Tražilica


Brojevi 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Brojevi 12,1Jednoga dana prekoriše Mirjama i Aron Mojsija radi Kušitke, koju je bio uzeo sebi za ženu. On se je naime bio oženio ženom kušitskom.
Brojevi 12,2Nadalje rekoše: "Zar je Gospod govorio samo preko Mojsija? Zar nije govorio i s nama?" To je čuo Gospod.
Brojevi 12,3A Mojsije bio je čovjek veoma blag, blaži od svih ljudi na zemlji.
Brojevi 12,4Odmah reče Gospod Mojsiju, Aronu i Mirjami: "Pođite sve troje u Šator sastanka." Dok su oni sve troje išli,
Brojevi 12,5Siđe Gospod u stupu oblaka, stade na ulazu Šatora i pozva Arona i Mirjamu kad oboje dođoše,
Brojevi 12,6Reče: "Čujte riječi moje. Kada je među vama prorok, onda se objavljujem ja, Gospod, njemu u viđenju i govorim s njim u snu.
Brojevi 12,7A tako ne biva s mojim slugom Mojsijem. On je povjerenik u vodstvu cijele kuće moje.
Brojevi 12,8S njim govorim od usta do usta. On smije gledati neskritu podobu i pojavu Gospoda. Zašto se dakle ne pobojaste prekoriti slugu mojega Mojsija?"
Brojevi 12,9Nato se raspali gnjev Gospodnji na njih, i on ode;
Brojevi 12,10I oblak se udalji od Šatora. A Mirjama je bila najedanput od gube postala bijela kao snijeg. Kad se Aron okrenuo k njoj, nađe da je bila gubava.
Brojevi 12,11Tada reče Aron Mojsiju: "Ah, gospodaru, ne meći na nas grijeha, što ga počinismo tako ludo.
Brojevi 12,12Nemoj, da ona bude kao mrtvo dijete, kojemu je tijelo već napola gnjilo, kad izađe iz krila materina."
Brojevi 12,13I Mojsije pomoli se glasno Gospodu: "O Bože, ozdravi je opet."
Brojevi 12,14Gospod odgovori Mojsiju: "Da joj je otac njezin pljunuo u lice, ne bi li se morala stidjeti sedam dana? Tako ima ona da sedam dana ostane isključena iz tabora, a poslije neka se opet primi natrag."
Brojevi 12,15I Mirjama je sedam dana bila isključena iz tabora. A narod ne pođe prije dalje, dokle Mirjama ne bi opet primljena.
Brojevi 12,1 A Mirjam i Aron uzeše rogoboriti protiv Mojsija zbog žene Kušanke kojom se oženio; jer bijaše uzeo za ženu jednu Kušanku.
Brojevi 12,2"Zar je samo Mojsiju govorio Jahve?" - rekoše mu. "Zar i nama nije govorio?" Jahve to ču.
Brojevi 12,3Mojsije je bio veoma skroman čovjek, najskromniji čovjek na zemlji.
Brojevi 12,4I odmah reče Jahve Mojsiju, Aronu i Mirjami: "Vas se troje pojavite u Šatoru sastanka." Njih se troje pojavi.
Brojevi 12,5U stupu oblaka siđe Jahve te stade na ulazu u Šator. Zovnu Arona i Mirjamu. Kad njih dvoje istupi naprijed,
Brojevi 12,6reče Jahve: "Saslušajte riječi moje: Nađe li se među vama prorok, u viđenju njemu ja se javljam, u snu njemu progovaram.
Brojevi 12,7Ali nije tako sa slugom mojim Mojsijem. Od svih u kući mojoj najvjerniji je on.
Brojevi 12,8Iz usta u usta njemu ja govorim, očevidnošću, a ne zagonetkama, i lik Jahvin on smije gledati. Kako se onda niste bojali govoriti protiv sluge moga Mojsija?
Brojevi 12,9Uskipjevši gnjevom na njih, Jahve ode.
Brojevi 12,10Čim se od šatora oblak udaljio, gle! Mirjam ogubavi, kao snijegom posuta. Aron se okrenu prema Mirjami, a to guba na njoj.
Brojevi 12,11Tada rekne Aron Mojsiju: "Gospodaru moj, ne svaljuj na nas kazne za grijeh koji smo u ludosti počinili i kojega smo krivci.
Brojevi 12,12Ne daj da ona ostane kao mrtvo dijete kojemu je već na izlasku iz majčine utrobe meso napol uništeno!
Brojevi 12,13Tada zavapi Mojsije Jahvi: "Bože, molim te, ozdravi je!
Brojevi 12,14"Da joj je otac njezin pljunuo u lice", reče Jahve Mojsiju, "zar se ne bi morala stidjeti sedam dana? Neka i ona bude odvojena izvan tabora sedam dana, pa neka se poslije opet pripusti.
Brojevi 12,15Tako je Mirjam bila odvojena izvan tabora sedam dana. Narod nije na put polazio dok Mirjam nije opet bila pripuštena.
Brojevi 12,16Poslije toga narod krenu iz Haserota i utabori se u pustinji Paranu.
Brojevi 12,1kad Mirijam - i isto Aaron - kudiše Mojsija radi žene kušitske koju je bio oženio; jer on bijaše oženio jednu Kušitku .
Brojevi 12,2Oni rekoše: `Da li je Mojsije jedini kojem GOSPOD govori? Nije li i nama također govorio? ` I GOSPOD to začu.
Brojevi 12,3Mojsije bijaše jedan čovjek vrlo ponizan, više no i jedan drugi čovjek na zemlji.
Brojevi 12,4Iznenada, GOSPOD reče Mojsiju, Aaronu i Mirijam: ` Idite sve troje u *šator susretanja.` Njih sve troje ode onamo.
Brojevi 12,5GOSPOD siđe u jednom stubu dima i zadrža se na ulazu u šator; On pozva Aarona i Mirijam i oboje se primaknuše.
Brojevi 12,6On reče: ` Slušajte dakle moje riječi: Ako među vama ima jedan prorok, putem jednog viđenja ja, GOSPOD, objavljujem se njemu, u jednom snu ja njemu govorim.
Brojevi 12,7Nije isto za mog slugu Mojsija, njega koji je moj povjerljivi čovjek za svu kuću moju:
Brojevi 12,8njemu ja govorim živim glasom - pokazujući mu se da me vidi - a, ne u skrivenom govorenju; on vidi obličje GOSPODOVO. Kako se vi dakle usuđujete kuditi mog slugu Mojsija? `
Brojevi 12,9GOSPOD se zapali od srdžbe prema njima i ode.
Brojevi 12,10Oblak se povuče iznad šatora kad Mirijam imaše *lepru: ona bijaše bijela kao snijeg. Aaron se okrenu prema njoj i vidje da ona ima lepru.
Brojevi 12,11On reče Mojsiju: ` Oh! GOSPODARU moj, molim te, ne daj da na nas padne grijeh koji smo počinili, bezumnici i grješnici kakvi jesmo!
Brojevi 12,12Oh! nek Mirijam ne postane kao mrtvorođenče čije je tijelo napola izjedeno kad izlazi iz krila materinog! `
Brojevi 12,13Mojsije zavapi prema GOSPODU: ` O Bože, udostoji se izliječiti ju! `
Brojevi 12,14A GOSPOD reče Mojsiju: ` Ako bi joj njen otac pljunuo u lice ne bi li bila pokrivena sramom tijekom sedam dana?
Brojevi 12,15Nek dakle ona bude isključena iz tabora tijekom sedam dana; nakon čega će ona preuzeti svoje mjesto. ` Isključiše dakle Mirijam iz Tabora tijekom sedam dana i puk ne pođe prije no što ona ponovo preuze svoje mjesto.
Brojevi 12,16Nakon čega puk pođe iz Hacerota; i taborovaše oni u pustinji Parana.
4. Mojsijeva 12,1I stadoše vikati Marija i Aron na Mojsija radi žene Madijanke, kojom se oženi, jer se oženi Madijankom.
4. Mojsijeva 12,2I rekoše: zar je samo preko Mojsija govorio Gospod? Nije li govorio i preko nas? I to ču Gospod.
4. Mojsijeva 12,3A Mojsije bješe čovjek vrlo krotak mimo sve ljude na zemlji.
4. Mojsijeva 12,4I odmah reče Gospod Mojsiju i Aronu i Mariji: dođite vas troje u šator od sastanka. I otidoše njih troje.
4. Mojsijeva 12,5Tada siđe Gospod u stupu od oblaka, stade na vratima od šatora. I viknu Arona i Mariju, i dođoše oboje.
4. Mojsijeva 12,6I reče im: čujte sada riječi moje: prorok kad je među vama, ja ću mu se Gospod javljati u utvari i govoriću s njim u snu.
4. Mojsijeva 12,7Ali nije taki moj sluga Mojsije, koji je vjeran u svem domu mojem.
4. Mojsijeva 12,8Njemu govorim iz usta k ustima, i on me gleda doista, a ne u tami niti u kakvoj prilici Gospodnjoj. Kako se dakle ne pobojaste vikati na slugu mojega, na Mojsija?
4. Mojsijeva 12,9I gnjev se Gospodnji raspali na njih, i on otide.
4. Mojsijeva 12,10I oblak se podiže sa šatora; i gle, Marija bješe gubava, bijela kao snijeg. I Aron pogleda Mariju, a ona gubava.
4. Mojsijeva 12,11Tada reče Aron Mojsiju: gospodaru, molim te, ne meći na nas grijeha ovoga, jer ludo učinismo i zgriješismo.
4. Mojsijeva 12,12Nemoj da ova bude kao mrtvo dijete, kojemu je meso pola trulo kad izlazi iz utrobe matere svoje.
4. Mojsijeva 12,13I vapi Mojsije ka Gospodu govoreći: Bože, molim ti se, iscijeli je.
4. Mojsijeva 12,14A Gospod odgovori Mojsiju: da joj je otac njezin pljunuo u lice, ne bi li se stidjela sedam dana? Neka bude odlučena sedam dana izvan okola, a poslije neka bude opet primljena.
4. Mojsijeva 12,15Tako bi Marija odlučena izvan okola sedam dana; i narod ne pođe odande dokle Marija ne bi opet primljena.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje