Tražilica


1. Petrova 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Petrova 3,1Tako i žene neka budu pokorne svojim muževima, da i oni, koji možda ne vjeruju riječi, budu pridobiveni ponašanjem žena bez riječi,
1. Petrova 3,2Kad vide čisto življenje vaše sa strahom.
1. Petrova 3,3Nakit žena neka ne bude vanjski u pletenju kose ili u kićenje zlatom ili u sjajnim haljinama,
1. Petrova 3,4Nego skriveni čovjek srca u neprolaznosti tihoga i krotkoga duha, koji je pred Bogom dragocjen.
1. Petrova 3,5Jer su se tako kitile nekada i svete žene, koje su se uzdale u Boga i pokoravale se svojim muževima.
1. Petrova 3,6Tako je slušala Serah Abrahama i zvala ga gospodarom, kojoj ste vi kćeri, ako činite dobro i ne gubite srčanosti ni pred kakvim zastrašivanjem.
1. Petrova 3,7Tako i vi, muževi, živite u razboritost zajedno sa svojim ženama, kao sa slabijim spolom, iskazujući im štovanje kao onima, koje su također subaštinice milosti života, da se ne spriječe molitve vaše.
1. Petrova 3,8A najposlije budite svi složni, milostivi, bratoljubivi, milosrdni, ponizni;
1. Petrova 3,9Ne vraćajte zla za zlo, ni psovke za psovku, nego nasuprot blagoslivljajte, jer ste na to pozvani, da baštinite blagoslov.
1. Petrova 3,10Jer tko ljubi život i hoće da vidi dane dobre, neka susteže jezik svoj od zla, i usne svoje, da ne govore prijevare!
1. Petrova 3,11Neka se ukloni od zla i neka čini dobro; neka traži mir i neka hrli za njim!
1. Petrova 3,12Jer su oči Gospodinove upravIjene na pravednike, i uši njegove slušaju molitvu njihovu, a lice je Gospodinovo protiv onih, koji zlo čine."
1. Petrova 3,13I tko da vam naudi, ako revnujete za dobro?
1. Petrova 3,14Ali ako i trpite zbog pravde, Blagoslovljeni ste! Ne dajte se od njih zastrašiti niti uznemiriti.
1. Petrova 3,15Držite samo Krista, Gospodina, sveto u srcima svojim! Budite uvijek spremni na odgovor svakome, koji od vas zatraži račun o nadi, koja je u vama;
1. Petrova 3,16Ali s krotkošću i strahom imajući dobru savjest, da se oni, koji kleveću vaše dobro življenje u Kristu, posrame u onome, u čemu vas kude.
1. Petrova 3,17Jer je bolje, ako hoće volja Božja, da trpite zbog dobrih djela, negoli zbog zlih.
1. Petrova 3,18Jer je i Krist jedanput za grijehe naše umro, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu, ubijen doduše tijelom, ali oživljen Duhom.
1. Petrova 3,19U njemu je sišao i propovijedao duhovima, koji su bili u tamnici,
1. Petrova 3,20Koji su nekada bili nevjerni, kad su se u dane Noine oslanjali na dugotrpnost Božju, dok se je gradio kovčeg, u kojem se malo, to jest, osam duša, spasilo vodom.
1. Petrova 3,21Slično i vas sada spasava krštenje, koje nije pranje tjelesne nečistoće, nego molitva k Bogu za dobru savjest po uskrsnuću Isusa Krista,
1. Petrova 3,22Koji je, otišavši na nebo, s desne strane Bogu, gdje mu se pokoravaju anđeli i vlasti i sile.
1. Petrova 3,1 Tako i vi, žene, pokoravajte se svojim muževima: ako su neki od njih možda neposlušni Riječi, da i bez riječi budu pridobiveni življenjem vas žena,
1. Petrova 3,2pošto promotre vaše bogoljubno i čisto življenje.
1. Petrova 3,3Vaš nakit neka ne bude izvanjski - pletenje kose, kićenje zlatom ili oblačenje haljina.
1. Petrova 3,4Nego: čovjek skrovita srca, neprolazne ljepote, blaga i smirena duha. To je pred Bogom dragocjeno.
1. Petrova 3,5Tako su se doista i nekoć svete žene, zaufane u Boga, resile: pokoravale su se muževima.
1. Petrova 3,6Sara se tako pokori Abrahamu te ga nazva gospodarom. Njezina ste djeca ako činite dobro ne bojeći se nikakva zastrašivanja.
1. Petrova 3,7Tako i vi, muževi, obazrivo živite sa svojim ženama, kao sa slabijim spolom, te im iskazujte čast kao subaštinicima milosti Života da ne spriječite svojih molitava.
1. Petrova 3,8Napokon, budite svi jednodušni, puni suosjećanja i bratske ljubavi, milosrdni, ponizni!
1. Petrova 3,9Ne vraćajte zlo za zlo ni uvredu za uvredu! Naprotiv, blagoslivljajte jer ste na to i pozvani da baštinite blagoslov!
1. Petrova 3,10Doista, tko želi ljubiti život i naužit se dana sretnih, nek suspregne jezik oda zla i usne od riječi prijevarnih;
1. Petrova 3,11zla nek se kloni, a čini dobro, mir neka traži i za njim ide:
1. Petrova 3,12jer oči Gospodnje gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove, a lice se Gospodnje okreće protiv zločinaca.
1. Petrova 3,13Pa tko da vam naudi ako revnujete za dobro?
1. Petrova 3,14Nego, morali i trpjeti zbog svoje pravednosti, blago vama! No ne bojte se njihova zastrašivanja i ne plašite se!
1. Petrova 3,15Naprotiv, Gospodin - Krist neka vam bude svet, u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama,
1. Petrova 3,16ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiđeni za što vas potvaraju.
1. Petrova 3,17Ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja volja, čineći dobro, nego čineći zlo.
1. Petrova 3,18Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu - ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu.
1. Petrova 3,19U njemu otiđe i propovijedati duhovima u tamnici
1. Petrova 3,20koji bijahu nekoć nepokorni, kad ih ono Božja strpljivost iščekivaše, u vrijeme Noino, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bi spašena vodom.
1. Petrova 3,21Njezin protulik, krštenje - ne odlaganje tjelesne nečistoće, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu - i vas sada spasava po uskrsnuću Isusa Krista
1. Petrova 3,22koji, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.
1. Petrova 3,1Vi, isto, žene, budite podložne muževima svojim, da bi, čak i ako neki odbijaju povjerovati u Riječ, oni bili pridobijeni, bez riječi, putem ponašanja svojih žena,
1. Petrova 3,2promatraj ući vaše *čisto, poštovanja vrijedno ponašanje.
1. Petrova 3,3Nek vaše urešavanje ne bude izvanjsko: isprepletene kose, zlatni nakit, otmjene haljine;
1. Petrova 3,4već da on bude skriveni dar srca, nepropadivi ures jednog blagog i mirnog duha, koji je od velike vrijednosti pred Bogom.
1. Petrova 3,5Tako su se nekad resile svete žene koje se uzdavaše u Boga, budući podložne muževima svojim: Kao što je Sara,
1. Petrova 3,6koja se pokoravaše Abrahamu, nazivajući ga gospodarom svojim, ona čijim ste vi kćerima postale čineći dobro, i ne puštaj ući se uznemiriti nikakvim strahom.
1. Petrova 3,7Vi, muževi, isto, vodite jedan zajednički život vodeći računa o tankoćutnijoj naravi vaših žena; iskažite im štovanje, budući da one trebaju baštiniti s vama milost *života, da ništa ne sputava vaše molitve.
1. Petrova 3,8Najzad, budite svi istih sklonosti,suosjećajni, nadahnuti jednom bratskom ljubavlju, milosrdni, ponizni.
1. Petrova 3,9Ne vraćajte zlo za zlo, ili uvrjedu za uvrjedu; naprotiv, blagosiljajte, jer, tome ste bili pozvani, da bi baštinili blagoslov .
1. Petrova 3,10Naime, tko hoće voljeti život i vidjeti sretne dane treba čuvati svoj jezik od zla i svoje usne od prijevarnih riječi,
1. Petrova 3,11okrenuti se od zla i činiti dobro, tražiti i sprovoditi mir.
1. Petrova 3,12Jer, oči Gospodinove na pravednima su, i njegove su uši pažljive spram molitve njihove; ali, lice Gospodinovo okreće se protiv onih koji čine zlo.
1. Petrova 3,13I tko će vam učiniti zlo, ako se pokažete gorljivi za dobro?
1. Petrova 3,14Mnogo više, u slučaju gdje biste imali trpjeti za pravednost, sretni ste vi. Nemajte od njih nikakvog straha i ne budite uznemireni;
1. Petrova 3,15već *posvećujte u svojim srcima Krista koji je Gospodar. Budite uvijek spremni opravdati svoje ufanje pred onima koji vam zatraže račun o tome.
1. Petrova 3,16Ali da to bude s blagošću i štovanjem, imajući o tome dobru savjest, da bi, čak i ako vas vrijeđaju, oni koji na zao glas iznose vaše ponašanje u Kristu, bili smeteni.
1. Petrova 3,17Jer, bolje je trpjeti čineći dobro, ako je takva volja Božja, nego čineći zlo.
1. Petrova 3,18Naime, Krist sam je umro za grijehe, jedan za sve, on pravednik za nepravedne, da bi vas ponudio Bogu, on usmrćen u svom tijelu, ali, vraćen *životu po Duhu.
1. Petrova 3,19To je onda kad je on išao propovijedati čak i duhovima u zatvoru,
1. Petrova 3,20nekadašnjim pobunjenicima, kad se produživaše Božja strpljivost u dane kad Noa gradiše lađu, u kojoj malo ljudi, osam osoba, bi spašeno po vodi .
1. Petrova 3,21Bijaše to slika krštenja koje vas sada spašava: nije to očišćenje prljavština tijela, već usmjeravanje prema Bogu jednom dobrom savješću; on vas spašava po uskrsnuću Isusa Krista,
1. Petrova 3,22koji, otišao put *neba, jest s desna Bogu i kome su podloženi *anđeli, vlasti i sile .
1. Petrova 3,1A tako i vi žene budite pokorne svojijem muževima, da ako koji i ne vjeruju riječi, ženskijem življenjem bez riječi da se dobiju,
1. Petrova 3,2Kad vide čisto življenje vaše sa strahom;
1. Petrova 3,3Vaša ljepota da ne bude spolja u pletenju kose, i u udaranju zlata, i oblačenju haljina;
1. Petrova 3,4Nego u tajnome čovjeku srca, u jednakosti krotkoga i tihoga duha, što je pred Bogom mnogocjeno.
1. Petrova 3,5Jer se tako nekad ukrašavahu i svete žene, koje se uzdahu u Boga i pokoravahu se svojijem muževima.
1. Petrova 3,6Kao što Sara slušaše Avraama, i zvaše ga gospodarom; koje ste vi kćeri postale, ako činite dobro, i ne bojite se nikakvoga straha.
1. Petrova 3,7Tako i vi muževi živite sa svojijem ženama po razumu, i poštujte ih kao slabiji ženski sud, i kao sunašljednice blagodati života, da se ne smetu molitve vaše.
1. Petrova 3,8A najposlije budite svi složni, žalostivi, bratoljubivi, milostivi, ponizni;
1. Petrova 3,9Ne vraćajte zla za zlo, ni psovke za psovku; nego nasuprot blagosiljajte, znajući da ste na to pozvani da naslijedite blagoslov.
1. Petrova 3,10Jer koji je rad da živi i da vidi dane dobre, neka zadrži jezik svoj od zla, i usne svoje, da ne govore prijevare;
1. Petrova 3,11Neka se ukloni od zla, i neka učini dobro; neka traži mira i neka se drži njega.
1. Petrova 3,12Jer oči Gospodnje gledaju na pravednike, i uši njegove na molitvu njihovu; a lice Gospodnje na one koji zlo čine da ih istrijebi sa zemlje.
1. Petrova 3,13I ko može vama nauditi ako uzidete za dobrom?
1. Petrova 3,14Nego ako i stradate pravde radi, blaženi ste. Ali straha njihova ne bojte se, niti se plašite;
1. Petrova 3,15Nego Gospoda Boga svetite u srcima svojijem. A budite svagda gotovi na odgovor svakome koji vas zapita za vaše nadanje.
1. Petrova 3,16S krotošću i strahom imajte dobru savjest, da ako vas opadaju za što kao zločince da se postide oni što kude vaše dobro življenje po Hristu.
1. Petrova 3,17Jer je bolje, ako hoće volja Božija, da stradate dobro čineći, negoli zlo čineći.
1. Petrova 3,18Jer i Hristos jedanput za grijehe naše postrada, pravednik za nepravednike, da nas privede k Bogu, ubijen, istina, bivši tijelom, no oživljevši Duhom;
1. Petrova 3,19Kojijem sišavši propovijeda i duhovima koji su u tamnici,
1. Petrova 3,20Koji nekad ne htješe da slušaju kad ih očekivaše Božije trpljenje u vrijeme Nojevo, kad se građaše kovčeg, u kome malo, to jest osam duša, ostade od vode.
1. Petrova 3,21Za spomen toga i nas sad spasava krštenje, ali ne pranje tjelesne nečistote, nego obećanje dobre savjesti Bogu vaskrsenijem Isusa Hrista.
1. Petrova 3,22Koji je s desne strane Bogu, otišavši na nebo, i slušaju ga anđeli i vlasti i sile.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje