijeđaše na odstojanju.
Luka 22,55Kako oni bijahu zapalili veliku vatru u sredini dvorišta i sjedili zajedno i Petar sjedne među njih. ( Mt 26.6975; Mk 14.66729; Iv 18.1927 )
Luka 22,56Jedna sluškinja, videći ga sjedjeti na svjetlosti vatre, upre pogled na njega i kaza: ` Ovaj koji sjedi ondje bijaše također s njim. `
Luka 22,57Ali, on zanijeka: ` Ženo, reče on, ja ga ne poznajem. ` Malo poslije, jedan drugi, videći ga kaza:
Luka 22,58` Ti si također jedan od njegovih. ` Petar odgovori: ` Ja to nisam. `
Luka 22,59Otprilike jedan sat kasnije, jedan drugi ustraja: ` Sigurno, rekao je on, ovaj ovdje bijaše s njim; i potom, on je Galilejac. `
Luka 22,60Petar odgovori: ` Ja ne znam što hoćeš reći. ` I odmah, dok on još govoraše, jedan pijetao zapjeva.
Luka 22,61Gospodin, okrenuvši se, spusti pogled na Petra; a Petar se sjeti riječi koju mu Gospodin bijaše rekao: ` Prije nego pijetao danas zapjeva, ti ćeš me zanijekati tri puta. `
Luka 22,62On iziđe i gorko zaplaka. ( Mt 26.6768; Mk 14.65 )
Luka 22,63Ljudi koji čuvaše Isusa sprdaše se s njim i tukoše ga.
Luka 22,64Bijahu mu zastrli lice i pitali ga: ` *Prorokuj! tko te udario? `
Luka 22,65I oni izgovaraše protiv njega mnogo drugih uvrjeda. ( Mt 26.59, 6365; Mk 14.55 0,62 )
Luka 22,66Kad se razdanilo, savjet narodnih starješina, *veliki svećenici i pismoznalci, sastadoše se, dovedoše ga u svoj *sanhedrin,
Luka 22,67i rekoše njemu: ` Jesi li ti Spasitelj, reci nam. ` On im odgovori: Ako vam ja to kažem, vi mi nećete vjerovati;
Luka 22,68a ako ja vas budem ispitivao, vi mi nećete odgovarati.
Luka 22,69Već, od sada *Sin čovjekov *sjedjet će s desna Bogu silnog. `
Luka 22,70Oni rekoše svi: ` Ti si dakle Sin Božji! ` On im odgovori: ` Vi sami rekoste tko sam ja. `
Luka 22,71Oni tada rekoše: ` Trebamo li još svjedočenja, pošto smo to sami čuli iz njegovih usta? ` ( Mt 272, 1114; Mk 15 15.15; Iv 18.2838)
Luka 22,1Približavaše se pak praznik prijesnijeh hljebova koji se zove pasha.
Luka 22,2I gledahu glavari sveštenički i književnici kako bi ga ubili; ali se bojahu naroda.
Luka 22,3A sotona uđe u Judu, koji se zvaše Iskariot, i koji bješe jedan od dvanaestorice.
Luka 22,4I otišavši govori s glavarima svešteničkijem i sa starješinama kako će im ga izdati.
Luka 22,5I oni se obradovaše, i ugovoriše da mu dadu novce.
Luka 22,6I on se obreče, i tražaše zgodna vremena da im ga preda tajno od naroda.
Luka 22,7A dođe dan prijesnijeh hljebova u koji trebaše klati pashu;
Luka 22,8I posla Petra i Jovana rekavši: idite ugotovite nam pashu da jedemo.
Luka 22,9A ovi mu rekoše: gdje hoćeš da ugotovimo?
Luka 22,10A on im reče: eto kad uđete u grad, srešće vas čovjek koji nosi vodu u krčagu; idite za njim u kuću u koju on uđe,
Luka 22,11I kažite domaćinu: učitelj veli: gdje je gostionica gdje ću jesti pashu s učenicima svojijem?
Luka 22,12I on će vam pokazati veliku sobu prostrtu; ondje ugotovite.
Luka 22,13A oni otidoše i nađoše kao što im kaza; i ugotoviše pashu.
Luka 22,14I kad dođe čas, sjede za trpezu, i dvanaest apostola s njim.
Luka 22,15I reče im: vrlo sam željeo da ovu pashu jedem s vama prije nego postradam;
Luka 22,16Jer vam kažem da je otsele neću jesti dok se ne svrši u carstvu Božijemu.
Luka 22,17I uzevši čašu dade hvalu, i reče: uzmite je i razdijelite među sobom;
Luka 22,18Jer vam kažem da neću piti od roda vinogradskoga dok ne dođe carstvo Božije.
Luka 22,19I uzevši hljeb dade hvalu, i prelomivši ga dade im govoreći: ovo je tijelo moje koje se daje za vas; ovo činite za moj spomen.
Luka 22,20A tako i čašu po večeri, govoreći: ova je čaša novi zavjet mojom krvi koja se za vas proljeva.
Luka 22,21Ali evo ruka izdajnika mojega sa mnom je na trpezi.
Luka 22,22I sin čovječij dakle ide kao što je uređeno; ali teško čovjeku onome koji ga izdaje!
Luka 22,23I oni staše tražiti među sobom koji bi dakle od njih bio koji će to učiniti.
Luka 22,24A posta i prepiranje među njima koji bi se držao među njima da je najveći.
Luka 22,25A on im reče: carevi narodni vladaju narodom, a koji njim upravljaju, zovu se dobrotvori.
Luka 22,26Ali vi nemojte tako; nego koji je najveći među vama neka bude kao najmanji, i koji je starješina neka bude kao sluga.
Luka 22,27Jer koji je veći, koji sjedi za trpezom ili koji služi? Nije li onaj koji sjedi za trpezom? A ja sam među vama kao sluga.
Luka 22,28A vi ste oni koji ste se održali sa mnom u mojijem napastima.
Luka 22,29I ja ostavljam vama carstvo kao što je otac moj meni ostavio:
Luka 22,30Da jedete i pijete za trpezom mojom u carstvu mojemu, i da sjedite na prijestolima i sudite nad dvanaest koljena Izrailjevijeh.
Luka 22,31Reče pak Gospod: Simone! Simone! evo vas ište sotona da bi vas činio kao pšenicu.
Luka 22,32A ja se molih za tebe da tvoja vjera ne prestane; i ti kadgod obrativši se utvrdi braću svoju.
Luka 22,33A on mu reče: Gospode! s tobom gotov sam i u tamnicu i na smrt ići.
Luka 22,34A on reče: kažem ti, Petre! danas neće zapjevati pijetao dok se triput ne odrečeš da me poznaješ.
Luka 22,35I reče im: kad vas poslah bez kese i bez torbe i bez obuće, eda vam što nedostade? A oni rekoše: ništa.
Luka 22,36A on im reče: ali sad koji ima kesu neka je uzme, tako i torbu; a koji nema neka proda haljinu svoju i kupi nož.
Luka 22,37Jer vam kažem da još i ovo treba na meni da se izvrši što stoji u pismu: i među zločince metnuše ga. Jer što je pisano za mene, svršuje se.
Luka 22,38A oni rekoše: Gospode! evo ovdje dva noža. A on im reče: dosta je.
Luka 22,39I izišavši otide po običaju na goru Maslinsku; a za njim otidoše učenici njegovi.
Luka 22,40A kad dođe na mjesto reče im: molite se Bogu da ne padnete u napast.
Luka 22,41I sam otstupi od njih kako se može kamenom dobaciti, i kleknuvši na koljena moljaše se Bogu
Luka 22,42Govoreći: oče! kad bi htio da proneseš ovu čašu mimo mene! ali ne moja volja nego tvoja da bude.
Luka 22,43A anđeo mu se javi s neba, i krijepi ga.
Luka 22,44I budući u borenju, moljaše se bolje; znoj pak njegov bijaše kao kaplje krvi koje kapahu na zemlju.
Luka 22,45I ustavši od molitve dođe k učenicima svojijem, i nađe ih a oni spavaju od žalosti,
Luka 22,46I reče im: što spavate? ustanite, molite se Bogu da ne padnete u napast.
Luka 22,47Dok on još pak govoraše, gle, narod i jedan od dvanaestorice, koji se zvaše Juda, iđaše pred njima, i pristupi k Isusu da ga cjeliva. Jer im ovo bijaše dao znak: koga cjelivam onaj je.
Luka 22,48A Isus mu reče: Juda! zar cjelivom izdaješ sina čovječijega?
Luka 22,49A kad oni što bijahu s njim vidješe šta će biti, rekoše mu: Gospode! da bijemo nožem?
Luka 22,50I udari jedan od njih slugu poglavara svešteničkoga, i otsiječe mu desno uho.
Luka 22,51A Isus odgovarajući reče: ostavite to. I dohvativši se do uha njegova iscijeli ga.
Luka 22,52A glavarima svešteničkijem i vojvodama crkvenijem i starješinama koji bijahu došli na nj reče Isus: zar kao na hajduka iziđoste s noževima i koljem da me uhvatite?
Luka 22,53Svaki dan bio sam s vama u crkvi i ne digoste ruku na mene; ali je sad vaš čas i oblast tame.
Luka 22,54A kad ga uhvatiše, odvedoše ga i uvedoše u dvor poglavara svešteničkoga. A Petar iđaše za njim izdaleka.
Luka 22,55A kad oni naložiše oganj nasred dvora i sjeđahu zajedno, i Petar sjeđaše među njima.
Luka 22,56Vidjevši ga pak jedna sluškinja gdje sjedi kod ognja, i pogledavši na nj reče: i ovaj bješe s njim.
Luka 22,57A on ga se odreče govoreći: ženo! ne poznajem ga.
Luka 22,58I malo zatijem vidje ga drugi i reče: i ti si od njih. A Petar reče: čovječe! nijesam.
Luka 22,59I pošto prođe oko jednoga sahata drugi neko potvrđivaše govoreći: zaista i ovaj bješe s njim; jer je Galilejac.
Luka 22,60A Petar reče: čovječe! ne znam šta govoriš. I odmah dok on još govoraše zapjeva pijetao.
Luka 22,61I obazrevši se Gospod pogleda na Petra, i Petar se opomenu riječi Gospodnje kako mu reče: prije nego pijetao zapjeva odreći ćeš me se triput.
Luka 22,62I izišavši napolje plaka gorko.
Luka 22,63A ljudi koji držahu Isusa rugahu mu se, i bijahu ga.
Luka 22,64I pokrivši ga bijahu ga po obrazu i pitahu ga govoreći: proreci ko te udari?
Luka 22,65I druge mnoge hule govorahu na nj.
Luka 22,66I kad svanu, sabraše se starješine narodne i glavari sveštenički i književnici, i odvedoše ga u svoj sud
Luka 22,67Govoreći: jesi li ti Hristos? kaži nam. A on im reče: ako vam i kažem, nećete vjerovati.
Luka 22,68A ako vas i zapitam, nećete mi odgovoriti, niti ćete me pustiti.
Luka 22,69Otsele će sin čovječij sjediti s desne strane sile Božije.
Luka 22,70Svi pak rekoše: ti li si dakle sin Božij? A on im reče: vi kažete da sam ja.
Luka 22,71A oni rekoše: šta nam trebaju više svjedočanstva? jer sami čusmo iz usta njegovijeh.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje